Kullanıcı Kılavuzu İptal

Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Adobe® PDF'nizin sadece sizin belirlediğiniz özellikleri, fontları ve formatlamayı içerdiğini doğrulamak amacıyla inceleme yapmak ve belirli durumlarda belge içeriğinde düzeltme yapmak için Ön Kontrol aracını kullanın.

Ön kontrol incelemeleri hakkında

Ön Kontrol aracı, PDF içeriğini analiz ederek, baskı üretimi ve belirleyeceğiniz çeşitli başka koşullar için içeriğin geçerliliğini saptar. Ön kontrol, dosyayı ön kontrol profili adı verilen, kullanıcı tanımlı bir dizi değerle karşılaştırarak inceler. Ön kontrol incelemesi, profile bağlı olarak, bazı hataları düzeltebilir de. Ön Kontrol aynı zamanda görünür alanlarda veya belirli nesnelerde denetimler sağlarken aynı zamanda PDF'lerin farklı standartlara uygun olmasını sağlar.

Ön kontrol; renkler, fontlar, saydamlık, görüntü çözünürlüğü, mürekkep kapsamı, PDF sürüm uyumluluğu vb. ile ilgili sorunları saptar. Ön kontrol ayrıca, PDF sözdizimini veya bir belgenin gerçek PDF yapısını incelemeye yarayan araçlar da içerir.

Ön Kontrol aracını kullanmadan veya baskı için bir PDF oluşturmadan önce, şu tavsiyelere uyun:

 • Acrobat Distiller, InDesign veya Illustrator kullanarak PDF belgeleri oluşturduysanız yazdırma ve baskı için bu belgeleri optimize edin. Distiller veya InDesign PDF stillerinde önceden tanımlanmış ayarları ya da baskı hizmeti sağlayıcınızın verdiği ayarları kullanın.

 • Düzenlemenin yapıldığı uygulamadan, bütün fontları gömün. Gömme, fontların yerine başka font konmamasını garantiler.

Ön Kontrol iletişim kutusu

Ön kontrol incelemesini her bakımdan kontrol etmek için Ön Kontrol iletişim kutusunu kullanın. Baskı Üretimi paneli seçeneği sağ bölmede gözükmüyorsa Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin. Ardından sağ bölmeden Ön Kontrol'ü seçin.

Ön Kontrol iletişim kutusu
Ön Kontrol iletişim kutusu

A. Kitaplıklar B. Görünümler C. Görüntü Ayarları Uyarısı (varsayılan olarak kapalıdır)  D. Ön Kontrol profilleri, denetimleri veya düzeltmeleri E. Gruplar F. Profil açıklaması G. Tüm Kitaplıklarda Ara 

Ön kontrol incelemesi yürütme

Varolan bir profili kullanabilir veya üzerinde değişiklik yapabilir ya da kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

 1. PDF'yi açın ve sağdaki bölmeden Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin.

 2. Kitaplıklar açılır listesinden bir kitaplık seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Geçerli profillerin listesini görmek için Profil Seç düğmesini tıklatın.

  • Geçerli kontrollerin listesini görmek için Tek Denetimleri Seç düğmesini tıklatın.

  • Geçerli hata düzeltmelerinin listesini görmek için Tek Hata Düzeltmelerini Seç düğmesini tıklatın.

 4. Tümünü, favorilerinizi, en son kullanılanları, en sık kullanılanları veya mevcut kategorilerden birini görmek istediğiniz belirtmek için menüyü kullanın.
 5. Açıklamasını görmek için  listeden profil, kontrol  veya düzelti seçin.

  Profiller, genişletip daraltabileceğiniz gruplar halinde düzenlenmiştir. Gri İngiliz anahtarı simgeli profiller, dosyanızdaki hataları düzeltebilecek özelliklere sahiptir.

  Not:

  Profil, kontrol ve düzelti aramak için Bul kutusunu da kullanabilirsiniz.

 6. (İsteğe bağlı) Bir profil veya tek kontrol seçin, Daha Fazla Seçenek menüsünü genişletin ve şunlardan gerekenleri yapın:

  • İncelemenin görünür katmanlarla sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını belirleyin. Bu seçenek, hata düzeltmeyi devre dışı bırakır.

  • İncelenecek sayfa aralığını belirleyin.

 7. Profil seçtiyseniz hataları düzeltmeden incelemeyi çalıştırmak için Analiz Et'i, sorunları belirlemek ve düzeltmek için Analiz Et ve Düzelt'i tıklatın. Tek denetim seçtiyseniz yalnızca Analiz Et seçeneği kullanılabilir. Tek bir hata düzeltmesi seçtiyseniz hata düzeltmeyi başlatmak için Düzelt'i tıklatın.

  Not:

  Ön kontrol incelemesini, bir profili çift tıklatarak da yürütebilirsiniz. Dosyayı çift tıklatırsanız, hata düzeltmeleri içeren profilleri hata düzeltmeleri uygular.

Ön kontrol tercihleri

Sonuçların nasıl rapor edileceğini kontrol etmek için ve PDF/X, PDF/A veya PDF/E dosyaları oluştururken çıktı hedeflerini belirlemek için Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunu kullanın. Bir PDF'de, ICC profilini içeren gömülü çıktı hedefi bulunabilir.

Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunu açmak için Ön Kontrol iletişim kutusundan Seçenekler > Tercihler'i seçin.

Genel sekmesi

Genel sekmesinde iletişim kutusu öğelerinin ve ön kontrol sonuçlarının nasıl görüntüleneceğini belirlemeye yarayan seçenekler vardır:

Her Denetim Türünde Gösterilecek Maksimum Sonuç Sayısı

Sonuçlar listesinde bir uyuşmazlığın kaç örneğinin görüntüleneceğini belirler. Sonuçlar listesindeki Sayfa Başına ("Başka Eşleşmeler" alanında) seçeneğini kullanarak Başka Eşleşmeler alanında daha fazla sonucu iç içe sıralayın. Belge için maksimum sonuç sayısı 25000'dir.

Sonuçlar Görüntülenirken Ayrıntı Derecesi

Ön Kontrol Sonuçları listesinde ne kadar ayrıntı görüntüleneceğini belirler. Hiç ayrıntı olmaması, sadece önemli ayrıntıların veya tüm ayrıntıların olması yönünde seçim yapabilirsiniz.

Görüntü En Yüksek Kaliteye Ayarlanmadıysa “Görüntü Ayarları Uyarısını” Göster

Görüntü en yüksek kaliteye ayarlanmadığında Ön Kontrol iletişim kutusunun üst kısmında Uyarı simgesi görüntüler. Uyarıların listesini görmek için Uyarı simgesini tıklatabilirsiniz. Seçili PDF belgesinin görüntüsü maksimum güvenilirlikte olacak şekilde ayarların otomatik olarak yapılması için Ayarla'yı tıklatın.

Çıktı hedefi seçenekleri

Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunun Çıktı Hedefleri sekmesinde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Çıktı hedeflerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Çıktı hedefleri.

Ad

Çıktı hedefinin adı.

Çıktı Hedefi Profili (ICC Profili)

Belgenin hazırlanmış olduğu ve PDF/X, PDF/A veya PDF/E uyumu için gerekli olan karakterize edilmiş yazdırma koşulunu açıklayan ICC profili. Varsayılan Profiller klasöründen bir profil seçmek için, Gözat düğmesini tıklatın.

Çıktı Durumu Tanımlayıcısı

Kayıtlı standart baskı durumlarının ICC kaydı tarafından belirlenen referans adı. Çıktı durumları listesinden seçim yapın (açıklaması Çıktı Durumu kutusunda görüntülenir) veya Özel'i seçip kendi çıktı durumunuzu oluşturun.

Kayıt

Çıktı hedefi profil adı hakkında daha fazla bilgi veren URL. ICC kaydı yapılmış olan standart baskı durumları için bu girişin http://www.color.org/ olması gerekir.

Çıktı Durumu

İşin hedeflenen yazdırma durumunun tanımı; baskı türünü (örneğin, ticari ofset), kağıt türünü ve tram frekansını içerir. Düzenlediğiniz veya sıfırdan oluşturduğunuz çıktı durumları için bu tanımı değiştirebilirsiniz.

PDF/X-4p İçin ICC Profil URL'si

PDF/X-4p dosya türü için çıktı amacı bilgileri sağlayan URL.

Kilitli

Bu seçenek, çıktı hedefinin kazayla değiştirilmesine karşı bir önlemdir. Bütün metin alanları soluk görünür.

Vurgulama sekmesi

Vurgulama sekmesinde PDF sayfasındaki sorunlu nesnelerin belirlenmesine ilişkin seçenekler vardır. Vurgulama tercihleri maske raporlarında maskelerin görünümünü kontrol eder. Ayrıca, Ön Kontrol Sonuçları penceresinde Vurgulama'yı çift tıklattığınızda çizgilerin ekranda görünümünü de denetler. Her uyarı türü için vurgulama özelliklerini ayarlarsınız: Hata, Uyarı ve Bilgi.

Saydam Maskelerle Vurgulanan Sorunlar

Sorunları vurgulayarak belirler. Bu seçenek seçili değilse sorunsuz içerik vurgulanırken, sorunlu içerik vurgulanmaz.

Renk/Opaklık

Renk tayfından renk seçmek için Renk seçeneğini tıklatın. Rengin opaklığını belirleyin.

Sınırlayıcı Kutu İçin Çizim Sınırı

Ön Kontrol Sonuçları penceresinde bir sonucu çift tıklattığınızda ekranda gördüğünüz çizgilerin aynılarını maske raporunda çizer. Bu seçenek, bir görüntü sayfanın tamamını kapladığında maske raporundaki nesneleri belirlemek açısından yararlıdır. Bu durumda maskeyi görmezsiniz, ama nesnelerin çevresindeki çizgileri görürsünüz.

Renk/Çizgi Stili/Etkili Çizgi Genişliği

Renk tayfından renk seçmek için Renk seçeneğini tıklatın. Çizgi desenini (çizgiler, noktalar veya kesik çizgiler) seçmek için Çizgi Stili öğesini tıklatın. Çizgi genişliğini (kalınlığını) belirleyin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?