Приложението на Creative Cloud неколкократно Ви подканва да влезете | 2018 и по-стари версии

Проблем

Когато се опитвате да влезете във Вашия Adobe ID от приложение на Adobe, често се случва да не можете да влезете, защото екранът за влизане продължава да изкача.

Бележка:

Решение

Този проблем е най-често причинен от ограничени разрешения на компютъра ви за следните папки:

 • Adobe PCD
 • SLStore

За да разрешите този проблем, следвайте инструкциите за вашата операционна система, за да зададете съответните разрешения за горепосочените папки:

macOS

Задайте разрешения за папките SLStore и Adobe PCD.

 1. Използвайте Finder, за да навигирате в Library/Application Support/Adobe/SLStore.

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката и изберете Get Info (Получи информация).

 3. Разширете раздел Споделяне и разрешения.

 4. Щракнете върху иконата за заключване в долния десен ъгъл. Въведете вашето администраторско потребителско име и парола при поискване и щракнете върху OK.

 5. Задайте разрешения:

  • Система: Четете/пишете
  • Администратор: Четете/пишете
  • Всеки: Четете/пишете

 6. Щракнете върху иконата на зъбно колело и изберете Използвайте към приложените елементи.

 7. Затворете диалоговия прозорец Информация .

 1. Използвайте метода за намиране, за да навигирате в Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD.

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката и изберете Get Info (Получи информация).

 3. Разширете раздел Споделяне и разрешения.

 4. Щракнете върху иконата за заключване в долния десен ъгъл. Въведете вашето администраторско потребителско име и парола при поискване и щракнете върху OK.

 5. Задайте разрешения:

  • Система: Четете/пишете
  • Администратор: Само за четене
  • Всеки: Само за четене
 6. Щракнете върху иконата на зъбно колело и изберете Използвайте към приложените елементи.

 7. Затворете диалоговия прозорец Информация .

Windows 10

За да отстраните грешката в Windows 10, следвайте стъпките по-долу.

 1. Отворете прозорец на Файлов мениджър.

 2. Щракнете върху табулацията Преглед и след това изберете Скрити елементи.

  Скрити елементи

Изпълнете тази процедура два пъти, по една за Adobe PCD и папките SLStore .

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 бита: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Във Файловия мениджър щракнете с десен бутон върху Adobe PCD или върху папката SLStore изберете Свойства.

 2. Щракнете върху раздел Сигурност и след това щракнете върху Редактиране, за да зададете разрешения:

  Adobe PCD

  • Администратори: Пълен контрол

  SLStore

  • Администратори: Пълен контрол
  • Система: Пълен контрол
  • Потребители: Права за четене и специални права
  Задайте разрешения

 3. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Разрешения.

 4. Щракнете върху Разширено в диалоговия прозорец Свойства.

 5. Изберете Заместете всички записи за разрешения върху дъщерни обекти с наследствени записи за разрешения от този обект. Щракнете върху OK и след това щракнете върху Да.

  Заместете всички записи за разрешения върху дъщерни обекти с наследствени записи за разрешения от този обект.

 6. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец SLStore или PCD Properties на Adobe.

Windows 8

За да отстраните грешката в Windows 8, следвайте трите стъпки по-долу.

 1. Отворете прозорец на Файлов мениджър.

 2. Щракнете върху раздел Преглед и след това щракнете върху Опции.

 3. Отменете избора на Съветник за споделяне на употреба (препоръчително) в долната част на раздел Разширени настройки.

 4. Изберете Показвай скритите файлове, папки и устройства.

 5. Щракнете върху OK.

 1. Във Файловия мениджър навигирайте в ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Щракнете с десния бутон върху папка SLStore и изберете Свойства.

 3. В раздел Атрибути отменете избора на опцията Само за четене.

 4. Щракнете върху Приложи, а след това щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Потвърди промени на атрибути.

Изпълнете тази процедура два пъти, по една за Adobe PCD и папки SLStore .

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 бита: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Във Файловия мениджър щракнете с десен бутон върху Adobe PCD или върху папката SLStore изберете Свойства.

 2. Щракнете върху раздел Сигурност и задайте разрешения:

  Adobe PCD

  • Администратори: Пълен контрол
  • Система: Пълен контрол

  SLStore

  • Администратори: Пълен контрол
  • Административни права: Всичко без Пълен контрол и Специални
  • Система: Пълен контрол
  • Потребители: За четене и специални

 3. Щракнете върху Разширено и при запитване приемете появилата се подсказка Управление на потребителските акаунти (UAC).

 4. Щракнете върху раздел Собственик , изберете Администратори и щракнете върху Редактиране.

 5. Изберете Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите. Щракнете върху Приложи и след това щракнете върху OK.

 6. Изберете раздел Разрешения и щракнете върху Промяна на разрешенията.

 7. Изберете Заместете всички записи за разрешения върху дъщерни обекти с наследствени записи за разрешения от този обект. Щракнете върху OK и след това щракнете върху Да.

 8. Щракнете върху OK и след това щракнете отново върху OK в диалоговия прозорец Защита на Windows.

 9. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Разширени настройки за защита.

Windows Vista/7

За да отстраните грешка в Windows Vista/7, изпълнете трите стъпки по-долу.

 1. Изберете Старт > Компютър.

 2. Изберете Организирай > опции Папка и Търсене и щракнете върху раздел Преглед .

 3. Отменете избора на Съветник за споделяне на употреба (препоръчително) в долната част на раздел Разширени настройки.

 4. Изберете Показвай скритите файлове, папки и устройства.

 5. Щракнете върху OK.

 1. Във File Explorer, навигирайте в ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Щракнете с десния бутон върху папка SLStore и изберете Свойства.

 3. В раздел Атрибути отменете избора на опцията Само за четене.

 4. Щракнете върху Приложи и след това щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Потвърждаване на атрибутни промени .

Изпълнете тази процедура два пъти, по една за Adobe PCD и папки SLStore .

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 бита: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. В Windows Explorer щракнете с десния бутон върху Adobe PCD или папка SLStore и изберете Свойства.

 2. Щракнете върху раздел Сигурност и задайте разрешения:

  Adobe PCD

  • Администратори: Пълен контрол
  • Система: Пълен контрол

  SLStore

  • Администратори: Пълен контрол
  • Административни права: Всичко без Пълен контрол и Специални
  • Система: Пълен контрол
  • Потребители: За четене и специални

 3. Щракнете върху Разширено и при запитване приемете появилата се подсказка Управление на потребителските акаунти (UAC).

 4. Щракнете върху раздел Собственик , изберете Администратори и щракнете върху Редактиране.

 5. Изберете Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите. Щракнете върху Приложи и след това щракнете върху OK.

 6. Изберете раздел Разрешения и щракнете върху Промяна на разрешенията.

 7. Изберете Заместете всички записи за разрешения върху дъщерни обекти с наследствени записи за разрешения от този обект. Щракнете върху OK и след това щракнете върху Да.

 8. Щракнете върху Apply, а след това щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Windows Security.

Windows XP Professional

За да отстраните грешката в Windows XP Pro, следвайте трите стъпки по-долу.

 1. Щракнете върху Старт > Контролен панел.

 2. Щракнете два пъти върху Опции за папките и щракнете върху раздел Преглед.

 3. Отменете избора на Използване на споделяне на обикновен файл (препоръчително) в долната част на раздел Разширени настройки.

 4. Изберете Показвай скритите файлове, папки и устройства.

 5. Щракнете върху OK.

 1. В Windows Explorer навигирайте в Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Щракнете с десния бутон върху папка SLStore и изберете Свойства.

 3. В раздел Атрибути отменете избора на опцията Само за четене.

 4. Щракнете върху Приложи и след това щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Потвърждаване на атрибутни промени.

Изпълнете тази процедура два пъти, по една за Adobe PCD и папки SLStore .

SLStore

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 бита: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. В Windows Explorer щракнете с десния бутон върху Adobe PCD или върху папка SLStore и изберете Свойства.

 2. Щракнете върху раздел Сигурност и задайте разрешения:

  Adobe PCD

  • Администратори: Пълен контрол
  • Система: Пълен контрол

  SLStore

  • Администратори: Пълен контрол
  • Административни права: Всичко без Пълен контрол и Специални
  • Система: Пълен контрол
  • Потребители: За четене и специални

 3. Щракнете върху Разширено.

 4. Щракнете върху раздел Собственик и изберете Администратори.

 5. Изберете Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите. Щракнете върху Приложи.

 6. Щракнете върху раздел Разрешения .

 7. Изберете Заместете записите за разрешения върху всички дъщерни обекти с показаните тук записи, които се прилагат върху дъщерните обекти. Щракнете върху OK и след това щракнете върху Да.

 8. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Разрешения.

 9. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Разширени настройки за защита.

Windows XP Home

За да отстраните грешката в Windows XP Home, следвайте трите стъпки по-долу.

 1. Рестартирайте компютъра.

 2. Когато компютърът се рестартира, но преди да се стартира Windows, натиснете и задръжтеF8.

 3. Изберете Безопасен режим от списъка с опции за начално стартиране.

 4. „Безопасен режим“ се появява във всеки ъгъл на десктопа. В случай че не се появи, повторете стъпки 1–3.

 5. Влезте в Windows като потребител с административни привилегии.

 1. Щракнете върху Старт > Контролен панел.

 2. Щракнете два пъти върху Опции за папките и изберете раздел Преглед.

 3. Отменете избора на Използване на споделяне на обикновен файл (препоръчително) в долната част на раздел Разширени настройки.

 4. Изберете Показвай скритите файлове, папки и устройства.

 5. Щракнете върху OK.

 1. В Windows Explorer, навигирайте в Documents и Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Щракнете с десния бутон върху папка SLStore и изберете Свойства.

 3. В раздел Атрибути отменете избора на опцията Само за четене.

 4. Щракнете върху Приложи и след това щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Потвърждаване на атрибутни промени .

Изпълнете тази процедура два пъти, по една за Adobe PCD и папки SLStore .

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 бита: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. В Windows Explorer, с дясно щракване върху Adobe PCD или папка SLStore и изберетеСвойства.

 2. Щракнете върху раздел Сигурност и задайте разрешения:

  Adobe PCD

  • Администратори: Пълен контрол
  • Система: Пълен контрол

  SLStore

  • Администратори: Пълен контрол
  • Административни права: Всичко без Пълен контрол и Специални
  • Система: Пълен контрол
  • Потребители: За четене и специални

 3. Щракнете върху Разширено.

 4. Щракнете върху раздел Собственик и изберете Администратори.

 5. Изберете Заместване на Собственика на подконтейнерите и обектите и щракнете върху Приложи.

 6. Щракнете върху раздел Разрешения .

 7. Изберете Заместете записите за разрешения върху всички дъщерни обекти с показаните тук записи, които се прилагат върху дъщерните обекти. Щракнете върху OK и след това щракнете върху Да.

 8. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорецСвойства.

 9. Щракнете върху ОК, а след това щракнете върху Yes , в диалоговия прозорец Сигурност. Щракнете отново върху OK ,за да затворите диалоговия прозорец Свойства .

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт