Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Kalıp ve ayrıntı sayfaları hakkında

Kalıp ve ayrıntı sayfaları, kayıt kümesi verilerini organize etmek ve göstermek için kullanılan sayfa gruplarıdır. Bu sayfalar sitenize gelen bir ziyaretçiye hem genel bir bakış hem de ayrıntılı bir görünüm sunar. Kalıp sayfası tüm kayıtları listeler ve her kayıt hakkında ek bilgi sunan ayrıntı sayfalarına giden bağlar içerir.

Kalıp sayfası
Kalıp sayfası

Ayrıntı sayfası
Ayrıntı sayfası

Kalıp ve ayrıntı sayfalarını, tek bir işlemde bir kalıp ve ayrıntı sayfası oluşturmak üzere bir veri nesnesi ekleyerek veya kalıp ve ayrıntı sayfalarını daha özelleşmiş şekilde hazırlamak için sunucu davranışları kullanarak hazırlayabilirsiniz. Kalıp ve ayrıntı sayfaları hazırlamak için sunucu davranışları kullanırken önce kayıtları listelemek için bir kalıp sayfası hazırlar, sonra listeden ayrıntı sayfalarına bağlar eklersiniz.

Kalıp sayfası hazırlama

Başlamadan önce siteniz için bir veritabanı bağlantısı tanımladığınızdan emin olun.

 1. Boş bir sayfa oluşturmak için Dosya > Yeni > Boş Sayfa'yı seçin, bir sayfa türü seçin ve Oluştur'u tıklatın. Bu sayfa kalıp sayfası olur.
 2. Bir kayıt kümesi tanımlayın.

  Veri Bağlantıları panelinde (Pencereler > Veri Bağlantıları) Artı (+) düğmesini tıklatın, Kayıt Kümesi'ni seçin ve seçenekleri belirleyin. Kendi SQL deyiminizi yazmak istiyorsanız, Gelişmiş'i tıklatın.

  Kayıt kümesinde kalıp sayfanızı oluşturmak için gerekli tüm tablo sütunlarının bulunduğundan emin olun. Kayıt kümesinde ayrıca her kaydın benzersiz anahtarını içeren tablo sütunu—yani kayıt kimliği sütunu—olmalıdır. Aşağıdaki örnekte Kod sütunu her kayıt için benzersiz bir anahtar içermektedir.

  Kalıp sayfası için seçilen kayıt kümeleri
  Kalıp sayfası için seçilen kayıt kümeleri

  Tipik olarak kalıp sayfasındaki kayıt kümesi bir veritabanı tablosundan birkaç sütun alırken ayrıntı sayfasındaki kayıt kümesi, ek ayrıntı sunmak için aynı tablodan daha çok sayıda sütun alır.

  Kayıt kümesi kullanıcı tarafından çalışma zamanında tanımlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz: Arama ve sonuç sayfaları hazırlama.

 3. Kayıtları göstermek için bir dinamik tablo ekleyin.

  Ekleme noktasını, dinamik tablonun sayfada görünmesini istediğiniz yere koyun. Ekle > Veri Nesneleri > Dinamik Veri > Dinamik Tablo'yu seçin, seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Kullanıcılara kayıt kimlikleri göstermek istemiyorsanız, sütunu dinamik tablodan silebilirsiniz. Sayfanın odağını hareket ettirmek için sayfada herhangi bir yeri tıklatın. İmleci dinamik tabloda, sütun hücreleri kırmızı bir dış hat ile çerçeveleninceye dek sütunun üst tarafına yakın bir yere taşıyın, sonra sütunu seçin. Sütunu tablodan silmek için Sil'e basın.

Kalıp sayfasını hazırladıktan ve kayıt kümesini ekledikten sonra ayrıntı sayfasını açan bağlar oluşturursunuz. Daha sonra kullanıcının seçtiği kayıtların kimliklerini aktarmak için bağları değiştirirsiniz. Ayrıntı sayfası bu kimlik numarasını veritabanındaki istenen kaydı bulmak ve göstermek için kullanır.

Not:

Güncelleştirme sayfalarına olan bağları da aynı şekilde oluşturursunuz. Sonuçları sayfası bir kalıp sayfasına, güncelleştirme sayfası bir ayrıntı sayfasına benzer.

Ayrıntı sayfasını açma ve bir kayıt kimliği iletme (ColdFusion, PHP)

 1. Dinamik tabloda, bağ olarak görev yapacak metin içeriği yer tutucusunu seçin.
  Bağlar seçili yer tutucuya uygulanır
  Bağlar seçili yer tutucuya uygulanır.

 2. Özellik denetçisinde Bağ kutusunun yanındaki klasör simgesini tıklatın.
 3. Ayrıntı sayfasına gidin ve seçin. Ayrıntı sayfası Özellik denetçisindeki Bağ kutusunda belirir.

  Dinamik tabloda seçili metin bağlı görünür. Sayfa sunucuda çalıştığında bağ her tablo satırındaki metne uygulanır.

 4. Kalıp sayfasında bağı dinamik tabloda seçin.
 5. (ColdFusion) Özellik denetçisindeki Bağ kutusunda URL'nin sonuna aşağıdaki dizeyi ekleyin:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Soru işareti sunucuya dizede o noktadan sonra bir ya da daha fazla URL parametresi geleceğini söyler. recordID kelimesi URL parametresinin adıdır (kendiniz istediğiniz adı belirleyebilirsiniz). URL parametresinin adını not edin çünkü onu daha sonra ayrıntı sayfasında kullanacaksınız.

  Eşittir işaretinden sonra gelen ifade, parametrenin değeridir. Bu örnekte bu değer, kayıt kümesinden bir kayıt kimlik numarası döndüren bir ColdFusion ifadesi tarafından oluşturulmaktadır. Dinamik tablodaki her satır için farklı bir kimlik oluşturulur. ColdFusion ifadesinde recordsetName yerine kendi kayıt kümenizin adını ve fieldName yerine kayıt kümenizde her kaydı benzersiz şekilde tanımlayan alanın adını kullanın. Çoğu durumda bu alanda bir kayıt kimlik numarası bulunur. Aşağıdaki örnekte alan benzersiz yer kodlarından oluşmaktadır.

  locationDetail.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Sayfa çalıştığında kayıt kümesinin CODE alanının değerleri dinamik tabloda karşılık gelen satırlara eklenir. Örneğin Canberra, Avustralya kiralama yerinin kodu CBR olsa, dinamik tabloda Canberra satırı için aşağıdaki URL kullanılır:

  locationDetail.cfm?recordID=CBR
 6. (PHP) Özellik denetçisindeki Bağ alanında URL'nin sonuna aşağıdaki dizeyi ekleyin:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Soru işareti sunucuya dizede o noktadan sonra bir ya da daha fazla URL parametresi geleceğini söyler. recordID kelimesi URL parametresinin adıdır (istediğiniz adı kullanabilirsiniz). URL parametresinin adını not edin çünkü onu daha sonra ayrıntı sayfasında kullanacaksınız.

  Eşittir işaretinden sonra gelen ifade, parametrenin değeridir. Bu durumda bu değer, kayıt kümesinden bir kayıt kimlik numarası döndüren bir PHP ifadesi tarafından oluşturulmuştur. Dinamik tablodaki her satır için farklı bir kimlik oluşturulur. PHP ifadesinde recordsetName yerine kendi kayıt kümenizin adını ve fieldName yerine kayıt kümenizde her kaydı benzersiz şekilde tanımlayan alanın adını kullanın. Çoğu durumda bu alanda bir kayıt kimlik numarası bulunur. Aşağıdaki örnekte alan benzersiz yer kodlarından oluşmaktadır.

  locationDetail.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Sayfa çalıştığında kayıt kümesinin CODE alanının değerleri dinamik tabloda karşılık gelen satırlara eklenir. Örneğin Canberra, Avustralya kiralama yerinin kodu CBR ise, dinamik tabloda Canberra satırı için aşağıdaki URL kullanılır:

  locationDetail.php?recordID=CBR
 7. Sayfayı kaydedin.

Ayrıntı sayfasını açma ve bir kayıt kimliği iletme (ASP)

 1. Bağ görevi görecek dinamik içeriği seçin.
 2. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Ayrıntı Sayfasına Git'i seçin.
 3. Ayrıntı Sayfası kutusunda Gözat'ı seçin ve sayfayı bulun.
 4. Ayrıntı sayfasına geçmek istediğiniz değeri, Kayıt Kümesi ve Sütun açılır menülerinden bir kayıt kümesi ve sütun seçerek belirleyin. Genellikle bu değer söz konusu kayıt için benzersiz niteliktedir (örn. kaydın benzersiz anahtar kimliği).
 5. Gerekirse var olan sayfa parametrelerini ayrıntı sayfasına, URL Parametreleri veya Form Parametreleri seçeneklerini seçerek geçin.
 6. Tamam'ı tıklatın.

  Özel bir bağ, seçili metni çevreler. Kullanıcı bağı tıklattığında Ayrıntı Sayfasına Git sunucu davranışı ayrıntı sayfasına kayıt kimliğini içeren bir URL parametresi geçer. Örneğin URL parametresinin adı id ve ayrıntı sayfasının adı da customerdetail.asp ise, kullanıcı bağın üzerine tıklattığında URL şunun gibi bir şey olarak görünür:

  http://www.mysite.com/customerdetail.asp?id=43

  URL'nin ilk kısmı, http://www.sitem.com/customerdetail.asp, ayrıntı sayfasını açar. İkinci kısım, ?id=43, URL parametresidir. Ayrıntı sayfasına hangi kaydın bulunacağını ve gösterileceğini söyler. "id" terimi URL parametresinin adıdır ve değeri 43'tür. Bu örnekte URL parametresi kaydın kimlik numarası olan 43'ü içermektedir.

Ayrıntı sayfasında istenen kaydı bulma ve gösterme

Kalıp sayfasının istediği kaydı göstermek için tek bir kayıt tutan bir kayıt kümesi tanımlamalı ve bu kayıt kümesinin sütunlarını ayrıntı sayfasına bağlamalısınız.

 1. Ayrıntı sayfasına geçin. Henüz bir ayrıntı sayfanız yoksa boş bir sayfa oluşturun (Dosya > Yeni).
 2. Veri bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kayıt Kümesi (Sorgu) veya Veri Kümesi (Sorgu) seçeneğini seçin.

  Basit Kayıt Kümesi veya Veri Kümesi iletişim kutusu belirir. Bunun yerine gelişmiş iletişim kutusu belirirse, Basit'i tıklatın.

 3. Kayıt kümesini adlandırın ve kayıt kümenize veri sağlayacak olan veri kaynağını ve veritabanı tablosunu seçin.
 4. Sütunlar bölgesinde tablo sütunlarını, kayıt kümesine dahil etmek üzere seçin.

  Kayıt kümesi kalıp sayfasındaki kayıt kümesi ile aynı veya ondan farklı olabilir. Genellikle bir ayrıntı sayfası kayıt kümesinin, daha fazla ayrıntı göstermek için daha fazla sütunu vardır.

  Kayıt kümeleri farklıysa, ayrıntı sayfasındaki kayıt kümesinde kalıp sayfasındaki kayıt kümesi ile en az bir ortak sütunu olduğundan emin olun. Ortak sütun genellikle kayıt kimliği sütunudur, ancak ilişkili tabloların birleştirme alanı da olabilir.

  Kayıt kümesine tablo sütunlarının yalnızca bazılarını katmak için Seçili'yi tıklatın ve istenen sütunları, listeden Control (Windows) veya Command tuşu (Macintosh) basılıyken tıklatarak seçin.

 5. Kalıp sayfası tarafından iletilen URL parametresinde belirtilen kaydı bulmak ve göstermek için Filtre kısmını doldurun.
  • Filtre bölgesindeki açılır menüden kayıt kümesindeki kalıp sayfası tarafından iletilen URL parametresinin değeri ile eşleşen değerlerin olduğu sütunu seçin. Örneğin URL parametresinde bir kayıt kimlik numarası varsa, kayıt kimliği numaralarının bulunduğu sütunu seçin. Önceki bölümde tartışılan örnekte CODE adlı kayıt kümesi sütununda kalıp sayfası tarafından iletilen URL parametresindeki değer ile eşleşen değerler bulunmaktadır.

  • İlk menünün yanındaki açılır menüden eşittir simgesini seçin (zaten seçili olmalıdır).

  • Üçüncü açılır menüden URL parametresini seçin. Kalıp sayfası ayrıntı sayfasına bilgi iletmek için bir URL parametresi kullanır.

  • Dördüncü kutuda kalıp sayfası tarafından iletilen URL parametresinin adını girin.

 6. Tamam'ı tıklatın. Kayıt kümesi Veri Bağlantıları panelinde belirir.
 7. Kayıt kümesi sütunlarını, sütunları Veri Bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) seçip sayfaya sürükleyerek ayrıntı sayfası ile ciltleyin.

  Kalıp ve ayrıntı sayfalarını sunucuya yükledikten sonra kalıp sayfasını bir tarayıcıda açabilirsiniz. Kalıp sayfasındaki bir ayrıntı bağını tıklattıktan sonra, ayrıntı sayfası, seçili kayıt hakkında daha fazla bilgi ile açılır.

Belirli bir kaydı bulma ve sayfada görüntüleme (ASP)

Kayıt kümesindeki belirli bir kaydı bulan bir sunucu davranışı ekleyebilirsiniz, böylece sayfada kayıt verilerini görüntüleyebilirsiniz. Sunucu davranışı yalnızca ASP sunucu modeli kullanılırken vardır.

 1. Aşağıdaki ön gereksinimlerin olduğu bir sayfa oluşturun:
 2. Sunucu Davranışları (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatıp, Kayıt Kümesi Disk Belleği > Belirli Kayda Taşı'yı seçerek, URL ile tanımlanan kaydı bulmak üzere sunucu davranışı ekleyin.
 3. Kayda Git açılır menüsünde sayfa için tanımladığınız kayıt kümesini seçin.
 4. Koşul Sütunu açılır menüsünde diğer sayfanın geçtiği değeri içere sütunu seçin.

  Örneğin diğer sayfa bir kayıt kimlik numarası geçerse, kayıt kimlik numaralarının bulunduğu sütunu seçin.

 5. URL Parametresi İle Eşleşsin kutusuna diğer sayfanın ilettiği URL parametresinin adını girin.

  Örneğin diğer sayfanın ayrıntı sayfasını açmak için kullandığı URL id=43 ise, URL Parametresi İle Eşleşsin metin kutusunaid girin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Sayfa bir daha tarayıcı tarafından istendiğinde sunucu davranışı kayıt kimliğini diğer sayfanın geçtiği URL parametresinden okur ve kayıt kümesindeki belirtilen kayda gider.

Tek işlemde kalıp ve ayrıntı sayfaları oluşturma

Web uygulamaları geliştirirken kalıp ve ayrıntı sayfalarını Kalıp Ayrıntı Sayfa Kümesi veri nesnesiyle hızlıca hazırlayabilirsiniz.

 1. Boş bir dinamik sayfa oluşturmak için Dosya > Yeni > Boş Sayfa'yı seçin, Sayfa Türü listesinden dinamik bir sayfa seçin ve Oluştur'u tıklatın.

  Bu sayfa kalıp sayfası olur.

 2. Sayfa için bir kayıt kümesi tanımlayın.

  Kayıt kümesinde yalnızca kalıp sayfası için gereken sütunların değil, ayrıntı sayfası için gereken sütunların da bulunduğundan emin olun. Tipik olarak kalıp sayfasındaki kayıt kümesi bir veritabanı tablosundan birkaç sütun alırken ayrıntı sayfasındaki kayıt kümesi, ek ayrıntı sunmak için aynı tablodan daha çok sayıda sütun alır.

 3. Kalıp sayfasını Tasarım görünümünde açın ve Ekle > Veri Nesneleri > Kalıp Ayrıntı Sayfa Kümesi'ni seçin.
 4. Kayıt Kümesi açılır menüsünde kalıp sayfasında gösterilmesini istediğiniz kayıtların bulunduğu kayıt kümesinin seçildiğinden emin olun.
 5. Kalıp Sayfası Alanları bölgesinde ana sayfada gösterilecek kayıt kümesi sütunlarını seçin.

  Kayıt kümesindeki tüm sütunlar varsayılan olarak seçilir. Kayıt kümesinde recordID gibi bir benzersiz anahtar sütunu varsa, o sütunu seçin ve sayfanızda gösterilmemesi için Eksi (-) düğmesini tıklatın.

 6. Sütunların kalıp sayfasında göründüğü sırayı değiştirmek için listeden bir sütun seçin ve yukarı veya aşağı okunu tıklatın.

  Kalıp sayfasında kayıt kümesi sütunları bir tabloda yatay olarak düzenlenir. Yukarı okunu tıklatmak sütunu sola; aşağı okunu tıklatmak sütunu sağa taşır.

 7. Ayrıntıya Buradan Bağlan açılır menüsünde kayıt kümesinde ayrıntı sayfasına bağ görevi de görecek değeri gösterecek sütunu seçin.

  Örneğin kalıp sayfanızdaki her ürün adının bir ayrıntı sayfası ile bağı olmasını istiyorsanız, ürün adlarının bulunduğu kayıt kümesi sütununu seçin.

 8. Benzersiz Anahtar Geç açılır menüsünde kayıt kümesinde kayıtları tanımlayan değerlerin bulunduğu sütunu seçin.

  Genellikle seçilen sütun kayıt kimlik numarasıdır. Bu değer, kullanıcının seçtiği kaydı tanımlaması için ayrıntı sayfasına iletilir.

 9. Benzersiz anahtar sütunu sayısal değilse Sayısal seçeneğinin işaretini kaldırın.

  Not:

  Bu seçenek varsayılan olarak işaretlidir; her sunucu modelinde görünmez.

 10. Kalıp sayfasında gösterilecek kayıt sayısını belirtin.
 11. Ayrıntı Sayfası Adı kutusunda Gözat'ı tıklatın ve oluşturduğunuz ayrıntı sayfasını bulun veya bir ad girin ve veri nesnesi sizin yerinize bir tane oluştursun.
 12. Ayrıntı Sayfası Alanları bölgesinde ayrıntı sayfasında gösterilecek sütunları seçin.

  Kalıp sayfasının kayıt kümesindeki tüm sütunlar varsayılan olarak seçilir. Kayıt kümesinde recordID gibi bir benzersiz anahtar sütunu varsa, o sütunu seçin ve ayrıntı sayfasında gösterilmemesi için Eksi (-) düğmesini tıklatın.

 13. Sütunların ayrıntı sayfasında göründüğü sırayı değiştirmek için listeden bir sütun seçin ve yukarı veya aşağı okunu tıklatın.

  Ayrıntı sayfasında kayıt kümesi sütunları bir tabloda dikey olarak düzenlenir. Yukarı okunu tıklatmak sütunu yukarı taşır; aşağı okunu tıklatmak sütunu aşağı taşır.

 14. Tamam'ı tıklatın.

  Veri nesnesi (siz daha önce bir tane oluşturmadıysanız) bir ayrıntı sayfası oluşturur ve hem kalıp hem de ayrıntı sayfalarına dinamik içerik ve sunucu davranışları ekler.

 15. Kalıp ve ayrıntı sayfalarının mizanpajını, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirin.

  Her sayfanın mizanpajını Dreamweaver sayfa tasarım araçlarını kullanarak istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca sunucu davranışlarını, Sunucu Davranışları panelinde üzerlerine çift tıklatarak düzenleyebilirsiniz.

  Kalıp ve ayrıntı sayfaları veri nesnesi ile oluşturduktan sonra, veri nesnesinin sayfalara eklediği çeşitli yapı taşlarını değiştirmek için Sunucu Davranışları panelini (Pencere > Sunucu Davranışları) kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi