Photoshop'un Dreamweaver'a nasıl entegre edildiğini öğrenin. Photoshop-Dreamweaver iş akışlarında Akıllı Nesneler ile çalışın.

Photoshop entegrasyonu hakkında

Dreamweaver uygulamasında Photoshop görüntü dosyalarını (PSD formatı) web sayfalarına ekleyebilir ve Dreamweaver'ın bunları web uyumlu görüntüler (GIF, JPEG veya PNG formatları) olarak en iyileştirmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda Dreamweaver, görüntüyü Akıllı Nesne olarak ekler ve orijinal PSD dosyasına canlı bir bağlantı sağlar.

Ayrıca Dreamweaver'da, çok katmanlı veya çok dilimli Photoshop görüntüsünün tamamını veya bir bölümünü web sayfasına da yapıştırabilirsiniz. Photoshop'tan kopyalayıp yapıştırdığınızda ise, orijinal dosyaya hiçbir canlı bağlantı oluşturulmaz. Görüntüyü güncelleştirmek için, değişikliklerinizi Photoshop'ta yapın ve tekrar kopyalayıp yapıştırın.

Not:

Bu entegrasyon özelliğini sıklıkla kullanıyorsanız, daha kolay erişmek için Photoshop dosyalarınızı Dreamweaver sitenizde saklamak isteyebilirsiniz. İsterseniz, orijinal varlıkların görülmesinin yanı sıra, yerel site ile uzak sunucu arasındaki gereksiz aktarımları önlemek için bunları perdelediğinizden emin olun.

Photoshop'un Dreamweaver'la entegrasyonuyla ilgili eğitim için bkz. Dreamweaver'ı Photoshop'la Entegre Etme.

Akıllı Nesneler ve Photoshop-Dreamweaver iş akışları hakkında

Photoshop dosyalarıyla Dreamweaver'da çalışmayla ilgili iki ana iş akışı vardır: Kopyala/yapıştır iş akışı ve Akıllı Nesneler iş akışı.

Kopyala/yapıştır iş akışı

Kopyala/yapıştır iş akışı Photoshop dosyasında dilimleri ve katmanları seçmenizi sağlar; bunları web'e hazır görüntüler olarak eklemek için Dreamweaver'ı kullanın. Ancak, içeriği daha sonra güncelleştirmek isterseniz, orijinal Photoshop dosyasını açmanız, değişiklikleri yapmanız, dilim ya da katmanı Pano'ya bir kez daha kopyalamanız ve güncelleştirilen dilim veya katmanı Dreamweaver'a yapıştırmanız gerekir. Bu iş akışı yalnızca Photoshop dosyasının bir parçasını (örneğin, tasarım kompozisyonu bölümü) web sayfasında görüntü olarak eklemek istediğinizde önerilir.

Akıllı Nesneler iş akışı

Tam Photoshop dosyalarıyla çalışıldığında Adobe Akıllı Nesneler iş akışını önerir. Dreamweaver'daki Akıllı Nesne orijinal Photoshop (PSD) dosyasına canlı bağlantısı olan web sayfasına yerleştirilmiş görüntü varlığıdır. Dreamweaver Tasarım görünümünde Akıllı Nesne görüntünün sol üst köşesindeki simgeyle belirtilir.

Akıllı Nesne
Akıllı Nesne

Web görüntüsü (diğer bir deyişle Dreamweaver sayfasındaki görüntü) orijinal Photoshop dosyasıyla senkronize olmadığında Dreamweaver orijinal dosyanın güncelleştirilmediğini algılar ve Akıllı Nesne simgesi oklarından birini kırmızı olarak görüntüler. Web görüntüsünü Tasarım görünümünde seçip Özellik denetçisindeki Orijinalden Güncelleştir düğmesini tıklattığınızda orijinal Photoshop dosyasında yaptığınız değişiklikleri yansıtarak görüntü otomatik olarak güncelleştirilir.

Akıllı Nesneler iş akışını kullandığınızda web görüntüsünü güncelleştirmek için Photoshop'u açmanız gerekmez. Ek olarak, Dreamweaver'da yaptığınız Akıllı Nesne güncelleştirmelerinin zararlı bir etkisi yoktur. Diğer bir deyişle, orijinal Photoshop görüntüsünü değişmeden bırakırken görüntünün web çeşidinde değiştirebilirsiniz.

Tasarım görünümünde web görüntüsünü seçmeden de Akıllı Nesneyi güncelleştirebilirsiniz. Varlıklar paneli, Belge penceresinde seçilemeyebilecek görüntüler de dahil (CSS arka plan görüntüleri gibi), Tüm Akıllı Nesneleri güncelleştirmenizi sağlar.

Görüntü en iyileştirme ayarları

Hem kopyala/yapıştır hem de Akıllı Nesne iş akışları için, Görüntü En İyileştirme iletişim kutusunda en iyileştirme ayarlarını belirtebilirsiniz. Bu iletişim kutusu dosya formatını ve görüntü kalitesini belirtmenize olanak sağlar. Dilimi veya katmanı kopyalıyorsanız veya Photoshop dosyasını Akıllı Nesne olarak ilk kez ekliyorsanız, Dreamweaver bu iletişim kutusunu görüntüler; böylece web görüntüsünü kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Güncelleştirmeyi kopyalayıp belirli bir dilim veya katmana yapıştırırsanız Dreameaver orijinal ayarları hatırlar ve web görüntüsünü bu ayarlarla yeniden oluşturur. Buna benzer olarak, Özellik denetçisini kullanarak Akıllı Nesne güncelleştirdiğinizde Dreamweaver görüntüyü ilk eklediğinizde kullandığınız ayarları kullanır. Tasarım görünümünde web görüntüsünü seçip ardından Özellik denetçisinde Görüntü Ayarlarını Düzenle düğmesini tıklatarak görüntü ayarlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Photoshop dosyalarını depolama

Web görüntüsünü ekler, ancak orijinal Photoshop dosyasını Dreamweaver sitenizde depolamazsanız Dreamweaver orijinal dosya yolunu mutlak yerel dosya yolu olarak tanır. (Hem kopyala/yapıştır, hem de Akıllı Nesne iş akışları için doğrudur.) Örneğin, Dreamweaver sitenizin yolu C:\Sites\mySite olursa ve Photoshop dosyanız C:\Images\Photoshop konumunda depolanırsa, Dreameaver orijinal varlığı mySite adlı sitenin parçası olarak tanımaz. Photoshop dosyasını diğer ekip üyeleriyle paylaşmak istiyorsanız, Dreamweaver dosyayı yalnızca belirli yerel sabit sürücüde kullanılabildiği gibi tanıyacağından sorunlara neden olabilir.

Photoshop dosyasını kendi sitenizde depolarsanız Dreamweaver yine de dosya için siteye göre bir yol kuracaktır. Bu siteye erişimi olan kullanıcılar da, indirmeleri için orijinal dosyayı sağladığınızı varsayarak dosya için doğru yolu kurabilir.

Photoshop'ta roundtrip (dolaşımlı) düzenlemeyle ilgili video eğitimi için bkz. Photoshop'ta roundtrip (dolaşımlı) düzenleme.

Akıllı Nesne oluşturma

Sayfanıza bir Photoshop görüntüsü (PSD dosyası) eklediğinizde, Dreamweaver bir Akıllı Nesne oluşturur. Akıllı Nesne, orijinal Photoshop görüntüsüne canlı bir bağlantı oluşturan web'e hazır bir görüntüdür: Orijinal görüntüyü Photoshop'ta güncelleştirdiğinizde, Dreamweaver size, Dreamweaver'daki görüntüyü bir düğme tıklatmasıyla güncelleştirme seçeneği sunar.

 1. Dreamweaver'da (Tasarım veya Kod görünümünde), ekleme noktasını görüntünün eklenmesini istediğiniz yere yerleştirin.
 2. Ekle > Görüntü seçeneğini belirleyin.

  Not:

  Photoshop dosyalarınızı web sitenizde saklıyorsanız, PSD dosyasını sayfanıza Dosyalar panelinden de sürükleyebilirsiniz. Böyle yaparsanız, sonraki atımı atlarsınız.

 3. Gözat düğmesini tıklatıp dosyaya giderek Photoshop PSD görüntü dosyanızı Görüntü Kaynağını Seç iletişim kutusunda bulun.

 4. Görünen Görüntü En İyileştirme iletişim kutusunda, en iyileştirme ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Web uyumlu görüntü dosyasını web sitenizin kök klasörü içinde bir konuma kaydedin.

Dreamweaver, seçilen en iyileştirme ayarlarına bağlı olarak Akıllı Nesne'yi oluşturur ve görüntünün web uyumlu sürümünü sayfanıza yerleştirir. Akıllı Nesne orijinal resme canlı bir bağlantı sağlar ve bu ikisinin senkronizasyonu bozulduğunda size bildirir.

Not:

Sayfalarınıza yerleştirdiğiniz bir görüntünün en iyileştirme ayarlarını daha sonra değiştirmeye karar verirseniz, görüntüyü seçip Özellik denetçisinde Görüntü Ayarlarını Düzenle düğmesini tıklatabilir ve Görüntü En İyileştirme iletişim kutusunda değişiklikler yapabilirsiniz. Görüntü En İyileştirme iletişim kutusunda yapılan değişiklikler orijinali bozmadan uygulanır. Dreamweaver orijinal Photoshop dosyasını hiçbir zaman değiştirmez ve web görüntüsünü orijinal verilere dayalı olarak her zaman yeniden oluşturur.

Photoshop'ta roundtrip (dolaşımlı) düzenlemeyle ilgili video eğitimi için bkz. Photoshop'ta roundtrip (dolaşımlı) düzenleme.

Akıllı Nesne'yi güncelleştirme

Akıllı Nesnenizin bağlı olduğu Photoshop dosyasını değiştirirseniz, Dreamweaver, web'e hazır görüntünün orijinalle senkronizasyonunun bozulduğunu bildirir. Dreamweaver'da, Akıllı Nesneler görüntünün sol üst köşesindeki bir simgeyle gösterilir. Dreamweaver'daki web'e hazır görüntü orijinal Photoshop dosyası ile senkronize olduğunda, simgedeki her iki ok da yeşildir. Web'e hazır görüntü ile orijinal Photoshop dosyası senkronize olmadığında, simgenin oklarından biri kırmızıya dönüşür.

 1. Bir Akıllı Nesne'yi orijinal Photoshop dosyasının geçerli içeriğiyle güncelleştirmek için, Belge penceresinde Akıllı Nesne'yi seçin ve ardından Özellik denetçisindeki Orijinalden Güncelleştir düğmesini tıklatın.

Not:

Güncelleştirmeyi Dreamweaver'dan yapmak için Photoshop'un yüklü olmasına gerek yoktur.

Birden çok Akıllı Nesne'yi güncelleştirme

Varlıklar panelini kullanarak birden fazla Akıllı Nesne'yi bir defada güncelleştirebilirsiniz. Varlıklar paneli, Belge penceresinde seçilemeyebilecek Akıllı Nesneleri görmenizi de sağlar (örneğin, CSS arka plan görüntüleri).

 1. Dosyalar panelinde, varlıkları görüntülemek için Varlıklar sekmesini tıklatın.
 2. Görüntüler görünümünün seçili olduğundan emin olun. Seçili değilse Görüntüler düğmesini tıklatın.

 3. Varlıklar panelinde her bir görüntü varlığını seçin. Bir Akıllı Nesne seçtiğinizde, görüntünün sol üst köşesinde Akıllı Nesne simgesini göreceksiniz. Normal görüntülerde bu simge bulunmaz.
 4. Güncelleştirmek istediğiniz her akıllı nesne için, dosya adını sağ tıklatın ve Orijinalden Güncelleştir'i seçin. Birden çok dosya adını seçmek ve bunlar bir defada güncelleştirmek için Control tuşunu basılı tutup tıklatabilirsiniz.

Not:

Güncelleştirmeyi Dreamweaver'dan yapmak için Photoshop'un yüklü olmasına gerek yoktur.

Akıllı Nesne'yi yeniden boyutlandırma

Akıllı Nesneyi Belge penceresinde diğer görüntüleri yaptığınız şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 1. Akıllı Nesne'yi Belge penceresinde seçin ve görüntüyü yeniden boyutlandırmak için yeniden boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin. Sürükleme sırasında Shift tuşunu basılı tutarken genişlik ve yüksekliğin orantılı olmasını sağlayabilirsiniz.
 2. Özellik denetçisinde Orijinalden Güncelleştir düğmesini tıklatın.

  Akıllı Nesne'yi güncelleştirdiğinizde, web görüntüsü bozulmadan, orijinal dosyanın geçerli içeriğine ve orijinal en iyileştirme ayarlarına dayalı olarak yeni boyutuyla yeniden oluşturulur.

Akıllı Nesne'nin orijinal Photoshop dosyasını düzenleme

Akıllı Nesne'yi Dreamweaver sayfanızda oluşturduktan sonra, orijinal PSD dosyasını Photoshop'ta düzenleyebilirsiniz. Photoshop'ta değişikliklerinizi yaptıktan sonra, web görüntüsünü Dreamweaver'da kolayca güncelleştirebilirsiniz.

Not:

Birincil harici görüntü düzenleyicisi olarak Photoshop'un ayarlı olduğundan emin olun.

 1. Belge penceresinde Akıllı Nesne'yi seçin.
 2. Özellik denetçisinde Düzen düğmesini tıklatın.

 3. Photoshop'ta değişikliklerinizi yapın ve yeni PSD dosyasını kaydedin.
 4. Dreamweaver'da, Akıllı Nesne'yi tekrar seçin ve Orijinalden Güncelleştir düğmesini tıklatın.

Not:

Görüntünüzün boyutunu Photoshop'ta değiştirdiyseniz, web görüntüsünün boyutunu Dreamweaver'da sıfırlamanız gerekir. Dreamweaver, Akıllı Nesne'yi boyutuna göre değil, yalnızca orijinal Photoshop dosyasının içeriğine dayalı olarak güncelleştirir. Bir web görüntüsünün boyutunu orijinal Photoshop dosyasının boyutuyla senkronize etmek için, görüntüyü sağ tıklatın ve Boyutu Orijinale Sıfırla seçeneğini belirleyin.

Akıllı Nesne durumları

Aşağıdaki tablo, Akıllı Nesnelerin çeşitli durumlarını listeler.

Akıllı Nesne durumu

Açıklama

Önerilen işlem

Görüntüler senkronize edildi

Web görüntüsü orijinal Photoshop dosyasının geçerli içeriğiyle senkronizedir. HTML kodundaki genişlik ve yükseklik nitelikleri web görüntüsünün boyutlarıyla eşleşir.

Yok

Orijinal varlık değiştirildi

Orijinal Photoshop dosyası, web görüntüsünün Dreamweaver'da oluşturulmasından sonra değiştirilmiştir.

İki görüntüyü senkronize etmek için Özellik denetçisindeki Orijinalden Güncelle düğmesini kullanın.

Web görüntüsünün boyutları seçilen HTML genişliği ve yüksekliğinden farklı

HTML kodundaki genişlik ve yükseklik nitelikleri Dreamweaver'ın ekleme üzerine oluşturduğu web görüntüsünün genişlik ve yükseklik boyutlarından farklıdır. Görüntünün boyutları seçilen HTML genişlik ve yükseklik değerlerinden küçükse, web görüntüsü piksellenmiş olarak görülebilir.

Web görüntüsünü orijinal Photoshop dosyasından yeniden oluşturmak için Özellik denetçisindeki Orijinalden Güncelleştir düğmesini kullanın. Dreamweaver görüntüyü yeniden oluştururken belirtilen HTML genişlik ve yükseklik boyutlarını kullanır.

Orijinal varlığın boyutları seçilen HTML genişliği ve yüksekliği için çok küçük

HTML kodundaki genişlik ve yükseklik nitelikleri orijinal Photoshop dosyasının genişlik ve yükseklik boyutlarından daha büyüktür. Web görüntüsü piksellenmiş olarak görülebilir.

Orijinal Photoshop dosyasının boyutlarından daha büyük boyutlara sahip web görüntüleri oluşturmayın.

Orijinal varlık bulunamadı

Dreamweaver, Özellik denetçisinin Orijinal metin kutusunda belirtilen orijinal Photoshop dosyasını bulamıyor.

Özellik denetçisinin Orijinal metin kutusunda dosya yolunu düzeltin veya Photoshop dosyasını belirtilen konuma taşıyın.

Photoshop'taki seçimi kopyalama ve yapıştırma

Photoshop görüntüsünün tamamını veya bir bölümünü kopyalayabilir ve seçimi web uyumlu görüntü olarak Dreamweaver sayfanıza yapıştırabilirsiniz. Görüntünün tek bir katmanını veya seçili alanının katman kümesini ya da görüntünün bir dilimini kopyalayabilirsiniz. Ancak, bunu yaptığınızda, Dreamweaver bir Akıllı Nesne oluşturmaz.

Not:

Orijinalden Güncelle işlevi yapıştırılan görüntülerde kullanılamasa da, yine de orijinal Photoshop dosyasını yapıştırılan görüntüyü seçip Özellik denetçisinde Düzen düğmesini tıklatarak açıp düzenleyebilirsiniz.

 1. Photoshop'ta aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kopyalamak istediğiniz bölümü seçmek için Seçim Çerçevesi aracını kullanarak tek katmanın tümünü veya bir bölümünü kopyalayın ve ardından Düzen > Kopyala öğesini seçin. Bu, sadece seçili alanın etkin katmanını panoya kopyalar. Katman tabanlı efektlere sahipseniz, bunlar kopyalanmaz.
  • Kopyalamak istediğiniz bölümü seçmek için Seçim Çerçevesi aracını kullanarak çok sayıda katmanı kopyalayın ve birleştirin, ardından Düzen > Birleştirileni Kopyala öğesini seçin. Bu işlem, seçili alanın tüm etkin ve alt katmanlarını düzleştirir ve panoya kopyalar. Bu katmanlarla ilişkilendirilen katman tabanlı efektlere sahipseniz, bunlar kopyalanır.
  • Dilimi seçmek için Dilim Seçimi aracını kullanarak bir dilim seçin ve ardından Düzen > Kopyala öğesini seçin. Bu işlem, dilimin tüm etkin ve alt katmanlarını düzleştirir ve panoya kopyalar.

  Not:

  Kopyalamak üzere görüntünün tümünü hızlı bir şekilde seçmek için Seç > Tümü seçeneğini belirleyebilirsiniz.

 2. Dreamweaver'da (Tasarım veya Kod görünümünde), ekleme noktasını görüntünün eklenmesini istediğiniz yere yerleştirin.
 3. Düzen > Yapıştır seçeneğini belirleyin.

 4. Görüntü En İyileştirme iletişim kutusunda, en iyileştirme ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Web uyumlu görüntü dosyasını web sitenizin kök klasörü içinde bir konuma kaydedin.

Dreamweaver, görüntüyü en iyileştirme ayarlarınıza göre tanımlar ve görüntünüzün web uyumlu sürümünü sayfanıza yerleştirir. Orijinal PSD kaynak dosyasının konumu gibi görüntüyle ilgili bilgiler, siteniz için Tasarım Notları'nı etkinleştirip etkinleştirmediğinize bakılmaksızın Tasarım Notu'na kaydedilir. Tasarım Notu, Dreamweaver'dan düzenlemek üzere orijinal Photoshop kaynak dosyasına dönmenize olanak sağlar.

Yapıştırılan görüntüleri düzenleme

Photoshop görüntülerini Dreamweaver sayfalarınıza yapıştırdıktan sonra, orijinal PSD dosyasını Photoshop'ta düzenleyebilirsiniz. Kopyala/yapıştır iş akışını kullanırken, Adobe düzenlemelerinizi her zaman orijinal PSD dosyası üzerinde (web uyumlu görüntü yerine) yapmanızı ve ardından tek kaynak kullanımını sürdürmek için yeniden yapıştırmanızı önerir.

Not:

Düzenlemek istediğiniz dosya türü için Photoshop'un birincil harici görüntü düzenleyicisi olarak ayarlandığından emin olun.

 1. Dreamweaver'da ilk olarak Photoshop'ta oluşturulmuş web uyumlu görüntüyü seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
  • Görüntünün Özellik denetçisinde Düzen düğmesini tıklatın.
  • Dosyayı çift tıklatırken Control (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basın.
  • Görüntüyü sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutup tıklatın (Macintosh), içerik menüsünden Orijinali Bununla Düzenle'yi seçin, ardından Photoshop'u seçin.

  Not:

  Bu işlem, PSD görüntü dosyaları için Photoshop'un birincil harici görüntü düzenleyici olarak ayarlandığını varsayar. JPEG, GIF ve PNG dosya türleri için Photoshop'u varsayılan düzenleyici olarak ayarlamak da isteyebilirsiniz.

 2. Dosyayı Photoshop'ta düzenleyin.
 3. Dreamweaver'a dönün ve güncelleştirilen görüntüyü veya seçimi sayfanıza yapıştırın.

Görüntüyü herhangi bir zamanda yeniden en iyileştirmek isterseniz, görüntüyü seçebilir ve Özellik denetçisinde Görüntü Ayarlarını Düzenle düğmesini tıklatabilirsiniz.

Görüntü En İyileştirme iletişim kutusu seçeneklerini ayarlama

Akıllı Nesne oluşturduğunuzda veya Photoshop'tan bir seçim yapıştırdığınızda Dreamweaver, Görüntü En İyileştirme iletişim kutusunu görüntüler. (Görüntüyü seçer ve Özellik denetçisinde Görüntü Ayarlarını Düzenle düğmesini tıklatırsanız, Dreamweaver bu iletişim kutusunu diğer görüntü türleri için de görüntüler.) Bu iletişim kutusu; doğru renk, sıkıştırma ve kalite karışımını kullanarak web uyumlu görüntüler için ayarları tanımlamanıza ve önizlemenize olanak sağlar.

Web uyumlu görüntü, tüm modern web tarayıcılarında görüntülenebilen ve görüntüleyen kişinin sisteminden veya tarayıcısından bağımsız olarak aynı biçimde görüntülenen görüntüdür. Genel olarak ayarlar kalite ve dosya boyutu arasında denge kurmayla sonuçlanır.

Not:

Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, yalnızca görüntü dosyasının içe aktarılan sürümünü etkiler. Orijinal Photoshop PSD veya Fireworks PNG dosyasına hiçbir zaman dokunulmaz.

Hazır Ayar

Gereksinimlerinize en uygun Hazır Ayarı seçin. Görüntünün dosya boyutu seçtiğiniz hazır ayara bağlı olarak değişir. Uygulanan ayar ile görüntünün bir hızlı önizlemesi arka planda görüntülenir.

Örneğin, yüksek derecede netlik ile görüntülenmesi gereken görüntüler için Fotoğraflar için PNG24 (Keskin Ayrıntılar) seçeneğini belirleyin.  Sayfanın arka planı gibi davranacak olan bir desen ekliyorsanız Arka Plan Görüntüleri için GIF (Desenler) seçeneğini belirleyin.

Bir hazır ayar belirlediğinizde, hazır ayarın yapılandırılabilir seçenekleri görüntülenir.  En iyileştirme ayarlarını daha fazla özelleştirmek istiyorsanız bu seçeneklere yönelik ayarları değiştirin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi