Ghidul utilizatorului Anulare

Manage assets using Adobe Asset Link

 1. Adobe pentru companii și echipe: ghid de administrare
 2. Planificați implementarea
  1. Noțiuni de bază
   1. Licențiere
   2. Identitate
   3. Gestionarea utilizatorilor
   4. Implementarea aplicației
   5. Prezentare generală Admin Console
   6. Roluri de administrator
  2. Ghiduri de implementare
   1. Ghid de implementare pentru anumiți utilizatori
   2. Ghid de implementare SDL
   3. Implementați Adobe Acrobat 
  3. Implementați Creative Cloud pentru învățământ
   1. Ghid de implementare
   2. Aprobați aplicațiile Adobe în Google Admin Console
   3. Activați Adobe Express în Google Classroom
   4. Integrare cu Canvas LMS
   5. Integrare cu Blackboard Learn
   6. Configurarea SSO pentru portaluri de district și LMS
   7. Implementați Adobe Express prin Google App Licensing
   8. Adăugați utilizatori prin Roster Sync
   9. Întrebări frecvente despre Kivuto
   10. Criterii de eligibilitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar
 3. Configurați-vă organizația
  1. Tipuri de identitate | Prezentare generală
  2. Configurați identitatea | Prezentare generală
  3. Configurați o organizație folosind Enterprise ID
  4. Configurați federalizarea și sincronizarea Azure AD
   1. Configurați SSO cu Microsoft prin OIDC Azure
   2. Adăugați Azure Sync în directorul dvs.
   3. Sincronizarea rolurilor pentru învățământ
   4. Întrebări frecvente despre Azure Connector
  5. Configurați Google Federation și sincronizați
   1. Configurați SSO folosind Google Federation
   2. Adăugați sincronizarea Google în directorul dvs.
   3. Întrebări frecvente despre Google Federation
  6. Configurați o organizație folosind Microsoft ADFS
  7. Configurați o organizație pentru portaluri de district și LMS
  8. Configurați o organizație folosind alți furnizori de identități
   1. Creați un director
   2. Verificați cine deține un domeniu
   3. Adăugați domenii în directoare
  9. Întrebări frecvente și rezolvarea problemelor legate de SSO
   1. Întrebări frecvente despre SSO
   2. Rezolvarea problemelor legate de SSO
   3. Întrebări frecvente despre învățământ
 4. Gestionați configurarea organizației dvs.
  1. Gestionați domeniile și directoarele existente
  2. Activați crearea automată a conturilor
  3. Configurați o organizație prin directoare de încredere
  4. Migrați la un nou furnizor de autentificare 
  5. Setări pentru active
  6. Setări de autentificare
  7. Contacte pentru confidențialitate și securitate
  8. Setările Console
  9. Gestionați criptarea  
 5. Gestionați utilizatori
  1. Prezentare generală
  2. Roluri administrative
  3. Tehnici de gestionare a utilizatorilor
   1. Gestionați utilizatori individual   
   2. Gestionați grupuri de utilizatori (CSV în bloc)
   3. Instrument de sincronizare a utilizatorilor (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Schimbați tipul identității utilizatorului
  5. Gestionați grupuri de utilizatori
  6. Gestionați utilizatorii directorului
  7. Gestionați dezvoltatorii
  8. Migrați utilizatorii existenți la Adobe Admin Console
  9. Migrați gestionarea utilizatorilor la Adobe Admin Console
 6. Gestionați produsele și drepturile
  1. Gestionați produsele și profilurile pentru produse
   1. Gestionați produsele
   2. Gestionați profilurile pentru produse ale utilizatorilor enterprise
   3. Gestionați regulile de atribuire automată
   4. Examinați solicitările de produse
   5. Gestionați politicile de autoservire
   6. Gestionați integrările aplicațiilor
   7. Gestionați permisiunile pentru produse în Admin Console  
   8. Activați/dezactivați serviciile pentru un profil de produs
   9. Aplicație individuală | Creative Cloud pentru companii
   10. Servicii opționale
  2. Gestionați licențele pentru dispozitivele partajate
   1. Noutăți
   2. Ghid de implementare
   3. Creați pachete
   4. Reactivați licențe
   5. Gestionați profilurile
   6. Set de instrumente pentru licențiere
   7. Întrebări frecvente despre licențierea dispozitivelor partajate
 7. Gestionați spațiul de stocare și activele
  1. Spațiu de stocare
   1. Gestionați spațiul de stocare al companiei
   2. Adobe Creative Cloud: actualizați pentru stocare
   3. Gestionați spațiul de stocare Adobe
  2. Migrarea activelor
   1. Migrarea automată a activelor
   2. Întrebări frecvente despre migrarea automată a activelor  
   3. Gestionați activele transferate
  3. Recuperați active de la utilizatori
  4. Migrarea activelor studenților | Doar EDU
   1. Migrarea automată a activelor studenților
   2. Migrați-vă activele
 8. Gestionați serviciile
  1. Adobe Stock
   1. Pachete de credite Adobe Stock pentru echipe
   2. Adobe Stock pentru companii
   3. Folosiți Adobe Stock pentru companii
   4. Aprobarea licenței Adobe Stock
  2. Fonturi personalizate
  3. Adobe Asset Link
   1. Prezentare generală
   2. Creați un grup de utilizatori
   3. Configurați Adobe Experience Manager Assets
   4. Configurați și instalați Adobe Asset Link
   5. Gestionați activele
   6. Adobe Asset Link pentru XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Configurați Adobe Acrobat Sign pentru companii sau echipe
   2. Adobe Acrobat Sign – Administrator de echipă
   3. Gestionați Adobe Acrobat Sign în Admin Console
  5. Creative Cloud pentru companii – abonament gratuit
   1. Prezentare generală
 9. Implementați aplicații și actualizări
  1. Prezentare generală
   1. Implementați și furnizați aplicații și actualizări
   2. Planificați implementarea
   3. Pregătiți implementarea
  2. Creați pachete
   1. Creați pachete de aplicații prin Admin Console
   2. Creați pachete de licențiere pentru anumiți utilizatori
   3. Șabloane Adobe pentru pachete
   4. Gestionați pachetele
   5. Gestionați licențele pentru dispozitive
   6. Licențierea prin numere de serie
  3. Personalizați pachete
   1. Personalizați aplicația Creative Cloud pentru desktop
   2. Includeți extensii în pachetul dvs.
  4. Implementați pachete 
   1. Implementați pachete
   2. Implementați pachete Adobe folosind Microsoft Intune
   3. Implementați pachete Adobe cu SCCM
   4. Implementați pachete Adobe cu ARD
   5. Instalați produse în folderul Excepții
   6. Dezinstalați produse din Creative Cloud
   7. Utilizați setul de instrumente Adobe de furnizare a accesului, ediția pentru companii
   8. Identificatori de licență Adobe Creative Cloud
  5. Gestionați actualizările
   1. Modificați gestionarea clienților Adobe de tip companie și echipă
   2. Implementați actualizări
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Prezentare generală AUSST
   2. Configurați serverul intern de actualizare
   3. Întrețineți serverul intern de actualizări
   4. Cazuri frecvente de utilizare a AUSST   
   5. Rezolvați problemele cu serverul intern de actualizări
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Utilizați Adobe Remote Update Manager
   2. ID-uri de canal pentru utilizarea cu Adobe Remote Update Manager
   3. Remediați erorile RUM
  8. Rezolvați problemele
   1. Remediați erorile de instalare și dezinstalare a aplicațiilor Creative Cloud
   2. Interogați computerele clienților pentru a verifica dacă un pachet este implementat
   3. Mesajul de eroare „Instalarea nu a reușit” referitor la un pachet Creative Cloud
  9. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager (CC 2018 sau versiuni anterioare)
   1. Despre Creative Cloud Packager
   2. Note de lansare a Creative Cloud Packager
   3. Crearea unor pachete de aplicații
   4. Creați pachete folosind Creative Cloud Packager
   5. Creați pachete pentru o anumită licență
   6. Creați pachete cu licențele pentru dispozitiv
   7. Creați un pachet pentru o licență
   8. Creați pachete cu licențele pentru numere de serie
   9. Automatizarea creării pachetelor
   10. Creați pachete de produse care nu fac parte din Creative Cloud
   11. Editați și salvați configurările
   12. Setări locale la nivel de sistem
 10. Gestionați contul
  1. Gestionați contul echipei dvs.
   1. Prezentare generală
   2. Actualizați detaliile de plată
   3. Gestionați facturile
   4. Schimbați titularul contractului
   5. Schimbați distribuitorul
  2. Atribuiți licențe unui utilizator din echipă
  3. Adăugați produse și licențe
  4. Reînnoiri
   1. Abonament pentru echipe: reînnoiri
   2. VIP pentru companii: reînnoiri și conformitate
  5. Etape de expirare automată pentru contractele ETLA
  6. Schimbarea tipului unui contract existent în Adobe Admin Console
  7. Conformitatea solicitărilor de achiziție
  8. Value Incentive Plan (VIP) în China
  9. Ajutor privind selectarea VIP
 11. Rapoarte și jurnale
  1. Jurnal de audit
  2. Rapoarte privind atribuirea
  3. Jurnale de conținut
 12. Obțineți ajutor
  1. Contactați Servicii pentru clienți Adobe
  2. Opțiuni de asistență pentru conturile echipelor
  3. Opțiuni de asistență pentru conturile de companie
  4. Opțiuni de asistență pentru Experience Cloud

To create high-fidelity designs and prototypes in Adobe XD, use Adobe Asset Link for XD. Incorporate digital assets from Experience Manager Assets into your XD canvas. Adobe Asset Link for XD powers collaboration between designers and marketers throughout the design process. Learn more.

Use Adobe Asset Link to improve collaboration between creatives and marketers as part of the content creation process.

Connect with Adobe Experience Manager Assets through the Adobe Asset Link panel in Creative Cloud desktop apps: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, and XD. Access content stored in Experience Manager Assets without leaving your Creative Cloud app. You can seamlessly browse, search, check out, and check in assets using Adobe Asset Link.

Alertă:

You must have a valid Creative Cloud for enterprise subscription to use Adobe Asset Link. For details, see Prerequisites.

About the Adobe Asset Link panel

Adobe Asset Link is installed as an extension in your Creative Cloud apps. You can open it from the Extensions menu in InDesign and Illustrator (WindowExtensions Adobe Asset Link).

To open the Adobe Asset Link panel in Photoshop, choose Window > Extensions (legacy) > Adobe Asset Link.

In Adobe XD, you can open Adobe Asset Link from the Plugins menu. For more information, see Adobe Asset Link for XD.

You can also configure your workspace to include the Adobe Asset Link panel. See Manage Windows and Panels.

Current location

(A) Displays the location of the file. You can click the drop-down arrow to return to the parent folder.

Sort list

(B) Allows you to sort the assets or search results alphabetically, by size, and by last modified.

Search field

(C) Allows you to search for assets, type a keyword in the search field and press Enter.

Search location

(D) Lets you target your search on a particular location, for example, a folder, collection, or the entire Experience Manager repository.

Panel menu

(E) Displays actions that you can perform on the panel, such as configuring the check-out location of assets and managing Experience Manager environments.

Filter options

(F) Allows you to filter search results across Experience Manager, Creative Cloud, and within specific folders and collections by file type and asset modification date.

List/Grid/Gallery/Stack view

(G) Allows you to switch between the list, grid, gallery, and stack views.

My pinned items

(H) Allows you to pin folders you frequently visit, and access them quickly from the Asset Link home screen.

Checked-out assets

(I) Displays all the assets that have been checked out from Experience Manager Assets.

Check-out status

(J) Displays on an asset's thumbnail if the asset is checked out. It indicates that the asset is locked, and only the person who checked it out can modify it.

Context menu

(K) Displays the actions that you can perform on the asset. Depending on the status of the asset, the actions include Check-out/Check In, Cancel Check-out, Open, Download, Place, Find Similar, and File Details. Each asset has a context menu.

Refresh button

(L) Reloads the assets or search results in the panel. It can be useful when uploading a new asset or when multiple users work concurrently in the same folder. If the panel displays an error message and you resolve it, click the button to close it and display the relevant context. You need not relaunch the panel.

You can use Adobe Asset Link to work with and modify assets stored within your organization's digital asset management system–Adobe Experience Manager Assets. With the in-app panel, you don't need a browser to download or upload assets. The Adobe Asset Link panel displays digital assets from your Experience Manager Assets environment. You don't need to sign in to Experience Manager Assets. When you sign in to your Creative Cloud app, you are automatically authenticated in Experience Manager in the background through Adobe's identity management system (IMS).

Use the Adobe Asset Link panel to browse or search for assets. To edit an asset, check it out from within your Creative Cloud app. After editing, you can check it back in, without leaving the app. You can also use Adobe Asset Link to browse read-only assets in Experience Manager Assets, including logos, standard designs, or templates. You can download and include such assets in your creative artifacts. However, you cannot modify the assets.

Adobe Asset Link also prevents conflicts by indicating whether assets are already checked out, which prevents other users from overwriting the assets.

Organizations can store digital assets across multiple Experience Manager deployments (including Experience Manager Assets as a Cloud Service, Experience Manager Assets Essentials, or in non-cloud deployments). For example, a heterogenous storage infrastructure can compel an organization to store its assets across different deployments. Each distinct deployment is referred to as an Experience Manager environment within Adobe Asset Link.

An organization that has numerous digital assets can also segregate assets by size or MIME type and store them in different environments for efficient handling.

If your organization stores assets across distributed Experience Manager environments, use the Adobe Asset Link panel to access the environment where your assets reside.

When you launch Adobe Asset Link, you are automatically connected to the Experience Manager environment that you are entitled to access. If you are entitled to multiple environments, Adobe Asset Link lists all your entitled environments in the Manage environments view.

Notă:

If you are running AMS or Experience Manager on premise, your IT administrator must manually configure an environment before you can connect to it.

Depending upon where your assets are stored, you can switch between environments. You can modify the properties of the active environment. You can also add more environments or remove an Experience Manager environment from Adobe Asset Link.

Open the Manage environments view

To display the Manage environments view, select Manage environments from the Adobe Asset Link panel menu.

Manage environments menu option

The Manage environments view lists Experience Manager environments added to Adobe Asset Link along with an indication of whether you are authorized to access them. A check mark appears against the environment you are currently accessing.

Manage environments view

Switch Environment

To switch to a different Experience Manager environment, open the context menu of the target environment and select Switch Environment.

Switch environment

Click Switch to confirm. A check mark appears against the new environment indicating that it is now the active environment.

Notă:

If you switch to a different Experience Manager environment during a download, upload, check-in, or check-out operation an Action is in Progress message is displayed.

Modify environment

You can modify the name and URL of any Experience Manager environment that is added to Adobe Asset Link. Open the context menu of the target environment, and select Modify.

Modify environment menu option

Edit the name and URL for the environment and click Save.

Modify environment details

The change is reflected in the Manage environments view.

Add an environment

You can add an environment that your administrator configures for you in the Adobe Asset Link settings file when installing the Adobe Asset Link panel. 

To add a new environment, click + in the Manage environments view.

In the Add Environment dialog, specify a name and the URL of the Experience Manager environment. Then, click Save.

Add environment

Notă:

To be able to add a particular Experience Manager environment, you should have the required access permissions for the environment.

The new environment is listed in the Manage environments view.

Remove environment

You can remove an Experience Manager environment that you no longer require. Open the context menu of the environment you want to delete, and select Remove.

Remove environment

In the dialog, click Remove to confirm. The environment is removed from the Manage environments view.

Notă:

Adobe Asset Link does not let you remove the Experience Manager environment that you are currently accessing. The Remove option does not appear in the context menu of the active environment.

Once you open the Asset Link panel, it displays all files and folders that you have permission to read. You can search and browse digital assets stored in Experience Manager Assets.

 • To search for assets, folders, or collections, type a keyword in the search field and press Enter. By default, the scope of the search is set to All, which means it is a global search. All relevant assets, folders, and collections within Experience Manager Assets are displayed, not just the entities in your current location.
 • For faster and more targeted results, you can search directly within a folder or collection. First, navigate to the lowest folder or collection that contains the artifact you’re looking for. Then, change the option in the drop-down list to the left of the search field to In Folder or In Collection. Depending on your location, the options in the drop-down list change dynamically.
Notă:
 1. The selected option in the search drop-down list automatically resets to All after you close the search results, or navigate to a new folder or collection.
 2. When you search within a folder, all matching assets and child folders within the current folder are returned. When you search within a collection, only matching assets, folders, and other collections that are direct members of the collection are displayed.
 3. If you search for collections from the top level, only individual collections are returned in search results. Assets or folders within the collections are excluded. In all other cases (for example, within an individual collection or in a folder hierarchy), all relevant assets, folders, and collections are returned.
 • To close the search results, click  in the search field, which brings you back to the location where you were before the search. You can also delete the text manually, and then press Enter.
 • To navigate back up the higher sections of the content hierarchy, use the breadcrumb next to Inside. If you are in the Asset Link panel, you can focus on the drop-down using the keyboard shortcut Shift + B, and then navigate using arrow keys. To select a location, press Enter.
Notă:

If you are in the Asset Link panel, you can use the Tab key to bring focus to the context menu. To open the context menu for an asset, press Enter. Use the arrow keys to navigate through the context menu. To select an action, press Enter.

For the keyboard shortcuts to work, you must first select the Asset Link panel. Otherwise, keyboard actions are controlled by the shortcuts of the respective product, for example, Illustrator.

Notă:

The search functionality in Experience Manager analyzes asset metadata, asset name, and the path of assets, folders, and collections. For optimal use of the Experience Manager search functionality, review the following guidelines:

 • Special characters (periods, underscores, and dashes) used for an asset split the search into individual terms. Each term is part of the search index. For example, an asset named blue-running-shoe-12.jpg will contact blue, running, shoe, 12, and jpg in its search index.
 • Any phrases entered into the search field with special characters split the search into separate items. Each item is used in the search.
 • Use double quotes to convert your search into a specific phrase, rather than searching on the individual items. For example, “blue running shoe” requires that results have the full phrase. The search phrase “shoe 12” returns results that include shoe followed by 12, separated by either space, or a special character.
  • The search functionality analyzes metadata fields. Therefore, generic numeric search, such as searching for 12, can return many results. For better results, enclose the search phrase in quotes, or ensure that the number is contiguous to a word without a special character (for example shoe12).
 • To broaden the search, use an asterisk before or after the search word. Exact matches are returned for single words. For example, searching for run without an asterisk does not return any other variation of the word (unless run is used in the metadata of the asset). Review the following examples:
  • Run* will return running.
  • *run will return outrun.
  • *run* will return all possible combinations.
 • To exclude a word from search, specify a dash before it. For example, running -shoe returns results that contain running, but not shoe.
 • Use the plus sign to remove asset tags from the search parameters and limit matches to asset file names/titles and metadata. For example, +shoe only returns assets that include the word shoe in their metadata. Assets that are tagged with shoe are excluded.

Similar to proprietary assets, Adobe Stock images that reside in Experience Manager Assets, whether licensed or not, are displayed while searching and browsing. Adobe Stock images appear in the same folder location that they reside in along with any relevant proprietary assets.

Unlicensed Adobe Stock images that are displayed in the panel retain an official Adobe Stock watermark, licensed Adobe Stock images do not. All Adobe Stock images include a reference to Adobe Stock in the file's name, and an Adobe Stock icon indicated with "St."

Notă:

To work with Adobe Stock assets in Experience Manager Assets, you require an enterprise Adobe Stock plan and Experience Manager 6.5 or Experience Manager 6.4 with at least Service Pack 2 deployed. For more information, see Use Adobe Stock assets in Experience Manager Assets.

Find Similar

Adobe Asset Link also allows you to use an asset to search visually similar results within Experience Manager Assets. Powered by machine-learning with Adobe Sensei, the visual search displays results with aesthetic characteristics related to your target image.

To find images that are similar to an asset, open the context menu of the asset and choose Find Similar. The Search field then evolves into a Similar field with the asset’s thumbnail and its title/name. And, similar assets appear in the panel results.

Notă:

To use the Find Similar feature, ensure that you have the Smart Content Service enabled for your organization and Experience Manager 6.5. For more information, see Enhanced Smart Tags.

Find similar assets
Find Similar

To close the results, click  in the Similar field.

Notă:

When you find similar assets, the results are already sorted by relevance. Adobe Asset Link does not provide any other sorting option.

You can quickly and easily access Experience Manager Assets Collections from within the Asset Link panel. The panel displays collections—Static Collections and Smart Collections—as per the permissions assigned to you. To access collections, do the following:

 1. In the Asset Link panel, navigate to Experience Manager Assets Collections.

 2. To view the folders and files within a collection, select the collection.

The Asset Link panel allows you to add new assets to Experience Manager Assets from within your creative app. You can create assets using Creative Cloud apps that you are familiar with—Photoshop, Illustrator, or InDesign—and upload them to Experience Manager Assets.

To upload an asset to Experience Manager Assets, open the asset in your creative app and do the following:

 1. In the Asset Link panel, navigate to Experience Manager Assets > Files, and select a folder to upload the asset.

  Notă:

  In the current version of Adobe Asset Link, you can only upload to a specified folder, not into Collections or an individual collection.

 2. The Upload Asset button is present if you have the permissions to add an asset to the folder you have selected.

  Click Upload Asset.

  Upload Asset
  Upload Asset

 3. Click Upload. A message appears notifying that the asset is uploaded.

 4. If an asset with the same name exists in the selected folder, the Name Conflict dialog box displays.

 5. To save the asset as a new version of the existing asset, click Create Version.

  Clicking Keep Both, the existing asset stays as is, and the new asset is uploaded appending 1 to the name. For example, if the name of the existing asset is summer_brochure.jpeg, the name of the new asset is summer_brochure1.jpeg.

To see the new asset in the folder, click the Refresh, or navigate away from that folder location and return.

You can sort assets in the Asset Link panel by relevance, alphabetically, by size, and by last modified. To sort assets, click the Sort drop-down list, and select an option. By default, Adobe Asset Link sorts assets alphabetically. However, when you search for assets, Adobe Asset Link sorts the search results by relevance.

Notă:

When searching for assets in folders or collections, the option to sort assets by relevance is unavailable because it is redundant. 

Notă:

When displaying the contents of a folder or collection, the sorting function only affects the order of assets. Child folders and collections are displayed before assets in alphabetical order of their names.

You can also filter assets in the Asset Link panel by file type, and by last modified. To filter assets, click the filters icon, select an option, and click Apply.

You can also run a search and filter the assets that are displayed as a result.

Filter options
Filter options

When you apply filters, a blue dot displays next to the filters icon.

The filters stay applied as you browse through the folders and collections, until you clear the filters manually. To clear the filters, click the filters icon and the click Clear All. To confirm, click Apply.

Adobe Asset link provides several ways you can use an asset in your creations.

 • To incorporate an asset on the document you are currently working on, drag the asset to the artboard. This action embeds the asset in the document.
 • Open the context menu for the asset, and choose Place.
 • Select an InDesign frame and then drag or place the asset using the context menu. It embeds the asset in the document.
 • Download a copy of the asset. Open the asset's context menu, and choose Download. The file is downloaded to your default download folder.
Notă:

Both place and drag-and-drop actions are equivalent to embedding the asset. 

Notă:

When you drag-and-drop, the asset is rendered on the document that you are working on. To get the full resolution asset, download the asset first. You are prompted to download the asset for full resolution each time, because the asset may have been modified while you were working.

Using the Place Linked option

When working with InDesign documents, you can directly link to assets within Experience Manager Assets using the Place Linked option in the context menu. If the original asset is modified in Experience Manager Assets, refresh the link to ensure that your InDesign document includes the latest version of the asset. To directly embed assets in your InDesign document, use the Place Copy option.

Place Linked option
Place Linked option

Notă:

If the original asset is modified in Experience Manager Assets, refresh the link to ensure that your InDesign document includes the latest version of the asset. To directly embed assets in your InDesign document, use the Place Copy option.

Using the Place Linked (with options)

When working with InDesign (version 18.4 and later) documents, you can also directly link to assets within Experience Manager Assets using the Place Linked with Options menu. This option provides support for different file formats, such as PDF, AI, PSD, PNG. Based on the file format imported, the corresponding Import Options panel is displayed.

Sample panel for PNG and PDF file formats
Sample panel for PNG and PDF file formats

Image settings

Notă:

If the original asset is modified in Experience Manager Assets, refresh the link to ensure that your InDesign document includes the latest version of the asset. To directly embed assets in your InDesign document, use the Place Copy option.

Using the Place Copy option

Embedding an asset places a copy of the asset into your InDesign layout after downloading the binaries to your local system. Adobe Asset Link does not maintain any link between the embedded copy and the original asset. If the original asset is modified in Experience Manager Assets, delete the embedded asset from the InDesign file, and re-embed the asset from Experience Manager Assets. 

If you reference an asset, Adobe Asset Link maintains a link to the original asset in Experience Manager Assets. You can ascertain whether the original asset has changed in Experience Manager Assets by reviewing the Status column in the Links panel in InDesign (Window > Links). Here is a description of the various kinds of status pertaining to referenced assets and the action required.

Icon

Status

Description

Action

Linked

The asset matches the original asset in Experience Manager Assets.

No action is required.

Modified

The original asset in Experience Manager Assets has been modified.

To link to the updated asset, double-click the icon.

Missing

The link to the original asset is lost.

Double-click the icon, and relink to another asset in Experience Manager Assets.

Offline

Adobe Asset Link cannot access the original asset.

Check for any issues in the network that connects to the Experience Manager Assets server. 

Notă:

InDesign Server is not yet supported within the deep linking workflow.

Notă:

InDesign checks the status of linked assets every three minutes to ensure that the assets are still accessible and no recent updates have been made.

You can manually refresh the links in an InDesign document that is checked out via the Adobe Asset Link panel. InDesign automatically refreshes the links in the Adobe Asset link panel at regular intervals. However, the Refresh Links (Beta) menu gives the the option to refresh the links at any point.

 1. Note, the link statuses are inaccessible on the InDesign Links panel.

  Adobe Asset Link - Stale links

 2. To refresh the links, select Refresh Links (Beta) from the context menu on the Asset Link panel.

  Refresh Links option

 

 

Once complete, the updated link status display in Links panel.

Refresh links complete

You can relink from Experience Manager Assets, any file that is checked out from the Asset Link panel.

When you open an InDesign document from the Asset Link panel in InDesign, you may be prompted for missing links.

Right-click on the asset in the Asset Link panel and then choose Relink from Experience Manager (Beta).

Relink from Experience Manager (Beta)

When prompted, click Relink.

Relink from Experience Manager (Beta)

You will be prompted when all links in the current document are resolved. 

Relink complete

Notă:

Currently in the Beta release

 • You can relink files for only one InDesign document at a time.
 • You can relink only checked out files

If the Experience Manager server is configured to generate FPOs, low-resolution renditions are placed in your InDesign document when you use the Place Linked option to reference assets. 

FPO renditions are lightweight substitutes of the original assets. They have the same aspect ratio, but are of smaller size compared to the original images. Currently, InDesign supports importing FPO renditions for the following image types only:

 • JPEG
 • GIF
 • PNG
 • TIFF
 • PSD
 • BMP.

If an FPO rendition is not available for a specific asset in Experience Manager Assets, the original high-resolution asset is referenced instead. For FPO images, the status FPO is displayed in the InDesign Links panel. 

FPO status
FPO image

To replace the FPO image with the original image in Experience Manager Assets, choose Download Original from the pop-up menu. 

Download Original
Download Original

After the original image is downloaded, choose Replace FPO With Original, or simply double-click the FPO icon.

Replace FPO with Original
Replace FPO with original image

If you want to replace multiple FPO images with respective original images, choose the Download all Originals option. After the original images are downloaded, choose Replace all FPOs With Originals

Notă:

If your InDesign document includes multiple FPO images for the same asset, each image is replaced with the original asset even if you replace one image. In other words, you cannot have a combination of FPO and original images for the same asset in your InDesign file.  

Importing high-resolution images (300 dpi) (using both the Place Copy or Place Linked options) into your InDesign layout may cause the app to appear unresponsive. It is because, each file must be downloaded locally. If the Experience Manager server is behind a slow network, you might have to wait for a long time before you can resume work.

If FPOs are available, you can reference multiple FPO images in Experience Manager Assets simultaneously, and work more efficiently on your layout design in phases. Once the design is finalized, you can download the original high-resolution assets to replace the placeholder assets. 

You can drop the FPOs anywhere in the InDesign page from where you reference the asset.

Image placed anywhere
Randomly placed FPO

If you reference from within a frame, the FPO is placed inside the frame.

Placed in frame
FPO placed in frame

Notă:

Depending on the configuration of Experience Manager, when FPO renditions are placed without a frame, their size may differ from the original (they retain the aspect ratio). It is therefore recommended to place linked assets from Experience Manager into a frame in the first place.

If you create a package for an InDesign 2020 document with broken links, the Links and Images panel displays instead of the Adobe Asset Link panel (in Relink mode). When you attempt to relink from the dialog, the local directory is opened.

To modify your assets, you can check out Experience Manager assets directly from the local folder on your device and can immediately begin making edits. To check out an asset, do the following:

 1. Click the More Options button below the asset.

 2. Click Check Out.

  The asset is checked out from Experience Manager Assets. The asset thumbnail displays a checked out status icon.

  All checked out assets are saved into a local folder on your device.

  Atenție:

  Do not move, rename, or delete an asset from the check-out location. Changing the file path breaks its link with Experience Manager Assets and you cannot check in the asset.

You can easily check in assets back to Experience Manager Assets with proper versioning and comments after you have finished editing them in your Creative Cloud app.

To check in an asset, do the following:

 1. Click the asset's More Options button and select Check In.

  Notă:

  After editing your asset, ensure that you save it (Ctrl+S) before checking in.

 2. Add your comments and click Check In.

  The comments you enter appear in Experience Manager Assets along with the version of the asset.

  Notă:

  After check-in, the assets will be automatically moved from the Experience Manager Assets folder specified in the Check Out configuration into a deleted folder.

You can pin frequently visited folders and access them anytime from the Adobe Asset Link home screen. To pin folder, try the following steps.

 1. Navigate to the folder you want to pin.

 2. Click on    icon next to the folder you want to pin.

 3. Select Pin to quick access.

  The selected folder is added to pinned items.

 4. To unpin a folder, go to the My pinned items tab. 

 5. Click on    icon next to the folder you want to unpin.

 6. Select Unpin from quick access.

  The selected folder is removed from pinned items.

Notă:
 • Users can only pin folders, not assets. 
 • Pinned folders are visible to the user who has pinned them. They're not shared among groups or teams.

To discard the changes made to a checked out asset, you can cancel the check-out. Canceling the check-out releases the asset and unlocks it for other users to check out and modify it. Canceling check-out results in the changes being lost.

 1. Click the More Options button below the asset.

 2. Click Cancel Check Out.

 3. Click Continue.

  The Asset is released and removed from the check-out location. The asset thumbnail no longer displays a checked out status icon.

You can access file details for assets in Experience Manager Assets, for example thumbnail, basic metadata, and versions from within the panel.

To access the file details, open the context menu, and select File Details. You can also click directly on the assets thumbnail or asset’s name directly in the panel to access the file details. To view all versions of an asset, click the Version list.

With Adobe Asset Link, brands can easily grant their agencies access to project assets by adding the agencies as a trusted domain in their environment. For step-by-step instructions, see Authorized domains. If domain trusting does not comply with company policy, the company must provision a Creative Cloud for enterprise seat for the agency so its assets belong to the company.

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?