Dreamweaver web sayfasındaki içeriği görüntüleyip düzenleyin, meta özelliklerini ve sayfa başlığını ayarlayın, bir sayfa için anahtar kelimeler ve tanımlar belirleyin ve daha fazlasını gerçekleştirin.

Sayfalar, arama tarayıcıları tarafından kullanılan sayfadaki bilgileri açıklayan öğeler içerir. Sayfalarınızın nasıl tanımlanacağını denetlemek için head öğelerinin özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Başlık içeriğini görüntüleme ve düzenleme

Belgenin head bölümündeki öğeleri Kod görünümünde veya Kod denetçisini kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Belgenin başlık bölümüne öğe ekleme

 1. Ekle > HTML bölümünden bir başlık etiketi seçin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda veya Özellik denetiminde öğenin seçeneklerini girin.

Belgenin başlık bölümünde öğeyi düzenleme

Başlık öğelerini düzenlemek için kodu doğrudan Kod görünümünde yazabilir veya Özellik Denetçisi'ni kullanabilirsiniz.

Özellik Denetçisi'ni kullanarak başlık kısmındaki öğeleri düzenlemek için:

 1. DOM panelinde (Pencere > DOM paneli) başlık öğesini seçin. 

  Özellik Denetçisi seçili öğenin özelliklerini gösterir.

 2. Özellik denetiminde öğenin özelliklerini ayarlayın veya değiştirin.

Sayfanın meta özelliklerini ayarlama

meta etiketi, karakter kodlama, yazar, telif hakkı veya anahtar kelimeler gibi geçerli sayfayla ilgili bilgileri kaydeden head öğesidir. Bu etiketler aynı zamanda sona erme tarihi, yenileme aralığı ve sayfanın POWDER derecesi gibi sunucuya bilgi vermek için de kullanılabilir. (POWDER, Web Açıklama Kaynakları Protokolü, film dereceleri gibi derecelendirmeleri web sayfalarına atamak için yöntem sağlar.)

Meta etiketi ekleme

 1. Ekle > HTML > Meta'yı seçin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda özellikleri belirtin.

Mevcut meta etiketini düzenleme

Meta öğelerini düzenlemek için kodu doğrudan Kod görünümünde yazabilir veya Özellik Denetçisi'ni kullanabilirsiniz.

Özellik Denetçisi'ni kullanarak meta kısmındaki öğeleri düzenlemek için:

 1. DOM panelinde (Pencere > DOM paneli) başlık öğesini seçin. 

  Özellik Denetçisi seçili öğenin özelliklerini gösterir.

 2. DOM panelinden bir meta etiketi seçin.

 3. Özellik denetçisinde özellikleri belirtin.

  Nitelik

  Meta etiketinin sayfayla (name) veya HTTP üst bilgisiyle (http-equiv) ilgili açıklayıcı bilgiler içerip içermeyeceğini belirtir.

  Değer

  Bu etikette verdiğiniz bilgi türünü belirtir. Açıklama, anahtar kelimeler ve yenile gibi bazı değerler, zaten düzgün olarak tanımlanmıştır (ve Dreamweaver'da kendi bağımsız Özellik denetçilerine sahiptirler), bununla birlikte herhangi bir değeri basitçe belirtebilirsiniz (örneğin, creationdate, documentID veya level).

  İçerik

  Geçerli bilgileri belirtir. Örneğin, Değer için level öğesini belirttiyseniz, İçerik için beginner, intermediate veya advanced belirtebilirsiniz.

Sayfa başlığını ayarlama

Yalnızca bir başlık özelliği vardır: sayfanın başlığı. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sayfa başlığını düzenleyebilirsiniz:

 • Başlığı doğrudan kod içinde düzenleme (Kod görünümünde)
 • DOM panelinde başlık etiketini seçin ve Özellik Denetçisi'nde başlığı düzenleyin

Sayfanın anahtar kelimelerini belirleme

Birçok arama motoru robotu (dizinlemek üzere arama motorları bilgilerini toplamak üzere web'e otomatik olarak gözatan programlar) Anahtar Sözcük meta etiketinin içeriğini okur ve sayfalarınızı veritabanlarında dizinlemek için bilgileri kullanır. Kimi arama motorları dizinledikleri anahtar kelime sayısını veya karakterleri sınırladıklarından veya sınırı aştıysanız tüm anahtar kelimeleri yok saydığından, sadece birkaç tane iyi seçilmiş anahtar kelime kullanmak iyi bir fikirdir.

Anahtar kelime meta etiketi ekleme

 1. Ekle > HTML > Anahtar Kelimeler'i seçin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda anahtar sözcükleri virgülle ayırarak belirtin.

Anahtar sözcük meta etiketini düzenleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak anahtar kelimelerin meta açıklamalarını düzenleyebilirsiniz:

 • Anahtar kelimeyi doğrudan kod içinde düzenleme (Kod görünümünde)
 • DOM panelinde anahtar kelimenin meta etiketini seçip ardından Özellik Denetçisi'nde anahtar kelimeleri görüntüleyin, değiştirin veya silin.

Not:

Anahtar sözcükler virgülle ayrılmalıdır.

Sayfanın açıklamalarını belirleme

Birçok arama motoru robotu (dizinlemek üzere arama motorları bilgilerini toplamak üzere webe otomatik olarak gözatan programlar) Açıklama meta etiketinin içeriğini okur ve sayfalarınızı veritabanlarında dizinlemek için bilgileri kullanır. Bazıları sayfalarınızı veritabanlarında dizine almak için bilgileri kullanır ve bazıları da arama sonuçları sayfasında (belgenizin ilk birkaç satırını görüntülemek yerine) bilgileri görüntüler. Bazı arama motorları dizinledikleri karakter sayısını sınırlar, bu nedenle açıklamanızı az kelimeyle sınırlamak iyi bir fikirdir (örneğin, Beykoz, İstanbul'da mangal ikram hizmeti veya Dünya çapındaki müşteriler için uygun fiyatlarla web tasarımı)

Açıklama meta etiketi ekleme

 1. Ekle > HTML > Açıklama'yı seçin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusuna açıklayıcı metin girin.

Açıklama meta etiketini düzenleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak meta açıklamaları düzenleyebilirsiniz:

 • Açıklamayı doğrudan kod içinde düzenleme (Kod görünümünde)
 • DOM panelinde açıklamanın meta etiketini seçin ve Özellik Denetçisi'nde açıklamayı düzenleyin.

Sayfanın yenileme özelliklerini ayarlama

Belirli bir süre geçtikten sonra tarayıcınızın otomatik olarak sayfanızı yenileyeceği süreyi (geçerli sayfayı yeniden yükleyerek veya farklı bir sayfaya giderek) belirlemek için Yenileme öğesini kullanın. Bu öğe genellikle URL'nin değiştiğini belirten bir metin mesajını görüntüleyerek, kullanıcıları bir URL'den diğerine yeniden yönlendirmek için kullanılır.

Yenile meta etiketi ekleme

 1. Ekle > HTML > Meta'yı seçin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda özellikleri aşağıdaki gibi belirtin:

  Nitelik

  Meta etiketinin HTTP başlık bilgilerini (http-equivalent) içerdiğini belirtir.

  Değer

  Bu etikette verdiğiniz bilgi türünün refresh olduğunu belirtir.

  İçerik

  Tarayıcının sayfayı yenilemeden önce beklemesi gereken saniye cinsinden süreyi belirtin. Tarayıcının yüklemeyi tamamladıktan hemen sonra sayfayı yenilemesini sağlamak için bu kutuya 0 girin.

Yenile meta etiketini düzenleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yenile meta etiketini düzenleyebilirsiniz:

 • Özellikleri doğrudan kod içinde düzenleme (Kod görünümünde)
 • DOM panelinde veya kod içinde yenile meta etiketini seçip ardından Özellik Denetçisi'nde özellikleri düzenleyin.

Temel meta etiketini düzenleme

Sayfadaki tüm belge bağlantılı yolların ilişkili olduğu kabul edilen temel URL'yi ayarlama işlevine sahip Temel öğesini düzenleyebilirsiniz.

 1. DOM panelinde Temel öğesini seçin.

 2. Özellik denetçisinde Temel meta etiketi özelliklerini belirtin.

  Href

  Temel URL'dir. Dosyayı bulmak ve seçmek için Gözat düğmesini tıklatın veya kutuya yolu yazın.

  Hedef

  Bağlanan tüm belgelerin açılacağı çerçeveyi veya pencereyi belirtir. Geçerli çerçeve kümesindeki çerçevelerden birini veya aşağıdaki ayrılan adlardan birini seçin:

  • _blank bağlı belgeyi adlandırılmamış, yeni bir tarayıcı penceresine yükler.

  • _parent bağlı belgeyi, bağı içeren çerçevenin üst çerçeve kümesine ya da penceresine yükler. Bağı içeren çerçeve yuvalanmış değilse, bu _top öğesinin eşdeğeridir; bağlı belge tarayıcı penceresinin tamamında açılır.

  • _self bağlı belgeyi, bağla aynı çerçeveye ya da pencereye yükler. Bu hedef varsayılandır, bu nedenle genellikle bunu belirtmeniz gerekmez.

  • _top bağlı belgeyi tarayıcı penceresinin tamamında açarak tüm çerçeveleri kaldırır.

Geçerli belgeyle başka bir dosya arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir link etiketini düzenleyebilirsiniz.

Not:

head bölümündeki link etiketi body bölümündeki belgeler arasındaki HTML bağıyla aynı değildir.

 1. DOM panelinde veya Kod görünümünde Bağ öğesini seçin.

 2. Özellik denetiminde Bağ meta etiketi özelliklerini belirtin.

  Href

  Bir ilişki tanımladığınız dosyanın URL'sidir. Dosyayı bulmak ve seçmek için Gözat düğmesini tıklatın veya kutuya yolu yazın. Bu niteliğin, genel HTML anlamında bağ oluşturduğunuz dosyayı belirtmediğine dikkat edin; Bağ öğesinde belirtilen ilişki daha karmaşıktır.

  Kimlik

  Bağın benzersiz tanımlayıcısını belirtir.

  Başlık

  İlişkiyi tanımlar. Bu niteliğin, bağlı stil sayfalarıyla özel ilgisi vardır; daha fazla bilgi için World Wide Web Konsorsiyumu'nun web sitesindeki www.w3.org/TR/REC-html40/present/styles.html#style-external.

  Rel

  Geçerli belge ile Href kutusundaki belge arasındaki ilişkiyi belirtir. Olası değerler, Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, Help ve Bookmark öğelerini içerir. Birden fazla ilişki tanımlamak için değerleri boşlukla ayırın.

  Rev

  Geçerli belge ile Href kutusundaki belge arasındaki tersine ilişkiyi (Rel'in tersi) belirtir. Olası değerler Rel için olanlarla aynıdır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi