Dreamweaver'da izinler, Microsoft hata mesajları ve MySQL hata mesajları ile ilgili sorunları giderin.

Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

İzin sorunlarını giderme

En yaygın sorunlardan biri yetersiz klasör veya dosya izinleridir. Veritabanınız Windows 2000 veya Windows XP bilgisayarında bulunuyorsa ve web tarayıcısında veya Canlı görünüm modunda dinamik sayfa görüntülemeye çalışırken hata mesajı alırsanız, hata bir izin sorunundan kaynaklanıyor olabilir.

Veritabanına erişmeye çalışan Windows hesabı yeterli izinlere sahip değil. Hesap kimlik doğrulamalı erişim için güvenli hale getirildiyse, anonim bir Windows hesabı (varsayılan olarak, IUSR_bilgisayaradı) veya kullanıcıya özgü bir hesap olabilir.

IUSR_bilgisayaradı hesabına web sunucusunun veritabanına erişmesi için doğru izinleri vermek üzere izinleri değiştirebilirsiniz. Ayrıca, veritabanı dosyasını içeren klasör o veritabanına yazmak için gerekli izi kümesine de sahip olmalıdır.

Sayfaya anonim olarak erişilmesi isteniyorsa, IUSR_bilgisayaradı hesabına aşağıdaki yordamda belirtildiği gibi klasör ve veritabanı dosyasına tam denetim izni verin.

Ek olarak, veritabanı yolu UNC (\\Server\Share) kullanılarak referans gösteriliyorsa, Paylaşım İzinleri'nin IUSR_bilgisayaradı hesabına tam erişim hakkı tanıdığından emin olun. Bu adım, paylaşım yerel web sunucusunda olsa bile geçerlidir.

Veritabanını başka bir konumda kopyalarsanız, izinleri hedef klasöründen devralmayabilir ve veritabanı için izinleri değiştirmeniz gerekebilir.

Veritabanı dosya izinlerini denetleme veya değiştirme (Windows XP)

 1. Bilgisayarda yönetici ayrıcalıklarına sahip olduğunuzdan emin olun.
 2. Windows Explorer içinde veritabanı dosyasını veya veritabanını içeren klasörü bulun, dosya veya klasörü sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.
 3. Güvenlik sekmesini seçin.

  Not:

  Bu adım sadece NTFS dosya sisteminiz varsa geçerlidir. FAT dosya sisteminiz varsa, iletişim kutusunda Güvenlik sekmesi olmaz.

 4. IUSR_bilgisayaradı hesabı Grup veya Kullanıcı Adları listesinde listelenmiyorsa, eklemek için Ekle düğmesini tıklatın.
 5. Kullanıcı veya Grup Seç iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın.

  İletişim kutusu daha fazla değişiklik görüntüleyecek şekilde değişir.

 6. Konumlar'ı tıklatın ve bilgisayarın adını seçin.
 7. Bilgisayarla ilişkilendirilmiş hesap adlarının listesini görüntülemek için Şimdi Bul'u tıklatın.
 8. IUSR_bilgisayaradı hesabını seçin ve Tamam'ı tıklatın; ardından iletişim kutusunu temizlemek için Tamam'ı yeniden tıklatın.
 9. IUSR hesabına tüm izinleri atamak için Tam Denetim'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Veritabanı dosya izinlerini denetleme veya değiştirme (Windows 2000)

 1. Bilgisayarda yönetici ayrıcalıklarına sahip olduğunuzdan emin olun.
 2. Windows Explorer içinde veritabanı dosyasını veya veritabanını içeren klasörü bulun, dosya veya klasörü sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.
 3. Güvenlik sekmesini seçin.

  Not:

  Bu adım sadece NTFS dosya sisteminiz varsa geçerlidir. FAT dosya sisteminiz varsa, iletişim kutusunda Güvenlik sekmesi olmaz.

 4. IUSR_bilgisayaradı hesabı Dosya İzinleri iletişim kutusundaki Windows hesapları arasında listelenmiyorsa, eklemek için Ekle düğmesini tıklatın.
 5. Kullanıcılar, Bilgisayarlar veya Gruplar Seç iletişim kutusunda, bilgisayarla ilişkilendirilen hesap adlarının bir listesini görüntülemek için Ara menüsünde bilgisayar adını seçin.
 6. IUSR_bilgisayaradı hesabını seçin ve Ekle'yi tıklatın.
 7. IUSR hesabına tüm izinleri atamak için Erişim Türü menüsünden Tam Denetim'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Ek güvenlik için izinler, veritabanını içeren web klasörü için Okuma izni devre dışı bırakılacak şekilde de ayarlanabilir. Klasöre gözatmaya izin verilmez ancak yine de web sayfalarına veritabanından erişilebilir.

  IUSR hesabı ve web sunucusu izinleri hakkında daha fazla bilgi için Adobe Destek Merkezi'nde bulunan aşağıdaki TechNotes makalelerine bakın:

Microsoft hata mesajları ile ilgili sorunları giderme

Bu Microsoft hata mesajları, Access veya SQL Server gibi bir Microsoft veritabanı sistemiyle Internet Information Server (IIS) yazılımını kullanırken sunucudan dinamik sayfa istediğinizde oluşabilir.

Not:

Adobe, Microsoft Windows ve IIS gibi üçüncü taraf yazılımlar için teknik destek sağlamaz. Bu bilgiler sorununuzu çözmüyorsa, lütfen Microsoft teknik desteğe başvurun veya http://support.microsoft.com/ adresindeki Microsoft destek web sitesini ziyaret edin.

80004005 hataları hakkında daha fazla bilgi için bkz. “BİLGİ: Active Server Pages ve Microsoft Data Access Components içindeki 80004005 Hataları için Sorun Giderme Kılavuzu (Q306518)”, http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kbtr-tr;Q306518 adresindeki Microsoft web sitesi.

[Referans]80004005—Veri kaynağı adı bulunamadı ve varsayılan sürücü belirtilmedi

Bu hata web tarayıcısında veya Canlı görünümde dinamik sayfa görüntülemeye çalıştığınızda oluşur. Hata mesajı veritabanınıza ve web sunucusuna bağlı olarak değişebilir. Hatanın diğer türlerine örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 • 80004005—Sürücü SQLSetConnectAttr başarısız oldu

 • 80004005—Genel hata, 'DriverId' kayıt defteri anahtarı açılamadı

  Olası nedenler ve çözümler aşağıda belirtilmiştir:

 • Sayfa DSN'yi bulamıyor. Hem web sunucusunda hem de yerel makinede DSN oluşturulduğundan emin olun.

 • DSN, sistem DSN'si değil de kullanıcı DSN'si olarak ayarlanmış olabilir. Kullanıcı DSN'sini silin ve bunun yerine bir sistem DSN'si oluşturun.

Not:

Kullanıcı DSN'sini silmezseniz, tekrarlanan DSN adları yeni bir ODBC hatası oluşturur.

Microsoft Access kullanıyorsanız veritabanı dosyası (.mdb) kilitli olabilir. Kilit, veritabanına erişen farklı bir DSN'den kaynaklanıyor olabilir. Windows Explorer içinde veritabanı dosyasını (.mdb) içeren klasörde kilit dosyasını (.ldb) arayın ve .ldb dosyasını silin. Aynı veritabanı dosyasına başka bir DSN de işaret ediyorsa, gelecekte hata oluşmasını önlemek için DSN'yi silin. Herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

[Referans]80004005—‘(bilinmeyen)’ kullanılamadı; dosya zaten kullanılıyor

Bu hata Microsoft Access veritabanı kullanırken web tarayıcısında veya Canlı görünümde dinamik sayfa görüntülemeye çalıştığınızda oluşur. Bu hata mesajının başka bir türü de “80004005—Microsoft Jet veritabanı motoru dosyayı (bilinmiyor) açamadı” mesajıdır.

Olası neden izin sorunudur. Aşağıda belirli nedenler ve çözümler belirtilmiştir:

 • Internet Information Server tarafından kullanılan hesap (genellikle IUSR), dosya tabanlı veritabanı veya dosyayı içeren klasör için doğru Windows izinlerine sahip olmayabilir. Kullanıcı yöneticisinde IIS hesabının (IUSR) izinlerini denetleyin.

 • Geçici dosyalar oluşturma veya silme izniniz olmayabilir. Dosya ve klasör için izinleri denetleyin. Her türlü geçici dosya oluşturma veya silme izniniz bulunduğundan emin olun. Geçici dosyalar genellikle veritabanı ile aynı klasörde oluşturulur ancak dosya /Winnt gibi başka klasörlerde de oluşturulabilir.

 • Windows 2000'de Access veritabanı DSN'si için zaman aşımı değerinin değiştirilmesi gerekebilir. Zaman aşımı değerini değiştirmek için Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Yönetim Araçları > Veri Kaynakları (ODBC) seçeneklerini belirleyin. Sistem sekmesini tıklatın, doğru DSN'yi vurgulayın ve Yapılandır düğmesini tıklatın. Seçenekler düğmesini tıklatın ve Sayfa Zaman Aşımı değerini 5000 olarak değiştirin.

  Yine de sorun yaşamaya devam ediyorsanız aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerine bakın:

 • PRB: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;tr-tr;Q174943 adresindeki 80004005 “(bilinmeyen)’ kullanılamadı; Dosya Zaten Kullanılıyor”.

 • PRB: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;tr-tr;Q253604 adresindeki Active Server Pages'de Microsoft Access Veritabanı Bağlantısı Kurulamıyor.

 • PRB: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;tr-tr;Q166029 adresindeki Access kullanılarak “Bilinmeyen Dosya Açılamadı”.

[Referans]80004005—Oturum Açılamadı()

Bu hata Microsoft SQL Server kullanırken web tarayıcısında veya Canlı görünümde dinamik sayfa görüntülemeye çalıştığınızda oluşur.

Bu hata SQL Server tarafından gönderilen oturum açma hesabı veya şifresi tanınmadığında (standart güvenlik kullanıyorsanız) veya Windows hesabı bir SQL hesabıyla eşlenmediğinde (tümleşik güvenlik kullanıyorsanız) oluşturulur.

Olası çözümler aşağıda belirtilmiştir:

 • Standart güvenlik kullanıyorsanız hesap adı ve şifresi yanlış olabilir. Bağlantı dizesi satırında tanımlanması gereken sistem Yönetici hesabı ve şifresini (UID= “sa” ve şifre yok) deneyin. (DSN'ler kullanıcı adlarını ve şifrelerini depolamaz.)

 • Tümleşik güvenlik kullanıyorsanız sayfayı çağıran Windows hesabını denetleyin ve eşlenen SQL hesabını (varsa) bulun.

 • SQL Server, SQL hesap adlarında alt çizgiye izin vermez. Windows IUSR_makineadı hesabı birisi tarafından elle aynı ada sahip bir SQL hesabına eşlenirse, başarısız olur. Alt çizgi içeren herhangi bir hesabı, SQL'de alt çizgi içermeyen bir hesap adı ile eşleyin.

[Referans]80004005—İşlem güncelleştirilebilir bir sorgu kullanmalıdır

Bu hata olay bir kayıt kümesini güncelleştirirken veya veri kümesine veri eklerken de oluşur.

Olası nedenler ve çözümler aşağıda belirtilmiştir:

 • Veritabanını içeren klasörde ayarlanan izinler çok kısıtlayıcı. Yazma/okuma için IUSR ayrıcalıkları ayarlanmalıdır.

 • Veritabanı dosyasındaki izinler tam okuma/yazma ayrıcalıklarına sahip değil.

 • Veritabanı Inetpub/wwwroot dizininin dışında olabilir. Verileri görüntüleyip arayabilmenize rağmen, veritabanı wwwroot dizininde bulunmadığı sürece veritabanını güncelleştiremeyebilirsiniz.

 • Kayıt kümesi güncelleştirilemeyen bir sorguyu temel alıyor. Birleşimler, veritabanı içindeki güncelleştirilemeyen sorgular için iyi örneklerdir. Sorgularınızı güncelleştirilebilir olacak şekilde yeniden yapılandırın.

  Bu hata hakkında daha fazla bilgi için bkz. “PRB: ASP ‘Hata: Sorgu Güncelleştirilemez’ Tablo Kaydını Güncelleştirdiğinizde”, http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;tr-tr;Q174640 adresindeki Microsoft Bilgi Bankası.

[Referans]80040e07—Ölçüt ifadesinde veri türü uyuşmazlığı

Bu hata, sunucu Kayıt Ekle veya Kaydı Güncelleştir sunucu davranışını içeren bir sayfayı işlemeyi denediğinde ve sunucu davranışı Microsoft Access veritabanındaki bir Tarih/Saat sütununun değerini boş dizeye ("") ayarlamaya çalıştığında oluşur.

Microsoft Access güçlü veri yazmaya sahiptir; belirli sütun değerleri üzerinde katı bir kural kümesini zorlayarak uygular. SQL sorgusundaki boş dize değeri Access Tarih/Saat sütununda depolanamaz. Şu anda bilinen tek çözüm Access içinde Tarih/Saat sütunlarına boş dize ("") eklemekten veya bunlarla ya da veri türü için belirtilen değerler aralığına karşılık gelmeyen başka bir değerle güncelleştirmekten kaçınmaktır.

[Referans]80040e10—Çok az parametre var

Bu hata, SQL sorgunuzda belirtilen bir sütun veritabanı tablosunda bulunmadığında oluşur. Veritabanı tablonuzdaki sütun adlarını SQL sorgusuyla karşılaştırarak denetleyin. Bu hatanın nedeni genellikle tipografi hatasıdır.

[Referans]80040e10—COUNT alanı yanlış

Bu hata, Kayıt Ekle sunucu davranışını içeren bir sayfanın önizlemesini tarayıcıda görüntülediğinizde ve bunu bir Microsoft Access veritabanına kayıt eklemek için kullanmaya çalıştığınızda oluşur.

Alan adında soru işareti (?) olan bir veritabanı alanına kayıt eklemeye çalışıyor olabilirsiniz. Soru işareti, Microsoft Access'i de içeren bazı veritabanı motorları için özel bir karakterdir ve veritabanı tablo adları ve alan adları için kullanılmamalıdır.

Veritabanı sisteminizi açın ve soru işaretini (?) alan adlarından silin ve sayfanızda bu alanı referans gösteren sunucu davranışlarını güncelleştirin.

[Referans]80040e14—INSERT INTO ifadesinde sözdizimi hatası

Bu hata, sunucu Kayıt Ekle sunucu davranışı içeren bir sayfayı işlemeye çalıştığında oluşur.

Bu hata genellikle veritabanındaki bir alanın, nesnenin veya değişkenin adı ile ilgili aşağıdaki sorunlardan biri veya birkaçından kaynaklanır:

 • Ayrılmış sözcüğü ad olarak kullanma. Birçok veritabanı ayrılmış sözcük kümelerine sahiptir. Örneğin, “date” ayrılmış bir sözcüktür ve veritabanındaki sütun adları için kullanılamaz.

 • Adda özel karakterler kullanma. Özel karakterlere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

  . / * : ! # & - ?

 • Adda boşluk kullanma.

  Hata ayrıca veritabanındaki nesne için girdi nesnesi tanımlandığında ve eklenen veriler maskeye uymadığında da oluşabilir.

  Sorunu çözmek için veritabanınızda sütun adları belirlerken “date”, “name”, “select”, “where” ve “level” gibi ayrılmış sözcükleri kullanmaktan kaçının. Ayrıca boşlukları ve özel karakterleri silin.

  Genel veritabanı sistemleri için ayrılmış sözcüklerin listesini görmek için aşağıdaki web sayfalarına bakın:

 • http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;tr-tr;Q209187 adresinde Microsoft Access

 • http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/reserved-words.html adresinde MySQL

[Referans]80040e21—Ekle veya Güncelleştir işleminde ODBC hatası

Bu hata, sunucu Kaydı Güncelleştir veya Kayıt Ekle sunucu davranışı içeren bir sayfayı işlemeye çalıştığında oluşur. Veritabanı, sunucu davranışının gerçekleştirmeye çalıştığı güncelleştirme veya ekleme işlemini işleyemez.

Olası nedenler ve çözümler aşağıda belirtilmiştir:

 • Sunucu davranışı bir veritabanı tablosunun otomatik numara alanını güncelleştirmeye veya otomatik numara alanına kayıt eklemeye çalışıyor. Otomatik numara alanları veritabanı sistemi tarafından otomatik olarak doldurulduğundan, bunları harici olarak bir değerle doldurmak için yapılan tüm girişimler başarısız olur.

 • Sunucu davranışının güncelleştirdiği veya eklediği veri veritabanı alanı için yanlış türe sahip (örneğin, Boole (evet/hayır) alanına tarih eklemek, sayısal alana dizi eklemek veya Tarih/Saat alanına düzgün formatlanmamış bir dize eklemek).

[Referans]800a0bcd—BOF veya EOF doğru

Bu hata, web tarayıcısında veya Canlı görünümde dinamik sayfa görüntülemeye çalıştığınızda oluşur.

Sorun, sayfa boş bir veri kümesindeki verileri görüntülemeye çalıştığında oluşur. Sorunu gidermek için Bölgeyi Göster sunucu davranışını sayfada görüntülenen dinamik içeriğe aşağıdaki gibi uygulayın:

 1. Sayfadaki dinamik içeriği vurgulayın.

 2. Sunucu Davranışları panelinde Artı (+) düğmesini tıklatın ve Bölgeyi Göster > Kayıt Kümesi Boş Değilse Bölgeyi Göster'i seçin.

 3. Dinamik içeriği sağlayan kayıt kümesini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 4. Sayfadaki her dinamik içerik öğesi için 1-3 arasındaki adımları tekrarlayın.

MySQL hata mesajı sorunlarını giderme

MySQL 4.1'e PHP bağlantısını test ederken karşılaşabileceğiniz genel hata mesajlarından biri “İstemci istenen kimlik doğrulama protokolünü desteklemiyor. MySQL istemcisini yükseltmeyi düşünün” mesajıdır.

MySQL'nin önceki bir sürümüne dönmeniz veya PHP 5'i yükleyip bazı dinamik bağlantı kitaplıklarını (DLL'ler) kopyalamanız gerekir. Ayrıntılı talimatlar için bkz. PHP geliştirme ortamı kurma.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi