Dreamweaver'da kodu temizlemeyi, tarayıcı uyumluluğunu kontrol etmeyi, XML belgelerini doğrulamayı ve sayfaları XHTML uyumlu hale getirmeyi öğrenin.

Kodu temizleme

Boş etiketleri otomatik olarak kaldırabilir, yuvalanmış font etiketlerini birleştirebilir ve böylece karışık ve okuması zor HTML veya XHTML kodlarını geliştirebilirsiniz.

Microsoft Word belgesinden oluşturulmuş HTML kodunun nasıl temizleneceğiyle ilgili bilgi için bkz. Varolan belgeleri açma ve düzenleme.

 1. Açık bir belgede, Araçlar > HTML'yi Temizle'yi seçin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda seçeneklerden birini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Belgenizin boyutuna ve belirlediğiniz seçeneklere bağlı olarak, temizleme işlemi birkaç saniye sürebilir.

  Boş Kap Etiketlerini Kaldır

  Aralarında içerik olmayan etiketleri kaldırır. Örneğin, <b></b> ve <font color="#FF0000"></font> boş etiketlerdir ancak <b>bir miktar metin</b> içindeki <b> etiketi boş değildir.

  Gereksiz Yuvalanmış Etiketleri Kaldır

  Etiketin tüm gereksiz yinelenmelerini kaldırır. Örneğin, <b>Bu <b>tam da</b> söylemek istediğim şey</b> kodunda, tam da kelimesini çevreleyen b etiketleri gereksizdir ve kaldırılır.

  Dreamweaver Dışı HTML Yorumlarını Kaldır

  Dreamweaver tarafından eklenmemiş olan tüm yorumları kaldırır. Örneğin, <!‑‑begin body text--> kaldırılır ancak <!‑‑TemplateBeginEditable name="doctitle"‑‑> kaldırılmaz; bunun nedeni, şablondaki düzenlenebilir bölümün başlangıcını işaret eden Dreamweaver yorumu olmasıdır.

  Dreamweaver Özel İşaretlemesini Kaldır

  Dreamweaver uygulamasının, şablonlar ve kitaplık öğeleri güncelleştirildiğinde belgelerin otomatik olarak güncelleştirilmesine izin vermesi için koda eklediği yorumları kaldırır. Şablon tabanlı belgedeki kodu temizlerken bu seçeneği belirlerseniz, belge şablondan ayrılır. Daha fazla bilgi için bkz. Şablondan belgeyi ayırma.

  Belirli Etiketleri Kaldır

  Yandaki metin kutusunda belirtilen etiketleri kaldırır. Diğer görsel düzenleyiciler tarafından eklenen özel etiketleri veya sitenizde görüntülenmesini istemediğiniz diğer etiketleri kaldırmak için bu seçeneği kullanın (örneğin, blink). Birden fazla etiketi virgüllerle ayırın (örneğin, font,blink).

  Yuvalanmış <font> Etiketlerini Mümkün Olduğunda Birleştir

  Aynı metin aralığını denetlediklerinde iki veya daha fazla font etiketini birleştirir. Örneğin, <font size="7"><font color="#FF0000">büyük kırmızı</font></font> etiketi <font size="7" color="#FF0000">büyük kırmızı</font> olarak değiştirilir.

  Tamamlandığında Günlüğü Göster

  Temizleme işlemi biter bitmez belgede yapılan değişiklikler hakkında ayrıntıların olduğu bir uyarı kutusu görüntüler.

Etiketlerin ve kaşlı ayraçların dengeli olduğunu doğrulama

Sayfanızdaki etiketlerin, parantezlerin (( )), kaşlı ayraçların ({ }) ve köşeli parantezlerin ([ ]) dengeli olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Dengelenmiş, her açma etiketine, paranteze, kaşlı ayraca veya köşeli paranteze karşılık gelen bir kapatma etiketinin olduğu ya da tam tersinin olduğu anlamına gelir.

Dengelenmiş etiketleri denetleme

 1. Belgeyi Kod görünümünde açın.
 2. Denetlemek istediğiniz yuvalanmış koda ekleme noktasını yerleştirin.
 3. Düzen > Ana Etiketi Seç'i belirleyin.

  Çevreleyen eşleşen etiketler (ve içerikleri) kodunuzda seçilir. Düzen > Ana Etiketi Seç'i belirlemeye devam ederseniz ve etiketleriniz dengeliyse, Dreamweaver sonuç olarak en dıştaki html ve /html etiketlerini seçer.

Dengeli parantezleri, kaşlı ayraçları veya köşeli parantezleri denetleme

 1. Belgeyi Kod görünümünde açın.
 2. Denetlemek istediğiniz koda ekleme noktasını yerleştirin.
 3. Düzen > Kod > Kaşlı Ayraçları Dengele'yi seçin.

  Çevreleyen parantezler, kaşlı ayraçlar veya köşeli parantezler arasındaki kodun tümü seçilir. Düzen > Kod > Kaşlı Ayraçları Dengele'nin yeniden seçilmesiyle, yeni seçimi çevreleyen parantezler, kaşlı ayraçlar veya köşeli parantezler içerisindeki kodun tümü seçilir.

Tarayıcı uyumluluğunu denetleme

Tarayıcı Uyumluluğu Denetimi (BCC) özelliği tarayıcı oluşturma hatalarını tetikleyebilecek HTML ve CSS birleşimlerini bulmanızı sağlar. Bu özellik aynı zamanda belgelerinizdeki kodu, hedef tarayıcılar tarafından desteklenmeyen CSS özellikleri veya değerleri için de test eder.

XML belgelerini doğrulama

Doğrulayan için tercihler ayarlayabilir, Doğrulayan'ın denetleyeceği özel sorunları ve Doğrulayan'ın rapor etmesi gereken hata türlerini belirleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • XML veya XHTML dosyası için Dosya > Doğrula > XML Olarak seçeneğini belirleyin.

  • Sonuçlar panelinin Doğrulama sekmesi “Hata veya uyarı bulunamadı” mesajını ya da bulduğu sözdizimi hatalarının listesini görüntüler.

 2. Belgedeki hatayı vurgulamak için hata mesajını çift tıklatın.
 3. Raporu XML dosyası olarak kaydetmek için Raporu Kaydet düğmesini tıklatın.
 4. Birincil tarayıcınızda raporu görmek için (raporu yazdırmanızı sağlar) Rapora Gözat düğmesini tıklatın.

W3C doğrulayıcısını kullanarak belgeleri doğrulama

Dreamweaver yerleşik W3C doğrulayıcısı desteğiyle standartlarla uyumlu web sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur. W3C doğrulayıcısı HTML ve XML belgelerinizin HTML, XHTML veya XML standartlarına uygunluğunu doğrular. Açık belgeleri ve canlı bir sunucuya gönderilmiş dosyaları doğrulayabilirsiniz.

Dosyanızdaki hataları düzeltmek için doğrulamadan sonra oluşturulan raporu kullanın.

Not:

Dreamweaver tercihleri altından, belgelerinizin doğrulanması gereken ayrıştırıcıyı belirtebilirsiniz. Bu tercih DOCTYPE'ın otomatik olarak belirlenemediği durumlarda geri dönüş ayarı olarak kullanılır.

Açık bir belgeyi doğrulama

 1. Doğrulama panelini açmak için Pencere > Sonuçlar > Doğrulama'yı seçin. Bu panel doğrulama sonuçlarını görüntüler.

 2. Dosya > Doğrula > Geçerli Belge (W3C) seçeneğini belirleyin.

Canlı bir belgeyi doğrulama

Canlı belgeler için, Dreamweaver tarayıcı tarafından alınan kodu doğrular. Bu kod, tarayıcınızda sağ tıklatıp kaynak kodu görüntüleme seçeneğini belirlediğinizde görüntülenir. Canlı belgeleri doğrulama özellikle PHP, JSP vb. kullanarak dinamik sayfaları doğrularken faydalıdır.

Canlı Belgeyi Doğrula seçeneği yalnızca doğrulanan sayfanın URL'si http ile başlıyorsa etkinleştirilir.

 1. Doğrulama panelini açmak için Pencere > Sonuçlar > Doğrulama'yı seçin. Bu panel doğrulama sonuçlarını görüntüler.

 2. Canlı Görünüm'ü tıklatın.

 3. Dosya > Doğrula > Canlı Belge (W3C) seçeneğini belirleyin.

Canlı belgeler için, W3C doğrulaması panelinde bir hatayı çift tıklattığınızda ayrı bir pencere açılır. Pencere tarayıcının oluşturduğu kodu görüntüler ve hatanın olduğu satır vurgulanır.

Doğrulama ayarlarını özelleştirme

 1. Doğrulama panelini açmak için Pencere > Sonuçlar > Doğrulama'yı seçin.

 2. W3C Doğrulaması panelinde W3C Doğrulaması (Oynat) simgesini tıklatın. Ayarlar'ı seçin.

 3. Belge için açıkça bir DOCTYPE belirtilmemişse doğrulama için bir DOCTYPE seçin.

 4. Hataların ve uyarıların görüntülenmesini istemiyorsanız seçenekleri temizleyin.

 5. W3C Doğrulaması panelini kullanarak gizlediğiniz uyarıları veya hataları silmek istiyorsanız Yönet'i tıklatın. Uyarıları ve hataları kaldırdığınızda, W3C doğrulaması panelinde Tümünü Göster'i seçtiğinizde uyarılar ve hatalar görüntülenmez.

 6. Doğrulamaya başladığınızda W3C Doğrulayıcısı Bildirimi iletişim kutusunun görüntülenmesini istemiyorsanız W3C Doğrulayıcısı Bildirim İletişim Kutusunu Gösterme seçeneğini belirleyin.

Doğrulama raporlarıyla çalışma

Doğrulama tamamlandıktan sonra doğrulama raporları W3C Doğrulaması panelinde görüntülenir.

 • Hata veya uyarıyla ilgili daha fazla bilgi için W3C Doğrulama panelinde hata/uyarı öğesini seçin. Daha Fazla Bilgi öğesini tıklatın.

 • Raporu XML dosyası olarak kaydetmek için Raporu Kaydet düğmesini tıklatın.

 • Tüm raporu HTML'de görmek için Rapora Gözat öğesini tıklatın. HMTL raporu bir özetle birlikte hataların ve uyarıların tam bir listesini sağlar.

 • Kodda hatayı içeren konuma gitmek için W3C panelinde hatayı seçin. Seçenekler düğmesini tıklatın ve Satıra Git öğesini seçin.

 • Hataları/uyarıları gizlemek için hata/uyarı öğesini seçin. Seçenekler düğmesini tıklatın ve Hatayı Gizle öğesini seçin.

 • Gizli hatalar da dahil olmak üzere tüm hataları ve uyarıları görmek için Seçenekler düğmesini tıklatın. Tümünü Göster'i seçin. Tercihler iletişim kutusunda sildiğiniz gizli hatalar ve uyarılar listelenmez.

 • W3C doğrulaması panelindeki tüm sonuçları temizlemek için Seçenekler düğmesini tıklatın. Sonuçları Temizle'yi seçin.

Doğrulayan tercihlerini ayarlama

Dreamweaver standart W3C Doğrulayıcısı'nın yanı sıra, uzantı olarak yüklediğiniz harici kod doğrulayıcılarını da destekler. Harici bir doğrulayıcı uzantısı yüklediğinizde, Dreamweaver tercihleri Tercihler iletişim kutusunun W3C Doğrulayıcısı kategorisinde listeler.

 1. Düzen > Tercihler'i (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler'i (Macintosh) seçin.
 2. Soldaki Kategori listesinden W3C Doğrulayıcısı'nı seçin.

 3. Doğrulamanın yapılacağı etiket kitaplıklarını seçin.

  Aynı etiket kitaplığının veya dilin birden fazla sürümünü seçemezsiniz; örneğin HTML 4.01'i seçerseniz, aynı zamanda HTML 5'i seçemezsiniz. Doğrulama yapmak istediğiniz en eski sürümü seçin. Örneğin, bir belge geçerli HTML 4.01 kodu içeriyorsa, aynı zamanda geçerli HTML 5 kodu olacaktır.

 4. Doğrulayan raporunun içermesini istediğiniz hata ve uyarı türleri için Görünüm seçeneklerini belirleyin.
 5. Değişiklikleri uygulamak için Uygula'yı tıklatın ve Tercihler iletişim kutusunu kapatmak için Kapat'ı tıklatın.

Sayfaları XHTML uyumlu olarak işaretleme

Bir sayfa oluşturduğunuzda bunu XHTML uyumlu yapabilirsiniz. Mevcut HTML belgesini XHTML uyumlu da yapabilirsiniz.

XHTML uyumlu belgeler oluşturma

 1. Dosya > Yeni'yi seçin.
 2. Bir kategori ve oluşturulacak sayfa türünü seçin.
 3. İletişim kutusunun en sağındaki Belge Türü açılır menüsünden XHTML belge türü tanımlarından (DTD) birini seçin ve Oluştur'u tıklatın.

  Örneğin, açılan menüden XHTML 1.0 Geçişli veya XHTML 1.0 Sabit öğelerinden birini seçerek XHTML uyumlu HTML belgesi yapabilirsiniz.

  Not:

  Belge türlerinin tümü XHTML uyumlu yapılamaz.

XHTML uyumlu belgeleri varsayılan olarak oluşturma

 1. Düzen > Tercihler'i veya Dreamweaver > Tercihler'i (Mac OS X) seçin ve Yeni Belge kategorisini belirleyin.
 2. Varsayılan bir belge seçin ve XHTML belge türü tanımlarından birini Varsayılan Belge Türü (DTD) açılır menüsünden seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Örneğin, açılan menüden XHTML 1.0 Geçişli veya XHTML 1.0 Sabit öğelerinden birini seçerek XHTML uyumlu HTML belgesi yapabilirsiniz.

Mevcut HTML belgesini XHTML uyumlu yapma

 1. Bir belge açın ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Çerçevesiz bir belge için Dosya > Dönüştür'ü seçin ve ardından XHTML belge türü tanımlarından birini belirleyin.

   Örneğin, açılan menüden XHTML 1.0 Geçişli veya XHTML 1.0 Sabit öğelerinden birini seçerek XHTML uyumlu HTML belgesi yapabilirsiniz.

  • Çerçevelerin olduğu bir belge için bir çerçeve seçin ve Dosya > Dönüştür'ü belirleyin, ardından XHTML belge türü tanımlarından birini seçin.

 2. Tüm belgeyi dönüştürmek üzere bu adımı her çerçeve ve çerçeve kümesi belgesi için yineleyin.

Not:

Temel aldığı şablonla aynı dilde olması gerektiği için şablonun bir örneğini dönüştüremezsiniz. Örneğin, XHTML şablonunu temel alan bir belge her zaman XHTML olur, XHTML uyumlu olmayan bir HTML şablonu her zaman HTML olur ve XHTML'ye veya diğer dillere dönüştürülemez.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi