Ghidul utilizatorului Anulare

Configuring SSO for District Portals and Learning Management Systems

 1. Adobe pentru companii și echipe: ghid de administrare
 2. Planificați implementarea
  1. Noțiuni de bază
   1. Licențiere
   2. Identitate
   3. Gestionarea utilizatorilor
   4. Implementarea aplicației
   5. Prezentare generală Admin Console
   6. Roluri de administrator
  2. Ghiduri de implementare
   1. Ghid de implementare pentru anumiți utilizatori
   2. Ghid de implementare SDL
   3. Implementați Adobe Acrobat 
  3. Implementați Creative Cloud pentru învățământ
   1. Ghid de implementare
   2. Aprobați aplicațiile Adobe în Google Admin Console
   3. Activați Adobe Express în Google Classroom
   4. Integrare cu Canvas LMS
   5. Integrare cu Blackboard Learn
   6. Configurarea SSO pentru portaluri de district și LMS
   7. Implementați Adobe Express prin Google App Licensing
   8. Adăugați utilizatori prin Roster Sync
   9. Întrebări frecvente despre Kivuto
   10. Criterii de eligibilitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar
 3. Configurați-vă organizația
  1. Tipuri de identitate | Prezentare generală
  2. Configurați identitatea | Prezentare generală
  3. Configurați o organizație folosind Enterprise ID
  4. Configurați federalizarea și sincronizarea Azure AD
   1. Configurați SSO cu Microsoft prin OIDC Azure
   2. Adăugați Azure Sync în directorul dvs.
   3. Sincronizarea rolurilor pentru învățământ
   4. Întrebări frecvente despre Azure Connector
  5. Configurați Google Federation și sincronizați
   1. Configurați SSO folosind Google Federation
   2. Adăugați sincronizarea Google în directorul dvs.
   3. Întrebări frecvente despre Google Federation
  6. Configurați o organizație folosind Microsoft ADFS
  7. Configurați o organizație pentru portaluri de district și LMS
  8. Configurați o organizație folosind alți furnizori de identități
   1. Creați un director
   2. Verificați cine deține un domeniu
   3. Adăugați domenii în directoare
  9. Întrebări frecvente și rezolvarea problemelor legate de SSO
   1. Întrebări frecvente despre SSO
   2. Rezolvarea problemelor legate de SSO
   3. Întrebări frecvente despre învățământ
 4. Gestionați configurarea organizației dvs.
  1. Gestionați domeniile și directoarele existente
  2. Activați crearea automată a conturilor
  3. Configurați o organizație prin directoare de încredere
  4. Migrați la un nou furnizor de autentificare 
  5. Setări pentru active
  6. Setări de autentificare
  7. Contacte pentru confidențialitate și securitate
  8. Setările Console
  9. Gestionați criptarea  
 5. Gestionați utilizatori
  1. Prezentare generală
  2. Roluri administrative
  3. Tehnici de gestionare a utilizatorilor
   1. Gestionați utilizatori individual   
   2. Gestionați grupuri de utilizatori (CSV în bloc)
   3. Instrument de sincronizare a utilizatorilor (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Schimbați tipul identității utilizatorului
  5. Gestionați grupuri de utilizatori
  6. Gestionați utilizatorii directorului
  7. Gestionați dezvoltatorii
  8. Migrați utilizatorii existenți la Adobe Admin Console
  9. Migrați gestionarea utilizatorilor la Adobe Admin Console
 6. Gestionați produsele și drepturile
  1. Gestionați produsele și profilurile pentru produse
   1. Gestionați produsele
   2. Gestionați profilurile pentru produse ale utilizatorilor enterprise
   3. Gestionați regulile de atribuire automată
   4. Examinați solicitările de produse
   5. Gestionați politicile de autoservire
   6. Gestionați integrările aplicațiilor
   7. Gestionați permisiunile pentru produse în Admin Console  
   8. Activați/dezactivați serviciile pentru un profil de produs
   9. Aplicație individuală | Creative Cloud pentru companii
   10. Servicii opționale
  2. Gestionați licențele pentru dispozitivele partajate
   1. Noutăți
   2. Ghid de implementare
   3. Creați pachete
   4. Reactivați licențe
   5. Gestionați profilurile
   6. Set de instrumente pentru licențiere
   7. Întrebări frecvente despre licențierea dispozitivelor partajate
 7. Gestionați spațiul de stocare și activele
  1. Spațiu de stocare
   1. Gestionați spațiul de stocare al companiei
   2. Adobe Creative Cloud: actualizați pentru stocare
   3. Gestionați spațiul de stocare Adobe
  2. Migrarea activelor
   1. Migrarea automată a activelor
   2. Întrebări frecvente despre migrarea automată a activelor  
   3. Gestionați activele transferate
  3. Recuperați active de la utilizatori
  4. Migrarea activelor studenților | Doar EDU
   1. Migrarea automată a activelor studenților
   2. Migrați-vă activele
 8. Gestionați serviciile
  1. Adobe Stock
   1. Pachete de credite Adobe Stock pentru echipe
   2. Adobe Stock pentru companii
   3. Folosiți Adobe Stock pentru companii
   4. Aprobarea licenței Adobe Stock
  2. Fonturi personalizate
  3. Adobe Asset Link
   1. Prezentare generală
   2. Creați un grup de utilizatori
   3. Configurați Adobe Experience Manager Assets
   4. Configurați și instalați Adobe Asset Link
   5. Gestionați activele
   6. Adobe Asset Link pentru XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Configurați Adobe Acrobat Sign pentru companii sau echipe
   2. Adobe Acrobat Sign – Administrator de echipă
   3. Gestionați Adobe Acrobat Sign în Admin Console
  5. Creative Cloud pentru companii – abonament gratuit
   1. Prezentare generală
 9. Implementați aplicații și actualizări
  1. Prezentare generală
   1. Implementați și furnizați aplicații și actualizări
   2. Planificați implementarea
   3. Pregătiți implementarea
  2. Creați pachete
   1. Creați pachete de aplicații prin Admin Console
   2. Creați pachete de licențiere pentru anumiți utilizatori
   3. Șabloane Adobe pentru pachete
   4. Gestionați pachetele
   5. Gestionați licențele pentru dispozitive
   6. Licențierea prin numere de serie
  3. Personalizați pachete
   1. Personalizați aplicația Creative Cloud pentru desktop
   2. Includeți extensii în pachetul dvs.
  4. Implementați pachete 
   1. Implementați pachete
   2. Implementați pachete Adobe folosind Microsoft Intune
   3. Implementați pachete Adobe cu SCCM
   4. Implementați pachete Adobe cu ARD
   5. Instalați produse în folderul Excepții
   6. Dezinstalați produse din Creative Cloud
   7. Utilizați setul de instrumente Adobe de furnizare a accesului, ediția pentru companii
   8. Identificatori de licență Adobe Creative Cloud
  5. Gestionați actualizările
   1. Modificați gestionarea clienților Adobe de tip companie și echipă
   2. Implementați actualizări
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Prezentare generală AUSST
   2. Configurați serverul intern de actualizare
   3. Întrețineți serverul intern de actualizări
   4. Cazuri frecvente de utilizare a AUSST   
   5. Rezolvați problemele cu serverul intern de actualizări
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Utilizați Adobe Remote Update Manager
   2. Remediați erorile RUM
  8. Rezolvați problemele
   1. Remediați erorile de instalare și dezinstalare a aplicațiilor Creative Cloud
   2. Interogați computerele clienților pentru a verifica dacă un pachet este implementat
   3. Mesajul de eroare „Instalarea nu a reușit” referitor la un pachet Creative Cloud
  9. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager (CC 2018 sau versiuni anterioare)
   1. Despre Creative Cloud Packager
   2. Note de lansare a Creative Cloud Packager
   3. Crearea unor pachete de aplicații
   4. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager
   5. Creați pachete pentru o anumită licență
   6. Creați pachete cu licențele pentru dispozitiv
   7. Creați un pachet pentru o licență
   8. Creați pachete cu licențele pentru numere de serie
   9. Automatizarea creării pachetelor
   10. Creați pachete de produse care nu fac parte din Creative Cloud
   11. Editați și salvați configurările
   12. Setări locale la nivel de sistem
 10. Gestionați contul
  1. Gestionați contul echipei dvs.
   1. Prezentare generală
   2. Actualizați detaliile de plată
   3. Gestionați facturile
   4. Schimbați titularul contractului
   5. Schimbați distribuitorul
  2. Atribuiți licențe unui utilizator din echipă
  3. Adăugați produse și licențe
  4. Reînnoiri
   1. Abonament pentru echipe: reînnoiri
   2. VIP pentru companii: reînnoiri și conformitate
  5. Etape de expirare automată pentru contractele ETLA
  6. Schimbarea tipului unui contract existent în Adobe Admin Console
  7. Conformitatea solicitărilor de achiziție
  8. Value Incentive Plan (VIP) în China
  9. Ajutor privind selectarea VIP
 11. Rapoarte și jurnale
  1. Jurnal de audit
  2. Rapoarte privind atribuirea
  3. Jurnale de conținut
 12. Obțineți ajutor
  1. Contactați Servicii pentru clienți Adobe
  2. Opțiuni de asistență pentru conturile echipelor
  3. Opțiuni de asistență pentru conturile de companie
  4. Opțiuni de asistență pentru Experience Cloud

OpenID Connect (OIDC) Single Sign-On (SSO) into Adobe Creative Cloud and Adobe Express is available for use with Google, the district portals—Clever and Classlink, and the Learning Management Systems (LMS)—Canvas, Blackboard, and Schoology.

OIDC is a standard federation protocol that allows Adobe to verify identity and obtain basic user profile information. With Single Sign-On (SSO), a signed-in user can simply click an application icon and access the application without needing to enter their username and password. It saves educators and students valuable class time and prevents the headache of remembering multiple usernames and passwords. Furthermore, it makes it easier for educators and students to discover and access powerful creative tools to which they already have licenses.

Prerequisites

Ensure that you have the following ready before you add a partner application as a secondary Identity Provider (IdP) to configure SSO: 

 • Federation set up on directory (Azure, Google, or other SAML providers)

 • Adobe Express or Creative Cloud licenses in the Admin Console

 • Partner applications in your district (Blackboard, Canvas, Classlink, Clever, Schoology, and Google are currently supported for SSO)

Configure SSO

To configure SSO for District Portals and Learning Management Systems, do the following:

 1. Set up Adobe Express or Creative Cloud in the partner application:
  1. For Clever, ClassLink, or Schoology, add Adobe Express as an app to the Portal or Management Console, and follow the steps in the Custom Wizard setup.
  2. For Canvas or Blackboard, integrate Adobe Express or Creative Cloud licenses through the Learning Management System.
 2. Add a partner application as a Secondary IdP to your existing federated directory.

To successfully configure SSO, you must complete both steps. Setting up Adobe Express or Creative Cloud in a partner application takes you directly to selecting the partner application in the Admin Console.

1. Set up Adobe Express or Creative Cloud in the partner application

Following are the four partner applications through which you can configure SSO with Creative Cloud or Adobe Express:

Partner application

SSO capabilities

 Set up Adobe Express or Creative Cloud

Clever

SSO into Adobe Express from Clever portal

ClassLink

SSO into Adobe Express from ClassLink LaunchPad

Schoology

SSO into Adobe Express from Schoology 

Canvas

SSO into Adobe Express through the assignment workflow or SpeedGrade; SSO into Creative Cloud through app launcher

Blackboard

SSO into Creative Cloud through app launcher

Google

SSO into Adobe Express through social sign-in screens and through the Google Classroom add-ons feature (for schools and districts with the Google Workspace for Education Plus edition and Teaching and Learning upgrade)

Set-up is not required on Google, SSO works as long as you set up federation in the Adobe Admin Console.

  

2. Add a secondary IdP in the Adobe Admin Console

 1. Go to the Settings tab in the Adobe Admin Console and navigate to Identity.

 2. Select the appropriate directory and go to the Authentication tab.

 3. Click Add new IdP.

  Add new IdP

 4. Choose EDU Portal and LMS SSO and select Next.

  Select the IdP

 5. Choose the appropriate partner application and select Next.

  Select Portal or LMS

  Notă:

  If your primary identity provider in Admin Console is not Google SAML and you want teachers and students to be able to sign into their school account when they click Continue with Google on the Adobe Express page, you must add Google OIDC as an additional Education SSO provider.

 6. Set up auto-account creation.

  Automatic account creation is enabled by default. It allows users without a federated account to automatically create one with their organization based on a verified email domain. When enabled for a federated directory, new users with a valid email domain in that directory will be able to create a federated account.

  If you disable automatic account creation, new users in your organization who have valid accounts with domains of this identity provider will no longer be able to create a federated account automatically.

 7. Select a default country from the dropdown menu in the Attribute mappings section. Learn more about attribute mappings.

 8. You can also choose to update user information in Admin Console when users log in. Then, select Done.

The setup is now complete. To add more IdPs, repeat the above steps. 

You will see all the identity providers added to the Authentication section in the Directory settings.

Notă:

If your organization has a Google SAML federation setup, you'll automatically get a Google OIDC federation configuration in the Authentication tab. If you Remove the OIDC configuration, the system automatically recreates the configuration as soon as a user from the associated directory signs in using Continue with Google option.

You can Disable the Google OIDC configuration to prevent the users from signing in using Continue with Google. Once disabled, the system won't create a new Google OIDC configuration.

Once you’ve completed these steps, test your setup by signing in with a test user account. If you face any issues, navigate to Admin Console > Support to contact Adobe Customer Care.

Frequently asked questions

Adobe Express with premium features is free for school districts. For more information, see Adobe Express for education. To deploy named user licenses to students, teachers, and faculty, see the Deployment Guide.

To purchase Creative Cloud, see Adobe.com.

Manual roster sync via Clever and Classlink is available in the Adobe Admin Console. Learn more.

You can start on either, the district portal or the Admin Console. Ensure that you complete both steps.

You can contact the support team for the district portal you are using:

To contact Adobe Customer Care, navigate to the Support tab in the Adobe Admin Console.

The Adobe Creative Cloud app is an SSO (Saved Passwords) application to sign in to Adobe Creative Cloud, and not to Adobe Express. For more information about SSO (Saved Passwords) applications through Clever, visit this support page.

In your ClassLink App Library, you have the option to add other Adobe apps besides Adobe Express. These do not provide true Single Sign-On (SSO) functionality but instead are Password Lockers.  A Password Locker is a connection that the ClassLink user creates that ties a sign-in page with a tile. The user must sign in to the app the first time they use it, and then the app automatically saves the password. See how you can manage your passwords through Password Locker apps. Learn more about Password Locker apps.

If you’re using the Adobe Express Password Locker, we highly recommend you migrate to Adobe Express SSO, since it’s more secure and faster because it provides a federated ID through OpenID Connect. To migrate to Adobe Express SSO (now titled “Adobe Express” in the App Library), you can contact the ClassLink Helpdesk for support. They will confirm the type of app in use, assist you in selecting and assigning the OAuth2 app, test its functionality, and then remove the old Password Locker from users’ LaunchPads.

Adobe apps that are available with the Password Locker function include:

 • Photoshop Express editor – Sign into Photoshop (www.photoshop.com)
 • Adobe ID – Sign into your Creative Cloud account (account.adobe.com)
 • Adobe Licensing Website (licensing.adobe.com) 
 • Adobe Express Password Locker – Sign in to Adobe Express with the Password Locker instead of true SSO (express.adobe.com)

To add the Adobe Express SSO app, search for the app entitled Adobe Express in the App Library and select the tile with the Adobe Express logo and OAuth2 listed under the name. Then, configure SSO for your district portal.

Sign in to the Adobe Admin Console and navigate to Settings > Identity.

 • Select the appropriate directory and go to the Sync tab to configure Azure or Google sync.

 •  Adobe

  Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

  Utilizator nou?