Ghidul utilizatorului Anulare

Add Google sync to your federated directory

 1. Adobe pentru companii și echipe: ghid de administrare
 2. Planificați implementarea
  1. Noțiuni de bază
   1. Licențiere
   2. Identitate
   3. Gestionarea utilizatorilor
   4. Implementarea aplicației
   5. Prezentare generală Admin Console
   6. Roluri de administrator
  2. Ghiduri de implementare
   1. Ghid de implementare pentru anumiți utilizatori
   2. Ghid de implementare SDL
   3. Implementați Adobe Acrobat 
  3. Implementați Creative Cloud pentru învățământ
   1. Ghid de implementare
   2. Aprobați aplicațiile Adobe în Google Admin Console
   3. Activați Adobe Express în Google Classroom
   4. Integrare cu Canvas LMS
   5. Integrare cu Blackboard Learn
   6. Configurarea SSO pentru portaluri de district și LMS
   7. Implementați Adobe Express prin Google App Licensing
   8. Adăugați utilizatori prin Roster Sync
   9. Întrebări frecvente despre Kivuto
   10. Criterii de eligibilitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar
 3. Configurați-vă organizația
  1. Tipuri de identitate | Prezentare generală
  2. Configurați identitatea | Prezentare generală
  3. Configurați o organizație folosind Enterprise ID
  4. Configurați federalizarea și sincronizarea Azure AD
   1. Configurați SSO cu Microsoft prin OIDC Azure
   2. Adăugați Azure Sync în directorul dvs.
   3. Sincronizarea rolurilor pentru învățământ
   4. Întrebări frecvente despre Azure Connector
  5. Configurați Google Federation și sincronizați
   1. Configurați SSO folosind Google Federation
   2. Adăugați sincronizarea Google în directorul dvs.
   3. Întrebări frecvente despre Google Federation
  6. Configurați o organizație folosind Microsoft ADFS
  7. Configurați o organizație pentru portaluri de district și LMS
  8. Configurați o organizație folosind alți furnizori de identități
   1. Creați un director
   2. Verificați cine deține un domeniu
   3. Adăugați domenii în directoare
  9. Întrebări frecvente și rezolvarea problemelor legate de SSO
   1. Întrebări frecvente despre SSO
   2. Rezolvarea problemelor legate de SSO
   3. Întrebări frecvente despre învățământ
 4. Gestionați configurarea organizației dvs.
  1. Gestionați domeniile și directoarele existente
  2. Activați crearea automată a conturilor
  3. Configurați o organizație prin directoare de încredere
  4. Migrați la un nou furnizor de autentificare 
  5. Setări pentru active
  6. Setări de autentificare
  7. Contacte pentru confidențialitate și securitate
  8. Setările Console
  9. Gestionați criptarea  
 5. Gestionați utilizatori
  1. Prezentare generală
  2. Roluri administrative
  3. Tehnici de gestionare a utilizatorilor
   1. Gestionați utilizatori individual   
   2. Gestionați grupuri de utilizatori (CSV în bloc)
   3. Instrument de sincronizare a utilizatorilor (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Schimbați tipul identității utilizatorului
  5. Gestionați grupuri de utilizatori
  6. Gestionați utilizatorii directorului
  7. Gestionați dezvoltatorii
  8. Migrați utilizatorii existenți la Adobe Admin Console
  9. Migrați gestionarea utilizatorilor la Adobe Admin Console
 6. Gestionați produsele și drepturile
  1. Gestionați produsele și profilurile pentru produse
   1. Gestionați produsele
   2. Gestionați profilurile pentru produse ale utilizatorilor enterprise
   3. Gestionați regulile de atribuire automată
   4. Examinați solicitările de produse
   5. Gestionați politicile de autoservire
   6. Gestionați integrările aplicațiilor
   7. Gestionați permisiunile pentru produse în Admin Console  
   8. Activați/dezactivați serviciile pentru un profil de produs
   9. Aplicație individuală | Creative Cloud pentru companii
   10. Servicii opționale
  2. Gestionați licențele pentru dispozitivele partajate
   1. Noutăți
   2. Ghid de implementare
   3. Creați pachete
   4. Reactivați licențe
   5. Gestionați profilurile
   6. Set de instrumente pentru licențiere
   7. Întrebări frecvente despre licențierea dispozitivelor partajate
 7. Gestionați spațiul de stocare și activele
  1. Spațiu de stocare
   1. Gestionați spațiul de stocare al companiei
   2. Adobe Creative Cloud: actualizați pentru stocare
   3. Gestionați spațiul de stocare Adobe
  2. Migrarea activelor
   1. Migrarea automată a activelor
   2. Întrebări frecvente despre migrarea automată a activelor  
   3. Gestionați activele transferate
  3. Recuperați active de la utilizatori
  4. Migrarea activelor studenților | Doar EDU
   1. Migrarea automată a activelor studenților
   2. Migrați-vă activele
 8. Gestionați serviciile
  1. Adobe Stock
   1. Pachete de credite Adobe Stock pentru echipe
   2. Adobe Stock pentru companii
   3. Folosiți Adobe Stock pentru companii
   4. Aprobarea licenței Adobe Stock
  2. Fonturi personalizate
  3. Adobe Asset Link
   1. Prezentare generală
   2. Creați un grup de utilizatori
   3. Configurați Adobe Experience Manager Assets
   4. Configurați și instalați Adobe Asset Link
   5. Gestionați activele
   6. Adobe Asset Link pentru XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Configurați Adobe Acrobat Sign pentru companii sau echipe
   2. Adobe Acrobat Sign – Administrator de echipă
   3. Gestionați Adobe Acrobat Sign în Admin Console
  5. Creative Cloud pentru companii – abonament gratuit
   1. Prezentare generală
 9. Implementați aplicații și actualizări
  1. Prezentare generală
   1. Implementați și furnizați aplicații și actualizări
   2. Planificați implementarea
   3. Pregătiți implementarea
  2. Creați pachete
   1. Creați pachete de aplicații prin Admin Console
   2. Creați pachete de licențiere pentru anumiți utilizatori
   3. Șabloane Adobe pentru pachete
   4. Gestionați pachetele
   5. Gestionați licențele pentru dispozitive
   6. Licențierea prin numere de serie
  3. Personalizați pachete
   1. Personalizați aplicația Creative Cloud pentru desktop
   2. Includeți extensii în pachetul dvs.
  4. Implementați pachete 
   1. Implementați pachete
   2. Implementați pachete Adobe folosind Microsoft Intune
   3. Implementați pachete Adobe cu SCCM
   4. Implementați pachete Adobe cu ARD
   5. Instalați produse în folderul Excepții
   6. Dezinstalați produse din Creative Cloud
   7. Utilizați setul de instrumente Adobe de furnizare a accesului, ediția pentru companii
   8. Identificatori de licență Adobe Creative Cloud
  5. Gestionați actualizările
   1. Modificați gestionarea clienților Adobe de tip companie și echipă
   2. Implementați actualizări
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Prezentare generală AUSST
   2. Configurați serverul intern de actualizare
   3. Întrețineți serverul intern de actualizări
   4. Cazuri frecvente de utilizare a AUSST   
   5. Rezolvați problemele cu serverul intern de actualizări
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Utilizați Adobe Remote Update Manager
   2. Remediați erorile RUM
  8. Rezolvați problemele
   1. Remediați erorile de instalare și dezinstalare a aplicațiilor Creative Cloud
   2. Interogați computerele clienților pentru a verifica dacă un pachet este implementat
   3. Mesajul de eroare „Instalarea nu a reușit” referitor la un pachet Creative Cloud
  9. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager (CC 2018 sau versiuni anterioare)
   1. Despre Creative Cloud Packager
   2. Note de lansare a Creative Cloud Packager
   3. Crearea unor pachete de aplicații
   4. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager
   5. Creați pachete pentru o anumită licență
   6. Creați pachete cu licențele pentru dispozitiv
   7. Creați un pachet pentru o licență
   8. Creați pachete cu licențele pentru numere de serie
   9. Automatizarea creării pachetelor
   10. Creați pachete de produse care nu fac parte din Creative Cloud
   11. Editați și salvați configurările
   12. Setări locale la nivel de sistem
 10. Gestionați contul
  1. Gestionați contul echipei dvs.
   1. Prezentare generală
   2. Actualizați detaliile de plată
   3. Gestionați facturile
   4. Schimbați titularul contractului
   5. Schimbați distribuitorul
  2. Atribuiți licențe unui utilizator din echipă
  3. Adăugați produse și licențe
  4. Reînnoiri
   1. Abonament pentru echipe: reînnoiri
   2. VIP pentru companii: reînnoiri și conformitate
  5. Etape de expirare automată pentru contractele ETLA
  6. Schimbarea tipului unui contract existent în Adobe Admin Console
  7. Conformitatea solicitărilor de achiziție
  8. Value Incentive Plan (VIP) în China
  9. Ajutor privind selectarea VIP
 11. Rapoarte și jurnale
  1. Jurnal de audit
  2. Rapoarte privind atribuirea
  3. Jurnale de conținut
 12. Obțineți ajutor
  1. Contactați Servicii pentru clienți Adobe
  2. Opțiuni de asistență pentru conturile echipelor
  3. Opțiuni de asistență pentru conturile de companie
  4. Opțiuni de asistență pentru Experience Cloud

Google Sync automates user management for your Admin Console directory. Add Google Sync to any existing federated directory in the Adobe Admin Console regardless of its identity provider (IdP). To use Google Sync, you must store your organization’s user data within the Google Admin Console.

Notă:
 • You can sync your Google Organizational Units to the Adobe Admin Console as user groups. Then, assign Adobe products to the associated users.
 • If your identity provider is Google and you do not have a federated directory in the Adobe Admin Console, you can authenticate your users with Google federation using SAML. It combines directory creation, domain claim, and SSO configuration in a simple workflow involving steps in the Google Admin Console and the Adobe Admin Console.
 • If you have a working federated directory, you can add sync capability on top of your existing setup.

Overview

You can add Google Sync to any directory in the Adobe Admin Console to automate its user management process. Google Sync uses SCIM-protocol for user management and offers you control over user information shared with Adobe. Specified users in the Google Admin Console synchronized with the Adobe Admin Console can be assigned to one or more product profiles.

After you've set up Google Sync, Google starts to send data to the Adobe Admin Console as per the Google Admin Console directory's user provisioning configuration. You can see the directory's details in the Settings section of the Adobe Admin Console.

Benefits of Google Sync

The key advantages of the Google Sync with your directory in the Adobe Admin Console are:

 Manage user provisioning via the Google Admin Console

 Control what data is sent to Adobe

 Assign products to multiple users based on Google Organizational Units 

 Add sync to previously configured directories

 Add Google sync to other IdP directories

 Onboard and offboard users easily using Google Admin Console

 No need for another service or API setup

Prerequisites

To integrate Adobe Admin Console user management with Google Admin Console, you need the following:

 • A Google Admin Console account with admin access to user data
 • A federated directory in the Adobe Admin Console with verified domains

Supported integration scenarios

Directory setup scenario

Method to add sync

Single Google Admin Console tenant to a single Adobe Admin Console

Follow Add Sync steps to establish Google Sync. 

Multiple federated directories with one or more domains that belong to the same Google Admin Console tenant. 

 1. Consolidate domains into a single federated directory. 
 2. Follow Add Sync steps to establish Google Sync. 

Multiple federated directories with one or more domains that belong to different Google Admin Console tenants.  

 1. Follow Add Sync steps to establish Google Sync for a single directory.
 2. Repeat Google Sync setup for all separate directories that require sync.

Notes before sync configuration

Follow the points below to see the best practices and Adobe Recommendations before you set up Google Sync:

 • Export the list of existing users before adding Google Sync to keep a record of all user accounts and provisioned licenses when you set up.
 • If you integrate Google Sync to a directory having Federated ID users, verify that their username in Adobe Admin Console matches the username in user provisioning mappings in Google Admin Console. If these values do not match, Adobe Admin Console perceives this as a new user account and creates duplicate records for a single user. You can update the attribute mapping to ensure that the values passed by sync match the values in the user profiles in the Adobe Admin Console, which will automatically update the accounts upon the next sync.
 • Your admin console must have at least one federated directory for you to be able to establish Google Sync. If the Adobe Admin Console with Google Sync (owning Console) is in a trust relationship with another Adobe Admin Consoles (trustee Consoles), the trustees must use another form of user management, such as User Sync Tool, User Management API, or bulk CSV upload to manage Federated ID users.
 • To add users to a trustee Console for license provisioning, you must add the user to the owning Console.
 • If your organization uses the User Sync Tool or a UMAPI integration, you must pause the integration. Then, add Google Sync to automate user management from Google Admin Console. Once Google Sync is configured and running, remove the User Sync Tool or UMAPI integration.
 • To move a domain to or from a directory established with Google Sync, you must remove Google Sync from the chosen directory. Then, move the desired domain to or from the chosen directory and reestablish sync to the target directory.

Add Google Sync to a federated directory

Follow the steps below to sync users from the Google Admin Console:

 1. In the Adobe Admin Console, navigate to Settings > Directory Details > Sync. Click Add Sync.

 2. Select Sync users from Google Workspace and click Next.

 3. Select Go to Google Admin Console and log in with an administrator account. Then, follow the steps on the instruction page in the Adobe Admin Console to configure automatic user provisioning.

 4. Once all steps are completed and confirmed, click Save in the Adobe Admin Console.

 5. Navigate to Directory Details > Sync, where the sync source will be displayed.

Sync Google Organizational Units

You can sync Google Organizational units (OUs) to your Google sync-enabled directory in the Admin Console. Each OU (including the root OU) in the Google Admin console is synced as a separate group along with the associated users.

For example, you've three users in the Google Admin console (User A, User B, and User C) in separate OUs. The following table shows how these users will be added to corresponding groups in the Adobe Admin Console (User B and User C are added to more than groups):

User

Google Admin Console OU

Adobe Admin Console user group

User A

Root Organizational Unit

OU-/

User B

"/Sales"

1. OU-/

2. OU-/Sales

User C

"/Sales/Germany"

1. OU-/

2. OU-/Sales

3. OU-/Sales/Germany

You must set up your Google OUs based on your licensing requirements before syncing them to the Adobe Admin Console.

Then, sign in to your Google Admin console and go to Apps > Web and mobile apps > select Adobe SAML app > go to Autoprovisioning > select Edit Attribute mapping.

In the Attributes window, select the Organizational unit path from the dropdown against the app attribute urn:ietf:params:scim:schemas:extension:Adobe:2.0:User.organizationalUnit.

Map attributes

Edit Sync settings

A System Administrator can update settings for the Sync Source once the setup is complete by choosing Go to Settings from the Directory settings > Sync tab. Setting options include:

 • Allow editing synced data in Admin Console: Once Google Sync is established, all the users in a directory automatically go under sync management. After you enable editing, you can edit synced data in the Admin Console for a brief period. Any edits during this time do not affect user information in the Google Admin Console but are overwritten by change requests from your identity provider.

  Atenție:

  By default, you must edit synced data from the identity provider and allow the changes to propagate through sync. We do not recommend you to change data in Adobe Admin Console unless necessary manually.

 • Sync status: Instructs Google Sync to reject change requests from the Google Admin Console. Once the User Sync Status is Off, changes in the Google Admin Console(user information source) are not pushed to the Adobe Admin Console. 

 • Edit user sync configuration: Redirects you to the configuration instructions to edit user sync. Use this if the modal is closed before completing the sync setup or if you must change things in the Google Admin Console after the initial configuration.

Remove sync

Administrators can choose to remove sync from a federated directory within the Admin Console. Removing sync leaves the directory and its associated domains, user groups, and users intact and removes read-only mode from the directory and its users and groups.

To remove sync from a directory, choose Go to Settings from the Directory settingsSync tab, then Remove Sync. Please also turn off autoprovisioning for the Adobe SAML app from Google Admin Console to prevent being quarantined. This action will permanently remove the sync setup from the Adobe Admin Console. If needed, you can reestablish sync with the same or different directory.

Notă:

You cannot move domains to or from a directory managed by Google Sync. Once Google Sync is removed from the source and/or target directory, a domain from that directory can be moved to another target directory, and domains from other source directories can be moved into the directory that is no longer managed by Google Sync. 

Disable users

Implementing Google Sync creates new federated user accounts and syncs users to the Adobe Admin Console. Administrators can also deprovision users added through Google Sync via the below three methods (in the Google Admin Console):

 • Delete or suspend the users from Google Workspace.
 • Remove all groups associated with the users from Provisioning Scope.
 • Turn off the Adobe SAML app for the associated organizational Units in Google Workspace.

These three operations disable users in the Adobe Admin Console. A disabled user can no longer log in and shows as Disabled in the Directory Users list. Google Sync continues to manage a user deprovisioned by one of these methods. Neither the user’s account nor cloud-stored assets are removed from the organization. 

Remove a user and associated data from the Admin Console: Choose Go to Settings from the Directory settings Sync tab and click Enable editing. Then navigate to Users > Directory Users and choose the user from the list to permanently delete the account.

Once editing is enabled, it allows edits in the synced data for one hour before getting automatically disabled. We recommend you to click Disable editing immediately after user removal to ensure that the Admin Console reflects Google Admin Console changes.

Atenție:

If you permanently delete a user, the user is deleted along with all the cloud-stored assets belonging to that user. The user and the assets cannot be recovered once this action is taken.

Quarantine policy

Adobe has a quarantine policy to handle numerous error calls during sync operations. 

Adobe’s service independently monitors sync health to verify when the error rate surpasses a certain threshold in a set amount of time. A minimum number of requests resulting in an error that meets the threshold will enact temporary quarantine, resulting in rejecting all calls and update requests from the Google Admin Console for a time period, after which calls will be accepted again for sync retry. If error calls persist, the sync will be placed on temporary probation for an extended time period in quarantine. If Adobe initiates the quarantine, it may also lead to a subsequent quarantine with Google due to the rejected calls, which will count toward error rates in Google. Note that Adobe reserves the right to update the quarantine parameters based on ongoing data analytics.

Notă:

Google may quarantine sync based on error rate.

Common error messages

A set of common error messages is displayed to be aware of when managing Google Sync from the Google Admin Console. Understanding the cause of the various error messages will aid in troubleshooting when errors occur.

You can find sync logs and error logs under the Auto-provisioning section of the Adobe SAML app within the Google Admin ConsoleLearn more about monitoring your deployment within the Google Admin Console.

Google OU sync errors

You might face syncing errors while syncing Google Organizational Units to Adobe Admin Console. Google logs display the following errors:

 • Failed because OU depth is greater than 10: max depth limit reached
 • Failed because OU attribute would yield groups that are too long: group name shouldn't be longer than 256 characters
 • Failed because OU attribute contains disallowed chars for group names: OU name contains disallowed characters

Troubleshooting

As the Adobe Admin Console uses the Google sync service, all sync issues are troubleshot within the Google Admin Console. You can refer to Google's configuration instructions to solve some common issues. If you are unable to find a solution, we recommend you to contact Google customer support for further assistance.

Follow the instructions below to diagnose a sync issue:

 1. Confirm your setup:

  Make sure you've configured the users and groups as per the setup instructions:

 2. Confirm mapping of the user details.

   
  Notă:

  If you want to sync Google Organizational Units, make sure that your User Provisioning attribute mapping includes the Organizational unit path as urn:ietf:params:scim:schemas:extension:Adobe:2.0:User.organizationalUnit .

 3. Monitor your provisioning application to uncover issues that may affect sync:

  If the users don't appear in the provisioning logs, they may be out of scope. If the provisioning logs show an issue, fix it to allow the user to sync.

 4. Allow editing synced data in Adobe Admin Console:

  After you enable editing, you can edit synced data in the Adobe Admin Console for a brief period. Any edits during this time do not affect user information in the Google Admin Console. Later, your identity provider's change requests automatically overwrite these brief changes.

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?