Adobe Acrobat DC'de etkili ve verimli aramalar yapmanız için pek çok kontrol ve seçenek sunulur. Arama geniş veya dar olabilir, farklı türden pek çok veriyi ve birden çok Adobe PDF'yi kapsayabilir.

Çok sayıda ilgili PDF'yle çalışıyorsanız bunları Acrobat Pro DC'de katalog olarak tanımlayabilir ve PDF'ler için bir PDF dizini oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. PDF'lerin kendisi yerine PDF dizininde arama yapılması, aramaları büyük ölçüde hızlandırır. Bkz. PDF dizinleri oluşturma.

Bul ve değiştir özelliklerine genel bakış

PDF'lerde belirli öğeleri bulmak için arama yapılır. Tek bir dosya içinde bir terimi bulmak için basit arama yapabilirsiniz ya da bir veya birden çok PDF'de çeşitli türde verileri bulmak için daha karmaşık bir arama yapabilirsiniz. Metni seçerek değiştirebilirsiniz.

Ara penceresini veya Bul araç çubuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz. Her iki durumda da Acrobat, PDF gövde metninde, katmanlarda, form alanlarında ve dijital imzalarda arama yapar. Aramaya yer imlerini ve yorumları da katabilirsiniz. Değiştir seçeneği, yalnızca Bul araç çubuğunda bulunur.

Acrobat'ta Bul Araç Çubuğu
Bul ve Değiştir seçenekleri içeren Bul araç çubuğu

Ara penceresi, Bul araç çubuğundakinden daha fazla seçenek ve daha fazla arama türü sunar. Ara penceresini kullandığınızda, nesne verileri ve görüntü XIF (genişletilmiş görüntü dosya formatı) meta verilerinde de arama yapılır. Birden çok PDF'de yapılan aramalarda Acrobat belge özelliklerine ve XMP meta verilerine de bakar ve PDF dizininde arama yapılırken dizinlenmiş yapı etiketlerinde de arama yapılır. İçlerinde arama yaptığınız PDF'lerden bazılarında ekli PDF'ler varsa aramaya ekleri de katabilirsiniz.

Not:

PDF'lerde birden çok katma olabilir. Arama sonuçları gizli bir katmanda yer alan bir örneği içeriyorsa, o örnek seçildiğinde, o katmanı görünür hale getirmek isteyip istemediğinizi soran bir uyarı çıkar.

Arama özelliklerine erişme

Aramanızı nerede başlatacağınız, yapmak istediğiniz arama türüne bağlıdır. Bul araç çubuğunu, geçerli PDF'de hızlı arama yaparak metni değiştirmek için kullanabilirsiniz. Birden çok PDF içinde sözcükler veya belge özellikleri aramak için Ara penceresini kullanın, gelişmiş arama seçeneklerini kullanın ve PDF dizinlerinde arama yapın.

Bul araç çubuğunu görüntüleme

 1. Düzenle > Bul'u (Ctrl/Command+F) seçerek açın.
Bul Acrobat'ta Araç Çubuğu
Bul

A. Bul alanı B. Öncekini Bul C. Sonrakini Bul D. Değiştir, metin alanı sağlamak için genişler 

Arama penceresini açma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Düzen > Gelişmiş Arama'yı (Shift+Ctrl/Command+F) seçin.

  • Bul araç çubuğunda, ok işaretini tıklatın ve Tam Acrobat Aramasını Aç'ı seçin.

  Arama penceresi, taşıyabileceğiniz, yeniden boyutlandırabileceğiniz, simge durumuna küçültebileceğiniz ya da PDF penceresinin kısmen veya tamamen arkasına yerleştirebileceğiniz ayrı bir pencere olarak açılır.

PDF belgesi penceresini ve Arama pencerelerini yerleştirme

 1. Ara penceresinde, Pencereleri Yerleştir'i tıklatın.

  Acrobat, iki pencereyi yeniden boyutlandırarak, birlikte yaklaşık ekranın tamamını dolduracak şekilde yan yana yerleştirir.

  Not: Pencereleri Yerleştir ikinci kez tıklatıldığında, belge yeniden boyutlandırılır; ancak Arama penceresi değişmez. Arama penceresini büyütmek veya küçültmek istiyorsanız işletim sisteminizdeki herhangi bir pencereyi yeniden boyutlandırırken yaptığınız gibi, bir köşesini veya kenarını sürükleyin.

   

PDF'lerde metin bulma ve değiştirme

PDF'de metin bulma ve değiştirme

Bul araç çubuğu, o anda açık olan PDF'de arama yapar. Aranan terimi seçerek alternatif bir metinle değiştirebilirsiniz. Her defasında yalnızca bir metni değiştirebilirsiniz. Bir PDF genelinde ya da birden çok PDF'de genel bir değişiklik yapamazsınız.

 1. Düzen > Bul'u (Ctrl/Command+F) seçin.
 2. Bul araç çubuğundaki metin kutusuna, aramak istediğiniz metni yazın.
 3. Metni değiştirmek için, Değiştir'i tıklatıp araç çubuğunu genişletin, ardından Değiştir metin kutusuna varolan metinle değiştirmek istediğiniz yeni metni yazın.
 4. (İsteğe bağlı) Metin kutusunun yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu seçin:

  Sadece Tam Kelime

  Sadece metin kutusuna yazdığınız tam sözcüklerin örneklerini bulur. Örneğin, azar sözcüğünü ararsanız, aza ve pazar sözcükleri bulunmaz.

  Büyük/Küçük Harf Duyarlı

  Sözcüklerin, sadece yazdığınız büyük/küçük harflere uyan şekillerini bulur. Örneğin, Web sözcüğünü ararsanız,web ve WEB sözcükleri bulunmaz.

  Yer İmlerini Dahil Et

  Yer İmleri panelindeki metinde de arama yapar.

  Yorumları Dahil Et

  Tüm yorumların metinlerinde de arama yapar.

 5. İleri'yi tıklatın.

  Acrobat, aranan terimin ilk örneğine atlar ve vurgulayarak gösterir.

 6. Vurgulanan metni değiştirmek için Değiştir'i ya da aranan terimin bir sonraki örneğine gitmek için Sonraki'yi tıklatın. Alternatif olarak, aranan terimin bir önceki örneğine gitmek için Önceki'yi tıklatın.

Birden çok PDF'de metin bulma

Ara penceresi, aranan terimleri birden çok PDF'de arama yapmanıza olanak verir. Örneğin, belirli bir konumdaki tüm PDF'lerde ya da açık PDF Portföyündeki tüm dosyalarda arama yapabilirsiniz. Değiştir seçeneği, Ara penceresinden kullanılamaz.

Not:

Belgeler şifreliyse (belgelere güvenlik uygulanmışsa), onları birden çok belgede arama işleminin bir parçası olarak arayamazsınız Bunları önce açıp, içlerinde tek tek arama yapın. Ancak, Adobe Digital Editions olarak şifrelenen belgeler buna dahil değildir ve bu belgelerde, birden çok belgede yapılan aramanın bir parçası olarak arama yapılabilir.

 1. Acrobat DC'yi (Web tarayıcısında değil) masaüstünüzde açın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın.
  • Bul araç çubuğunda, aranan metni yazın ve açılır menüden Tam Acrobat Aramasını Aç'ı seçin.

  • Ara penceresinde aranan metni yazın.

 3. Ara penceresinde, Şu Konumdaki Tüm PDF Belgelerinde'yi seçin. Hemen bu seçeneğin altındaki açılır menüden, Konuma Gözat'ı seçin.
 4. Bilgisayarınızda veya ağ üzerinde, arama yaptığınız konumu seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.
 5. Ek arama ölçütleri belirtmek için Gelişmiş Arama Seçeneklerini Göster'i tıklatıp seçenekleri belirtin.
 6. Ara'yı tıklatın.

  Not:

  Arama sırasında, bir sonucu tıklatarak veya klavye kısayollarını kullanarak, aramayı kesmeksizin sonuçlar arasında gezinebilirsiniz. Arama ilerleme çubuğunun altındaki Durdur düğmesi, aramayı keser ve sonuçları, zaten bulunmuş olanlarla sınırlandırır. Ara penceresi kapanmaz veya Sonuçlar listesi silinmez. Daha fazla sonuç görmek için yeni bir arama yapın.

PDF arama sonuçlarını inceleme ve kaydetme

Arama sonuçlarını inceleme

Ara penceresinden bir arama yaptığınızda sonuçlar, aranan her belgenin adları altında yuvalanmış olarak sayfa sırasıyla çıkar. Listelenen her öğe, (varsa) içeriğe dair birkaç sözcük ve örneğin türünü belirten bir simge içerir.

Arama sonuçları içinde belirli bir örneğe atlama (yalnızca tek PDF'ler)

 1. Gerekirse, arama sonuçlarını genişletin. Sonra, bir örneği PDF içinde görmek için, sonuçlar arasından onu seçin.
 2. Diğer örnekleri görüntülemek için, sonuçlar içerisindeki diğer örnekleri tıklatın.

Arama sonuçlarında örnekleri sıralama

 1. Ara penceresinin alt tarafı yakınında yer alan Sıralama Ölçütü menüsünden bir seçenek belirleyin. Sonuçlar, İlişkililik Düzeyi, Değiştirildiği Tarih, Dosya Adı veya Konum'a göre sıralanabilir.

Arama sonuçlarıyla gösterilen simgeler

Arama sonuçlarındaki örneklerin yanındaki simge, örneğin hangi arama alanında bulunduğunu belirtir. Bir simge seçildiğinde şu olur:

Belge simgesi

Belge penceresinde belgeyi etkin duruma getirir. Bu belgenin içindeki tek tek arama sonuçlarını göstermek için listeyi genişletin.

(Genel) Arama Sonuçları simgesi

PDF'lerde, aranan terimin o örneğine atlar (çoğunlukla PDF'nin gövde metni içinde). Arama teriminin örneği belgede vurgulu gösterilir.

PDF Dışı Arama Sonuçları ya da Meta Veri simgesi []

PDF olmayan dosyalarda dosyayı açar; bu dosya türünün açılması kısıtlandığı durumlarda da mesaj iletişim kutusunu açar.

Yer İmi simgesi

Yer İmleri panelini açar ve aranan terimlerin örneklerini vurgular.

Yorumlar simgesi

Yorumlar panelini açar ve aranan terimlerin örneklerini vurgular.

Katman simgesi

Katmanın gizli olduğunu belirten ve görünür hale getirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj açılabilir.

Ek simgesi

İçinde arama yapılan ana PDF'ye ekli olan dosyayı açar ve aranan terimlerin vurgulanmış kopyalarını gösterir.

Arama sonuçlarını kaydetme

Arama sonuçlarını bir PDF ya da CSV dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Konuyla ilgili bir video izlemek için Saving Search Results in Acrobat (Acrobat'ta Arama Sonuçlarını Kaydetme) videosuna bakın.

 1. öğesini tıklatın ve Sonuçları PDF'ye kaydet ya da Sonuçları CSV'ye kaydet'i seçin.

Gelişmiş Arama Seçenekleri

Varsayılan değer olarak, Ara penceresinde temel arama seçenekleri görüntülenir. Ek seçenekleri görüntülemek için pencerenin alt kısmındaki Daha Fazla Seçenek Göster'i tıklatın. Temel seçenekleri geri yüklemek için, pencerenin alt kısmındaki Daha Az Seçenek Göster'i tıklatın.

Not:

Arama penceresinde her zaman Daha fazla arama seçeneği görüntülenmesini sağlayacak bir tercih belirleyebilirsiniz. Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler altında Ara'yı seçin.

Ara

Aramayı geçerli PDF, açık olan PDF Portföyü (geçerliyse), bir dizin veya bilgisayarınızdaki bir konum ile sınırlandırır. Dizinde, konumda ya da PDF Portföyünde arama yapmayı seçerseniz Şu Ek Kriterleri Kullan altında ek seçenekler görüntülenir.

Hangi kelime ya da ifadeyi aramak istiyorsunuz

Arama yapmak istediğiniz metin ya da ifadeyi girin.

Şunu İçeren Sonuçları Geri Getir

Aramanızı, belirlediğiniz seçeneğe göre sınırlandırır:

Tam Kelime Veya İfadeyi Eşle

Karakter dizisinin bütününü, boşluklar dahil olmak üzere, aynen metin kutusunda göründüğü sırayla arar.

Kelimelerden Herhangi Birini Eşle

Yazılan sözcüklerden en az birinin örneklerini arar. Örneğin, her biri terimi için arama yaparsanız, içinde bu sözcüklerden biri veya her ikisi birden geçen tüm örnekler sonuçlarda gösterilir: her, biri, her biri veya biri her.

Tüm Kelimeleri Eşle

Aranan sözcüklerin hepsini içeren örnekleri arar ama sizin yazdığınız sırayla olması gerekmez. Sadece birden çok PDF'de veya dizin tanım dosyalarında arama yapmakta kullanılabilir.

Boole Sorgusu

Hangi Kelime ya da İfadeyi Aramak İstiyorsunuz kutusunda aranan sözcüklerle birlikte yazdığınız Boole işleçlerini kullanır. Sadece birden çok PDF'de veya PDF dizinlerinde arama yapmakta kullanılabilir.

Not: PDF dizinlerinde arama yaparken yıldız işareti (*) veya soru işareti (?) kullanarak joker karakterli aramalar yapamazsınız.

Şu Ek Kriterleri Kullan (metin seçenekleri)

Temel arama seçeneklerini, ayrıca beş ek seçenek içerir:

Yakınlık

Aralarındaki mesafe, arama tercihlerinde belirlenen sözcük sayısından daha fazla olmayan, iki veya daha çok sözcüğü arar. Sadece birden çok belgede veya dizin tanım dosyasında arama yapıldığında ve Tüm Kelimeleri Eşle seçiliyse kullanılabilir.

Sözcük kökü ayırma

Belirlenen aranan sözcüğün bir bölümünü (kökünü) içeren sözcükleri bulur. Örneğin, açılış arandığında, açı, açılmış, açılı ve açıkça bulunur. Bu seçenek, açık PDF'de, bir klasörde ya da Acrobat 6.0 veya sonraki sürümüyle oluşturulmuş bir dizinde arama yaparken, tek tek sözcüklere veya deyimlere uygulanır. Joker karakterlere (*, ?) sözcük kökü ayırma özellikli aramalarda izin verilmez. Sadece Tam Kelime veya Büyük/Küçük Harf Duyarlı seçiliyse, sözcük ayırma özelliği kullanılamaz.

Yer İmlerini Dahil Et

Yer imleri panelinde göründüğü haliyle yer imlerinin metninde arama yapar.

Yorumları Dahil Et

Yorumlar panelinde göründüğü haliyle, PDF'ye eklenen yorumların metninde arama yapar.

Eklerde Ara

Açık PDF'ye ekli veya başka dosyalara ekli PDF'lerde arama yapar (iki düzey derinliğe kadar).

Şu Ek Kriterleri Kullan (belge özellikleri)

Sadece birden çok PDF'de veya PDF dizinlerinde arama yaparken görüntülenir. Birden çok özellik-değiştirici-değer kombinasyonu seçebilir ve bunları aramalara uygulayabilirsiniz. Bu ayar, PDF Portföylerindeki PDF olmayan dosyalar için geçerli değildir.

Not: Belge özelliği seçeneklerini belirli bir metin için arama işlemiyle birlikte kullanarak yalnızca belge özelliklerine göre arama yapabilirsiniz.

 

Onay kutusu

Bağlantılı üç seçenekteki kriterler kümesini aramaya uygular. (O küme için üç seçenekten herhangi birine bilgi girdiğinizde onay kutusu otomatik olarak seçilir. Seçenekleri girdikten sonra onay kutusundaki işareti kaldırırsanız, girişler silinmez; sadece, aramaya uygulanmaz.)

İlk menü (özellik)

Aranacak belge özelliğini belirtir. Kullanılabilir seçenekler arasında, Oluşturulduğu Tarih, Değiştirildiği Tarih, Yazar, Başlık, Konu, Dosya Adı, Anahtar Sözcükler, Yer İmleri, Yorumlar, JPEG Görüntüler, XMP Meta Veriler ve Nesne Verileri bulunur.

İkinci menü (niteleyici)

Eşleşme düzeyini belirtir. İlk menü seçimi bir tarihse, ikinci menüdeki kullanılabilir seçenekler Tam Eşittir, Öncesinde, Sonrasında, Değildir seçenekleridir. Aksi halde, kullanılabilir seçenekler, İçerir ve İçermez seçenekleridir.

Üçüncü kutu (değer veya metin)

Yazdığınız, eşleştirilecek bilgileri belirtir. İlk menü seçimi tarihse, oku tıklatarak bir takvim, istediğiniz tarihi bulabilir ve seçebilirsiniz.

Boole işleçleri

Yaygın olarak kullanılan Boole işleçleri şunları içerir:

AND

Her iki terimi birden, herhangi bir sırayla içeren belgeleri bulmak için, iki sözcük arasında kullanılır. Örneğin, paris AND fransa yazarsanız, aynı anda hem paris hem de fransa sözcüklerini içeren metin parçaları bulunur. Başka Boole işleci kullanılmaksızın sadece AND (ve) ile yapılan aramalar, Tüm Kelimeler seçeneğinin kullanılmasıyla aynı sonucu verir.

 

NOT

O terimi içeren belgeleri dışlamak için, bir terimin önüne konur. Örneğin, NOT kandilli yazarsanız, kandilli sözcüğünü içermeyen bütün belgeleri bulursunuz. Ayrıca, paris NOT kandilli yazarsanız, paris sözcüğünü içeren ama kandilli sözcüğünü içermeyen bütün belgeleri bulursunuz.

 

OR

İki terimden birinin bütün örneklerini aramakta kullanılır. Örneğin, her iki yazım şeklini içeren bütün belgeleri bulmak için eposta OR e-posta yazın. Başka Boole işleci kullanılmaksızın sadece OR ile yapılan aramalar, Kelimelerden Herhangi Biri seçeneğinin kullanılmasıyla aynı sonucu verir.

 

^ (dışlayıcı OR)

İki terimden birini içeren ama her ikisini birden içermeyen bütün örnekleri aramakta kullanılır. Örneğin, kedi ^ köpek yazarsanız, içinde kedi veya köpek geçen belgeler bulunur ama hem kedi hem de köpek geçenler bulunmaz.

 

( )

Terimlerin değerlendirilme sırasını belirlemek için parantez kullanın. Örneğin, kara AND (sevda OR baht) yazarsanız, kara ve sevda veya kara ve baht içeren bütün belgeleri bulursunuz. (Sorgu işleyicisi, sevda ve baht arasında OR sorgusu gerçekleştirir, sonra da bu sonuçlar içinde, kara ile AND sorgusu gerçekleştirir.)

 

 

Boole sorguları, sözdizimi ve aramalarınızda kullanabileceğiniz başka Boole işleçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Boole bilgileri içeren standart metinlere, Web sitelerine veya başka kaynaklara başvurun.

Kataloglanmış PDF'lerin dizin dosyalarında arama yapma

Biri Acrobat uygulamasını kullanarak bir PDF kataloğu tanımladığında, tam metin formatında bir dizin oluşturulur. Katalogdaki tek tek her PDF'de tam metin araması çalıştırmak yerine bu dizinde arama yapabilirsiniz. Dizin araması sonucunda, dizinlenmiş belgelerdeki örneklere bağlantılar içeren bir liste elde edersiniz.

Not:

Bir PDF dizininde arama yapmak için Acrobat'ı Web tarayıcınızın içinden değil, bağımsız uygulama olarak açmanız gerekir.

Mac OS'de, daha eski Acrobat sürümleriyle oluşturulan dizinler Acrobat X Arama özelliğiyle uyumlu değildir. Yakın dönemde yükseltme yaptıysanız arama yapmak için Acrobat X'i kullanmadan önce dizini güncelleyin.

 1. Düzen > Gelişmiş Arama'yı tıklatın.
 2. Arama metnini girin, ardından Arama penceresinin alt kısmında bulunan Daha Fazla Seçenek Göster'i tıklatın.
 3. Şuraya Bak alanında Dizin Seç'i seçin.
 4. Listeden bir dizin seçip Ekle'yi tıklatın ve dizini ekleyin. Gerektiği kadar yineleyin.

  Not:

  Seçili dizin hakkındaki dosya verilerini okumak için Bilgi'yi tıklatın. Aramadan dizini çıkartmak için bunu seçip Kaldır'ı tıklatın.

 5. Dizin Seçimi iletişim kutusunu kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın ve Şuraya Bak menüsünden Şu Anda Seçili Olan Dizinler'i seçin.
 6. Aramanızı alışılmış şekilde sürdürün.

  Not:

  Dizinlerde arama yaparken Sadece Tam Sözcükleri Eşle seçeneği, sonuçların alınması için geçen süreyi önemli ölçüde kısaltır. Bkz. PDF dizinleri oluşturma.

Arama özellikleri tercihleri

Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler altında Ara'yı seçin.

Asya Türü Karakter Genişliğini Yoksay

Arama metninde hem yarım genişlikteki hem de tam genişlikteki Asya dili karakterlerini bulur.

Vurguları Ve Aksanları Yoksay

Aranan terimleri, alfabetik karakterlerin her türlü çeşitlemesiyle bulur. Örneğin, cafe yazdığınızda hem cafe hem de café bulunur. Aynı şekilde, café yazdığınızda da her iki çeşidi bulursunuz. Bu seçenek işaretli değilse, cafe yazıldığında café (ve tersi) bulunmaz.

Gelişmiş Arama'da Her Zaman Daha Fazla Seçenek Göster

Arama penceresinde temel seçeneklere ek olarak, kullanılabilir ek seçenekleri de gösterir.

Belge Başlığını Arama Sonuçlarında Göster

Belge başlıklarını arama sonuçlarında görüntüler. Belgenin başlığı yoksa dosya adı görüntülenir. Seçili olmadığında, arama sonuçlarında dosya adlarını görüntüler.

Sonuçlar Klasörüne Geri Dönen Maksimum Dosya Adedi

PDF'de Ara penceresindeki arama sonuçlarını belirli bir belge sayısıyla sınırlandırır. Varsayılan değer 500 olsa da 1 - 10.000 arası istediğiniz sayıyı girebilirsiniz.

Yakınlık Aramaları İçin Sözcük Aralığı

Arama sonuçlarını, aranan terimler arasındaki sözcük sayısı belirlediğiniz sayıdan daha fazla olmayacak şekilde sınırlandırır. 1 - 10.000 arası bir aralığı kabul eder.

Hızlı Bul'u Etkinleştir

İçinde arama yaptığınız her PDF'deki bilgilerden bir önbellek oluşturur. Bu önbellek, aynı PDF'de sonradan yapılacak aramalardaki süreyi azaltır.

Maksimum Önbellek Boyutu

Hızlı Bul seçeneği için kullanılacak geçici önbelleği, megabayt cinsinden belirlenen boyutla sınırlandırır (5 - 100.000 arası). Varsayılan ayar 100'dür.

Önbellek İçeriğini Temizle

Hızlı Bul seçeneğinin arama bilgileri hakkında tuttuğu geçici önbelleğin tamamını siler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi