Bilinen sorunlar | Dreamweaver CC (2015.1 ve 2015.2)

CC Kitaplıkları ve Adobe Stock entegrasyonu

 • CC Charts'tan elde edilen grafikler, CC Kitaplıkları panelinde SVG dosyaları olarak görülür ancak desteklenmediklerinden dolayı bunları web sayfanıza ekleyemezsiniz.
 • Özel bulut kurulumunda (kurumsal kurulum), yeniden örnekleme iletişim kutusunda seçeneğin bulunmasına karşın Illustrator dosyalarını CC Kitaplıklarında SVG dosyaları olarak yeniden örnekleyemezsiniz. Ancak Illustrator dosyalarını PNG veya JPEG dosyaları olarak yeniden örnekleyebilirsiniz.
 • Adobe Stock'tan alınan Illustrator dosyaları, SVG dosyaları olarak yeniden örneklenemez.

Ayıklama

 • Çok sayıda çalışma yüzeyi bulunan bir PSD dosyasında çalışma yüzeylerinden birini Katmanlar panelinde gizler ve ardından görüntülerseniz, dosya yeniden yüklenir. Yeniden yüklendikten sonra tüm diğer çalışma yüzeyleri işlenmez.  

Çözüm: PSD dosyasını Ayıklama panelinde (açılır menü > PSD Yeniden Yükle) yeniden yükleyin.

 • Dreamweaver'ın büyük veya karmaşık bir PSD dosyasını Ayıklama panelinde açması çok uzun sürer. Bu sürede Dreamweaver yanıt vermiyor görünebilir ancak bir süre sonra dosya başarıyla açılır.

Aygıt Önizleme

 • Zaman zaman iPad'de (iOS 8) sayfa kaydırma çalışmaz.

Çözüm: Ekrana dokunun ve ardından sayfayı kaydırın.

 • Windows 8.1 bilgisayarlarda Internet Explorer 11'de web sayfasının önizlemesini görüntüleyemezsiniz.

Çözüm: Web sayfasının önizlemesi için başka bir tarayıcı kullanın. 

 • Mac'te güvenlik duvarı gelen bağlantıları engelleyecek şekilde yapılandırıldıysa, Aygıt Önizleme açılır penceresini Dreamweaver'da açtığınızda bir mesaj görürsünüz.

Çözüm: Güvenlik duyarı ayarlarını kapatın ve Dreamweaver'ı yeniden başlatın.

 • Zaman zaman öğeleri seçerken veya incelerken Dreamweaver'da bir web sayfasını kaydırdığınızda, iOS aygıtlarda önizleme boş görünür. 

Çözüm: Sayfanın yenilenmesi için sayfayı biraz kaydırın ve Dreamweaver'da sayfada farklı bir öğe seçin.

 • Web sayfası önizlemesini görüntülerken cihazlarınızın İnternet bağlantısı kesilirse, hata mesajı görüntülenmez. Web sayfasındaki değişikliklerin önizlemeye yansımadığını fark ederseniz, aygıt tarayıcınızı yenileyin ve aygıtların bağlı olup olmadığını kontrol edin.
 • Belirli harici JS çerçevelerini içeren sayfalar bazen aygıtlarda web sayfalarının işlenmesine engel olabilir.
 • Windows mobil cihazlarda, öğeleri incelediğinizde veya seçtiğinizde web sayfası otomatik olarak kaydırılmaz.
 • Eşzamanlı kaydırma iOS'de desteklenmez.
 • Aygıtlarda web sayfalarında video dosyalarının önizlemesi Chrome'da görüntülenemez.

Kod görünümü geliştirmeleri

 • Bir stil etiketi içinde sınıf, ID veya onaltılık renk için emmet kısaltmaları Kod görünümünde genişletilmiyor.

Site yönetimi

 • Mac'te Keychain Access aracını kullanıyorsanız ve test ve uzak sunucu kimlik bilgileriyle ilgili anahtar zincirleri bozuksa, sunuculara bağlanmaya çalışırken bir hata kodu alırsınız.

Canlı görünüm iyileştirmeleri

 • Canlı görünümde bir tabloda bir sütun veya satırın boyutunu değiştirdiğinizde, tablonun genel boyutu değişir.
 • Canlı görünümde tablonun hücrelerinde gezinirken, Özellik Denetçisi satırla ilgili özellikleri görüntülemez.
 • Canlı görünümde tablo hücrelerinin birleştirilmesini geri aldığınızda, tablo düzeni düzenleme modundan çıkarsınız.

Diğer sorunlar

 • Flash tabanlı uzantılar (paneller veya CSXS) artık Dreamweaver CC 2015'te çalışmıyor.
 • Tercihler > Genel kategorisinde 'İlgili Dosyaları Etkinleştir' tercihi seçilmezse, yeni bir Bootstrap belgesi oluşturmaya çalıştığınızda Dreamweaver çöker. Ancak mevcut veya kayıtlı bir Bootstrap belgesini açmaya çalıştığınızda herhangi bir çökme gerçekleşmez.
 • Site genelinde raporlar oluşturduğunuzda, Yeni Belge iletişim kutusunun konsol günlüklerinde hata ayıkladığınızda, metin ve görüntüler için Hızlı Özellik Denetçisi ve uygulama içi mesajlar raporlarda görüntülenir.
 • Windows'ta Kod Denetçisi paneli odaktaysa, Hızlı Etiket Düzenleyici otomatik olarak kapanır ve düzenlemeye çok az zaman sağlar.

Çözüm: Kod Denetçisi panelini kapatın ve Dreamweaver'ı yeniden başlatın.

 • Dosya yükleme sırasında Bağımlı Dosyaları Ekle iletişim kutusu odağı kaybeder ve birkaç saniye arka planda kalır.

Çözüm: Dreamweaver'ı yeniden başlatın (geçici çözüm).

 • Belge penceresi boyutunu Bölünmüş görünümde Tam Boyut'a ayarladığınızda ve tam Canlı görünüme geçtiğinizde, belge tam Canlı görünüme ayarlanmaz.

Dreamweaver CC 2015.1'de düzeltilen sorunlar

 • Geçersiz kılınan özellikler CSS Designer'da görüntülenmez.
 • Bu tür bir özelliğin CSS Designer panelinden önemli olarak ayarlanması, Kod görünümde hatalı kod üretir.  
 • W3C doğrulama servisindeki değişikliklerden dolayı, Dreamweaver'da W3C Doğrulayıcısı hizmetin kaldırıldığınız ve doğrulama hizmetine doğrudan URL'den ulaşabileceğinizi belirten bir mesaj görüntüler ve doğrulama hizmetine doğrudan URL'den ulaşabilirsiniz.
 • Windows 10'da, Tarayıcıda Önizleme seçeneğini kullanarak web sayfalarının önizlemesini Microsoft Edge'de görüntüleyemezsiniz.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın