Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

PDF'leri PDF/X, PDF/A veya PDF/E'ye Dönüştürme

PDF içeriğini PDF/X, PDF/A, PDF/VT veya PDF/E ölçütlerine göre doğrulayabilirsiniz. PDF'nin bir kopyasını belirli gereksinimlere uygun PDF/X, PDF/A veya PDF/E olarak da kaydedebilirsiniz. Örneğin, belirli şartlarda, PDF/X-1a, PDF/X-3 ve PDF/X-4 uyumluluğu için hedef aygıtın gerektiğini tanımlayan bir ICC profili gereklidir. Belgenizde gömülü bir ICC çıktı profili yoksa kaydetmeden önce bir ICC çıktı profili gömebilirsiniz.

Standartlar sihirbazını kullanarak PDF'yi standartlara uygun PDF'ye dönüştürebilirsiniz. Bu sihirbaz işlem boyunca size yol gösterirken belirli formatların amaçlarını anlatır. Standartlara aşinaysanız PDF dönüştürmek için yerleşik bir profili ya da sihirbazla oluşturulmuş profili kullanabilirsiniz.

Not:

Acrobat Distiller kullanarak PDF/X ve PDF/A ile uyumlu dosyalar da oluşturabilirsiniz.

Profil kullanarak PDF/X, PDF/A veya PDF/E'ye dönüştürme

 1. Tüm araçlar > Baskı üretimi kullan'ı seçin.

  Baskı üretimi araç seti sol taraftaki bölmede görüntülenir.

 2. Ön kontrol'ü seçin.

 3. Ön Kontrol iletişim kutusunda, Kitaplıklar açılır listesinden PDF Standartları'nı seçin.

 4. Profiller sekmesini seçin.

 5. Uyum profilini genişletin ve istediğiniz profili seçin. Örneğin, PDF/A Uyumluluğu alanında PDF/A-1b Olarak Dönüştür öğesini seçin.

 6. Analiz et ve düzelt'i seçin.

 7. Kaydet'i tıklatarak dosyayı seçilen profile göre dönüştürün.

PDF/X, PDF/A veya PDF/E'ye Dönüştürme

 1. Tüm araçlar > PDF standartlarını uygula'yı seçin.

 2. Sol bölmeden PDF/A Olarak Kaydet, PDF/X Olarak Kaydet veya PDF/E Olarak Kaydet'i seçin.

 3. Dosyayı kaydedeceğiniz konumu seçin ve ardından Kaydet seçeneğini belirleyin.

PDF'leri PDF/X, PDF/A, PDF/VT veya PDF/E ölçütlerine göre doğrulama

PDF/X, PDF/A, PDF/VT ve PDF/E dosyaları, Acrobat Distiller veya Dosya > Farklı Kaydet gibi yöntemler kullanılarak çeşitli şekillerde oluşturulabilir . Bu standartlardan birine uyan bir PDF'yi açtığınızda, Gezinme bölmesinde standartlara ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz. (Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri'ni seçin ve Standartlar seçeneğini tıklatın. ) Standartlar menüsü ve paneli, yalnızca PDF bir standarda uyum sağlıyorsa kullanılabilir. Standartlar paneli tüm sürümlerde sunulur (Acrobat Professional, Standard ve Reader). Ancak Uyumluluğu Doğrula işlevi yalnızca Acrobat'ta bulunur.

Uyum bilgileri; dosyayı ve ISO adını oluşturmak için kullanılan standardı ve dosyanın PDF/X, PDF/A veya PDF/E uyumlu olarak doğrulanıp doğrulanmadığını belirtir. Çıktı Hedefi bilgileri, dosyayla ilişkili renk ayarlarını belirtir. Dosyanın standartlara uygunluğunu doğrulamak için Uyumluluğu Doğrula'yı tıklatın.

PDF'leri PDF/X, PDF/A veya PDF/E bilgilerini kaldırma

Çıktı koşulu veya GTS_PDFX sürüm anahtarı gibi tüm PDF/X, PDF/A veya PDF/E özelindeki bilgileri kaldırabilirsiniz. Dosya değiştirilirse baştan başlamak istediğinizde ya da ICC profili dosya boyutunu çok büyütürse bu eylem yararlıdır.

 1. Tüm araçlar > Baskı üretimi kullan'ı seçin.

  Baskı üretimi araç seti sol taraftaki bölmede görüntülenir.

 2. Ön kontrol'ü seçin.

 3. Ön Kontrol iletişim kutusunda, Kitaplıklar açılır listesinden PDF Standartları'nı seçin.

 4. Hata düzeltmeleri sekmesini seçin.

 5. Belge bilgisi ve Meta veriler grubunu genişletip <compliance_name> Bilgisini Kaldır seçeneğini işaretleyin. Örneğin, PDF/A Bilgisini Kaldır'ı seçin.

 6. Düzelt'i seçin.

 7. Dosyayı kaydedeceğiniz konumu seçin ve Kaydet seçeneğini belirleyin.

İşlem başarılı olursa Ön Kontrol iletişim kutusundaki Sonuçlar sekmesinde yeşil bir onay işareti görünür. İşlem başarısız olursa Ön Kontrol iletişim kutusundaki Sonuçlar sekmesinde kırmızı bir X işareti görünür.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi