Często zadawane pytania dotyczące zgodności systemu Mac OS X Mavericks (10.9)

Firmy Adobe i Apple ściśle współpracowały przy testowaniu aplikacji Adobe Creative Cloud i Adobe Creative Suite 6 pod kątem zapewnienia ich niezawodności, odpowiedniej wydajności oraz właściwego sposobu obsługi w urządzeniach z procesorem Intel i systemem Mac OS X Mavericks (10.9). Wszystkie produkty Adobe CC i CS6 są zgodne. Niektóre jednak, aby poprawnie działały, wymagają aktualizacji do najnowszych wersji. Programy Adobe Photoshop CS5, CS4 i CS3 zostały również poddane testom w systemie Mac OS X Mavericks. Obecnie nie stwierdzono żadnych poważnych usterek.

W przypadku każdej nowej wersji systemu istnieje ryzyko wystąpienia nieoczekiwanego sposobu działania, które nie zostało wykryte podczas testowania. Jeśli użytkownik napotka problemy, może je zgłosić za pomocą formularza.

Creative Cloud

Acrobat/Reader

Photoshop

Lightroom

After Effects

Dreamweaver

Flash Player

  • Program Adobe Flash Player może wymagać usunięcia ograniczeń związanych ze środowiskiem testowym w odtwarzaczu Apple Safari. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Usuwanie ograniczeń środowiska testowego.

Jeśli wymagane są aktualizacje produktów Creative Cloud lub Creative Suite zapewniające zgodność z systemem Mac OS X Mavericks (10.9), zostają one udostępnione w następujący sposób:

  • Aktywni subskrybenci usługi Creative Cloud otrzymują informacje o aktualizacjach. Użytkownicy ci są powiadamiani za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer lub aplikacji, w której wymagana jest aktualizacja.
  • W wersjach bez subskrypcji aktualizacja oprogramowania jest przeprowadzana za pomocą narzędzia Adobe Updater instalowanego wraz z produktami firmy Adobe, służącego do zarządzania pobieraniem i instalowaniem aktualizacji bez udziału użytkownika. Przy włączonej w narzędziu Adobe Updater funkcji powiadamiania użytkownik jest automatycznie informowany o dostępności aktualizacji. Aby pobrać i zainstalować aktualizacje, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Ewentualnie jeśli aktualizacja dotyczy produktu CS6, można uruchomić narzędzie Adobe Updater, wybierając opcje Pomoc > Aktualizacje. Następnie należy zaznaczyć wszystkie wymagane aktualizacje oraz kliknąć kolejno polecenia Pobierz i Zainstaluj aktualizacje.
  • Aktualizacje są także dostępne na stronie pobierania plików w witrynie Adobe.com. Można je stamtąd pobrać i zainstalować do odpowiedniego produktu.

Dostępność aktualizacji można sprawdzić także na stronie Aktualizacje produktów

Zaleca się, aby klienci przed uaktualnieniem systemu do wersji Mac OS X Mavericks (10.9) sprawdzili zgodność wtyczek u ich dostawcy. W przypadku produktów niezależnych dostawców należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać wskazówki.

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną użytkownikom produktów Creative Cloud i Creative Suite uruchamianych w systemie Mac OS X Mavericks (10.9) zgodnie ze standardowymi zasadami dotyczącymi pomocy technicznej dla klientów. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych i płatnych programów pomocy można uzyskać na stronie pomocy technicznej.

Firma Adobe zaleca przy zarządzaniu aktualizacjami stosowanie wewnętrznych wytycznych swojej organizacji. Należy się skontaktować z pracownikiem działu IT, zarządzającym licencjami firmy Adobe, w celu zapoznania się z obowiązującymi zasadami aktualizacji oprogramowania. W przypadku firm korzystających z licencji zbiorowych kierownicy działów IT mogą uzyskać informacje na temat sposobu przeprowadzania instalacji dyskretnej aktualizacji programów CC i CS6 oraz Creative Cloud Packager.

Tak. Jeśli pełna wersja produktu CC czy CS6 jest zgodna z systemem Mac OS X Mavericks (10.9), zgodna jest również wersja próbna. Jeśli w tym dokumencie są opisane znane problemy, odnoszą się one również do wersji próbnych.

Tak, program Adobe Drive może powodować dłuższe otwieranie lub zapisywanie plików. Dodatkowe informacje zawarto w temacie Otwieranie i zapisywanie plików zajmuje dużo czasu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto