Sayfa mizanpajınızı denetlemek için Dreamweaver uygulamasında yinelenen bölgeler ve yinelenen tablolar oluşturup tablo özelliklerini yapılandırın.

Yinelenen bir bölge şablonun, şablon tabanlı bir sayfada birçok kez çoğaltılabilecek bir kısmıdır. Yinelenen bölgeler tipik olarak tablolarda kullanılır ancak başka sayfa öğeleri için de yinelenen bölge tanımlayabilirsiniz.

Yinelenen bölgeler, sayfa mizanpajınızı belirli öğeleri, örneğin bir katalog kaleminin ve açıklamasının mizanpajını ya da öğe listesi gibi bir veri satırını yineleyerek denetlemenizi sağlar.

Kullanabileceğiniz iki yinelenen bölge şablon nesnesi vardır: yinelenen bölge ve yinelenen tablo.

Şablonda yinelenen bölge oluşturma

Yinelenen bölgeler şablon kullanıcılarının belirli bir bölgeyi şablonda istedikleri sıklıkta yinelemelerini sağlar. Yinelenen bir bölgenin düzenlenebilir bir bölge olması gerekmez.

Yinelenen bir bölgedeki içeriği düzenlenebilir yapmak (örneğin şablon tabanlı bir belgede kullanıcının bir tablo hücresine metin girmesine izin vermek) için yinelenen bölgeye düzenlenebilir bir bölge eklemeniz gerekir.

 1. Belge penceresinde şunlardan birini yapın:
  • Yinelenen bir bölge olarak belirlemek istediğiniz metni veya içeriği seçin.

  • Ekleme noktasını yinelenen bölgeyi eklemek istediğiniz yere koyun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ekle > Şablon > Yinelenen Bölge'yi seçin.

  • Ekle panelinin Şablonlar kategorisinde Yinelenen Bölge'yi seçin.

 3. Ad kutusuna şablon bölgesi için benzersiz bir ad girin. (Aynı adı bir şablonda birden fazla yinelenen bölge için kullanamazsınız.)

  Not:

  Bir bölgeyi adlandırdığınızda özel karakterler kullanmayın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Yinelenen tablo ekleme

Yinelenen (tablo formatında) satırları olan düzenlenebilir bir bölge oluşturmak için yinelenen bir tablo kullanabilirsiniz. Tablo niteliklerini tanımlayabilir ve hangi tablo hücrelerinin düzenlenebilir olacağını belirleyebilirsiniz.

 1. Belge penceresinde ekleme noktasını, belgede yinelenen tabloyu eklemek istediğiniz yere koyun.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ekle > Şablon > Yinelenen Tablo'yu seçin.

  • Ekle panelinin Şablonlar kategorisinde Yinelenen Tablo'yu seçin.

 3. Aşağıdaki seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Satırlar

  Tabloda bulunan satır sayısını belirler.

  Sütunlar

  Tabloda bulunan sütun sayısını belirler.

  Hücre Dolgusu

  Hücre içeriği ile hücre sınırları arasındaki piksel sayısını belirler.

  Hücre Boşluğu

  Bitişik tablo hücrelerinin arasındaki piksel sayısını belirler.

  Not:

  Hücre dolgusu ve hücre boşluğu için siz değer girmezseniz, çoğu tarayıcı tabloyu hücre dolgusu 1 ve hücre boşluğu 2 olarak ayarlanmış gibi gösterir. Tarayıcıların tabloyu hiç dolgu ve boşluk olmadan gösterdiğinden emin olmak için Hücre dolgusu'nu ve Hücre boşluğu'nu 0 yapın.

  Genişlik

  Tablonun genişliğini piksel olarak ya da tarayıcı penceresinin genişliğinin yüzdesi olarak belirtir.

  Kenarlık

  Tablonun kenarlıklarının kalınlığını piksel olarak belirtir.

  Not:

  Kenarlık için değer girmezseniz çoğu tarayıcı tabloyu kenarlığı 1 olarak ayarlanmış gibi gösterir. Tarayıcıların tabloyu kenarlıksız göstermesi için Kenarlık değerini 0 yapın.

  Kenarlık 0 olarak ayarlandığında hücre ve tablo sınırlarını görmek için Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Görsel Yardımcılar'ı seçin. Bu seçenek yalnızca Tasarım görünümünde kullanılabilir.

  Tablo Satırlarını Yinele

  Tablodaki hangi satırların yinelenen bölgeye dahil edileceğini belirler.

  Başlangıç Satırı

  Yinelenen bölgeye ilk satır olarak dahil edilecek satır numarasını belirler.

  Bitiş Satırı

  Yinelenen bölgeye son satır olarak dahil edilecek satır numarasını belirler.

  Bölge Adı

  Yinelenen bölgeye benzersiz bir ad vermenize izin verir.

  Yinelenen tablolar oluşturma
  Yinelenen tablolar oluşturma

Yinelenen bir tabloda değişen arka plan renkleri verme

Şablona yinelenen bir tablo ekledikten sonra tabloyu, tablo satırlarının arka plan rengini değişken yaparak özelleştirebilirsiniz.

 1. Belge penceresinde yinelenen tabloda bir satır seçin.
 2. Seçili tablo satırının koduna erişmek için Belge araç çubuğundaki Kod Görünümünü Göster veya Kod ve Tasarım Görünümlerini Göster düğmesini tıklatın.
 3. Kod görünümünde <tr> etiketini, şu kodu dahil etmek üzere düzenleyin:
  <tr bgcolor="@@( _index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC' )@@">

  #FFFFFF ve #CCCCCC onaltılık değerleri başka renk tercihleri ile değiştirin.

 4. Şablonu kaydedin.

  Aşağıda değişen arka plan tablo satırı renkleri kullanan bir tablo kod örneği verilmiştir:

  <table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr><th>Name</th><th>Phone Number</th><th>Email Address</th></tr> 
  <!-- TemplateBeginRepeat name="contacts" --> 
  <tr bgcolor="@@(_index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC')@@"> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="name" --> name <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="phone" --> phone <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="email" --> email <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  </tr> 
   <!-- TemplateEndRepeat --> 
  </table>

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi