Kullanıcı Kılavuzu İptal

Güvenilir kimlikleri yönetme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardımı seçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Bir dijital kimlik, bir genel anahtara ve bir özel anahtara sahip bir sertifika içerir. İmzalama ve sertifika güvenliği iş akışlarında yer alan katılımcılar, dijital kimliklerinin genel kısmını (sertifikayı) değiştirirler. Birinden sertifika aldığınızda ve bu sertifikayı güvenilen kimlikler listenize eklediğinizde, belgeleri bunlar için şifreleyebilirsiniz. Sertifikanın, belirtmiş olduğunuz bir güven bağlantısı ile ilişkilendirilmediği durumlar olabilir. Böyle durumlarda sertifikanın güven düzeyini, sertifika sahibinin imzasını doğrulayabileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Güvenilen bir kimliğin ne olduğunu ve güven düzeylerinin nasıl ayarlandığını kavramak, iş akışlarını hızlandırmanıza ve sorunları tespit etmenize izin verir. Örneğin, önceden güvenli kimlikler ekleyebilir ve her bir sertifika için bağımsız olarak güven belirleyebilirsiniz. Kurumsal ayarlarda güvenli kimlikler listesi üzerinde ön yapılandırma yapılabilir. Ayrıca ek sertifikalar için bir dizin sunucusu da aratabilirsiniz.

Sertifika içe ve dışa aktarma

Sertifikanızı ve iletişim verilerinizi imza doğrulama ve sertifika güvenliği iş akışlarında kullanmak üzere dışa aktarabilirsiniz. Diğer kullanıcılar bu verileri kendi güvenilen kimlik listelerine içe aktarabilir. Bu şekilde eklenen iletişim verileri, güvenli belge iş akışlarına katılabilecek kullanıcı sayısının artırılmasına yardımcı olur. Sertifikaları dışa aktarma hakkında bilgi için www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr adresindeki Dijital İmza Kılavuzuna (PDF) göz atın.

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın (hamburger   menüs (Windows) veya  Acrobat menüsü (macOS) > Tercihler).

 2. Kategoriler alanında İmzalar'ı seçin.
 3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için Daha Fazla'yı seçin.

 4. Sol taraftan Dijital Kimlikler'i seçin.
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir kimliği içe aktarmak için Kimlik Ekle düğmesini tıklatıp ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

  • Bir sertifikayı dışa aktarmak için Dışa Aktar düğmesini tıklatıp ekranda görüntülenen talimatları izleyerek sertifikayı e-postayla gönderin veya bir dosyaya kaydedin.

Sertifika güvenini ayarlama

İmzalayan katılımcılardan ve sertifika güvenliği iş akışlarından dijital kimlik sertifikaları alarak bir güvenilen kimlik listesi oluşturursunuz. Bu bilgi bir sunucudan, dosyadan ya da imzalanmış bir belgeden alınabilir. İş akışlarını imzalamak için, bu bilgiyi imza doğrulama sürecinde alabilirsiniz. Şifreleme içeren sertifika güvenlik iş akışları için bilgileri önceden talep edin. Bu, belgeyi belge alıcısına ait genel anahtarla şifrelemenize olanak tanır. Sertifika güveni oluşturma hakkında daha fazla bilgi için https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/DigSigDC/index.html adresindeki Dijital İmza Kılavuzuna göz atın.

Adobe Onaylı Güven Listesi (AATL)

Adobe Onaylı Güven Listesi (AATL), imzalanmış belge Acrobat 9 ya da Reader 9 ve sonraki sürümlerde her açıldığında, kullanıcıların güvenilen sertifika tabanlı imzalar oluşturmalarına izin verir. Hem Acrobat hem de Reader, her 30 günde bir defa güvenilen kök dijital sertifikaların bir listesini indirmek için Adobe tarafından barındırılan bir web sayfasına bağlanır. Bir ilişkiyi bu listedeki bir sertifikaya kadar izleyebilen bir kimlik bilgisiyle oluşturulmuş bir sertifika tabanlı imza, güvenilir niteliktedir. Güvenilen kök sertifikalar Adobe ve belirli teknik gereksinimleri karşılayan diğer yetkililer tarafından onaylanmıştır. Kimlik bilgileri imzalama ve yüksek güvenceli kimlik temsil ederler. Bu sertifikalar dünyanın her köşesinden devlet görevlileri ve vatandaşlara ait kimlik bilgilerini içerir. Ayrıca global ticari sertifika yetkililerinden ve Avrupa'daki yetkin sertifikasyon hizmeti sağlayıcılarından (CSP) kimlik bilgilerini de içerir.

Bu özellik ve bir imzayı doğrulamanın neden önemli olduğu hakkındaki ayrıntılar için https://helpx.adobe.com/tr/acrobat/kb/approved-trust-list2.html adresindeki AATL web sayfasına bakın.

AATL varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. İmzalanmış bir belgeyi ilk açtığınızda veya oluşturduğunuzda ya da çeşitli güvenlik tercihleri iletişim kutularına erişim sağladığınızda bu liste indirir. AATL'deki otomatik güncellemenin sizin için kabul edilebilir olup olmadığını doğrulamanız istenir. Güncelleme almak istiyorsanız Evet'i tıklatın.

Not:

Kurumunuz herhangi bir nedenden dolayı AATL erişimini devre dışı bıraktıysa yöneticinize danışın.

AATL'nin etkinleştirilmiş olduğunu doğrulamak için:

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın (hamburger   menüs (Windows) veya  Acrobat menüsü (macOS) > Tercihler).

 2. Soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi'ni seçin.

 3. Güvenli sertifikaları Adobe AATL sunucusundan yükle seçeneğini belirleyin.

  Bu seçenek, Acrobat veya Reader'ın bir Adobe sunucusundan otomatik olarak güvenilen ayarları indirmesini sağlar. Bu güven ayarları, sertifikayla ilgili kullanıcı veya kuruluşun Adobe Onaylı Güven Listesi programının güvence düzeylerini karşılamasını sağlar.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adobe yeni kök sertifikaları sunduğunda sorulması için, Güncellemeden Önce Sor'u seçin.

  • Adobe'den Güven Listesi'nin en yeni sürümünü indirmek için Şimdi Güncelle öğesini seçin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi