Adobe® PDF'nizin sadece sizin belirlediğiniz özellikleri, fontları ve formatlamayı içerdiğini doğrulamak amacıyla inceleme yapmak ve belirli durumlarda belge içeriğinde düzeltme yapmak için Ön Kontrol aracını kullanın.

Ön kontrol incelemeleri hakkında

Ön Kontrol aracı, PDF içeriğini analiz ederek, baskı üretimi ve belirleyeceğiniz çeşitli başka koşullar için içeriğin geçerliliğini saptar. Ön kontrol, dosyayı ön kontrol profili adı verilen, kullanıcı tanımlı bir dizi değerle karşılaştırarak inceler. Ön kontrol incelemesi, profile bağlı olarak, bazı hataları düzeltebilir de. Ön Kontrol aynı zamanda görünür alanlarda veya belirli nesnelerde denetimler sağlarken aynı zamanda PDF'lerin farklı standartlara uygun olmasını sağlar.

Ön kontrol; renkler, fontlar, saydamlık, görüntü çözünürlüğü, mürekkep kapsamı, PDF sürüm uyumluluğu vb. ile ilgili sorunları saptar. Ön kontrol ayrıca, PDF sözdizimini veya bir belgenin gerçek PDF yapısını incelemeye yarayan araçlar da içerir.

Ön Kontrol aracını kullanmadan veya baskı için bir PDF oluşturmadan önce şu tavsiyelere uyun:

 • Acrobat Distiller, InDesign veya Illustrator kullanarak PDF belgeleri oluşturduysanız yazdırma ve baskı için bu belgeleri optimize edin. Distiller veya InDesign PDF stillerinde önceden tanımlanmış ayarları ya da baskı hizmeti sağlayıcınızın verdiği ayarları kullanın.

 • Düzenlemenin yapıldığı uygulamadan, bütün fontları gömün. Gömme, fontların yerine başka font konmamasını garantiler.

Ön Kontrol iletişim kutusu

Ön kontrol incelemesini her bakımdan kontrol etmek için Ön Kontrol iletişim kutusunu kullanın. Baskı Üretimi paneli seçeneği sağ bölmede gözükmüyorsa Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin. Ardından sağ bölmeden Ön Kontrol'ü seçin.

Ön Kontrol iletişim kutusu
Ön Kontrol iletişim kutusu

A. Kitaplıklar B. Görünümler C. Görüntü Ayarları Uyarısı (varsayılan olarak kapalıdır) D. Ön Kontrol profilleri, denetimleri veya düzeltmeleri E. Gruplar F. Profil açıklaması G. Tüm Kitaplıklarda Ara 

Ön kontrol incelemesi yürütme

Varolan bir profili kullanabilir veya üzerinde değişiklik yapabilir ya da kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

 1. PDF'yi açın ve sağdaki bölmeden Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin.

 2. Kitaplıklar açılır listesinden bir kitaplık seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Geçerli profillerin listesini görmek için Profil Seç düğmesini tıklatın.

  • Geçerli kontrollerin listesini görmek için Tek Denetimleri Seç düğmesini tıklatın.

  • Geçerli hata düzeltmelerinin listesini görmek için Tek Hata Düzeltmelerini Seç düğmesini tıklatın.

 4. Tümünü, favorilerinizi, en son kullanılanları, en sık kullanılanları veya mevcut kategorilerden birini görmek istediğiniz belirtmek için menüyü kullanın.
 5. Açıklamasını görmek için listeden profil, kontrol veya düzelti seçin.

  Profiller, genişletip daraltabileceğiniz gruplar halinde düzenlenmiştir. Gri İngiliz anahtarı simgeli profiller, dosyanızdaki hataları düzeltebilecek özelliklere sahiptir.

  Not:

  Profil, kontrol veya hata düzeltmesi aramak için Bul kutusunu da kullanabilirsiniz.

 6. (İsteğe bağlı) Bir profil veya tek kontrol seçin, Daha Fazla Seçenek menüsünü genişletin ve şunlardan gerekenleri yapın:

  • İncelemenin görünür katmanlarla sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını belirleyin. Bu seçenek, hata düzeltmeyi devre dışı bırakır.

  • İncelenecek sayfa aralığını belirleyin.

 7. Profil seçtiyseniz hataları düzeltmeden incelemeyi çalıştırmak için Analiz Et'i, sorunları belirlemek ve düzeltmek için Analiz Et ve Düzelt'i tıklatın. Tek denetim seçtiyseniz yalnızca Analiz Et seçeneği kullanılabilir. Tek bir hata düzeltmesi seçtiyseniz hata düzeltmeyi başlatmak için Düzelt'i tıklatın.

  Not:

  Ön kontrol incelemesini, bir profili çift tıklatarak da yürütebilirsiniz. Dosyayı çift tıklatırsanız, hata düzeltmeleri içeren profilleri hata düzeltmeleri uygular.

Ön kontrol tercihleri

Sonuçların nasıl rapor edileceğini kontrol etmek için ve PDF/X, PDF/A veya PDF/E dosyaları oluştururken çıktı hedeflerini belirlemek için Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunu kullanın. Bir PDF'de, ICC profilini içeren gömülü çıktı hedefi bulunabilir.

Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunu açmak için Ön Kontrol iletişim kutusundan Seçenekler > Tercihler'i seçin.

Genel sekmesi

Genel sekmesinde iletişim kutusu öğelerinin ve ön kontrol sonuçlarının nasıl görüntüleneceğini belirlemeye yarayan seçenekler vardır:

Her Denetim Türünde Gösterilecek Maksimum Sonuç Sayısı

Sonuçlar listesinde bir uyuşmazlığın kaç örneğinin görüntüleneceğini belirler. Sonuçlar listesindeki Sayfa Başına ("Başka Eşleşmeler" alanında) seçeneğini kullanarak Başka Eşleşmeler alanında daha fazla sonucu iç içe sıralayın. Belge için maksimum sonuç sayısı 25000'dir.

Sonuçlar Görüntülenirken Ayrıntı Derecesi

Ön Kontrol Sonuçları listesinde ne kadar ayrıntı görüntüleneceğini belirler. Hiç ayrıntı olmaması, sadece önemli ayrıntıların veya tüm ayrıntıların olması yönünde seçim yapabilirsiniz.

Görüntü En Yüksek Kaliteye Ayarlanmadıysa “Görüntü Ayarları Uyarısını” Göster

Görüntü en yüksek kaliteye ayarlanmadığında Ön Kontrol iletişim kutusunun üst kısmında Uyarı simgesi görüntüler. Uyarıların listesini görmek için Uyarı simgesini tıklatabilirsiniz. Seçili PDF belgesinin görüntüsü maksimum güvenilirlikte olacak şekilde ayarların otomatik olarak yapılması için Ayarla'yı tıklatın.

Çıktı hedefi seçenekleri

Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunun Çıktı Hedefleri sekmesinde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Çıktı hedeflerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Çıktı hedefleri.

Ad

Çıktı hedefinin adı.

Çıktı Hedefi Profili (ICC Profili)

Belgenin hazırlanmış olduğu ve PDF/X, PDF/A veya PDF/E uyumu için gerekli olan karakterize edilmiş yazdırma koşulunu açıklayan ICC profili. Varsayılan Profiller klasöründen bir profil seçmek için, Gözat düğmesini tıklatın.

Çıktı Durumu Tanımlayıcısı

Kayıtlı standart baskı durumlarının ICC kaydı tarafından belirlenen referans adı. Çıktı durumları listesinden seçim yapın (açıklaması Çıktı Durumu kutusunda görüntülenir) veya Özel'i seçip kendi çıktı durumunuzu oluşturun.

Kayıt

Çıktı hedefi profil adı hakkında daha fazla bilgi veren URL. ICC kaydı yapılmış olan standart baskı durumları için bu girişin http://www.color.org/ olması gerekir.

Çıktı Durumu

İşin hedeflenen yazdırma durumunun tanımı; baskı türünü (örneğin, ticari ofset), kağıt türünü ve tram frekansını içerir. Düzenlediğiniz veya sıfırdan oluşturduğunuz çıktı durumları için bu tanımı değiştirebilirsiniz.

PDF/X-4p İçin ICC Profil URL'si

PDF/X-4p dosya türleri için çıktı hedefi bilgileri sağlayan URL.

Kilitli

Bu seçenek, çıktı hedefinin kazayla değiştirilmesine karşı bir önlemdir. Bütün metin alanları soluk görünür.

Vurgulama sekmesi

Vurgulama sekmesinde PDF sayfasındaki sorunlu nesnelerin belirlenmesine ilişkin seçenekler vardır. Vurgulama tercihleri maske raporlarında maskelerin görünümünü kontrol eder. Ayrıca, Ön Kontrol Sonuçları penceresinde Vurgulama'yı çift tıklattığınızda çizgilerin ekranda görünümünü de denetler. Her uyarı türü için vurgulama özelliklerini ayarlarsınız: Hata, Uyarı ve Bilgi.

Saydam Maskelerle Vurgulanan Sorunlar

Sorunları vurgulayarak belirler. Bu seçenek seçili değilse sorunsuz içerik vurgulanırken, sorunlu içerik vurgulanmaz.

Renk/Opaklık

Renk tayfından renk seçmek için Renk seçeneğini tıklatın. Rengin opaklığını belirleyin.

Sınırlayıcı Kutu İçin Çizim Sınırı

Ön Kontrol Sonuçları penceresinde bir sonucu çift tıklattığınızda ekranda gördüğünüz çizgilerin aynılarını maske raporunda çizer. Bu seçenek, bir görüntü sayfanın tamamını kapladığında maske raporundaki nesneleri belirlemek açısından yararlıdır. Bu durumda maskeyi görmezsiniz, ama nesnelerin çevresindeki çizgileri görürsünüz.

Renk/Çizgi Stili/Etkili Çizgi Genişliği

Renk tayfından renk seçmek için Renk seçeneğini tıklatın. Çizgi desenini (çizgiler, noktalar veya kesik çizgiler) seçmek için Çizgi Stili öğesini tıklatın. Çizgi genişliğini (kalınlığını) belirleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi