Dreamweaver'daki şablon etiketleri için sözdizimi kuralları eklemeyi öğrenmek amacıyla bu konuyu okuyun. Şablon etiketlerini el ile denetlemeyi öğrenin.

Dreamweaver, şablonlarda ve şablon tabanlı belgelerde bölgeleri belirtmek için HTML yorum etiketlerini kullanır, bu yüzden şablon tabanlı belgeler geçerli HTML dosyalarıdır. Bir şablon nesnesi eklediğinizde, koda şablon etiketleri eklenir.

Genel sözdizim kuralları şunlardır:

  • Boşluk görünen her yere istediğiniz kadar boşluk karakteri (harf boşluğu, sekme, satır) ekleyebilirsiniz. Boşluk karakterleri, bir yorumun en başı ve en sonu hariç zorunludur.

  • Nitelikler herhangi bir sırada verilebilir. Örneğin bir TemplateParam'da türü addan önce belirtebilirsiniz.

  • Yorum ve nitelik adları harf büyüklüğüne duyarlıdır.

  • Tüm niteliklerin tırnak işaretleri içinde olması gerekir. Tek veya çift tırnak kullanılabilir.

Şablon etiketleri

Dreamweaver, aşağıdaki şablon etiketlerini kullanır:

<!-- TemplateBeginEditable name="..." --> 
<!-- TemplateEndEditable --> 
<!-- TemplateParam name="..." type="..." value="..." --> 
<!-- TemplateBeginRepeat name="..." --> 
<!-- TemplateEndRepeat --> 
<!-- TemplateBeginIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIf --> 
<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIfClause --> 
<!-- TemplateExpr expr="..." --> (equivalent to @@...@@) 
<!-- TemplatePassthroughExpr expr="..." --> 
<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="..." -->

Örnek etiketler

Dreamweaver, aşağıdaki örnek etiketleri kullanır:

<!-- InstanceBegin template="..." codeOutsideHTMLIsLocked="..." --> 
<!-- InstanceEnd --> 
<!-- InstanceBeginEditable name="..." --> 
<!-- InstanceEndEditable --> 
<!-- InstanceParam name="..." type="..." value="..." passthrough="..." --> 
<!-- InstanceBeginRepeat name="..." --> 
<!-- InstanceEndRepeat --> 
<!-- InstanceBeginRepeatEntry --> 
<!-- InstanceEndRepeatEntry -->

Şablon sözdizimini denetleme

Dreamweaver, bir şablonu kaydettiğinizde şablon sözdizimini denetler, ancak şablon sözdizimini kendiniz el ile, şablonu kaydetmeden önce denetleyebilirsiniz. Örneğin Kod görünümünde bir şablon parametresi veya ifade eklerseniz, kodun sözdizimine uyup uymadığını denetleyebilirsiniz.

  1. Denetlemek istediğiniz belgeyi Belge penceresinde açın.
  2. Araçlar > Şablonlar > Şablon Sözdizimini Denetle'yi seçin.

    Sözdizimi bozuksa bir hata mesajı belirir. Hata mesajı hatayı tarif eder ve hatanın bulunduğu satıra işaret eder.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi