Belgedeki içeriği görüntülemeyle ilgili koşullar belirlemek istediğinizde, Dreamweaver'daki şablonlarda isteğe bağlı bölgeler kullanın.

İsteğe bağlı bir bölge, kullanıcıların, şablon tabanlı bir belge gösterip gizleyebileceği bir şablon bölgesidir. İsteğe bağlı bir bölgeyi belgede içerik göstermek için koşullar koymak istediğinizde kullanın.

İsteğe bağlı bir bölge eklediğinizde şablon bölgeleri için bir şablon parametresi için belirli değerler girebilir veya koşullu cümleler (if...else cümleleri) tanımlayabilirsiniz. Basit true/false işlemleri kullanın veya daha karmaşık koşullu cümleler ve ifadeler tanımlayın. İsteğe bağlı bölgeyi daha sonra gerekirse değiştirebilirsiniz. Tanımladığınız koşullara bağlı olarak şablon kullanıcıları, oluşturdukları şablon tabanlı bir belgede parametreleri düzenleyebilir ve isteğe bağlı bölgelerin gösterilip gösterilmeyeceğini denetleyebilir.

Birden fazla isteğe bağlı bölgeyi adlandırılmış bir parametreye bağlayabilirsiniz. Şablon tabanlı belgede her iki bölge tek birim olarak gösterilir veya gizlenir. Örneğin bir satış kaleminin “stokta kalan miktar” dökümünü ve satış fiyatı metin alanını gösterebilirsiniz.

İsteğe bağlı bölge ekleme

İsteğe bağlı bölgeyi şablon tabanlı bir belgede gösterilebilecek veya gösterilmeyebilecek içeriği denetlemek için kullanın. İki çeşit isteğe bağlı bölge vardır:

 • Düzenlenemez isteğe bağlı bölgeler şablon kullanıcılarının özellikle işaretlenmiş bölgeleri, içeriklerini düzenlenebilir hale getirmeden gösterip gizlemelerini sağlar.

  İsteğe bağlı bir bölgenin şablon sekmesinin önünde if kelimesi bulunur. Şablonda konan koşula bağlı olarak şablon kullanıcısı oluşturduğu sayfalarda bölgenin görünür olup olmayacağını tanımlayabilir.

 • Düzenlenebilir isteğe bağlı bölgeler şablon kullanıcılarının bölgenin görünür mü, gizli mi olduğunu belirleyebilmelerini ve bölgedeki içeriği düzenleyebilmelerini sağlar.

  Örneğin isteğe bağlı bölgede bir görüntü veya metin varsa, şablon kullanıcısı içeriğin gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebilir ve isterse içeriği düzenleyebilir. Düzenlenebilir bir bölge koşullu bir cümle tarafından denetlenir.

Düzenlenemez bir isteğe bağlı bölge ekleme

 1. Belge penceresinde isteğe bağlı bir bölge olarak belirlemek istediğiniz öğeyi seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ekle > Şablon > İsteğe Bağlı Bölge'yi seçin.

  • Ekle panelinin Genel kategorisinde açılır listeden Şablonlar'ı ve ardından İsteğe Bağlı Bölge'yi seçin.

 3. İsteğe bağlı bölge için bir ad girin, isteğe bağlı bölgenin değerlerini belirlemek istiyorsanız Gelişmiş sekmesini tıklatın, sonra Tamam'ı tıklatın.

Düzenlenebilir bir isteğe bağlı bölge ekleme

 1. Belge penceresinde ekleme noktasını, isteğe bağlı bölgeyi eklemek istediğiniz yere koyun.

  Not:

  İsteğe bağlı bir bölge oluşturmak için bir seçimi saramazsınız. Bölgeyi ekleyin, sonra bölgenin içeriğini ekleyin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ekle > Şablon > İsteğe Bağlı Düzenlenebilir Bölge'yi seçin.

  • Ekle panelinin Şablonlar kategorisinde İsteğe Bağlı Düzenlenebilir Bölge'yi seçin.

 3. İsteğe bağlı bölge için bir ad girin, isteğe bağlı bölgenin değerlerini belirlemek istiyorsanız Gelişmiş sekmesini tıklatın, sonra Tamam'ı tıklatın.

İsteğe bağlı bir bölgenin değerlerini belirleme

İsteğe bağlı bölge ayarlarını, bölgeyi şablona ekledikten sonra düzenleyebilirsiniz. Örneğin içeriğin varsayılan ayarının, bir parametreyi var olan isteğe bağlı bir bölgeye bağlamak veya bir şablon bölgesini değiştirmek için gösterilip gösterilmeyeceğini değiştirebilirsiniz.

Şablon bölgeleri için şablon parametreleri oluşturun ve koşullu cümleler (if...else cümleleri) tanımlayın. Basit true/false işlemleri kullanabilir veya daha karmaşık koşullu cümleler ve ifadeler tanımlayabilirsiniz.

Gelişmiş sekmesinde birden fazla isteğe bağlı bölgeyi adlandırılmış bir parametreye bağlayabilirsiniz. Şablon tabanlı belgede her iki bölge tek birim olarak gösterilir veya gizlenir. Örneğin bir satış kaleminin “stokta kalan miktar” dökümünü ve satış fiyatı metin alanını gösterebilirsiniz.

Gelişmiş sekmesini ayrıca isteğe bağlı bölge için bir değer döndüren ve bölgeyi bu değere bağlı olarak gösteren veya gizleyen bir şablon ifadesi yazmak için de kullanabilirsiniz.

 1. Belge penceresine şunlardan birini yapın:
  • Tasarım görünümünde değiştirmek istediğiniz isteğe bağlı bölgenin şablon sekmesini tıklatın.

  • Tasarım görünümünde ekleme noktasını şablon bölgesine koyun; sonra Belge penceresinin en altındaki etiket seçicide <mmtemplate:if> şablon sekmesini seçin.

  • Kod görünümünde değiştirmek istediğiniz şablon bölgesinin yorum etiketini tıklatın.

 2. Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler) Düzen'i tıklatın.
 3. Temeller sekmesinde parametre için Ad kutusuna bir ad girin.
 4. Seçili bölgeyi belgede göstermek için Varsayılan Olarak Göster onay kutusunu seçin. Varsayılan değeri “false” olarak belirlemek için onay kutusunda seçimi kaldırın.

  Not:

  Parametreye farklı bir değer vermek için Kod görünümünde belgenin o kısmında parametreyi bulun ve değeri düzenleyin.

 5. (İsteğe bağlı) Gelişmiş sekmesini tıklatın, sonra aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
  • İsteğe bağlı bölge parametrelerini birbirine bağlamak istiyorsanız, Gelişmiş sekmesini tıklatın, Parametre Kullan'ı seçin, sonra seçili içeriği kendisine bağlamak istediğiniz parametreyi açılır menüden seçin.

  • İsteğe bağlı bölgenin gösterilmesini denetlemek için bir şablon ifadesi yazmak istiyorsanız, Gelişmiş sekmesini tıklatın, İfade Gir'i seçin, sonra ifadeyi kutuya girin.

  Not:

  Dreamweaver girdiğiniz metnin çevresine çift tırnak işaretleri ekler.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  İsteğe Bağlı şablon nesnesi kullandığınızda Dreamweaver koda şablon yorumları ekler. head bölümünde bir şablon parametresi, aşağıdaki örnekte olduğu gibi tanımlanır:<!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->

  İsteğe bağlı bölgenin eklendiği konumda aşağıdakine benzer bir kod belirir:

  <!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->
  <!-- TemplateBeginIf cond="departmentImage" --> 
  <p><img src="/images/airfare_on.gif" width="85" height="22"> </p> 
  <!-- TemplateEndIf -->

  Şablon tabanlı belgede şablon parametrelerine erişip bunları düzenleyebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi