Canlı Görünüm'de öğeleri veya CSS Tasarımcısı'nda uygulanan seçicileri kendi HTML işaretlemeleriyle eşleyerek HTML yapısını düzenlemek için DOM panelini kullanmayı öğrenin.

DOM paneli statik ve dinamik içerik için etkileşimli bir HTML ağacı oluşturur. Bu görünüm, Canlı Görünüm'deki öğeleri karşılık gelen HTML işaretlemesiyle ve CSS Tasarımcısı'nda uygulanan seçicilerle görsel olarak eşlemenize yardımcı olur. DOM panelinde ayrıca HTML yapısında düzenlemeler de yapabilir ve değişiklikleri anında Canlı Görünüm'de görebilirsiniz.

DOM panelini açmak için Pencere > DOM öğesini seçin. DOM panelini açmak için klavyedeki Ctrl + / (Win); Cmd + / (Mac) tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Öğeleri doğrudan Canlı Görünüm'de eklemek üzere sürüklediğinizde öğeyi bırakmadan önce </> simgesi görünür. Bu simgeyi tıklatarak DOM panelini açabilir ve öğeyi belge yapısında uygun konuma ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Öğeleri doğrudan Canlı Görünüm'de ekleme.

DOM paneli Kod veya Tasarım görünümünde yalnızca statik öğeleri, Canlı görünümde ise statik ve dinamik öğeleri görüntüler.

Değişken ızgara belgelerinde, DOM paneli yalnızca HTML DOM yapısını görselleştirmenize izin verir ve HTML yapısını düzenlemenize izin vermez.

Not:

DOM panelinde yalnızca statik içeriği düzenleyebilirsiniz. Salt okunur veya dinamik öğeler daha koyu gri olarak gösterilir.

DOM paneli
DOM paneli

DOM panelinde gezinebilir ve bu paneli kullanıcı arabiriminde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir konuma yerleştirebilirsiniz. Diğer panellerle birlikte bu paneli de sabitleyebilirsiniz.

DOM panelini kullanma

 1. Gerekli belgeyi açın ve Pencere > DOM seçeneğini belirleyerek DOM panelini açın.

 2. Canlı görünüme geçin ve incelemek ya da düzenlemek istediğiniz öğeyi tıklatın.

  • Seçili öğenin HTML işaretlemesi DOM panelinde vurgulanır. 
  • Uygulanan seçici CSS Tasarımcısı'nda vurgulanır.
  • İlgili kod, Kod görünümünde vurgulanır.
  • İlgili kod, Etiket Seçici'de (mavi renkle) vurgulanır.

  Alternatif olarak, DOM panelinden bir HTML öğesi seçebilirsiniz. DOM panelinde herhangi bir öğeyi tıklattığınızda:

  • Canlı Görünüm kaydırılarak karşılık gelen öğe görüntülenir.
  • Kod Görünümü açıksa Kod Görünümü kaydırılarak bu öğeye karşılık gelen kod görüntülenir.
  • CSS Tasarımcısı (Seçiciler bölmesi) kaydırılır ve karşılık gelen en yakın seçici görüntülenir (öğeyi Canlı Görünüm'de tıklattığınızda olduğu gibi).
  • Etiket, Etiket Seçici'de vurgulanır.

  Farklı görünümler ve CSS Tasarımcısı arasındaki bu eşitleme, seçili öğeyle ilişkilendirilmiş HTML işaretlemesini ve stil uygulamasını bir bakışta görselleştirmenize olanak verir. 

 3. Öğeyi gerektiği şekilde düzenlemeye devam edin (HTML veya CSS düzenleme). DOM panelini kullanarak HTML işaretlemesini düzenleme hakkında bilgi için bkz. DOM panelini kullanarak HTML yapısını düzenleme. CSS Tasarımcısı hakkında bilgi için bkz. CSS Tasarımcısı'nı kullanarak sayfa mizanpajını yapma.

DOM panelini kullanarak HTML yapısını düzenleme

Sayfada şu anda seçili olan öğe DOM panelinde vurgulanır. Ok tuşlarını kullanarak dilediğiniz düğüme veya öğeye gidebilirsiniz.

 • Bir öğeyi veya düğümü seçmek için ilgili öğeyi veya düğümü tıklatın. Öğeyi veya düğümü genişletmek ya da daraltmak için HTML etiketini tıklatın veya etiketin yanındaki seçiciyi çift tıklatın.
 • Bir öğeyi veya düğümü çoğaltmak için, ilgili öğeyi veya düğümü sağ tıklatın ve ardından Çoğalt'ı tıklatın. Kendisiyle ilişkili bir kimlik bulunan bir öğeyi çoğalttığınızda, yeni (yinelenen) öğenin kimliği bir üst değere yükseltilir.
 • Bir öğeyi veya düğümü kopyalamak için, ilgili öğeyi veya düğümü sağ tıklatın ve ardından Kopyala'yı tıklatın. Bir öğeyi alt öğeleriyle birlikte kopyalarsanız alt öğeler de kopyalanır.
 • Bir öğeyi veya düğümü yapıştırmak için, kopyalanan öğelerin altında yuvalanmasını istediğiniz öğeyi veya düğümü tıklatın. Ardından, öğeyi veya düğümü sağ tıklatın ve Yapıştır'ı tıklatın. 
 • Kopyalanan öğeyi belirli bir öğenin veya düğümün alt öğesi olarak yapıştırmak için ilgili öğeyi veya düğümü (ana öğeyi) sağ tıklatın ve sonra da Alt Öğe Olarak Yapıştır'ı tıklatın.
 • Öğeleri taşımak veya yeniden düzenlemek için ilgili öğeyi DOM paneli içinden gerekli konuma sürükleyin.

Sürüklenen öğenin konumlandırılacağı yeri belirten yeşil bir çizgi görünür. Öğeyi gri renkle vurgulanmış öğenin (referans öğesinin) üzerine bırakırsanız bu öğe referans öğesinin ilk alt öğesi olarak konumlandırılır.

 • Bir öğeyi veya düğümü silmek için, ilgili öğeyi veya düğümü sağ tıklatın ve ardından Sil'i tıklatın.

DOM panelinde gerçekleştirdiğiniz işlemleri geri alabilir (Ctrl/Cmd + Z) veya yineleyebilirsiniz (Ctrl/Cmd + Y).

Klavye kısayolları:

 • Çoğalt - Ctrl + D (Win)/ Cmd + D (Mac)
 • Sil - Del veya Geri Tuşu
 • Kopyala - Ctrl + C (Win)/Cmd + C (Mac)
 • Yapıştır - Ctrl + V (Win)/Cmd + V (Mac)
 • Geri Al - Ctrl + Z (Win)/Cmd + Z (Mac)
 • Yinele - Ctrl + Y (Win)/Cmd + Y (Mac)

Yukarıda belirtilen işlemleri birden çok öğe üzerinde gerçekleştirmek için DOM panelinde öğeleri seçin:

 • Aralık seçimi için gerekli öğeleri Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın
 • Bitişik olmayan seçim için gerekli öğeleri Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın

Not:

Genellikle bir sayfa düzenlenirken Belge araç çubuğundaki Yenile düğmesi sayfanın yeniden yüklendiğini belirtmek için Dur düğmesine dönüşür. Sayfa yeniden yüklendikten sonra Yenile düğmesi sayfanın tamamen yüklendiğini belirtmek için tekrar görünür.

DOM panelindeki düzenleme seçenekleri
DOM panelindeki düzenleme seçenekleri

Önemli: Sayfanız JavaScript içeriyorsa DOM panelindeki sağ tıklatma menüsü bir süre görüntülenir ve daha sonra kaybolur. Sağ tıklatma menüsünü kullanmak için, Canlı Görünüm görüntülerini gizleyin (Canlı Görünüm seçenekleri > Canlı Görünüm Görüntülerini Gizle) ve ardından JavaScript'i devre dışı bırakın (Canlı Görünüm seçenekleri > JavaScript'i Devre Dışı Bırak).

DOM panelinde etiketleri, sınıfları ve kimlikleri düzenleme 

Etiketleri, sınıfları ve kimlikleri DOM panelinde çift tıklatarak düzenleyebilirsiniz. Ayrıca boşlukla ayırarak ilave sınıflar veya kimlikler ekleyebilirsiniz. Bir sınıf veya kimlik ile ilişkilendirilmemiş etiketler için, etiketi çift tıklattıktan sonra sınıfın veya kimliğin adını yazın.

Etiket, sınıf veya kimlik adını yazmaya başladığınızda kod ipuçları görünür. İpuçlarını yalnızca sınıflar olacak şekilde daraltmak isterseniz en başta nokta kullanarak yazmaya başlayın. İpuçlarında yalnızca kimlikleri görmek isterseniz en başta diyez (#) kullanarak yazmaya başlayın.

Sınıfları düzenleme
Sınıfları düzenleme

DOM panelinde öğe girme

DOM panelini kullanarak web sayfanıza aşağıdaki yollardan biriyle yeni öğeler ekleyebilirsiniz:

 • DOM panelinde Boşluk çubuğuna basın veya gerekli öğenin bitişiğindeki ekle simgesini tıklatın. Görüntülenen açılır menüde, seçeneklerden birini tıklatın. Birden çok öğeyi etiket içine almak için, gerekli öğeleri seçin ve ekleme seçenekleri arasından Etiketi Sar'ı seçin.
Düzenleme modunda yer tutucu olarak bir div etiketi eklenir ve görüntülenir. Gerekli etiket adını div etiketinin yerine yazabilirsiniz.
DOM panelindeki Ekle seçenekleri
DOM panelindeki Ekle seçenekleri

 • Ekle panelinden gerekli öğeyi tıklatın ve DOM paneline sürükleyin. Öğenin ekleneceği konumu belirten Canlı Kılavuzlar görünür. Öğeyi gerekli konuma bırakın.

Etiketleri eklemek için DOM panelini kullandığınızda, varsayılan metin (yer tutucu metni) ve etiketler için gerekli nitelikler de eklenir:

 • Şu etiketlerden birini ekleyip değişiklikleri onayladığınızda, varsayılan metin Kod görünümü, Canlı görünüm ve Tasarım görünümünde eklenir:
  div, header, nav, aside, article, section, footer, h1-h6 ve hgroup
 • Bir table etiketi ekleyip değişiklikleri onayladığınızda 3X3 boyutunda bir tablo eklenir.
 • Bir embed veya img etiketi ekleyip değişiklikleri onayladığınızda, Dosya Seç iletişim kutusu görüntülenir ve uygun bir dosya seçmenizi ister.
 • Bir meta etiketi ekleyip değişiklikleri onayladığınızda, Kod görünümüne şu kod eklenir: <meta name="" content="">
 • Bir figure etiketi ekleyip değişiklikleri onayladığınızda, yuvalanmış resim yazılı bir figure etiketi eklenir.
 • Bir ul veya ol etiketi ekleyip değişiklikleri onayladığınızda ol/ul etiketi ve yuvalanmış li etiketi eklenir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi