Admin Console'daki Paketler sekmesi özel paketler oluşturabilmenizi sağlar. Oluşturma iş akışı, bir pakete dahil edilecek uygulamalar üzerinde daha ayrıntılı denetim sunar. Hedeflenen platform ve dil gibi ayarları da belirtebilirsiniz.

Paketler sekmesinde, aşağıdaki paket türlerini oluşturabilirsiniz:

Self Servis Paketi:

Adobe Creative Cloud Masaüstü uygulamasını kullanıcılarınızın bilgisayarlarına yönetici ayrıcalıklarıyla yükler. Bkz. Self Servis Paketi Oluşturma.

Yönetilen Paket:

Kullanıcılarınızın bilgisayarlarındaki uygulama kurulumlarını ve yüklü güncellemeleri kontrol etmenizi sağlar. Bkz. Yönetilen Paket oluşturma.

Salt Acrobat Paketi:

Kuruluşunuzun Admin Console'da yalnızca Document Cloud yetkilendirmesi varsa Salt Acrobat paketleri oluşturabilirsiniz.

Not:

Creative Cloud veya Document Cloud'un parçası olmayan Adobe Captivate ve Presenter gibi ürünleri içeren paketler oluşturmak istiyorsanız mevcut Adobe Şablonları'nı özelleştirebilirsiniz. Bu belgede açıklanan prosedürleri kullanamazsınız.

Self Servis Paketi oluşturma

Bu paketi, kullanıcılarınıza Adobe uygulamalarını ve güncellemelerini indirip yükleyebilmeleri için tam denetim vermek için kullanın. Kullanıcılarınızın uygulamaları ve güncellemeleri yönetmek için Yönetici kimlik bilgileri yoksa onlar için bir Self Servis Paketi oluşturabilirsiniz.

 1. Admin Console'da oturum açın ve Paketler > Paketler bölümüne gidin.

  Mevcut paketlerin listesi görüntülenir.

  Paket listesi
 2. Paket Oluştur'u tıklatın.

  Dağıtım yönteminizi seçmek için bir iletişim kutusu görüntülenir.

  choose-self-service-package
 3. Self Servis Paketi'ni seçin ve Seç'i tıklatın.

  Paket seçeneğini belirleyin
 4. Paket adını girin ve gerekli seçenekleri belirleyin:

  Platform: İşletim sistemini ve işlemci desteğini (32 bit veya 64 bit) seçin. 32 bit ve 64 bit kurulumlar için ayrı paketler yüklenmesi gerekir. 32 bit paket, 64 bit makinede çalıştırılamaz.

  Dil: Paketi oluşturmak istediğiniz dili seçin.

  İşletim Sisteminin Yerel Ayarlarını Kullan: İstemci makinenin işletim sistemi dilinde dağıtılacak bir paket oluşturmak için seçin. Bu durumda işletim sistemi dili, paketin dağıtıldığı varsayılan geri dönüş dilidir.

  Uzantılar için bir klasör oluşturun ve Extension Manager komut satırı aracını dahil edin: Paketle yüklenmesi gereken uzantıları dahil etmek için kullanabileceğiniz paket klasörünüzde bir alt klasör oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Paketlerde uzantıları yönetme.

  Dahili güncelleme sunucusuna yönlendir: Bu paketin tüm güncellemelerini bir dahili güncelleme sunucusuna yönlendirir. Dahili sunucu ayrıntıları Admin Console'un Paketler > Tercihler sekmesindeki bir geçersiz kılma XML'i ile belirtilmiştir. Daha fazla bilgi için “Admin Console aracılığıyla Uygulamaları paketleme” makalesinin Tercihler bölümüne bakın.

 5. Paket oluştur'u tıklatın.

  Paketler sayfasını görüntüler. Oluşturma işleminin ilerleme durumunu paket listesinden kontrol edebilirsiniz.

  Oluşturma işlemi bittikten sonra bir mesaj gösterilir. Paket başarılı bir şekilde oluşturulursa mesaj, paketin Admin Console'dan indirilebileceği zaman aralığını da belirtir.

  Self Servis paketin geçerliliği

  Ayrıca, Admin Console'da ayrıntılar bölmesinde mevcut paketler için ilgili paketin satır öğesini tıklatarak paket için kalan süreyi de kontrol edebilirsiniz.

 6. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, paketi kaydetmek için bilgisayarınızda bir konum seçin.

 7. Paketi daha sonra indirip dağıtmak için paket listesinde paket adını tıklatın ve ardından sağ bölmede İndir'i tıklatın.

Yönetilen Paket oluşturma

Bu paketi, kullanıcılarınızın yükleyebileceği Adobe uygulamaları ve güncellemeleri üzerinde daha fazla denetim sağlamak için kullanın.

Not:

Creative Cloud veya Document Cloud'un parçası olmayan Adobe Captivate ve Presenter gibi ürünleri içeren paketler oluşturmak için mevcut Adobe Şablonları'nı özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki prosedürü kullanamazsınız.

 1. Admin Console'da oturum açın ve Paketler > Paketler bölümüne gidin.

 2. Paket Oluştur'u tıklatın.

  Dağıtım yönteminizi seçmek için bir iletişim kutusu görüntülenir.

  Yönetilen paketi seçme
 3. Yönetilen Paket'i seçin ve Seç'i tıklatın.

  Paketi yapılandırma
 4. Gerekli seçenekleri belirleyin:

  Platform: İşletim sistemini ve işlemci desteğini (32 bit veya 64 bit) seçin. 32 bit ve 64 bit kurulumlar için ayrı paketler yüklenmesi gerekir. 32 bit paket, 64 bit makinede çalıştırılamaz.

  Dil: Paketi oluşturmak istediğiniz dili seçin.

  İşletim Sisteminin Yerel Ayarlarını Kullan: İstemci makinenin işletim sistemi dilinde dağıtılacak bir paket oluşturmak için seçin. Bu durumda işletim sistemi dili, paketin dağıtıldığı varsayılan geri dönüş dilidir.

  Apps panelini göster: Son kullanıcılar için Creative Cloud masaüstü uygulamasında Apps panelini görüntüler/gizler. Apps Paneli etkinleştirildiğinde/devre dışı bırakıldığında, istemci makinelerdeki güncellemeler otomatik olarak etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.

  Yönetici olmayan kişilerin uygulamaları güncellemesine ve yüklemesine izin ver: Yönetici ayrıcalıkları olmayan, kendi kendine işlem yapan son kullanıcıların kendi uygulamalarını ve güncellemelerini yüklemesine ve yönetmesine izin verir.

  Remote Update Manager'ı etkinleştir: Remote Update Manager kullanımını etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Adobe Remote Update Manager, yönetici olarak yürütme avantajıyla, güncelleyiciyi istemcide uzaktan çalıştırmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için bkz. Remote Update Manager.

  Uzantılar için bir klasör oluşturun ve Extension Manager komut satırı aracını dahil edin: Paketle yüklenmesi gereken uzantıları dahil etmek için kullanabileceğiniz paket klasörünüzde bir alt klasör oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Paketlerde uzantıları yönetme.

  Dahili güncelleme sunucusuna yönlendir: Bu paketin tüm güncellemelerini bir dahili güncelleme sunucusuna yönlendirir. Dahili sunucu ayrıntıları Admin Console'un Paketler > Tercihler sekmesindeki bir geçersiz kılma XML'i ile belirtilmiştir. Daha fazla bilgi için “Admin Console aracılığıyla Uygulamaları paketleme” makalesinin Tercihler bölümüne bakın.

  Özel dizine yükle: Bu paketteki uygulamaları bir özel dizine yükler. Bu dizin, Admin Console'un Paketler > Tercihler sekmesinde tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi için “Admin Console aracılığıyla Uygulamaları paketleme” makalesinin Tercihler bölümüne bakın.

  Dosya eşitlemeyi devre dışı bırak: İstemci sistemlerle dosyaların otomatik olarak eşitlenmesini atlar. Dosya eşitleme işlemini atlamak istediğiniz bir test ortamına paket yüklerken kullanışlıdır. Yalnızca eğitim kurumları yararlanabilir.

 5. İleri'yi tıklatın.

  Pakete eklemeniz gereken uygulamaları seçmenize olanak tanıyan bir ekranı görüntüler.

  Uygulamaları seç

  Not:

  Bağımlı ürünleri olan bir ürün eklerseniz bağımlı ürün otomatik olarak eklenir. Örneğin, Photoshop CC uygulamasını eklerseniz Camera Raw CC ve Adobe Preview CC otomatik olarak eklenir. Ancak bağımlı ürünleri kaldırmayı da seçebilirsiniz.

 6. Bunları pakete dahil etmek için ilgili uygulamaların yanındaki Artı simgelerini ve ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sonlandır ekranında, oluşturmakta olduğunuz paketin adını girin.

  Ayrıca paketi oluşturmadan önce dahil edilen uygulamaları ve bu paketin yapılandırmasını da inceleyebilirsiniz.

 8. Paket Oluştur'u tıklatın.

  Oluşturma işlemi bittikten sonra bir mesaj görüntüler. Paket başarılı bir şekilde oluşturulursa mesaj, paketin Admin Console'dan indirilebileceği zaman aralığını da belirtir.

  Yönetilen paketin geçerliliği

  Ayrıca, Admin Console'da ayrıntılar bölmesinde mevcut paketler için ilgili paketin satır öğesini tıklatarak paket için kalan süreyi de kontrol edebilirsiniz.

 9. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, paketi kaydetmek için bilgisayarınızda bir konum seçin.

 10. Paketi daha sonra indirip dağıtmak için gerekli paketin satırında herhangi bir yeri tıklatın ve ardından paket ayrıntıları çekmecesinde İndir'i tıklatın.

Salt Acrobat Paketi oluşturma

Kuruluşunuzun Admin Console'da yalnızca Document Cloud yetkilendirmesi varsa Salt Acrobat paketleri oluşturabilirsiniz.

 1. Admin Console'da oturum açın ve Paketler > Paketler bölümüne gidin.

 2. Paket Oluştur'u tıklatın.

 3. Paket adını girin ve gerekli seçenekleri belirleyin.

  create-acrobat-only-package

  Platform:

  İşletim sistemini ve işlemci desteğini (32 bit veya 64 bit) seçin. 32 bit ve 64 bit kurulumlar için ayrı paketler yüklenmesi gerekir. 32 bit paket, 64 bit makinede çalıştırılamaz.

  Dil:

  Paketi oluşturmak istediğiniz dili seçin.

  Remote Update Manager'ı etkinleştir:

  Remote Update Manager kullanımını etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Adobe Remote Update Manager, yönetici olarak yürütme avantajıyla, güncelleyiciyi istemcide uzaktan çalıştırmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için bkz. Remote Update Manager.

 4. Paket Oluştur'u tıklatın.

  Paketler sayfasını görüntüler. Oluşturma işleminin ilerleme durumunu paket listesinden kontrol edebilirsiniz.

  Oluşturma işlemi bittikten sonra bir mesaj görüntüler. Paket başarılı bir şekilde oluşturulursa mesaj, paketin Admin Console'dan indirilebileceği zaman aralığını da belirtir.

  Salt Acrobat paketinin geçerliliği
 5. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, paketi kaydetmek için bilgisayarınızda bir konum seçin.

 6. Paketi daha sonra indirip dağıtmak için paket listesinde paket adını tıklatın ve ardından sağ bölmede İndir'i tıklatın.

Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma

Seri numarasına dayalı lisanslama örneğinde olduğu gibi, adlandırılmış lisans dışında lisanslama gerektiğinde, özel paketler oluşturmak için Creative Cloud Packager'ı kullanabilirsiniz.

Creative Cloud Packager'ı indirmek için Admin Console'da oturum açıp Paketler > Araçlar ve Bildirimler bölümüne gidin.

Creative Cloud Packager'ı seçme

İşletim sisteminize bağlı olarak, Creative Cloud Packager kutucuğundaki indirme seçeneğini tıklatın.

Creative Cloud Packager aracılığıyla oluşturulan paketler Admin Console'un Paketler sekmesinde listelenmez.

Ayrıca, Creative Cloud Packager'ı indirip yüklemeden önce sistem gereksinimlerini inceleyin.

Paket oluşturma ve dağıtma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Paketleme Kullanıcı Kılavuzu.

Acrobat Özelleştirme Sihirbazı'nı kullanma

Bu belgede açıklanan prosedürleri kullanarak salt Acrobat paketleri veya ürünlerden biri olarak Acrobat içeren paketler oluşturduktan sonra paketinizde başka özelleştirmek de yapmak için Adobe Özelleştirme Sihirbazı'nı kullanın.

Sihirbaz, kuruluş genelinde dağıtımdan önce yükleyicide Acrobat özelliklerini ve uygulamayı özelleştirme veya yapılandırma görevini kolaylaştırır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi