Dreamweaver'da kitaplık öğeleri oluşturmayı ve belgelere kitaplık öğeleri ekleyip bunları düzenlemeyi öğrenin.

Bir kitaplık, içinde web sayfalarınıza yerleştirebileceğiniz varlıklardan veya varlık kopyalarından oluşan bir koleksiyon bulunan özel bir Dreamweaver dosyasıdır. Bir kitaplıktaki varlıklara kitaplık öğeleri denir. Kitaplıklarda saklayabileceğiniz öğeler arasında görüntüler, tablolar, sesler ve Adobe Flash ile oluşturulmuş dosyalar bulunur. Bir kitaplık öğesini değiştirdiğinizde, o kitaplık öğesini içeren tüm sayfaları otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz.

Örneğin bir sloganının sitesindeki her sayfada olmasını isteyen bir şirket için büyük bir site yapmakta olduğunuzu varsayın. Sloganı içerek bir kitaplık öğesi oluşturabilir ve bu kitaplık öğesini her sayfada kullanabilirsiniz. Slogan değişirse kitaplık öğesini değiştirebilir ve onu kullanan her sayfayı otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz.

Dreamweaver, kitaplık öğelerini her sitenin yerel kök klasörünün içindeki Library adlı bir klasörde saklar. Her sitenin kendi kitaplığı vardır.

Bir belgenin body kısmındaki metin, tablo, form, Java apleti, eklentiler, ActiveX öğeleri, gezinme çubukları ve görüntüler gibi her tür öğeden bir kitaplık öğesi oluşturabilirsiniz.

Görüntü gibi bağlı öğeler için kitaplık yalnızca öğeye giden bir referans saklar. Kitaplık öğesinin doğru çalışabilmesi için orijinal dosyanın belirtilen yerde kalması gerekir.

Yine de bir görüntüyü bir kitaplık öğesinde saklamak yararlı olabilir. Örneğin bir kitaplık öğesinde eksiksiz bir img etiketini saklayabilirsiniz; bu size görüntünün alt metnini, hatta src niteliğini site genelinde değiştirme imkanı sağlar. (Yalnız bu tekniği, bir görüntünün gerçek boyutlarını değiştirmek için bir görüntü düzenleyici kullanmadıkça o görüntünün width ve height niteliklerini değiştirmek için kullanmayın.)

Not:

Kitaplık öğesinde bağlar bulunuyorsa, bağlar yeni sitede çalışmayabilir. Bir kitaplık öğesindeki görüntüler yeni siteye kopyalanmaz.

Bir kitaplık öğesi kullandığınızda Dreamweaver, web sayfasına öğenin kendisi yerine ona giden bir bağ ekler. Yani Dreamweaver belgeye o öğenin HTML kaynak kodunu kopyalar ve orijinal, harici öğeye giden bir referans içeren bir HTML yorumu ekler. Otomatik güncelleştirmeyi mümkün kılan bu harici referanstır.

Kendisine iliştirilmiş Dreamweaver davranışlı bir öğe içeren bir kitaplık öğesi oluşturduğunuzda, Dreamweaver öğeyi ve olay işleyicisini (onClick, onLoad veya onMouseOver gibi olaylardan hangisinin belirli bir eylemi tetiklediğini ve söz konusu olay gerçekleştiğinde hangi işlemin yapılacağını belirten nitelik) kitaplık öğesi dosyasına kopyalar. Dreamweaver ilgili JavaScript işlevlerini kitaplık öğesine kopyalamaz. Bunun yerine size, kitaplık öğesini bir belgeye eklediğinizde, Dreamweaver otomatik olarak uygun JavaScript işlevlerini o belgenin head bölümüne (daha önceden eklenmemişse) ekler.

Not:

JavaScript kodunu elinizle kodlarsanız (yani onu Dreamweaver davranışları kullanmadan oluşturursanız), kodu çalıştırmak için JavaScript'i Çağır davranışını kullanmanız halinde onu bir kitaplık öğesinin parçası haline getirebilirsiniz. Kodu çalıştırmak için bir Dreamweaver davranışı kullanmazsanız, kod kitaplık öğesinin bir parçası olarak tutulmaz.

Kitaplık öğelerindeki davranışları düzenlemenin özel bazı koşulları vardır. Kitaplık öğelerinde stil sayfaları olamaz çünkü bu öğelerin kodu head bölümünün bir parçasıdır.

Seçimi temel alarak kitaplık öğesi oluşturma

 1. Belge penceresinde, Tasarım görünümüne geçin ve kitaplık öğesi olarak kaydetmek üzere belgenin bir bölümünü seçin.

 2. Araçlar > Kitaplık > Kitaplığa Nesne Ekle'yi seçin.

 3. Yeni kitaplık öğesine bir ad yazın, sonra Enter (Windows) veya Return (Macintosh) tuşuna basın.

  Dreamweaver, her kitaplık öğesini ayrı bir dosya olarak (.lbi dosya uzantısı ile), sitenin yerel kök klasöründeki Library klasörüne kaydeder.

Boş bir kitaplık öğesi oluşturma

 1. Belge penceresinde hiçbir şeyin seçili olmadığından emin olun.

  Herhangi bir şey seçili ise, yeni kitaplık öğesi üzerine yazılır.

 2. Varlıklar panelinde Kitaplık kategorisini seçin.

 3. Panelin en altındaki Yeni Kitaplık Öğesi düğmesini tıklatın.

 4. Öğe seçili haldeyken ona bir ad girin, sonra Enter (Windows) veya Return (Macintosh) tuşuna basın.

Kitaplık öğesini belgeye ekleme

Sayfaya bir kitaplık öğesi eklediğinizde, içeriğin kendisi belgeye, kitaplık öğesine giden bir referans ile birlikte eklenir.

 1. Ekleme noktasını Belge penceresine yerleştirin.
 2. Varlıklar panelinde Kitaplık kategorisini seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Varlıklar panelinden bir kitaplık öğesini Belge penceresine sürükleyin.

  Not:

  Belgeye öğeye giden bir referans eklemeden bir kitaplık öğesinin içeriğini eklemek için, öğeyi Varlıklar panelinden sürüklerken Control (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basın. Bir öğeyi bu şekilde eklerseniz, öğeyi belgede düzenleyebilirsiniz ancak belge, siz o kitaplık öğesini kullanan sayfaları güncelleştirdiğinizde güncelleştirilmez.

  • Bir kitaplık öğesi seçin ve Ekle'yi tıklatın.

Kitaplık öğesi düzenleme ve belge güncelleştirme

Bir kitaplık öğesini düzenlediğinizde, o öğeyi kullanan tüm belgeleri güncelleştirirsiniz. Güncelleştirmemeyi seçerseniz, belgeler kitaplık öğesi ile ilişkili kalır; bunları daha sonra güncelleştirebilirsiniz.

Öğelerin belgeler veya şablonlar ile bağlantısını koparmak için adlarını değiştirebilir, sitenin kitaplığından öğeler silebilir ve eksik bir kitaplık öğesini yeniden oluşturabilirsiniz.

Kitaplık öğesi düzenleme

 1. Varlıklar panelinde Kitaplık kategorisini seçin.

 2. Bir kitaplık öğesi seçin.
 3. Düzenle düğmesini tıklatın veya kitaplık öğesini çift tıklatın.

  Dreamweaver, kitaplık öğesini düzenlemek için Belge penceresine benzer yeni bir pencere açar. Gri arka plan bir belge yerine bir kitaplık öğesi düzenlemekte olduğunuzu gösterir.

 4. Değişikliklerinizi yapıp kaydedin.
 5. Yerel sitedeki kitaplık öğelerini kullanan belgelerin güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirleyin. Hemen güncelleştirmek için Güncelleştir'i seçin. Güncelleştirme'yi seçerseniz, belgeler siz Araçlar > Kitaplık > Geçerli Sayfayı Güncelleştir'i veya Sayfaları Güncelleştir'i seçinceye kadar güncelleştirilmez.

Geçerli belgeyi tüm kitaplık öğelerinin geçerli sürümünü kullanmak üzere güncelleştirme

 1. Araçlar > Kitaplık > Geçerli Sayfayı Güncelleştir'i seçin.

Tüm siteyi veya belirli bir kitaplık öğesini kullanan tüm belgeleri güncelleştirme

 1. Araçlar > Kitaplık > Sayfaları Güncelleştir'i seçin.

 2. Bakılacak Konum menüsünde neyin güncelleştirileceğini belirtin:
  • Seçili sitedeki tüm sayfaları tüm kitaplık öğelerinin geçerli sürümünü kullanacak şekilde güncelleştirmek için, Tüm Site'yi seçin, sonra bitişik açılır menüden site adını seçin.

  • Geçerli sitedeki kitaplık öğesini kullanan tüm sayfaları güncelleştirmek için, Kullanan Dosyalar'ı seçin, sonra bitişik açılır menüden bir kitaplık öğesi seçin.

 3. Güncelleştir seçeneğinde Kitaplık Öğeleri'nin seçili olduğundan emin olun.

  Not:

  Şablonları aynı anda güncelleştirmek için, Şablonlar'ı da seçin.

 4. Başlat'ı tıklatın.

  Dreamweaver, dosyaları gösterildiği şekilde güncelleştirir. Günlüğü Göster seçeneğini belirlediyseniz, Dreamweaver, dosyaların başarıyla güncelleştirilip güncelleştirilmediğini ve beraberinde başka bilgileri gösteren bir rapor üretir.

Kitaplık öğesini yeniden adlandırma

 1. Varlıklar panelinde Kitaplık kategorisini seçin.

 2. Kitaplık öğesini seçin, bekleyin, sonra yeniden tıklatın. (Çift tıklatmayın; çift tıklatma, o öğeyi düzenlenmesi için açar.)
 3. Yeni bir ad girin.
 4. Başka bir yeri tıklatın veya Enter (Windows) veya Return (Macintosh) tuşuna basın.
 5. Öğeyi kullanan belgeleri güncelleştirip güncelleştirmeyeceğinizi Güncelleştir veya Güncelleştirme'yi seçerek belirtin.

Kitaplıktan kitaplık öğesi seçme

Bir kitaplık öğesi sildiğinizde, Dreamweaver onu kitaplıktan kaldırır ancak öğeyi kullanan belgelerin içeriğini değiştirmez.

 1. Varlıklar panelinde Kitaplık kategorisini seçin.

 2. Kitaplık öğesini seçin.
 3. Sil düğmesini tıklatın veya Delete tuşuna basın, sonra öğeyi silmek istediğinizi doğrulayın.

  Not:

  Bir kitaplık öğesini silerseniz, geri getirmek için Geri Al'ı kullanamazsınız. Ancak yeniden oluşturabilirsiniz.

Eksik veya silinmiş kitaplık öğesini yeniden oluşturma

 1. Öğenin örneklerinden birini belgelerinizden birinde seçin.
 2. Özellik denetçisindeki (Pencere > Özellikler) Yeniden Oluştur düğmesini tıklatın.

Kitaplık öğelerinin vurgulanmasını özelleştirme

Kitaplık öğelerinin vurgu rengini değiştirebilir ve Vurgu tercihlerini ayarlayarak vurgulamayı gösterip gizleyebilirsiniz.

Kitaplık öğelerinin vurgu rengini değiştirme

 1. Düzen > Tercihler'i (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler'i (Macintosh) seçin.
 2. Tercihler iletişim kutusunun sol tarafındaki Vurgulama kategorisini seçin.
 3. Kitaplık öğeleri renk kutusunu tıklatın, sonra renk seçiciyi kullanarak bir rengi vurgulayın (ya da metin kutusuna onaltılı bir renk değeri girin).
 4. Vurgu rengini Belge penceresinde göstermek için Göster'i seçin.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Vurgulamayı Belge penceresinde gösterme veya gizleme

 1. Vurgulamayı göstermek için, Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler'i seçin. Vurgulamayı gizlemek için Görünmez Öğeler'in seçimini kaldırın.

Kitaplık öğesinin özelliklerini düzenleme

Özellik denetçisini kullanarak bir kitaplık öğesini düzenlemek üzere açabilir, seçili bir kitaplık öğesini kaynak dosyasından ayırabilir veya bir öğenin üzerine seçili kitaplık öğesini yazabilirsiniz.

 1. Bir belgedeki bir kitaplık öğesini seçin.
 2. Şu seçeneklerden birini Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler) seçin:

  Kaynak

  Kitaplık öğesinin kaynak dosyasının dosya adını ve konumu gösterir. Bu bilgiyi düzenleyemezsiniz.

  Kitaplık öğesinin kaynak dosyasını düzenlemek için açar. Bu, öğeyi Varlıklar panelinde seçip Düzenle düğmesini tıklamaya denktir.

  Orijinalden Ayır

  Seçili kitaplık öğesi ile kaynak dosyası arasındaki bağı koparır. Ayrılan öğeyi belgede düzenleyebilirsiniz, ancak artık bir kitaplık öğesi değildir ve orijinali değiştirdiğinizde güncelleştirilmez.

  Yeniden Oluştur

  Orijinal kitaplık öğesinin üzerine geçerli seçimi yazar. Orijinal kitaplık öğeleri eksik veya yanlışlıkla silinmiş ise, kitaplık öğelerini yeniden oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

Kitaplık öğelerini belge içinde düzenlenebilir yapma

Belgenize bir kitaplık öğesi eklediyseniz ve öğeyi özellikle o sayfa için düzenlemek istiyorsanız, belgedeki öğe ile kitaplık arasındaki bağı koparmanız gerekir. Bir kitaplık öğesini bir kez düzenlenebilir yaptıktan sonra o örnek, kitaplık öğesi değiştiğinde güncelleştirilmez.

 1. Geçerli belgedeki bir kitaplık öğesini seçin.
 2. Özellik denetçisindeki (Pencere > Özellikler) Orijinalden Ayır'ı tıklatın.

Kitaplık öğesindeki davranışı düzenleme

Kitaplık öğesindeki bir davranışı düzenlemek için önce öğeyi belgeye eklemeniz, sonra öğeyi o belgede düzenlenebilir yapmanız gerekir. Değişiklikleri yaptıktan sonra, kitaplık öğesini yeniden oluşturabilir, kitaplıktaki öğeyi belgenizdeki düzenlenmiş öğe ile değiştirebilirsiniz.

 1. Kitaplık öğesini içeren bir belgeyi açın.

  Kitaplık öğesinin adını ve tam olarak hangi etiketleri içerdiğini not edin. Bu bilgilere daha sonra ihtiyacınız olacaktır.

 2. Kitaplık öğesini seçin, sonra Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler) Orijinalden Ayır'ı seçin.
 3. Davranışın kendisine iliştirilmiş olduğu öğeyi seçin.
 4. Davranışlar panelinde (Pencere > Davranışlar) değiştirmek istediğiniz eylemi çift tıklatın.
 5. Açılan iletişim kutusunda değişikliklerinizi yapın, sonra Tamam'ı tıklatın.
 6. Varlıklar panelinde Kitaplık kategorisini seçin.

 7. Orijinal kitaplık öğesinin tam adını ve büyük/küçük harfle yazılma şeklini kaydedin; öğeyi seçin, sonra Sil düğmesini tıklatın.
 8. Belge penceresinde kitaplık öğesini oluşturan tüm öğeleri seçin.

  Orijinal kitaplık öğesinde bulunanlar ile aynı öğeleri seçtiğinizden emin olun.

 9. Varlıklar panelinde Yeni Kitaplık Öğesi düğmesini seçin, sonra yeni öğeye, aynı imla ve büyük/küçük harf kullanımı ile sildiğiniz öğe ile aynı adı verin.

 10. Kitaplık öğesini sitenizin diğer belgelerinde güncelleştirmek için, Araçlar > Kitaplık > Sayfaları Güncelleştir'i seçin.

 11. Bakılacak Konum menüsünde Kullanan Dosyalar'ı seçin.
 12. Bitişik açılan menüde az önce oluşturduğunuz kitaplık öğesini seçin.
 13. Güncelleştir seçeneğinde Kitaplık Öğeleri'nin seçildiğinden emin olun, sonra Başlat'ı tıklatın.
 14. Güncelleştirmeler tamamlandığında, Kapat'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi