Dosyaları dönüştürmek için bir Adobe PDF hazır ayarı seçme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Acrobat Distiller'ı başlatın.

  • Bir Adobe Creative Cloud uygulamasında, Dosya > Yazdır'ı tıklatın, hedef yazıcı olarak Adobe PDF'yi seçin ve Yazdırma Ayarları (Photoshop) veya Kurulum > Tercihler (InDesign) seçeneklerini belirleyin.

  • (Windows) Office 2010 veya daha sonraki uygulama sürümlerinde Acrobat > Tercihler'i seçin.

  • (Windows) Farklı bir içerik oluşturma uygulamasında veya yardımcı programında, Adobe PDF > Dönüştürme Ayarlarını Değiştir'i seçin.

 2. Varsayılan Ayarlar (veya Dönüştürme Ayarları) menüsünden bir hazır ayar seçin.

Adobe PDF hazır ayarları

PDF hazır ayarı, PDF oluşturma sürecini etkileyen bir ayar grubudur. Bu ayarlar, PDF'nin nasıl kullanıldığına bağlı olarak dosya boyutu ve kalite arasında denge sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ön tanımlı çoğu hazır ayar InDesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, ve Acrobat gibi Adobe Creative Cloud uygulamaları arasında paylaşılır. Ayrıca benzersiz çıktı gereksinimleriniz için özel hazır ayarlar da oluşturabilir ve bunları paylaşabilirsiniz. Kaydedilen bir PDF hazır ayar dosyası, .joboptions uzantısına sahiptir.

Aşağıdaki hazır ayarlardan birkaçı, Extras (Ekstralar) klasöründen (varsayılan olarak burada bulunurlar) çıkarılıp özel ayarlar için Settings (Ayarlar) klasörüne taşınıncaya kadar kullanılamaz.

Not:

Acrobat Standard uygulamasında Extras klasörü bulunmaz. Extras klasörüne yüklenen hazır ayarlar yalnızca Acrobat Pro'da kullanılabilir.

Varsayılan ayarların Extras ve Settings klasörü aşağıdaki konumlarda bulunur.

 • (Windows XP) Documents and Settings/All Users/Application Data/Adobe/Adobe PDF

 • (Windows Vista, Windows 7, or Windows 8) ProgramData/Adobe/Adobe PDF

 • (Mac OS'de Acrobat Pro) Library/Application Support/Adobe PDF

Distiller ile yüklenen varsayılan ayarlar dosyaları Salt Okunur ve Gizli durumdadır.

Özel ayarlar aşağıdaki konumlarda bulunur:

 • (Windows XP) Documents and Settings/[kullanıcıadı]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Windows Vista, Windows 7, or Windows 8) Users/[kullanıcıadı]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Mac OS'de Acrobat Pro) Users/[kullanıcıadı]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

Hazır ayarlardan bazıları belirli Adobe Creative Cloud uygulamalarında kullanılamaz.

Not:

PDF ayarlarınızı belirli aralıklarda inceleyin. Ayarlar otomatik olarak varsayılan ayarlara dönüş yapmaz. PDF oluşturan uygulamalar ve yardımcı programlar, tanımlanan ya da seçilen son PDF ayarlarını kullanır.

Yüksek Kalite Baskı

Masaüstü yazıcılarında ve prova aygıtlarında kaliteli yazdırma için PDF oluşturur. Bu hazır ayar PDF 1.4 kullanır; renkli ve gri tonlamalı görüntüleri 300 ppi'ye, tek renkli görüntüleri de 1200 ppi'ye altörnekler. Ayrıca tüm fontları gömer, rengi değiştirmeden bırakır ve saydamlığı düzleştirmez (saydamlık uygulanabilen dosya türleri için). Bu PDF'ler Acrobat 5.0, Acrobat Reader 5.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

Büyük Boyutlu Sayfalar (Acrobat Pro)

200 x 200 inç (508 x 508 cm) ölçülerinden daha geniş boyuttaki mühendislik çizimlerinin görüntülenmesi ve yazdırılması için uygun PDF'ler oluşturur. Bu PDF'ler Acrobat ile Reader 7.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

PDF/A‑1b: 2005 (CMYK ve RGB)

Elektronik belgelerin uzun süreli korunması (arşivleme) için kullanılır. PDF/A‑1b, PDF 1.4 kullanır ve hangi standardı seçtiğinize bağlı olarak tüm renkleri, CMYK veya RGB'ye dönüştürür. Bu PDF'ler Acrobat ile Reader 5.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

PDF/X‑1a (2001 ve 2003) (Acrobat Pro)

PDF/X‑1a tüm fontların gömülü olmasını, uygun PDF sınırlayıcı kutuların belirtilmesini ve rengin CMYK olarak, spot renkler olarak veya her ikisi birlikte görüntülenmesini gerektirir. Uyumlu dosyalar, hazırlandıkları yazdırma durumunu tanımlayan bilgiler barındırmalıdır. PDF/X-1a'ya uygun şekilde oluşturulmuş PDF dosyaları Acrobat 4.0, Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

PDF/X-1a PDF 1.3 kullanır; renkli ve gri tonlamalı görüntüleri 300 ppi'ye, tek renkli görüntüleri de 1200 ppi'ye altörnekler. Tüm fontlara ait alt kümeleri gömer, etiketlenmemiş PDF'ler oluşturur ve Yüksek Çözünürlük ayarını kullanarak saydamlığı düzleştirir.

Not:

Yükleme sırasında PDF/X1‑a:2003 ve PDF/X‑3 (2003) hazır ayarları bilgisayarınıza yerleştirilir. Ancak, Extras klasöründen alıp Settings klasörüne taşıyıncaya kadar bunlar çalışmayacaktır.  

PDF/X‑4 (Acrobat Pro)

Bu ayar, canlı saydamlık desteği içeren PDF 1.4'ü temel alır. PDF/X‑4, PDF/X‑3 ile aynı renk yönetimi ve Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) renk spesifikasyonlarına sahiptir. Creative Suite 3 uygulamaları (Illustrator, InDesign ve Photoshop) ile doğrudan PDF/X‑4‑ uyumlu dosyalar oluşturabilirsiniz. Acrobat 9'da PDF'leri PDF/X-4 DRAFT'a dönüştürmek için Ön Kontrol özelliğini kullanın.

PDF/X-4a'ya uygun şekilde oluşturulmuş PDF dosyaları Acrobat 7.0, Reader 7.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

Baskı Kalitesi

Yüksek kalite baskı üretimi için (örneğin bir görüntü belirleyicisine ya da tabaka belirleyicisine renk ayrımları için veya dijital baskı için PDF dosyaları oluşturur). Ancak PDF/X uyumlu dosyalar oluşturmaz. Bu durumda içeriğin kalitesi en yüksek önem düzeyini teşkil eder. Hedef, bir PDF dosyası içerisinde belgenin düzgün bir biçimde yazdırılması için bir ticari yazıcının ya da yazdırma hizmeti sağlayıcısının ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri barındırmaktır. Bu seçenek seti PDF 1.4 kullanır, renkleri CMYK'ye dönüştürür, renkli ve gri tonlamalı görüntüleri 300 ppi'ye, tek renkli görüntüleri de 1200 ppi'ye altörnekler. Tüm fontlara ait alt kümeleri gömer ve saydamlığı korur (saydamlık uygulanabilen dosya türleri için).

Bu PDF dosyaları Acrobat 5.0, Acrobat Reader 5.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

Not: Bir ticari yazıcıya ya da yazdırma hizmeti sağlayıcısına gönderilecek bir PDF dosyası oluşturmadan önce hangi çıktı çözünürlüğünün ve diğer ayarların gerekli olduğunu tespit edin. İsterseniz de, önerilen ayarlara sahip bir .joboptions dosyası isteyin. Bazen Adobe PDF ayarlarını belirli bir sağlayıcı için özelleştirmeniz, ardından da kendinize ait bir .joboptions dosyası sağlamanız gerekir.

Zengin İçerikli PDF (Acrobat Pro)

Etiketler, bağlantılar, yer imleri, etkileşimli elementler ve katmanlar içeren erişilebilir PDF dosyaları oluşturur. Bu seçenek seti, PDF 1.6 kullanır ve tüm fontlara ait alt kümeleri gömer. Aynı zamanda dosyaları bayt hizmeti için de en iyileştirir. Bu PDF dosyaları Acrobat ve Reader 7.0 ile sonraki sürümlerde açılabilir. (Zengin İçerikli PDF hazır ayarı Extras klasöründe bulunur).

Not:

Bu hazır ayar bazı uygulamaların önceki sürümlerinde e-Kitap olarak adlandırılır.

En Küçük Dosya Boyutu

Web ya da intranet üzerinden görüntülemek üzere ya da bir e-posta sistemi yoluyla dağıtım için PDF dosyaları oluşturur. Bu seçenek seti; sıkıştırma, altörnekleme ve görece düşük bir görüntü çözünürlüğü kullanır. Tüm renkleri sRGB'ye dönüştürür ve Adobe Acrobat Distiller tabanlı dönüştürme işlemlerinde fontları gömmez. Aynı zamanda dosyaları bayt hizmeti için de en iyileştirir.

Bu PDF dosyaları Acrobat ve Reader 6.0 ile sonraki sürümlerde açılabilir.

Standart

Masaüstü yazıcılarına veya dijital fotokopi aygıtlarına yazdırılacak, CD üzerinden yayınlanacak ya da yayın provası olarak müşteriye gönderilecek PDF dosyalarını oluşturur. Bu seçenek seti, dosya boyutunu düşük tutmak için sıkıştırma ve altörnekleme kullanır. Ancak bunun yanında dosyada kullanılan (izin verilen) tüm font alt setlerini de gömer, renkleri sRGB'ye dönüştürür ve orta çözünürlüğe yazdırır. Windows font alt setleri varsayılan olarak gömülü değildir. Bu ayar dosyasıyla oluşturulmuş PDF dosyaları Acrobat ve Reader 6.0 ile sonraki sürümlerde açılabilir.

PDF/X, PDF/E ve PDF/A standartları hakkında

PDF/X, PDF/E ve PDF/A standartları Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından tanımlanır. PDF/X standartları grafik içerik takasına uygulanır; PDF/E standartları mühendislik belgelerinin etkileşimli takasına uygulanır; PDF/A standartları elektronik belgelerin uzun süreli arşivlenmesine uygulanır. PDF dönüştürme sırasında, işlem görmekte olan dosya, belirlenen standarda göre denetlenir. PDF seçili ISO standardını karşılamıyorsa dönüştürmeyi iptal etmeniz ya da uyumsuz dosya oluşturmanız istenir.

Baskı üretim iş akışında en yaygın kullanılan standartlar çeşitli PDF/X formatlarıdır: PDF/X‑1a, PDF/X‑3 ve (2008'de) PDF/X‑4. PDF arşivlemede en yaygın kullanılan standartlar PDF/A‑1a ve PDF/A‑1b'dir (kesinliği daha az gereklilikler için). Şu anda tek PDF/E sürümü PDF/E-1'dir.

PDF/X, PDF/E ve PDF/A hakkında daha fazla bilgi için bkz. ISO ve AIIM web siteleri.

PDF/A dosyaları oluşturma ve bu dosyalarla çalışma konusunda ayrıntılar için bkz. www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_tr.

Adobe PDF ayarlarını özelleştirme

Bazı işler veya çıktı aygıtları için özel dönüştürme ayarları oluşturmak isteyebilirsiniz. Yaptığınız seçimler, belge fontlarının gömülüp gömülmeyeceğini ve %100 olarak alt küme oluşturup oluşturmayacağını, vektör nesnelerin ve görüntülerin nasıl sıkıştırılacağını ve/veya örnekleneceğini, elde edilen PDF'nin, OPI yorumları gibi yüksek kaliteli yazdırma bilgileri içerip içermeyeceğine benzer öğeleri belirler. Varsayılan ayarlar dosyaları değiştirilemez ancak yeni ayarlar dosyalarını oluşturmaya yardımcı olması için çoğaltılabilir.

Not:

PDF'nin yüksek kaliteli yazdırmak üzere kullanılması amaçlanıyorsa, önerilen çıktı çözünürlüğü ve diğer ayarların olduğu özel .joboptions dosyasını servis sağlayıcınıza sorun. Böylece, onlara verdiğiniz PDF, iş akışınız için en iyileştirilmiş özelliklere sahip olacaktır.

Özel Adobe PDF ayarları dosyası oluşturma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Acrobat Distiller'da, başlangıç noktası olarak kullanmak üzere Varsayılan Ayarlarmenüsünden ön tanımlı seçenek gruplarından birini seçin, ardından Ayarlar > Adobe PDF Ayarlarını Düzenle seçeneğini belirleyin.

  • İçerik oluşturma uygulamaları veya yardımcı uygulamalarda, hedef yazıcı olarak Adobe PDF'yi seçin (genellikle Sayfa Yapısı veya Yazdır iletişim kutularında yer alır), ardından Özellikler'i tıklatın.

  • (Windows) Acrobat PDFMaker iletişim kutusunda Ayarlar sekmesindeki Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.

   Not: Windows'ta, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusu içinde farklı hazır ayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunun için sol altta Tüm Ayarları Göster'i seçtikten sonra soldaki listeden bir hazır ayar seçin.

  Adobe PDF Ayarları iletişim kutusu (Windows)
  Adobe PDF Ayarları iletişim kutusu (Windows)

 2. Her seferinde bir panel seçip gerektiğinde değişiklikleri yapın.
 3. Aşağıdakilerden birini yaparak özelleştirilmiş hazır ayarınızı kaydedin:
  • Özel hazır ayar dosyanızın çoğaltılmış kopyasını (otomatik olarak yeniden adlandırılır) kaydetmek için Tamam'ı tıklatın. Örneğin, Baskı Kalitesi hazır ayarını düzenlediğinizde, özelleştirdiğiniz ilk sürüm Baskı Kalitesi (1) olarak görüntülenir.

  • Farklı Kaydet'i tıklatın, dosya için yeni bir açıklayıcı ad yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  Özel dosya şu konumlara kaydedilir: (Windows) /Documents and Settings/[kullanıcıadı]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Vista/7/8) User/[kullanıcıadı]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings, veya (Mac OS) Users/[kullanıcıadı]/Library/Application Support/Adobe/PDF/Settings.

Özel Adobe PDF ayarları dosyalarını silme

 1. Acrobat Distiller'da, Ayarlar > Adobe PDF Ayarlarını Kaldır'ı seçin.

 2. Özel dosyayı seçip Kaldır'ı tıklatın.

 3. 2. adımı gerektiği kadar yineleyin, ardından Adobe PDF Ayarlarını Kaldır iletişim kutusunu kapatmak için İptal'i tıklatın.

Adobe PDF ayarları

Acrobat Distiller Adobe PDFMaker Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar alanında PDF çıktınızı özelleştirmek için aralarından seçim yapabileceğiniz seçenekler bulunur.

Genel paneli seçenekleri

Bu paneli, dosya uyumluluğu ve diğer dosya ve aygıt ayarları için Acrobat'ın bir sürümünü seçmek amacıyla kullanın.

Uyumluluk

PDF'nin uyumluluk düzeyini ayarlar. En son özellikler ve işlevleri eklemek için en son sürümü (bu durumda sürüm 1.7) kullanın. Yaygın olarak dağıtılacak PDF'ler oluşturuyorsanız, tüm kullanıcıların belgeyi görebileceğinden ve yazdırabileceğinden emin olmak için daha önceki bir sürümü seçin.

Nesne Düzeyi Sıkıştırma

Yapısal bilgileri (yer imleri, erişilebilirlik ve sıkıştırılamayan nesneler gibi), Acrobat 5.0 veya Reader 5.0'da görünür veya kullanılabilir yapmadan sıkıştırır. Yalnızca Etiketler seçeneği yapısal bilgileri sıkıştırır; Kapalı seçeneği sıkıştırma işlemini yapmaz.

Sayfaları Otomatik Döndür

Metnin yönüne göre sayfaları otomatik olarak döndürür.


Not:

Gelişmiş panelinde Proses DSC Yorumları seçiliyse ve %% Görüntüleme Yönlendirmesi yorumları dahilse bu yorumlar sayfa yönlendirmesini belirlemede öncelik kazanır.

Dosya Tarafından Ortak Olarak

Belgedeki metinlerin çoğunluğunun yönlendirmesine eşleşmek üzere tüm sayfaları döndürür.

Ayrı ayrı

Sayfadaki metnin yönlendirmesine göre her sayfayı döndürür.

Kapalı

Sayfaların döndürülmesini engeller.

Ciltleme

PDF'nin sağ taraf ciltlemeyle mi, yoksa sol taraf ciltlemeyle mi görüntüleneceğini belirtir. Ciltleme ayarları, sayfaların İkili Sürekli görünümünü etkiler ve minik resimleri yan yana görüntüler.

Çözünürlük

Yazdırıldıkları yazıcıya göre çözünürlüklere öykünmek üzere PostScript dosyalar için kullanın. İzin verilen değerler 72 - 4000 arasındadır. PDF'yi özel bir yazıcıda yazdırmayı planlamıyorsanız, orijinal PostScript dosyasında tanımlanan çözünürlüğe öykünürken varsayılan ayarı kullanın.

Not:

Çözünürlük ayarının artırılması, dosya boyutunu artırır ve bazı dosyaların işlenmesi için gereken süreyi bir miktar uzatabilir.

Sayfalar

PDF'ye dönüştürülecek sayfaları belirler.

Minik Resimleri Göm

Dosya boyutunu artırarak PDF'deki her sayfanın minik resim önizlemesini gömer. Acrobat 5.0 ve üstü kullanıcılar PDF'yi görüntüleyeceği ve yazdıracağı zaman bu ayarı devre dışı bırakın; bu sürümler, PDF'nin Sayfalar panelini her tıklattığınızda minik resimleri dinamik olarak üretir.

Hızlı Web Görünümü İçin En İyileştir

Web sunucularından daha hızlı erişim için (bir kerede bir sayfa indirme veya bayt hizmeti) dosyayı yeniden yapılandırır. Bu seçenek metni ve çizgi resmini sıkıştırır; Görüntüler panelindeki sıkıştırma seçimlerini geçersiz kılar.

Varsayılan Sayfa Boyutu

Orijinal dosyada belirtilmemişse, kullanılacak sayfa boyutunu belirtir. EPS dosyaları sınırlayıcı kutu sağlar, sayfa boyutu sağlamaz.

Görüntüler paneli seçenekleri

Görüntüler panelindeki seçenekler, renk, gri tonlama ve tek renkli görüntüler için sıkıştırma ve yeniden örneklemeyi belirler. Dosya boyutu ile görüntü kalitesi arasında uygun dengeyi bulmak için bu seçeneklerde denemeler yapabilirsiniz.

Renkli ve gri tonlu görüntüler için çözünürlük ayarı, dosyanın yazdırılacağı ekran satırının 1,5 - 2 katı olmalıdır. Tek renkli görüntüler için çözünürlük çıktı aygıtı ile aynı olmalıdır ancak, tek renkli görüntüyü 1500 dpi değerinden daha yüksek bir çözünürlükte kaydetmenin, görüntü kalitesinde önemli bir artış olmadan dosya boyutunu artıracağını unutmayın. Haritalar gibi büyütülecek görüntüler daha yüksek çözünürlük gerektirebilir.

Not:

Tek renkli görüntüleri yeniden örnekleme, herhangi bir görüntünün gösterilmemesi gibi beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Bunun olması durumunda, yeniden örneklemeyi kapatın ve dosyayı yeniden dönüştürün. Bu sorunla büyük olasılıkla alt örneklemede; düşük olasılıkla bikübik altörneklemede karşılaşılır.

Aşağıdaki tabloda genel yazıcı türleri ve dpi cinsinden çözünürlükleri, inç başına satır (lpi) cinsinden varsayılan ekranı satırları ve inç başına piksel (ppi) cinsinden görüntü yeniden örnekleme çözünürlüğü verilmiştir. Örneğin, 600 dpi lazer yazıcıda yazdırıyorsanız, görüntülerin yeniden örnekleneceği çözünürlük için 170 girersiniz.

Yazıcı çözünürlüğü

Varsayılan ekran satırı

Görüntü çözünürlüğü

300 dpi (lazer yazıcı)

60 lpi

120 ppi

600 dpi (lazer yazıcı)

85 lpi

170 ppi

1200 dpi (görüntü ayarlayıcı)

120 lpi

240 ppi

2400 dpi (görüntü ayarlayıcı)

150 lpi

300 ppi

Alt Örnekleme (Kapalı)

Yukarıdaki Görüntüler İçin değerini aşan görüntü çözünürlüklerini, görüntünün örnek alanındaki pikselleri daha büyük bir piksel haline getirmek üzere birleştirerek çıktı aygıtının çözünürlüğüne göre düşürür.

Ortalama Alt Örnekleme

Örnek alandaki piksellerin ortalamasını alır ve ortalama piksel rengi ile tüm alanı belirtilen çözünürlükte değiştirir.

Alt Örnekleme

Tüm alanı, örnek alandan seçilen piksel ile belirtilen çözünürlükte değiştirir. Altörneklemeden daha hızlı dönüştürme süresine neden olur; ancak görüntüler daha az düzgün ve süreklidir.

Bikübik Alt Örnekleme

Piksel rengini belirlemek için basit ortalama (altörneklemedeki gibi) yerine ağırlıklı ortalamayı kullanır. Bu yöntem en yavaş olandır ancak en düzgün tonlu degradeleri üretir.

Sıkıştırma/Görüntü Kalitesi

Renkli, gri tonlamalı ve tek renkli görüntülere sıkıştırma uygular. Renkli ve gri tonlamalı görüntüler için görüntü kalitesini de ayarlar.

Griye Yumuşatma

Tek renkli görüntülerde pürüzlü kenarları düzgünleştirir. 4, 16 veya 256 gri düzeyini belirtmek için 2 bit, 4 bit veya 8 bit seçeneğini belirleyin. (Kenar yumuşatma, küçük yazıların veya ince çizgilerin bulanık görünmesine neden olabilir.)

Not:

Metin ve çizgi sıkıştırma her zaman açıktır. Bunu kapatmak için uygun Distiller parametresini ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için Acrobat Developer Center (Acrobat Geliştirici Merkezi) bölümündeki SDK bilgilerine bakın: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr (PDF, yalnızca İngilizce).

İlke

Belirlediğiniz çözünürlükten daha düşük bir çözünürlüğe sahip Renkli, Gri Tonlamalı ve Tek Renkli görüntüler için işleme seçeneklerini belirleyebileceğiniz Görüntü İlkesi iletişim kutusunu açar. Her görüntü türü için bir çözünürlük değeri girin ve Yoksay, Uyar ve Devam Et veya İşi İptal Et seçeneklerinden birini belirleyin.

Fontlar paneli seçenekleri

Fontlar seçenekleri PDF'ye hangi fontların gömüleceğini ve PDF'de kullanılan karakter alt kümesinin gömülüp gömülmeyeceğini belirler. OpenType®, TrueType ve PostScript fontlarını gömebilirsiniz. Lisans kısıtlaması olan fontlar kilit simgesiyle listelenir . Lisans sınırlaması olan bir fontu seçerseniz Adobe PDF Seçenekleri iletişim kutusunda kısıtlamanın niteliği açıklanır.

Not:

Aynı font alt kümesi ile PDF dosyalarını birleştirdiğinizde, Acrobat font alt kümelerini birleştirmeyi dener.

Tüm Fontları Göm

Dosyada kullanılan tüm fontları gömer. Font gömme, PDF/X uyumu için gereklidir.

OpenType Fontları Göm

Dosyada kullanılan tüm OpenType fontlarını gömer ve gelişmiş çizgi düzeni için OpenType font bilgilerini korur. Bu seçenek yalnızca Genel panelinin Uyumluluk menüsünde Acrobat 7.0 (PDF 1.6) veya Acrobat 8 (PDF 1.7) seçildiyse kullanılabilir.

Kullanılan Karakterlerin Yüzdesi Bu Değerden Düşükse Gömülen Fonları Alt Kümele

Fontların yalnızca alt kümesini gömmek istiyorsanız, bir eşik yüzdesi belirler. Örneğin, eşik 35 ise ve karakterlerin %35'ten daha azı kullanıldıysa, Distiller yalnızca bu karakterleri gömer.

Gömme Başarısız Olduğunda

Distiller dosyayı işlerken gömülecek font bulamazsa, nasıl yanıt vereceğini belirtir.

Her Zaman Göm

Yalnızca belirli fontları gömmek için bunları Her Zaman Göm listesine taşıyın. Tüm Fontları Göm öğesinin seçili olmadığından emin olun.

Asla Gömme

Gömmek istemediğiniz fontları bu listeye taşıyın. Gerekiyorsa, font listesindeki fontu görüntülemek için açılan menüden farklı bir font klasörü seçin.

Not:

Lisans kısıtlaması olan fontlar kilit simgesiyle listelenir. Lisans sınırlaması olan bir fontu seçerseniz, Adobe PDF Seçenekleri iletişim kutusunda kısıtlamanın niteliği açıklanır.

Ad Ekle

İstediğiniz font, font klasöründe bulunmuyorsa Ad Ekle'yi tıklatın. Fontun adını girin ve Her Zaman Göm Listesi'ni (veya Asla Gömme Listesini) seçip Ekle'yi tıklatın.

Not:

TrueType fontlar, font tasarımcısı tarafından eklenmiş ve fontun PDF dosyalarına gömülmesini engelleyen bir ayar içerebilir.

Kaldır

Her Zaman Göm veya Asla Gömme listesinden bir fontu kaldırır. Bu eylem fontu sisteminizden kaldırmaz; listeden fonta yapılan referansı kaldırır.

Not:

Acrobat'ta Times, Helvetica ve ZapfDingbats fontları yoktur. PDF alıcılarının oluşturduğunuz PDF'lerdeki fontları görüntülemesini ve yazdırmasını istiyorsanız fontları gömün.

Renk paneli seçenekleri

PostScript dosyasında renk yönetimi bilgilerini kullanırken, Distiller CSF'leri kullanırken veya özel ayarlar tanımlarken, Distiller için tüm renk yönetimi bilgileri, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun Renk panelinde ayarlanır.

Ayarlar Dosyası

Grafik uygulamalarında kullanılanlar da dahil olmak üzere renk ayarlarını listeler. Yok ayarı, Renk Yönetimi İlkelerini ve Çalışma Uzayı ayarlarını düzenlemenize olanak sağlar.

Renk Yönetimi İlkeleri

Distiller renk ayarları dosyasını kullanmadığınızda, PostScript dosyasındaki yönetilmeyen rengi Distiller'ın nasıl dönüştüreceğini belirtir. Bu menü, Ayarlar Dosyası menüsünde Yok seçildiğinde kullanılabilir.

Not:

Renk Yönetimi İlkeleri değerleri, Genel panelinde seçtiğiniz uyumluluk ayarına bağlı olarak PDF dosyasını farklı şekilde etkileyebilir.

Rengi Değiştirmeden Bırak

Aygıta bağlı renkleri değiştirmez ve aygıttan bağımsız renkleri en yakın olası eşdeğer olarak korur. Bu, aygıtlarını kalibre eden, dosyadaki rengi belirlemek üzere bu bilgileri kullanan ve yalnızca bu aygıtlardan çıktı alan servis bürolar için kullanışlı bir seçenektir.

Renk Yönetimi İçin Her Şeyi Etiketle (Veya Dönüştür)

ICC profiliyle renk öğelerini etiketler ve bunları, Acrobat 4.0 (PDF 1.3) veya üstü sürümle uyumlu PDF'lerde aygıttan bağımsız yapar. Acrobat 3.0 (PDF 1.2) uyumlu PDF'lerde bulunan görüntülerdeki (RGB, Gri Tonlama ve CMYK) aygıta bağımlı renk uzaylarını aygıttan bağımsız renk uzaylarına (CalRGB, CalGray ve Cie L*a*b) dönüştürür.

Yalnızca Renk Yönetimi İçin Görüntüleri Etiketle (Veya Dönüştür)

Acrobat 4.0 (PDF 1.3) uyumlu PDF'leri işlerken yalnızca görüntülerdeki (metin veya vektör nesneleri değil) ICC profillerini etiketler; bu, siyah metnin herhangi bir renk kaymasına maruz kalmasını engeller. Acrobat 3.0 (PDF 1.2) uyumlu PDF'lerde bulunan görüntülerdeki (RGB, Gri Tonlama ve CMYK) aygıta bağımlı renk uzaylarını aygıttan bağımsız renk uzaylarına (CalRGB, CalGray ve Lab) dönüştürür.

Tüm Renkleri sRGB'ye Dönüştür (veya Her şeyi CalRGB'ye Dönüştür)

Rengi kalibre eder; bu, rengi aygıttan bağımsız yapar. CMYK ve RGB görüntülerini Acrobat 4.0 (PDF 1.3) veya üstü sürümlerle uyumlu PDF'lerde sRGB'ye dönüştürür. CMYK ve RGB görüntülerini Acrobat 3.0 (PDF 1.2) veya üstü sürümlerle uyumlu PDF'lerde kalibre edilmiş RGB'ye (CalRGB) dönüştürür. Ekranda veya düşük çözünürlüklü yazıcılarla kullanılacak PDF'ler için önerilir.

Tüm Renkleri CMYK'ya Dönüştür

Renk uzaylarını, Çalışma Uzayları menüsünde belirlenen seçeneklere göre Aygıt Grisi'ne veya Aygıt CMYK'sına dönüştürür. Tüm Çalışma Uzayları belirtilmelidir.

Belge Görüntü Oluşturma Hedefi

Renk uzayları arasında renkleri eşleştirmek için bir yöntem seçin. Belirli bir yöntemin sonucu, renk uzaylarının profillerine bağlıdır. Örneğin, bazı profiller farklı yöntemlerle aynı sonuçlara ulaşır.

Acrobat diğer Creative Suite uygulamalarıyla dört görüntü oluşturma hedefini (Algısal, Doygunluk, Göreli Kolorimetrik ve Mutlak Kolorimetrik) paylaşır.

Acrobat ayrıca Koru adında, hedefin PDF yerine çıktı aygıtında belirtildiğini gösteren görüntü oluşturma hedefi de içerir. Birçok çıktı aygıtında Göreli Kolorimetrik varsayılan hedeftir.

Not:

Tüm durumlarda hedefler, PDF dosyasının oluşturulmasının ardından gerçekleşen renk yönetimi işlemleri ile yok sayılabilir veya geçersiz kılınabilir.

Çalışma Uzayları

Rengi Değiştirmeden Bırak dışındaki tüm Renk Yönetimi İlkeleri değerleri için işlenmiş PDF'lerdeki gri tonlama, RGB ve CMYK renk uzaylarını tanımlamak ve kalibre etmek üzere kullanılan ICC profillerini belirtmek amacıyla bir çalışma uzayı seçin.

Gri

Dosyalardaki tüm gri tonlamalı görüntülerin renk uzayını tanımlamak için bir profil seçin. Gri görüntülerin varsayılan ICC profili Adobe Gri - %20 Nokta Kazancı'dır. Gri tonlu görüntülerin dönüştürülmesini engellemek için Yok seçeneğini belirleyin.

RGB

Dosyalardaki tüm RGB görüntülerin renk uzayını tanımlamak için bir profil seçin. Varsayılan değer olan sRGB IEC61966-2.1 çoğu çıktı aygıtı tarafından tanınır. RGB görüntülerin dönüştürülmesini engellemek için Yok seçeneğini belirleyin.

CMYK

Dosyalardaki tüm CMYK görüntülerin renk uzayını tanımlamak için bir profil seçin. Varsayılan profil, ABD Web Kuşe'dir (SWOP) v2. CMYK görüntülerin dönüştürülmesini engellemek için Yok seçeneğini belirleyin.

Not:

Üç çalışma uzayı için Yok seçeneğini belirleme, Rengi Değiştirme seçeneğini belirlemeyle aynı etkiye sahiptir.

Not:

Windows/System/Color klasörü (Windows) veya System Folder/ColorSync klasörü (Mac OS) olan Genel klasördeki ICCProfiles klasörüne yerleştirerek ICC profillerini (servis büronuz tarafından sağlanan gibi) ekleyebilirsiniz.

Kalibre Edilmiş CMYK Renk Uzayları İçin CMYK Değerlerini Koru

Seçili olduğunda, aygıttan bağımsız CMYK değerlerine aygıta bağımlı (Aygıt CMYK) değerleri gibi davranılır, aygıttan bağımsız renk uzayları atılır ve PDF/X-1a dosyaları Tüm Renkleri CMYK'ya Dönüştür değerini kullanır. Seçili olmadığında, aygıttan bağımsız renk uzayları, Renk Yönetimi İlkeleri Tüm Renkleri CMYK'ya Dönüştür olarak ayarlandıysa, CMYK'ya dönüştürülür.

Alt Renk Kaldırmayı ve Siyah Oluşturmayı Koru

PostScript dosyasında bulunuyorlarsa, bu ayarları korur. Siyah oluşturma rengi yeniden oluştururken kullanılacak siyah miktarını hesaplar. Alt renk kaldırma (UCR), siyan, macenta ve sarı miktarını siyah üretimi dengelemesi için azaltır. UCR daha az renk kullandığından kaplanmamış kağıt için uygundur.

Transfer İşlevleri Bulunduğunda

PDF'lerde transfer işlevlerinin nasıl işleneceğini belirler. Transfer işlevleri sanatsal efektler ve belirli bir çıktı aygıtının niteliklerini düzeltmek için kullanılır.

Kaldır

Uygulanan transfer işlevlerini siler. Uygulanan transfer işlevleri, kaynak PostScript dosyasının oluşturulduğu aynı aygıtta PDF dosyasının çıktısı alınmayacaksa, kaldırılmalıdır.

Koru

Görüntü filme transfer edildiğinde oluşabilecek nokta kazancı veya nokta kaybını dengelemek amacıyla genellikle kullanılan transfer işlevlerini korur. Nokta kazancı veya kaybı, yazdırılan görüntüyü oluşturan mürekkep noktaları yarı ton ekrandan daha büyük veya küçük olduğunda gerçekleşir.

Uygula

Dosyadaki renkleri değiştirerek ancak bunları korumayarak, transfer işlevini uygular. Bu yöntem dosyada renk efektleri oluşturmak için kullanışlıdır.

Yarı Ton Bilgilerini Koru

Dosyalardaki yarı ton bilgilerini korur. Yarı ton bilgileri belirli bir çıktı aygıtıyla kullanım içindir.

Gelişmiş panel seçenekleri

Gelişmiş seçenekler, PDF'de tutulacak Belge Yapılandırma Kuralları (DSC) yorumlarını ve PostScript'ten dönüştürmeyi etkileyebilecek diğer seçeneklerin ayarlanmasını belirler. Bir PostScript dosyasında DSC yorumları dosya hakkında bilgileri (oluşturulduğu uygulama, oluşturulma tarihi ve sayfa yönlendirmesi gibi) içerir ve dosyadaki sayfa açıklamalarının yapısını (prolog bölümü için başlangıç ve bitiş ifadeleri gibi) sağlar. DSC yorumları belgeniz yazdırılacağı veya basılacağı zaman kullanışlıdır.

Daha fazla bilgi için Adobe PDF Technology Center (Adobe PDF Teknoloji Merkezi) bölümündeki belgelere bakın: www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_tr (PDF, yalnızca İngilizce).

Not:

ASCII Formatı seçeneği Distiller'dan çıkarılmıştır; ancak Distiller parametresi olarak mevcuttur.

PostScript Dosyasının Adobe PDF Ayarlarını Geçersiz Kılmasına İzin Ver

Geçerli PDF ayarları dosyasındakiler yerine PostScript dosyasında saklanan ayarları kullanır. PDF ayarlarını özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Acrobat Developer Center (Acrobat Geliştirici Merkezi) bölümündeki SDK bilgilerine bakın: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr (PDF, yalnızca İngilizce).

PostScript XObjects'e İzin Ver

PostScript XObjects, PDF PostScript yazıcıda yazdırıldığında kullanılacak PostScript kodunun parçalarını depolar. Başka bir seçenek olmadığında denetlenen iş akışlarında kullanın. Varsayılan Ayarlar menüsünde Standart veya En Küçük Dosya Boyutu seçildiğinde kullanılabilir.

Degradeleri Düzgün Gölgelere Dönüştür

Kaliteyi artırıp PDF'lerin dosya boyutunu küçülterek Acrobat 4.0 ve üstü için karışımları düzgün gölgelere dönüştürür. Distiller degradeleri, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe FreeHand®, CorelDraw, QuarkXPress ve Microsoft PowerPoint uygulamalarından dönüştürür.

Düz Çizgileri Eğrilere Dönüştür

CAD çizimlerinde eğrilerin oluşturulmasında kullanılan kontrol noktalarının miktarını azaltır; böylece daha küçük PDF dosyaları ve daha hızlı ekran görüntüsü elde edilmiş olur.

2. Seviye Sayfa Kopyalama Semantiğini Koru

Dil Düzeyi 3 PostScript'ten çok PostScript Düzey 2'de tanımlanan kopya sayfa işlecini kullanır. Bir PostScript dosyanız varsa ve bu seçeneği belirlerseniz, sayfa kopyala işleci sayfayı kopyalar. Bu seçenek belirlenmemişse, sayfa göster işleminin eşdeğeri, grafik durumu yeniden başlatılmadan, yürütülür.

Üst Baskı Ayarlarını Koru

PDF'ye dönüştürülen dosyalardaki üst baskı ayarlarını korur. Üst baskı ayarları, bir mürekkebi diğerinin üzerine yazdırarak renk oluşturur.

Varsayılan Üst Baskı Değeri Sıfır Dışında Üst Baskıdır

Sıfır CMYK değeriyle üst basılan nesnelerin altındaki CMYK nesnelerini altına gizlenmesini önler.

Adobe PDF Ayarlarını PDF Dosyasına Kaydet

PDF oluşturmak için kullanılan ayarlar dosyasını (.joboptions) ek olarak gömer. (Ayarlar dosyasını görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Acrobat'da Ekler'i seçin.)

Mümkünse Orijinal JPEG Görüntüsünü PDF'ye Kaydet

Sıkıştırılmış JPEG görüntülerini (DCT şifrelemesi kullanılarak zaten sıkıştırılan görüntüleri) yeniden sıkıştırmadan işler. Seçili olmadığında, yalnızca sıkıştırmayı kaldırma yapıldığından, yeniden sıkıştırılmadığından performans artar.

Taşınabilir İş Biletini PDF Dosyasına Kaydet

PDF içinde bir PostScript iş bileti korur. İş biletleri PostScript dosyasını tanımlar ve iş akışında veya PDF dosyasını yazdırırken daha sonra kullanılabilir.

Prologue.ps ve Epilogue.ps Dosyasını Kullan

Her iş için bir prolog ve epilog dosyası gönderir. Bu dosyalar, dönüştürülen her PostScript işinin başlangıcında ve sonunda yürütülmesini istediğiniz özel PostScript kodunu eklemek için kullanılabilir.

Sample Prologue.ps ve Epilogue.ps dosyaları şu konumlarda bulunur:(Windows) /Documents and Settings/All Users/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data, (Vista) /Users/All Users/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data, (Windows 7/8/Vista) /Users/[Kullanıcı Adı]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data veya (Mac OS)/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data.

Windows Gezgini'nde, Application Data klasörü normalde gizlidir; görünür hale getirmek için Araçlar > Klasör Seçenekleri seçeneğini belirleyin, ardından Görünüm sekmesinde Gizli Dosya ve Klasörleri Göster'i seçin. Windows 7'de, Başlat > Denetim Masası > Klasör Seçenekleri > Görünüm > Gizli Dosyaları, Klasörleri ve Sürücüleri Göster. Bunun yerine, Adres metin kutusuna yolu da yazabilirsiniz.

Not:

Acrobat Standard'da Distiller prolog ve epilog dosyalarını yalnızca her iki dosya da varsa ve düzgün olarak yerleştirilmişse işler. Bu iki dosya birlikte kullanılmalıdır.

Not:

Acrobat Pro'da Distiller prolog ve epilog dosyalarını yalnızca her iki dosya da varsa ve düzgün olarak yerleştirilmişse işler. Bu iki dosya birlikte kullanılmalıdır. Prolog ve epilog dosyaları, izlenen klasörün Giriş ve Çıkış klasörleriyle aynı düzeydeyse, Distiller klasöründeki dosyaların yerine kullanılır.

DSC Yorumlarını İşle

PostScript dosyaya ait DSC bilgilerini korur.

DSC Uyarılarını Günlüğe Kaydet

İşlem sırasındaki sorunlu DSC yorumlarıyla ilgili uyarı mesajlarını görüntüler ve günlük dosyasına bunları ekler.

DSC'den Gelen EPS Bilgilerini Koru

Özgün uygulama ve oluşturulma tarihi gibi EPS dosyası bilgilerini korur.

OPI Yorumlarını Koru

Bir Yalnızca Değiştirme İçin (FPO) görüntüsünü veya yorumunu, Open Prepress Interface (OPI) sürüm 1.3 ve 2.0'ı destekleyen sunucularda bulunan yüksek çözünürlüklü bir görüntüyle değiştirmek için gereken bilgileri tutar. Daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_acr_opi2spec_tr adresindeki OPI 2.0 spesifikasyonuna (PDF, yalnızca İngilizce) bakın.

DSC'den Gelen Belge Bilgilerini Koru

Başlık, oluşturulma tarihi ve saati gibi belge bilgilerini PDF dosyasında korur.

EPS Dosyaları İçin Sayfayı Yeniden Boyutlandır ve Resmi Ortala

EPS görüntüsünü ortalar ve görüntünün çevresine yakın olarak uydurmak için sayfayı yeniden boyutlandırır. Seçili değilse, sayfa boyutlandırılır ve sayfadaki sol üst nesnenin sol üst köşesiyle sağ alt nesnenin sağ alt köşesine ortalanır. Bu seçenek yalnızca tek bir EPS dosyasından oluşan işler içindir.

Standart panel seçenekleri

Standart seçenekleri kullanarak PDF oluşturmadan önce standart PDF/X1-a, PDF/X-3 veya PDF/A ölçütlerini karşıladığından emin olmak için PostScript dosyasındaki belge içeriğini denetleyebilirsiniz. PDF/X uyumlu dosyalar için Standartlar panelinde seçenekleri belirleyerek PostScript dosyasının ek ölçütleri de karşılamasını isteyebilirsiniz. Seçeneklerin kullanılabilirliği seçtiğiniz standarda bağlıdır. Acrobat'taki Ön Kontrol özelliğini kullanarak uyumlu bir PDF'den PDF/X dosyası da oluşturabilirsiniz.

PDF/X uyumlu

Yüksek çözünürlüklü baskı üretimi için PDF/X standardına uyar.

Not:

Microsoft Word ve diğer uygulamalardan PDF'ye dönüştürmek için kullanılan dönüştürme yöntemi PDFMaker, PDF/X ile uyumlu dosyalar oluşturmaz.  

PDF/A uyumlu

Arşiv belgeleri için PDF/A standardına uyar.

Not:

Acrobat Pro'da PDF/A uyumlu dosyalar oluşturmak için bir izlenen klasör belirlediyseniz klasöre güvenlik özelliği eklemeyin. PDF/A standardı, kodlamaya izin vermez.

Uyumluluk Standardı

Dosyanın seçmiş olduğunuz standarda uyup uymadığını ve uymuyorsa, karşılaşılan sorunları belirten bir rapor oluşturur. .log dosyası iletişim kutusunun altında görüntülenir.

Not:

Acrobat 6.0'daki PDF/X-1a ve PDF/X-3 standartlarıyla uyumlu PDF dosyaları, Acrobat XI'de varsayılan olarak PDF/X-1a ile uyumlu olacaktır.

Uyumlu Olmadığında

PostScript dosyası standart gereksinimleri karşılamıyorsa, PDF dosyasının oluşturulup oluşturulmayacağını belirler.

Devam

PostScript dosyası standardın gereksinimlerini karşılamasa bile, PDF dosyasını oluşturur ve sorunları rapor halinde belirtir.

İşi İptal Et

Yalnızca PostScript dosyası standardın gereksinimlerini karşılıyorsa PDF dosyasını oluşturur, aksi durumda geçerlidir.

Hata Olarak Bildir (Acrobat Pro)

Raporlama seçeneklerinden biri belirlenmişse ve sayfaların herhangi birinde kesim kutusu veya resim kutusu yoksa PostScript dosyasını uyumlu değil olarak işaretler.

Kesim Kutusunu Ortam Kutusuna Kaydırmalarla Ayarla (Acrobat Pro)

Kesim kutusu veya resim kutusu belirtilmemişse, ilgili sayfaların ortam kutusunun kaydırmalarını temel alan kesim kutusu değerlerini hesaplar. Kesim kutusu her zaman sınırlayan ortam kutusu kadardır veya daha küçüktür.

Taşma Payı Kutusunu Ortam Kutusuna Ayarla (Acrobat Pro)

Taşma payı kutusu belirtilmemişse bu kutu için ortam kutusu değerlerini kullanır.

Taşma Payı Kutusunu Kesim Kutusuna Kaydırmalarla Ayarla (Acrobat Pro)

Taşma payı kutusu belirtilmemişse, ilgili sayfaların kesim kutusunun kaydırmalarını temel alan taşma payı kutusu değerlerini hesaplar. Taşma payı kutusu her zaman sınırlayan kesim kutusu kadardır veya daha büyüktür. Bu seçenek, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun Genel panelinde belirtilen birimleri kullanır.

Çıktı Hedefi Profil Adı (Acrobat Pro)

Belgenin hazırlanmış olduğu ve PDF/X uyumu için gerekli olan karakterize edilmiş yazdırma koşulunu belirtir. Belge, çıktı hedefi profil adını belirtmiyorsa, Distiller bu menüden seçilen değeri kullanır. İş akışınız belgenin çıktı hedefini belirtmesini gerektiriyorsa, Yok seçeneğini belirleyin.

Çıktı Durumu Tanımlayıcısı (Acrobat Pro)

Çıktı hedefi profil adının kaydı ile belirtilen referans adını belirtir. Daha fazla bilgi için seçeneğin yanındaki soru işaretini tıklatın.

Çıktı Durumu (Acrobat Pro)

Hedeflenen yazdırma durumunu tanımlar. Bu giriş, PDF'nin hedeflenen alıcısı için kullanışlı olabilir. Daha fazla bilgi için seçeneğin yanındaki soru işaretini tıklatın.

Kayıt Adı (URL) (Acrobat Pro)

Çıktı hedefi profili hakkında daha fazla bilgi bulmak için web adresini belirtir. ICC kayıt adları için URL otomatik olarak girilir. Kayıt adı isteğe bağlıdır ancak önerilir. Daha fazla bilgi için seçeneğin yanındaki soru işaretini tıklatın.

Yakalandı (Acrobat Pro)

Belgedeki yakalama durumunu belirtir. PDF/X uyumu, True veya False değeri gerektirir. Belge, yakalama durumunu belirtmiyorsa, burada sağlanan değer kullanılır. İş akışınız belgenin yakalama durumunu belirtmesini gerektiriyorsa, Tanımsız Bırak seçeneğini belirleyin.

PDF uyumluluğu düzeyleri

PDF oluşturduğunuzda, hangi PDF sürümünün kullanılacağına karar vermeniz gerekir. PDF olarak kaydederken veya PDF hazır ayarını düzenlerken, farklı bir hazır ayara geçerek veya uyumluluk seçeneğini değiştirerek PDF sürümünü değiştirebilirsiniz.

Genelde, geriye dönük uyumluluk gerektiren özel bir ihtiyaç yoksa, en son sürümü (bu durumda sürüm 1.7) kullanmalısınız. En son sürüm, en yeni özelliklere ve işlevlere sahiptir. Ancak, geniş bir kitleye dağıtılacak belgeler oluşturuyorsanız, tüm kullanıcıların belgeyi görüntüleyebileceğinden ve yazdırabileceğinden emin olmak için Acrobat 5.0 (PDF 1.4) veya Acrobat 6.0 (PDF 1.5) sürümünü seçmeyi düşünün.

Aşağıdaki tablo, farklı uyumluluk ayarları kullanılarak oluşturulmuş PDF'lerdeki işlevselliklerden bazılarını karşılaştırır.

Not:

Acrobat 8.0 ve 9.0 da PDF 1.7 kullanır.

Acrobat 4.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ve Acrobat X (PDF 1.7)

PDF'ler Acrobat 3.0 ve Acrobat Reader 3.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir.

PDF'ler Acrobat 3.0 ve Acrobat Reader 3.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Canlı saydamlık efektleri kullanan resimler içeremez. PDF 1.3'e dönüştürmeden önce tüm saydamlıkların düzleştirilmesi gerekir.

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Katmanlar desteklenmez.

Katmanlar desteklenmez.

Illustrator CS veya sonraki sürümleri ya da InDesign CS veya sonraki sürümleri gibi katmanlı PDF belgeleri oluşturulmasını destekleyen uygulamalardan PDF oluşturulduğunda katmanları korur.

Illustrator CS veya sonraki sürümleri ya da InDesign CS veya sonraki sürümleri gibi katmanlı PDF belgeleri oluşturulmasını destekleyen uygulamalardan PDF oluşturulduğunda katmanları korur.

8 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

8 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir. (Distiller gömme sırasında fontları dönüştürür.)

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

40 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 ve 128 bitlik AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) güvenliği desteklenir.

Özel PDF ayarlarını paylaşma

Kendinize ait Adobe PDF hazır ayar tanımlarınızı kaydedebilir ve tekrar kullanabilirsiniz. Ayrıca ortaya çıkan dosyanın bir kopyasını diğer kullanıcılara göndererek özel bir hazır ayarı paylaşabilirsiniz. Bu kullanıcılar bunu bilgisayarlarında yüklü bulunan Distiller uygulamalarına ekleyebilirler.

PDF ayar dosyaları .joboptions uzantısına sahiptir. Özel hazır ayar dosyaları aşağıdaki konumlarda depolanır.

 • (Windows XP) Documents and Settings/[kullanıcıadı]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Vista/Windows 7/Windows 8) Users/User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Mac OS için Acrobat Pro) User/[kullanıcı adı]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

 

 1. Menüye özel bir PDF ayar dosyası eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • .joboptions dosyasını Distiller penceresine sürükleyin.

  • Acrobat Distiller'da Ayarlar > Adobe PDF Ayarları Ekle'yi seçin; kopyalanan .joboptions dosyasına gözatın, dosyayı seçin ve 'ı tıklatın.

Ayar dosyası Varsayılan Ayarlar menüsünde seçili seçenek olarak görüntülenir.

Görüntüleri sıkıştırma ve alt örnekleme

PostScript dosyaları PDF'ye dönüştürürken vektör nesneleri (metin ve çizgi gibi) sıkıştırabilir ve görüntüleri sıkıştırıp altörnekleyebilirsiniz. Çizgi, matematik denklemle tanımlanır ve genellikle Adobe Illustrator gibi bir çizim programıyla oluşturulur. Görüntüler (renkli, tek renkli veya gri tonlamalı) piksel olarak tanımlanır ve Adobe Photoshop gibi uygulamalarla veya tarayarak oluşturulur. Tek renkli görüntüler, daha çok boyama programlarıyla yapılan siyah beyaz çizimler ve 1 bitlik görüntü genişliği ile taranan görüntüler içerir.

Altörneklediğinizde (veya piksel sayısını azalttığınızda), bilgiler görüntüden silinir. Distiller ile piksellerin nasıl silineceğini belirlemek için bir enterpolasyon yöntemi (ortalama altörnekleme, bikübik altörnekleme veya alt örnekleme) belirlersiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak sıkıştırma ve altörnekleme, çok küçük ayrıntı ve hassasiyet kaybıyla veya hiç kayıp olmadan PDF dosyasını boyutunu önemli ölçüde küçültür.

Distiller bir dosyayı işlediğinde, genellikle dosya genelindeki görüntülere sıkışma ayarları uygular. Bununla birlikte, ayrı ayrı görüntülere farklı sıkıştırma ve altörnekleme yöntemleri atayabilirsiniz.

PDF içinde sıkıştırma ve alt örnekleme yöntemlerini değiştirme

PDF oluşturmadan önce, PDF'ye gidecek ayrı ayrı görüntülere farklı sıkıştırma ve alt örnekleme seçenekleri uygulayarak çeşitli yaklaşımlarda bulunabilirsiniz:

 • Distiller kullanmadan önce mevcut görüntü dosyalarını yeniden örneklemek ve sıkıştırmak için Adobe Photoshop CC uygulamasını kullanın. Distiller'da PDF oluşturmaya hazır olduğunuzda sıkıştırma ve altörnekleme veya alt örnekleme seçeneklerindeki işaretleri kaldırdığınızdan emin olun.

 • Farklı olarak işlemek istediğiniz belgenin her bölümü için ayrı PostScript dosyaları oluşturun ve her bölümü işlemek üzere farklı sıkıştırma seçeneklerini kullanın. Ardından dosyaları tek bir PDF'de birleştirmek için Distiller kullanın.

 • Bir resim uygulamasında (Adobe Photoshop CC gibi) renkli, gri tonlamalı veya tek renkli görüntüler oluştururken görüntüyü bu uygulamanın içinden kaydettiğinizde istediğiniz sıkıştırma ve alt örnekleme ayarlarını belirleyin.

 • PostScript dosyasına görüntüleri eklemeden önce Distiller parametrelerini ekleyin. Bu tekniği, belgedeki her görüntüyü ayrı olarak işlemek için kullanabilirsiniz. PostScript programlama gerektirdiğinden bu teknik en zor olandır. Parametreleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için Acrobat Developer Center (Acrobat Geliştirici Merkezi) bölümündeki SDK belgelerine bakın: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr (yalnızca İngilizce).

Not:

Eklenen Distiller parametrelerini uygulamak için Distiller'daki Adobe PDF Ayaları iletişim kutusunun Gelişmiş panelindeki PostScript Dosyasının Adobe PDF Ayarlarını Geçersiz Kılmasına İzin Ver seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, Adobe PDF iletişim kutusunda seçmiş olduğunuz ayarları geçersiz kılar.

Sıkıştırma yöntemleri

Distiller, metin ve çizgilere ZIP sıkıştırması; renkli veya gri tonlamalı görüntülere ZIP veya JPEG sıkıştırması ve tek renkli görüntülere ZIP, CCITT Grup 3 veya 4 sıkıştırması uygular.

sıkıştırma yöntemleri
Farklı resim türleri için uygun sıkıştırma yöntemleri

A. ZIP B. JPEG C. CCITT D. Çalışma Uzunluğu 

Aşağıdaki sıkıştırma yöntemlerinden birini seçin:

ZIP

Tek renkli veya yineleyen desenler içeren geniş alanlı görüntüler ile yineleyen dokular içeren siyah beyaz görüntülerde düzgün çalışır. Acrobat yalnızca kayıpsız olan; diğer bir deyişle, verilerin dosya boyutunu azaltmak için kaldırılmadığı, böylece görüntü kalitesinin etkilenmediği 8 bitlik ZIP sıkıştırmasını destekler.


Not:

Adobe'nin ZIP filtresi uygulaması, Jean-loup Gailly ve Mark Adler'ın zlib paketinden türetilmiştir; cömert yardımları için çok teşekkür ederiz.

JPEG

Sürekli tonlu fotoğraflar gibi gri tonlamalı veya renkli görüntüler için uygundur. JPEG kayıplıdır; diğer bir deyişle, görüntü verilerini kaldırır ve görüntü kalitesini azaltır ancak, dosya boyutunu en az bilgi kaybıyla azaltmaya çalışır. JPEG sıkıştırması verileri attığından, ZIP sıkıştırmasından çok daha küçük dosya boyutları elde edebilir.

CCITT

Yalnızca tek renkli bitmap görüntüler için kullanılabilir. CCITT (Uluslararası Telefon ve Telgraf Danışma Komitesi) sıkıştırması, siyah beyaz görüntüler ve 1 bitlik görüntü derinliğiyle taranan görüntüler için uygundur. Grup 4, birçok tek renkli görüntü için iyi bir sıkıştırma sağlayan genel amaçlı yöntemdir. Birçok faks makinesi tarafından kullanılan Grup 3, bir seferde bir satır olmak üzere tek renkli görüntüleri sıkıştırır.

Çalışma Uzunluğu

Tamamen siyah ve beyaz büyük alanlar içeren görüntüler için en iyi sonuçları üretir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi