Firmy Adobe i Apple ściśle współpracowały przy testowaniu aplikacji Adobe Creative Cloud i Adobe Creative Suite 6 pod kątem zapewnienia ich niezawodności, odpowiedniej wydajności oraz właściwego sposobu obsługi w urządzeniach z procesorem Intel i systemem Mac OS X Mavericks (10.9). Wszystkie produkty Adobe CC i CS6 są zgodne. Niektóre jednak, aby poprawnie działały, wymagają aktualizacji do najnowszych wersji. Programy Adobe Photoshop CS5, CS4 i CS3 zostały również poddane testom w systemie Mac OS X Mavericks. Obecnie nie stwierdzono żadnych poważnych usterek.

W przypadku każdej nowej wersji systemu istnieje ryzyko wystąpienia nieoczekiwanego sposobu działania, które nie zostało wykryte podczas testowania. Jeśli użytkownik napotka problemy, może je zgłosić za pomocą formularza.

Czy firmie Adobe znane są przypadki występowania poważnych problemów, błędów lub nietypowego działania produktów Adobe CC, CS6 bądź Acrobat uruchamianych w systemie Mac OS X Mavericks (10.9)?

Creative Cloud

Acrobat/Reader

Photoshop

Lightroom

After Effects

Dreamweaver

Flash Player

  • Program Adobe Flash Player może wymagać usunięcia ograniczeń związanych ze środowiskiem testowym w odtwarzaczu Apple Safari. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Usuwanie ograniczeń środowiska testowego.

W jaki sposób można instalować nowe aktualizacje w celu zapewnienia zgodności z systemem Mac OS X Mavericks (10.9)?

Jeśli wymagane są aktualizacje produktów Creative Cloud lub Creative Suite zapewniające zgodność z systemem Mac OS X Mavericks (10.9), zostają one udostępnione w następujący sposób:

  • Aktywni subskrybenci usługi Creative Cloud otrzymują informacje o aktualizacjach. Użytkownicy ci są powiadamiani za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer lub aplikacji, w której wymagana jest aktualizacja.
  • W wersjach bez subskrypcji aktualizacja oprogramowania jest przeprowadzana za pomocą narzędzia Adobe Updater instalowanego wraz z produktami firmy Adobe, służącego do zarządzania pobieraniem i instalowaniem aktualizacji bez udziału użytkownika. Przy włączonej w narzędziu Adobe Updater funkcji powiadamiania użytkownik jest automatycznie informowany o dostępności aktualizacji. Aby pobrać i zainstalować aktualizacje, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Ewentualnie jeśli aktualizacja dotyczy produktu CS6, można uruchomić narzędzie Adobe Updater, wybierając opcje Pomoc > Aktualizacje. Następnie należy zaznaczyć wszystkie wymagane aktualizacje oraz kliknąć kolejno polecenia Pobierz i Zainstaluj aktualizacje.
  • Aktualizacje są także dostępne na stronie pobierania plików w witrynie Adobe.com. Można je stamtąd pobrać i zainstalować do odpowiedniego produktu.

Dostępność aktualizacji można sprawdzić także na stronie Aktualizacje produktów

W obecnej wersji programu Creative Suite wykorzystuję wiele wtyczek. Czy te wtyczki są zgodne z aplikacją Creative Suite w systemie Mac OS X Mavericks (10.9)?

Zaleca się, aby klienci przed uaktualnieniem systemu do wersji Mac OS X Mavericks (10.9) sprawdzili zgodność wtyczek u ich dostawcy. W przypadku produktów niezależnych dostawców należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać wskazówki.

Czy firma Adobe zapewnia pomoc techniczną użytkownikom produktów CC i CS6 uruchamianych w systemie Mac OS X Mavericks (10.9)?

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną użytkownikom produktów Creative Cloud i Creative Suite uruchamianych w systemie Mac OS X Mavericks (10.9) zgodnie ze standardowymi zasadami dotyczącymi pomocy technicznej dla klientów. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych i płatnych programów pomocy można uzyskać na stronie pomocy technicznej.

Jako klient posiadam licencję zbiorową. Jak mogę uzyskać aktualizacje produktów CC i CS6?

Firma Adobe zaleca przy zarządzaniu aktualizacjami stosowanie wewnętrznych wytycznych swojej organizacji. Należy się skontaktować z pracownikiem działu IT, zarządzającym licencjami firmy Adobe, w celu zapoznania się z obowiązującymi zasadami aktualizacji oprogramowania. W przypadku firm korzystających z licencji zbiorowych kierownicy działów IT mogą uzyskać informacje na temat sposobu przeprowadzania instalacji dyskretnej aktualizacji programów CC i CS6 oraz Creative Cloud Packager.

Czy próbne wersje programów CC i CS6 oraz aplikacji są zgodne z systemem Mac OS X Mavericks (10.9)?

Tak. Jeśli pełna wersja produktu CC czy CS6 jest zgodna z systemem Mac OS X Mavericks (10.9), zgodna jest również wersja próbna. Jeśli w tym dokumencie są opisane znane problemy, odnoszą się one również do wersji próbnych.

Czy firmie Adobe znane są przypadki poważnych problemów, błędów lub nietypowego działania produktów CS5, CS4 bądź CS3 uruchamianych w systemie Mac OS X Mavericks (10.9)?

Tak, program Adobe Drive może powodować dłuższe otwieranie lub zapisywanie plików. Dodatkowe informacje zawarto w temacie Otwieranie i zapisywanie plików zajmuje dużo czasu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online