Ghidul utilizatorului Anulare

Adobe Templates for Packages

 1. Adobe pentru companii și echipe: ghid de administrare
 2. Planificați implementarea
  1. Noțiuni de bază
   1. Licențiere
   2. Identitate
   3. Gestionarea utilizatorilor
   4. Implementarea aplicației
   5. Prezentare generală Admin Console
   6. Roluri de administrator
  2. Ghiduri de implementare
   1. Ghid de implementare pentru anumiți utilizatori
   2. Ghid de implementare SDL
   3. Implementați Adobe Acrobat 
  3. Implementați Creative Cloud pentru învățământ
   1. Ghid de implementare
   2. Aprobați aplicațiile Adobe în Google Admin Console
   3. Activați Adobe Express în Google Classroom
   4. Integrare cu Canvas LMS
   5. Integrare cu Blackboard Learn
   6. Configurarea SSO pentru portaluri de district și LMS
   7. Implementați Adobe Express prin Google App Licensing
   8. Adăugați utilizatori prin Roster Sync
   9. Întrebări frecvente despre Kivuto
   10. Criterii de eligibilitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar
 3. Configurați-vă organizația
  1. Tipuri de identitate | Prezentare generală
  2. Configurați identitatea | Prezentare generală
  3. Configurați o organizație folosind Enterprise ID
  4. Configurați federalizarea și sincronizarea Azure AD
   1. Configurați SSO cu Microsoft prin OIDC Azure
   2. Adăugați Azure Sync în directorul dvs.
   3. Sincronizarea rolurilor pentru învățământ
   4. Întrebări frecvente despre Azure Connector
  5. Configurați Google Federation și sincronizați
   1. Configurați SSO folosind Google Federation
   2. Adăugați sincronizarea Google în directorul dvs.
   3. Întrebări frecvente despre Google Federation
  6. Configurați o organizație folosind Microsoft ADFS
  7. Configurați o organizație pentru portaluri de district și LMS
  8. Configurați o organizație folosind alți furnizori de identități
   1. Creați un director
   2. Verificați cine deține un domeniu
   3. Adăugați domenii în directoare
  9. Întrebări frecvente și rezolvarea problemelor legate de SSO
   1. Întrebări frecvente despre SSO
   2. Rezolvarea problemelor legate de SSO
   3. Întrebări frecvente despre învățământ
 4. Gestionați configurarea organizației dvs.
  1. Gestionați domeniile și directoarele existente
  2. Activați crearea automată a conturilor
  3. Configurați o organizație prin directoare de încredere
  4. Migrați la un nou furnizor de autentificare 
  5. Setări pentru active
  6. Setări de autentificare
  7. Contacte pentru confidențialitate și securitate
  8. Setările Console
  9. Gestionați criptarea  
 5. Gestionați utilizatori
  1. Prezentare generală
  2. Roluri administrative
  3. Tehnici de gestionare a utilizatorilor
   1. Gestionați utilizatori individual   
   2. Gestionați grupuri de utilizatori (CSV în bloc)
   3. Instrument de sincronizare a utilizatorilor (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Schimbați tipul identității utilizatorului
  5. Gestionați grupuri de utilizatori
  6. Gestionați utilizatorii directorului
  7. Gestionați dezvoltatorii
  8. Migrați utilizatorii existenți la Adobe Admin Console
  9. Migrați gestionarea utilizatorilor la Adobe Admin Console
 6. Gestionați produsele și drepturile
  1. Gestionați produsele și profilurile pentru produse
   1. Gestionați produsele
   2. Gestionați profilurile pentru produse ale utilizatorilor enterprise
   3. Gestionați regulile de atribuire automată
   4. Examinați solicitările de produse
   5. Gestionați politicile de autoservire
   6. Gestionați integrările aplicațiilor
   7. Gestionați permisiunile pentru produse în Admin Console  
   8. Activați/dezactivați serviciile pentru un profil de produs
   9. Aplicație individuală | Creative Cloud pentru companii
   10. Servicii opționale
  2. Gestionați licențele pentru dispozitivele partajate
   1. Noutăți
   2. Ghid de implementare
   3. Creați pachete
   4. Reactivați licențe
   5. Gestionați profilurile
   6. Set de instrumente pentru licențiere
   7. Întrebări frecvente despre licențierea dispozitivelor partajate
 7. Gestionați spațiul de stocare și activele
  1. Spațiu de stocare
   1. Gestionați spațiul de stocare al companiei
   2. Adobe Creative Cloud: actualizați pentru stocare
   3. Gestionați spațiul de stocare Adobe
  2. Migrarea activelor
   1. Migrarea automată a activelor
   2. Întrebări frecvente despre migrarea automată a activelor  
   3. Gestionați activele transferate
  3. Recuperați active de la utilizatori
  4. Migrarea activelor studenților | Doar EDU
   1. Migrarea automată a activelor studenților
   2. Migrați-vă activele
 8. Gestionați serviciile
  1. Adobe Stock
   1. Pachete de credite Adobe Stock pentru echipe
   2. Adobe Stock pentru companii
   3. Folosiți Adobe Stock pentru companii
   4. Aprobarea licenței Adobe Stock
  2. Fonturi personalizate
  3. Adobe Asset Link
   1. Prezentare generală
   2. Creați un grup de utilizatori
   3. Configurați Adobe Experience Manager Assets
   4. Configurați și instalați Adobe Asset Link
   5. Gestionați activele
   6. Adobe Asset Link pentru XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Configurați Adobe Acrobat Sign pentru companii sau echipe
   2. Adobe Acrobat Sign – Administrator de echipă
   3. Gestionați Adobe Acrobat Sign în Admin Console
  5. Creative Cloud pentru companii – abonament gratuit
   1. Prezentare generală
 9. Implementați aplicații și actualizări
  1. Prezentare generală
   1. Implementați și furnizați aplicații și actualizări
   2. Planificați implementarea
   3. Pregătiți implementarea
  2. Creați pachete
   1. Creați pachete de aplicații prin Admin Console
   2. Creați pachete de licențiere pentru anumiți utilizatori
   3. Șabloane Adobe pentru pachete
   4. Gestionați pachetele
   5. Gestionați licențele pentru dispozitive
   6. Licențierea prin numere de serie
  3. Personalizați pachete
   1. Personalizați aplicația Creative Cloud pentru desktop
   2. Includeți extensii în pachetul dvs.
  4. Implementați pachete 
   1. Implementați pachete
   2. Implementați pachete Adobe folosind Microsoft Intune
   3. Implementați pachete Adobe cu SCCM
   4. Implementați pachete Adobe cu ARD
   5. Instalați produse în folderul Excepții
   6. Dezinstalați produse din Creative Cloud
   7. Utilizați setul de instrumente Adobe de furnizare a accesului, ediția pentru companii
   8. Identificatori de licență Adobe Creative Cloud
  5. Gestionați actualizările
   1. Modificați gestionarea clienților Adobe de tip companie și echipă
   2. Implementați actualizări
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Prezentare generală AUSST
   2. Configurați serverul intern de actualizare
   3. Întrețineți serverul intern de actualizări
   4. Cazuri frecvente de utilizare a AUSST   
   5. Rezolvați problemele cu serverul intern de actualizări
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Utilizați Adobe Remote Update Manager
   2. Remediați erorile RUM
  8. Rezolvați problemele
   1. Remediați erorile de instalare și dezinstalare a aplicațiilor Creative Cloud
   2. Interogați computerele clienților pentru a verifica dacă un pachet este implementat
   3. Mesajul de eroare „Instalarea nu a reușit” referitor la un pachet Creative Cloud
  9. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager (CC 2018 sau versiuni anterioare)
   1. Despre Creative Cloud Packager
   2. Note de lansare a Creative Cloud Packager
   3. Crearea unor pachete de aplicații
   4. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager
   5. Creați pachete pentru o anumită licență
   6. Creați pachete cu licențele pentru dispozitiv
   7. Creați un pachet pentru o licență
   8. Creați pachete cu licențele pentru numere de serie
   9. Automatizarea creării pachetelor
   10. Creați pachete de produse care nu fac parte din Creative Cloud
   11. Editați și salvați configurările
   12. Setări locale la nivel de sistem
 10. Gestionați contul
  1. Gestionați contul echipei dvs.
   1. Prezentare generală
   2. Actualizați detaliile de plată
   3. Gestionați facturile
   4. Schimbați titularul contractului
   5. Schimbați distribuitorul
  2. Atribuiți licențe unui utilizator din echipă
  3. Adăugați produse și licențe
  4. Reînnoiri
   1. Abonament pentru echipe: reînnoiri
   2. VIP pentru companii: reînnoiri și conformitate
  5. Etape de expirare automată pentru contractele ETLA
  6. Schimbarea tipului unui contract existent în Adobe Admin Console
  7. Conformitatea solicitărilor de achiziție
  8. Value Incentive Plan (VIP) în China
  9. Ajutor privind selectarea VIP
 11. Rapoarte și jurnale
  1. Jurnal de audit
  2. Rapoarte privind atribuirea
  3. Jurnale de conținut
 12. Obțineți ajutor
  1. Contactați Servicii pentru clienți Adobe
  2. Opțiuni de asistență pentru conturile echipelor
  3. Opțiuni de asistență pentru conturile de companie
  4. Opțiuni de asistență pentru Experience Cloud

Adobe Templates are pre-created Named User Licensing packages that are available for you to download from the Packages tab in the Admin Console. They are either single-app packages or collection packages created by Adobe. These packages are created based on default settings. You can choose to download packages based on the available Adobe Templates. You can also use the available templates as boilerplate to create packages.

Single-app packages also include the Creative Cloud desktop application-only package, which allows you to install the Creative Cloud desktop app.

View Adobe Templates

 1. Sign in to the Admin Console and navigate to Packages > Adobe Templates.

  The list of available templates is displayed.

  List of available Adobe templates

 2. Use the Search text box to filter the templates by Package name.

 3. By default, the list of packages is paginated with ten packages on a page.

  You can change the number of packages displayed on a page, by choosing from the drop-down list on the lower-right corner of the list of packages.

 4. To view the summary of a package, click  to the right of the package name.

  The package summary is displayed in the details drawer.

  Windows

  Windows package details include:

  • Included apps
  • Platform
  • Language
  • Configuration options
  Adobe template details

  macOS

  macOS package details include:

  • Included apps
  • Platform
  • Language
  • Package type: The package type for macOS packages is always flat.  This indicates that the contents of the package may not be extracted from the downloaded file. The Flat package is a single file (.pkg) used directly to install the package. To uninstall this package, use Adobe uninstall tool.
   These files are 
   Signed and Notarized.
   Configuration options are not available for flat package files. However, to apply configuration options, you can create a configuration-only package to apply to these flat packages.
  • Size
  • SHA256 checksum

  Notă:

  Since it takes time to sign and notarize a package, the versions of Adobe apps in an Adobe template may not be as up-to-date as the versions of the apps available when customizing a pacakge or when creating a new Named User Licensing package.  

Download packages based on Adobe Templates

To download a package based on Adobe Templates, follow these steps.

 1. To download a package, click  for a package in the list of packages.

 2. In the details drawer, click Download.

 3. Select a location on your computer, and download the package.

Notă:

Packages that are based on Adobe Templates for non Creative Cloud apps such as Captivate, Framemaker, RoboHelp, do not include the Creative Cloud Desktop Application.

Customize and download packages based on Adobe Templates

An Adobe Template provides you with the boilerplate applications and configurations as defined by the template. When creating a package, you can choose to create the package from scratch. Alternatively, you can find the Adobe Template that comes closest to matching your requirements and use it as the starting point.

Notă:

When you customize a template, you can add products that are part of Creative Cloud or Document Cloud. Alternatively, you can add products of Adobe Technical Communications Suite(TCS)—Adobe Captivate, RoboHelp, FrameMaker, and Presenter—that are not part of either of the clouds.

The template that you customize with the products of TCS, does not provide all the customization options available in the template for Creative Cloud apps.

 1. To customize a package based on an Adobe Template, click  for a package in the list of packages.

 2. In the details drawer that opens, click Customize.

 3. On the Configure screen, select or enable the required options:

  • Platform (Windows only): Choose the processor support.
  Notă:

  It's necessary to create separate packages for Windows 64-bit and Windows ARM devices. A package made for one architecture type, cannot be deployed on another.

  • Language: Select the language in which you want to create the package.
  • Use OS Locale: Enable to create a package that deploys in the OS language of client machine. In which case, the OS language is the default fallback language in which the package is deployed.

  When you're done, click Next.

 4. The Choose Apps screen allows you to add or remove applications that were defined in the Adobe Template.

  Choose apps

  Optionally, you can filter down the list of Available Applications to choose from.

  Latest versions: Display the latest version of all available applications.

  Long-term supported versions: Display Adobe's long-term supported versions. To know what versions are supported for your Creative Cloud plan, review the Creative Cloud Support policy

  Beta apps: Display available beta apps. Learn more.

  Older versions: Display a list of previous versions of the apps. View versions that don't receive security or feature updates.

  Filter available applications

  App Add-ons: Certain Adobe apps come with Add-ons. So, when you add an app that includes one or more Add-ons, you have the option to include the add-ons in the package you're creating. By default, Add-ons are not included in the package.

  App Add-ons

 5. (Not currently available for Windows ARM or macOS (Apple Silicon) devices) On the Choose Plugins screen, search and select plugins to include in the package, and click Next.

  You can select the Show Compatible Plugins Only check box to display the plugins that are compatible with the apps in the package. This filter doesn't appear if you only have the Creative Cloud desktop app in your package.

  To view the list of selected plugins, click Selected Plugins.

  Notă:

  The plugins that you include in the package do not necessarily need the supporting application to be part of the same package. You can include plugins and extensions for apps that are previously installed on your users' computers. Also, if a computer does not have the targeted application for a plugin, the plugin is not installed on the computer.

  Choose plugins

 6. On the Options screen, select or enable the required options and then click Next.

  Creative Cloud Desktop Options:

  • Enable self-service install: Allow users to install and update applications from Apps panel in the Creative Cloud desktop app. Learn more.
  • Allow non-admin to update and install apps: Enable self-service for end users who do not have administrative privileges, to install, and manage their applications and updates. Learn more.
  • Disable auto-update for end users: Ensure that end users will not be able to automatically update their applications via the Creative Cloud Desktop app. Learn more.
  • Enable self-service plugin install: Allow end users to install and update plugins from the Marketplace tab in Creative Cloud desktop app. If deselected, the users can't browse or install any plugins using the Creative Cloud desktop app. Learn more.
  • Disable file syncing: Suppress the automatic syncing of files to client systems. Useful when you are installing packages in a test environment where you want to suppress file syncing. Read more on disabling file syncing. This option is available for Creative Cloud subscribers in commercial and educational organizations only. It is not available for subscribers in government organizations.
  • Enable browser-based login: By default, users must sign in using the Creative Cloud desktop app. Choose this option to redirect users to sign in via the browser. Learn more.
  • Enable install of beta apps: Enables end users to install and update beta apps from the Creative Cloud desktop application. This means that end users can then go to the Creative Cloud Desktop application and install or update these apps. Learn more.

  Also read about other customization options, in Creative Cloud app & services | Customizations.

  Management Options:

  • Enable Remote Update Manager: Enables the use of Remote Update Manager. Adobe Remote Update Manager lets you remotely run the updater on the client with the benefit of executing as an administrator. Learn more.
  • Redirect to internal update server: Enables you to redirect all updates for this package to an internal update server. The internal server details are specified in an override XML in the Packages > Preferences tab of the Admin Console. Learn how to set the Preferences.
  • (Not currently available for Windows ARM or Apple Silicon devices) Create a folder for extensions and include the UPIA command-line tool: This option is enabled if you have plugins in the package. It creates a subfolder in the package folder to include extensions to install with the package. For more, see Manage Extensions in packages.
   • Include Adobe Asset Link: (Available if the above option is switched on) This extension connects Adobe Experience Manager (AEM) Assets with Creative Cloud desktop apps Photoshop, Illustrator, and InDesign. 

  Note: AEM Assets is required. For details, see Adobe Asset Link. This feature is only available for Creative Cloud for enterprise customers.

  • Install package to custom  install directory: Enables you to install the apps in this package to a custom install directory. The directory is defined in the Packages > Preferences tab in the Admin Console. Learn how to set the Preferences.
 7. On the Finalize screen, enter the name of the package, review the package details, included applications, and plugins. Then, click Create package.

  It displays a message after the build process completes. If the package is built successfully, the message also indicates the time period for which the package is available for download from the Admin Console.

  If you want to check the remaining time for the existing packages in the details pane, click  for the package.

  • Products listed in summary drawer may have older versions than version available while customizing the same template as directly downloadable template takes time in signing and notarizing.
  •  
 8. To download the package later, click  for a package in the list of packages and then click Download in the details drawer.

Notă:
 • The Adobe Package Downloader is downloaded to your computer if you're creating macOS packages. Open and run it to complete the download of the package.
 • If you create a package that includes Captivate 2017 or Presenter (any version), you must first uninstall these product versions on the end-user computers before you deploy this package.

Next Steps

Deploy packages

After you create the package, choose from the following methods to deploy the package:

For information on how to deploy updates, see Change management for Adobe enterprise and teams customers.

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Conferința despre creativitate

14 – 16 octombrie, Miami Beach și online

Adobe MAX

Conferința despre creativitate

14 – 16 octombrie, Miami Beach și online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Conferința despre creativitate

14 – 16 octombrie, Miami Beach și online

Adobe MAX

Conferința despre creativitate

14 – 16 octombrie, Miami Beach și online