Användarhandbok Avbryt

Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Om Creative Cloud Libraries

Creative Cloud Libraries gör att ditt mediematerial är tillgängligt var du än är. Skapa bilder, färger, färgteman, penslar, former och annat i Photoshop, Illustrator och mobila appar som Adobe Capture och få enkelt tillgång till dem via datorprogram och mobila appar för ett sömlöst kreativt arbetsflöde.

Animate är integrerat med Libraries. Creative Cloud Libraries hjälper dig att hålla reda på ditt designmaterial. När du skapar grafikmaterial och sparar det i biblioteket kan du använda materialet i dina Animate-dokument. Designmaterialet synkroniseras automatiskt och kan delas med alla som har ett Creative Cloud-konto. När ditt kreativa team arbetar med Adobe-appar på datorer och mobila enheter är ditt delade bibliotek alltid uppdaterat och redo att använda. Med den här versionen kan du importera från bibliotek och återanvända grafik. Materialtyper som stöds i Animate:

 • Färger och färgteman
 • Penslar
 • Bilder
 • Vektorpenslar

Mer information finns i Creative Cloud Libraries.

Använda färger, penslar och former som skapats med mobila appar i Animate-dokument

Du kan använda bilder och designmaterial som skapats med Adobes mobila appar som Adobe Capture i Animate-dokument genom att använda den nya Creative Cloud Library-panelen. Du kan spara och dela färger, färgteman, former och penslar som du och andra medarbetare skapar via Creative Cloud Libraries så att ni kan använda dem i andra Adobe-program som har stöd för Creative Cloud Libraries, till exempel Animate. 

Adobe Capture är en mobil Adobe-app som du kan använda när du vill:

 • Skapa egna penslar från foton du tagit med din iPhone, iPad eller Android-enhet och börja använda dem direkt i Adobe Animate. Om du vill använda penslar som du har läst in med penselappen måste du lagra dem i Creative Cloud Library. 
 • Fånga former med din iPhone, iPad eller Android-enhet och förvandla dem till vektorer som du kan använda i dina designer. Spara dem till Creative Cloud Libraries för snabb åtkomst i Adobe-appar och dela dina bibliotek med ditt kreativa team.
 • Lagra färgkombinationer med iPhone-, iPad- och Android-enheter när inspirationen faller på. Dina färgteman sparas automatiskt i Creative Cloud Libraries så att du kan nå dem från både datorprogrammen och mobilapparna, eller dela dem med ditt team. 

Mer information om hur du skapar vektorer, penslar, former och färger för att använda dem i Animate finns i Adobe Capture

Använda Creative Cloud Libraries

Creative Cloud Library-panelen i Animate visar allt kreativt material som du har sparat i dina bibliotek tillsammans med material som andra har delat med dig.  

Bilden nedan beskriver Library-panelen i detalj.

Creative Cloud Library

A. Creative Cloud Library-mapp B. Visa objekt som ikoner C. Visa objekt i en lista D. Sök i Adobe Stock efter bilder E. Creative Cloud Library-innehållspanel F. Lägg till färg G. Synkronisera Creative Cloud Libraries H. Ta bort objekt i bibliotek 

Använda Creative Cloud Libraries

 1. Klicka på Fönster > CC Libraries när du vill öppna Creative Cloud Libraries-panelen. Du kan se allt material som lagras i ditt Creative Cloud Library. 
 2. Du kan göra följande:
 • Dra och släppa material från biblioteket till scenen.
 • Klicka på ett färgtema när du vill använda det på ett objekt på scenen.
 • Klicka på en vektorpensel i biblioteket när du vill använda den på scenen.
Ändra material i CC Library och använda det i Animate-dokument

Placering av Creative Cloud Libraries-resurser på datorn

Ditt Creative Cloud-material synkroniseras till en katalog på datorn. I Windows kan till exempel platsen vara C:\Users\<användarnamn>\Creative Cloud Files.

Skapa ett nytt Creative Cloud Library

Du kan skapa ett nytt bibliotek för att lagra kreativt material online. Ett bibliotek kan lagra upp till 1000 materialfiler och det finns ingen begränsning för hur många bibliotek som du kan skapa. Materialet som du sparar i biblioteket lagras lokalt, men synkroniseras med Creative Cloud.

Dela bibliotek och resurser

Du kan samarbeta med andra användare och dela en mapp eller ett bibliotek på ditt Creative Cloud-konto med angivna Creative Cloud-användare. Alla inbjudna användare kan sedan arbeta tillsammans med materialet i den delade mappen eller biblioteket. Medarbetare kan visa, redigera, ändra namn på, flytta och ta bort innehållet i den delade mappen eller biblioteket. Mer information om samarbete i Creative Cloud Libraries finns i Samarbeta i bibliotek.

Om du vill dela offentliga länkar till filer och mappar med andra (dela material med skrivskyddad åtkomst) ska du läsa Dela filer och mappar.

Mer information om bibliotek i Creative Cloud finns i Creative Cloud Libraries.

Använda Creative Cloud Libraries i Adobe Animate

Adobe Stock

Mer information om hur du använder Adobe Stock finns på hjälpsidan för Adobe Stock på https://helpx.adobe.com/se/stock/help/using-adobe-stock.html.   Anm: Adobe Stock är för närvarande bara tillgängligt i följande länder: USA, Kanada, Mexiko, Storbritannien, Irland, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Japan, Nederländerna, Norge, Sverige, Danmark, Belgien, Schweiz, Finland, Luxembourg, Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Spanien, Portugal, Grekland, Polen, Tjeckien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Rumänien, Slovenien, Slovakien och Cypern.   Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/stock/faq.html

Använda Adobe Stock i Animate

Med alternativet Sök i Adobe Stock på CC Library-panelen kan du söka efter bilder i Adobe Stock, förhandsgranska bilder i biblioteket, köpa en bild och sedan lägga till den i dokumentet. De bilder som du lägger till på scenen kan animeras.

Söka efter och importera bilder från Adobe Stock

 1. Klicka på Fönster > CC Libraries. CC Library-panelen visas.

  Söka efter bilder i Adobe Stock

 2. I rutan Sök i Adobe Stock skriver du dina sökord och trycker på retur. Sökresultaten visas i innehållsrutan på bibliotekspanelen.

 3. Håll markören över bilden som du vill använda i ditt Animate-dokument. Följande alternativ visas:

  • Köp och spara i mitt bibliotek: Om du vill köpa bilden. Du kan också högerklicka på bilden och välja Köp bild.
  • Spara förhandsvisning i mitt bibliotek: Sparar en vattenstämplad förhandsvisningsbild i CC Library.

 4. Med alternativen på snabbmenyn kan du göra följande åtgärder på en bild:

  • Köpa den markerade bilden
  • Söka efter liknande bilder på webben
  • Använda bilden i ditt Animate-dokument genom att lägga till den på scenen
  • Dela länken till bilden
  • Göra en kopia av bilden
  • Kopiera eller flytta bilden till en mapp i CC Library
  • Byta namn på bilden
  • Ta bort bilden från biblioteket

Använda Adobe Stock-material i Animate

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto