Ghidul utilizatorului Anulare

Manage Adobe storage

 1. Adobe pentru companii și echipe: ghid de administrare
 2. Planificați implementarea
  1. Noțiuni de bază
   1. Licențiere
   2. Identitate
   3. Gestionarea utilizatorilor
   4. Implementarea aplicației
   5. Prezentare generală Admin Console
   6. Roluri de administrator
  2. Ghiduri de implementare
   1. Ghid de implementare pentru anumiți utilizatori
   2. Ghid de implementare SDL
   3. Implementați Adobe Acrobat 
  3. Implementați Creative Cloud pentru învățământ
   1. Ghid de implementare
   2. Aprobați aplicațiile Adobe în Google Admin Console
   3. Activați Adobe Express în Google Classroom
   4. Integrare cu Canvas LMS
   5. Integrare cu Blackboard Learn
   6. Configurarea SSO pentru portaluri de district și LMS
   7. Implementați Adobe Express prin Google App Licensing
   8. Adăugați utilizatori prin Roster Sync
   9. Întrebări frecvente despre Kivuto
   10. Criterii de eligibilitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar
 3. Configurați-vă organizația
  1. Tipuri de identitate | Prezentare generală
  2. Configurați identitatea | Prezentare generală
  3. Configurați o organizație folosind Enterprise ID
  4. Configurați federalizarea și sincronizarea Azure AD
   1. Configurați SSO cu Microsoft prin OIDC Azure
   2. Adăugați Azure Sync în directorul dvs.
   3. Sincronizarea rolurilor pentru învățământ
   4. Întrebări frecvente despre Azure Connector
  5. Configurați Google Federation și sincronizați
   1. Configurați SSO folosind Google Federation
   2. Adăugați sincronizarea Google în directorul dvs.
   3. Întrebări frecvente despre Google Federation
  6. Configurați o organizație folosind Microsoft ADFS
  7. Configurați o organizație pentru portaluri de district și LMS
  8. Configurați o organizație folosind alți furnizori de identități
   1. Creați un director
   2. Verificați cine deține un domeniu
   3. Adăugați domenii în directoare
  9. Întrebări frecvente și rezolvarea problemelor legate de SSO
   1. Întrebări frecvente despre SSO
   2. Rezolvarea problemelor legate de SSO
   3. Întrebări frecvente despre învățământ
 4. Gestionați configurarea organizației dvs.
  1. Gestionați domeniile și directoarele existente
  2. Activați crearea automată a conturilor
  3. Configurați o organizație prin directoare de încredere
  4. Migrați la un nou furnizor de autentificare 
  5. Setări pentru active
  6. Setări de autentificare
  7. Contacte pentru confidențialitate și securitate
  8. Setările Console
  9. Gestionați criptarea  
 5. Gestionați utilizatori
  1. Prezentare generală
  2. Roluri administrative
  3. Tehnici de gestionare a utilizatorilor
   1. Gestionați utilizatori individual   
   2. Gestionați grupuri de utilizatori (CSV în bloc)
   3. Instrument de sincronizare a utilizatorilor (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Schimbați tipul identității utilizatorului
  5. Gestionați grupuri de utilizatori
  6. Gestionați utilizatorii directorului
  7. Gestionați dezvoltatorii
  8. Migrați utilizatorii existenți la Adobe Admin Console
  9. Migrați gestionarea utilizatorilor la Adobe Admin Console
 6. Gestionați produsele și drepturile
  1. Gestionați produsele și profilurile pentru produse
   1. Gestionați produsele
   2. Gestionați profilurile pentru produse ale utilizatorilor enterprise
   3. Gestionați regulile de atribuire automată
   4. Examinați solicitările de produse
   5. Gestionați politicile de autoservire
   6. Gestionați integrările aplicațiilor
   7. Gestionați permisiunile pentru produse în Admin Console  
   8. Activați/dezactivați serviciile pentru un profil de produs
   9. Aplicație individuală | Creative Cloud pentru companii
   10. Servicii opționale
  2. Gestionați licențele pentru dispozitivele partajate
   1. Noutăți
   2. Ghid de implementare
   3. Creați pachete
   4. Reactivați licențe
   5. Gestionați profilurile
   6. Set de instrumente pentru licențiere
   7. Întrebări frecvente despre licențierea dispozitivelor partajate
 7. Gestionați spațiul de stocare și activele
  1. Spațiu de stocare
   1. Gestionați spațiul de stocare al companiei
   2. Adobe Creative Cloud: actualizați pentru stocare
   3. Gestionați spațiul de stocare Adobe
  2. Migrarea activelor
   1. Migrarea automată a activelor
   2. Întrebări frecvente despre migrarea automată a activelor  
   3. Gestionați activele transferate
  3. Recuperați active de la utilizatori
  4. Migrarea activelor studenților | Doar EDU
   1. Migrarea automată a activelor studenților
   2. Migrați-vă activele
 8. Gestionați serviciile
  1. Adobe Stock
   1. Pachete de credite Adobe Stock pentru echipe
   2. Adobe Stock pentru companii
   3. Folosiți Adobe Stock pentru companii
   4. Aprobarea licenței Adobe Stock
  2. Fonturi personalizate
  3. Adobe Asset Link
   1. Prezentare generală
   2. Creați un grup de utilizatori
   3. Configurați Adobe Experience Manager Assets
   4. Configurați și instalați Adobe Asset Link
   5. Gestionați activele
   6. Adobe Asset Link pentru XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Configurați Adobe Acrobat Sign pentru companii sau echipe
   2. Adobe Acrobat Sign – Administrator de echipă
   3. Gestionați Adobe Acrobat Sign în Admin Console
  5. Creative Cloud pentru companii – abonament gratuit
   1. Prezentare generală
 9. Implementați aplicații și actualizări
  1. Prezentare generală
   1. Implementați și furnizați aplicații și actualizări
   2. Planificați implementarea
   3. Pregătiți implementarea
  2. Creați pachete
   1. Creați pachete de aplicații prin Admin Console
   2. Creați pachete de licențiere pentru anumiți utilizatori
   3. Șabloane Adobe pentru pachete
   4. Gestionați pachetele
   5. Gestionați licențele pentru dispozitive
   6. Licențierea prin numere de serie
  3. Personalizați pachete
   1. Personalizați aplicația Creative Cloud pentru desktop
   2. Includeți extensii în pachetul dvs.
  4. Implementați pachete 
   1. Implementați pachete
   2. Implementați pachete Adobe folosind Microsoft Intune
   3. Implementați pachete Adobe cu SCCM
   4. Implementați pachete Adobe cu ARD
   5. Instalați produse în folderul Excepții
   6. Dezinstalați produse din Creative Cloud
   7. Utilizați setul de instrumente Adobe de furnizare a accesului, ediția pentru companii
   8. Identificatori de licență Adobe Creative Cloud
  5. Gestionați actualizările
   1. Modificați gestionarea clienților Adobe de tip companie și echipă
   2. Implementați actualizări
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Prezentare generală AUSST
   2. Configurați serverul intern de actualizare
   3. Întrețineți serverul intern de actualizări
   4. Cazuri frecvente de utilizare a AUSST   
   5. Rezolvați problemele cu serverul intern de actualizări
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Utilizați Adobe Remote Update Manager
   2. ID-uri de canal pentru utilizarea cu Adobe Remote Update Manager
   3. Remediați erorile RUM
  8. Rezolvați problemele
   1. Remediați erorile de instalare și dezinstalare a aplicațiilor Creative Cloud
   2. Interogați computerele clienților pentru a verifica dacă un pachet este implementat
   3. Mesajul de eroare „Instalarea nu a reușit” referitor la un pachet Creative Cloud
  9. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager (CC 2018 sau versiuni anterioare)
   1. Despre Creative Cloud Packager
   2. Note de lansare a Creative Cloud Packager
   3. Crearea unor pachete de aplicații
   4. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager
   5. Creați pachete pentru o anumită licență
   6. Creați pachete cu licențele pentru dispozitiv
   7. Creați un pachet pentru o licență
   8. Creați pachete cu licențele pentru numere de serie
   9. Automatizarea creării pachetelor
   10. Creați pachete de produse care nu fac parte din Creative Cloud
   11. Editați și salvați configurările
   12. Setări locale la nivel de sistem
 10. Gestionați contul
  1. Gestionați contul echipei dvs.
   1. Prezentare generală
   2. Actualizați detaliile de plată
   3. Gestionați facturile
   4. Schimbați titularul contractului
   5. Schimbați distribuitorul
  2. Atribuiți licențe unui utilizator din echipă
  3. Adăugați produse și licențe
  4. Reînnoiri
   1. Abonament pentru echipe: reînnoiri
   2. VIP pentru companii: reînnoiri și conformitate
  5. Etape de expirare automată pentru contractele ETLA
  6. Schimbarea tipului unui contract existent în Adobe Admin Console
  7. Conformitatea solicitărilor de achiziție
  8. Value Incentive Plan (VIP) în China
  9. Ajutor privind selectarea VIP
 11. Rapoarte și jurnale
  1. Jurnal de audit
  2. Rapoarte privind atribuirea
  3. Jurnale de conținut
 12. Obțineți ajutor
  1. Contactați Servicii pentru clienți Adobe
  2. Opțiuni de asistență pentru conturile echipelor
  3. Opțiuni de asistență pentru conturile de companie
  4. Opțiuni de asistență pentru Experience Cloud

Introduction

With the updates to Adobe Creative Cloud storage, you have full control and visibility of storage across your Creative Cloud applications. The storage quotas are flexible for end users up to the amount of storage purchased by the organization.

After Adobe storage with the updates is provisioned for your organization, a Storage tab is displayed in the Admin Console for administrators. If you are a system administrator, you can manage individual user folders and shared storage through the Storage tab. You can also view how much quota is used by individual users and the overall quota consumed by all the users. This tab is also visible to users that you delegate a Storage administrator role.

With the Storage tab on the Admin Console, you can access individual user folders or search for folders by user name or email.


Overview

Shared storage

Individual user folders

Storage reports

Overall storage quota and individual quota

Storage for Creative Cloud libraries.

Private folders of individual users for active and inactive users.

Storage usage data, such as quotas and usage percentages.

Notă:

We are in the process of migrating customers to the new pooled storage model. When your organization has been migrated, you will see the Storage tab in the Admin console.

Storage overview

The Storage overview page provides complete visibility of quota usage. It provides information on the total storage allocated for the organization, the amount of storage consumed, and the available balance. The page also provides a snapshot of the top consumers of quota, including the quota allocated and the percentage consumed. You can also choose to view the entire list of users along with the storage quota used by each user. The storage consumption graph displays the following information:

 • Individual user folders: Quota used by all users, irrespective of whether they are active or inactive.
 • Shared storage: Quota used by Creative Cloud libraries.
 • Others: Quota used by storage reports and the ZIP folders. When a user is removed from the organization, the user’s content is added to a ZIP folder. You can remove a user’s ZIP folder when you permanently delete the user from the Inactive Users tab.
Storage overview

Storage repository

All the content uploaded by the users are stored inside a storage repository that the organization owns. By default, the name that we give to this repository is the same as the name of your organization on the Admin Console. While the name of an organization on the Admin Console cannot be changed after the organization is set up, you can rename your storage repository.

When end users upload libraries to be shared across organizations, they would be able to know which organization they are sharing with, through the name of the storage repository.

Change storage repository name

 1. Log in to the Admin Console and navigate to the Storage tab.

  Storage repository name

  Your storage repository name is displayed in the Storage Overview tab. Also, by default the repository name is your Admin Console organization name.

 2. Click Edit.

 3. In the Edit storage repository name screen, update the name and click Save.

View shared storage

In the Shared storage page, you can view, search, delete, and view details of shared folders. Shared folders are used to store Creative Cloud libraries so that they are automatically shared with all users of the organization. Creative Cloud Libraries accelerate work by reducing clicks in the creative process, making it easy for designers to use the right assets and for organizations to control the use of assets. For more, see Creative Cloud Libraries for business.

View details of shared folders

As an administrator, you can view details of shared folders, including information about end users and folder paths in the Asset library.

 1. Select the folder for which you want to view details.

 2. Click Details.

 3. Review the folder details in the right pane.

Manage individual user folders

The Individual user folders page includes the Active Users and Inactive Users tabs. The Active Users tab lists the folders of end users that are currently in the system. The Inactive Users tab lists folders of users that are no longer in the system. You can view details of folders in either category. You can also permanently delete folders of inactive users.

View details of user folders

 1. Depending upon the type of user, open the relevant tab.

 2. Select the desired folder, and click Details.

 3. Review the folder details in the right pane.

Delete folders of inactive users

You can remove an inactive user folder permanently from the list of folders in the Inactive Users tab. Before permanently deleting a folder, you can transfer the contents to an active user and verify that the user has successfully claimed the content. Once permanently deleted, the content cannot be restored.

 1. Select a folder in the Inactive Users list.

 2. Click Permanently Delete.

 3. From the list of options, choose one of the following, and then click Next:

  • Share content now: Folder content is sent through email to a designated user. If you choose this option, specify the email address of the designated user that receives the content.
  • Share content later: The folder content remains in the Inactive User tab until it is permanently deleted.
  • Permanently delete content: The folder is permanently deleted with no option to share the content.

  For more information, see Reclaim assets from a user.

  Transfer assets

 4. Click Permanently Delete again to confirm the action.

View and create storage reports

Storage reports include storage usage data, such as quotas and usage percentages, for folders of the chosen type.

Individual folder reportsIncludes storage usage data, such as quotas and usage percentages, for individual folders.

Shared folder reports: Includes storage usage data, such as quotas and usage percentages, for shared folders.

To create a storage report:

 1. In the Storage tab, navigate to Storage reports.

 2. Click Create report.

 3. Choose the type of report, Individual folders or Shared folders.

 4. Click Create report.

 5. After the report is ready, you'll receive an email from where you can download the report.

  Stoage report download email

Manage storage admins

The Storage tab is available to system admins and storage admins. To provide access to this Storage tab, you'll need to add the user on the Admin Console and then give the user either System admin privileges or Storage admin privileges. 

Add storage administrators

 1. Navigate to Users > Administrators and click Add Admin.

 2. Type the name, email address, or the name of a user group for the user.

 3. Click Next.

 4. In the Add an administrator page, turn on Storage administrator.

  Scroll down the list of admin roles, if required.

 5. Click Save.

If you navigate back Storage > Admins, the newly added storage admin display in list.

Remove storage administrators

When you remove a storage administrator, that user would no longer be able to access Storage tab, unless that user also has System admin privileges.

 1. In the Storage admins page, from the list of storage admins, click the admin to remove.

 2. In the Administrator Rights section of the left pane, click  and then click Edit admin rights.

 3. In the Edit administrative rights page, turn off Storage administrator.

  Scroll down the list of admin roles, if required.

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?