Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Kullanıcılardan bilgi toplama hakkında

Kullanıcılardan bilgi toplamak için web formlarını veya köprü metni bağlarını kullanabilir, bu bilgileri sunucunun belleğinde saklayabilir, sonra bunları, kullanıcının girdiği bilgileri esas alarak dinamik yanıtlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Kullanıcı bilgisi toplamak için en yaygın kullanılan araçlar HTML formları ve hipermetin bağlarıdır.

HTML formları

Kullanıcılardan bilgi toplamanıza ve bunları sunucunun belleğinde saklamanıza izin verir. Bir HTML formu bilgileri form parametreleri olarak veya URL parametreleri olarak gönderir.

Hipermetin bağları

Kullanıcılardan bilgi toplamanıza ve bunları sunucunun belleğinde saklamanıza izin verir. Kullanıcı bir bağı—örneğin, bir tercihi— tıkladığında, bağın çapa etiketinde belirtilen URL'ye eklenerek gönderilecek bir değer (veya değerler) belirtirsiniz. Kullanıcı bağı tıkladığında tarayıcı URL'yi ve ardına eklenen değeri sunucuya gönderir.

HTML form parametreleri

Form parametreleri sunucuya HTML formu kullanılarak, POST veya GET yöntemi ile gönderilir.

POST yöntemi kullanılırken, parametreler web sunucusuna, belgenin üstbilgisinin bir parçası olarak gönderilir ve standart yöntemleri kullanarak sayfayı görüntüleyen kişilere görünmez veya bu kişilerin erişimine açık olmaz. POST yöntemi, veritabanı içeriğini etkileyen (örneğin kayıt ekleme, güncelleme veya silme) veya e-posta ile gönderilen değerler için kullanılmalıdır.

GET yöntemi ise, parametreleri istenen URL'nin ardına ekler. Parametreler sırayla, sayfayı görüntüleyen herkes tarafından görülebilir. GET yöntemi arama formları için kullanılmalıdır.

Dreamweaver uygulamasını sunucuya form parametreleri gönderen HTML formlarını hızla tasarlamak için kullanabilirsiniz. Tarayıcıdan sunucuya bilgi aktarmak için kullandığınız yöntemin farkında olun.

Form parametreleri, karşılık gelen form nesnelerinin adlarını alır. Örneğin formunuzda txtSoyad adlı bir metin alanı varsa, ardından gelen form parametresi, kullanıcı Gönder düğmesini tıkladığında sunucuya gönderilir:

txtLastName=enteredvalue

Bir web uygulamasının kesin bir parametre değeri beklediği durumlarda (örneğin, birkaç seçenekten birine bağlı olarak bir işlem yaptığında), bir radyo düğmesi, onay kutusu veya liste/menü form nesnesi kullanarak kullanıcının gönderebileceği değerleri kontrol edin. Bu, kullanıcıların bilgileri yanlış yazmasını ve bu şekilde bir uygulama hatasına neden olmasını önler. Aşağıdaki örnek, üç seçenek sunan açılan bir menü formunu göstermektedir:

Açılır menü formu
Açılır menü formu

Her menü seçeneği, sunucuya bir form parametresi olarak gönderilen sabit kodlanmış bir değere karşılık gelir. Aşağıdaki örnekteki Liste Değerleri iletişim kutusu, her liste öğesini bir değer ile (Ekle, Güncelleştir veya Sil) eşleştirmektedir:

Liste Değerleri iletişim kutusu
Liste Değerleri iletişim kutusu

Bir form parametresi oluşturulduktan sonra Dreamweaver, parametrenin değerini alabilir bir web uygulamasında kullanabilir. Form parametresini Dreamweaver uygulamasında tanımladıktan sonra değerini bir sayfaya ekleyebilirsiniz.

URL parametreleri

URL parametreleri kullanıcı tarafından verilen bilgileri tarayıcıdan sunucuya geçmenizi sağlar. Sunucu bir istek aldığında ve isteğin URL'sine ekli parametreler olduğunda, sunucu parametrelere istenen sayfaya, sayfayı tarayıcıya sunmadan önce parametrelere erişim verir.

URL parametresi, URL'nin ardına eklenmiş bir ad-değer çiftidir. Parametre soru işareti (?) ile başlar ve ad=değer biçimini alır. Birden fazla URL parametresi varsa, her parametre bir ampersan (&) ile ayrılır. Aşağıdaki örnekte iki ad-değer çiftli bir URL parametresi gösterilmektedir:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

Bu örnek iş akışında uygulama, web tabanlı bir dükkan vitrinidir. Sitenin geliştiricileri mümkün olan en büyük kitleye ulaşmak istedikleri için site yabancı para birimlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar siteye giriş yaptıklarında, satılan kalemlerin fiyatlarını görecekleri para birimini seçebilmektedirler.

  1. Tarayıcı sunucudan report.cfm sayfasını ister. İstekte URL parametresi Currency="euro" bulunmaktadır. Currency="euro" değişkeni, getirilen tüm parasal miktarların Avrupa Birliği para birimi Avro olarak gösterileceğini belirtmektedir.

  2. Sunucu URL parametresini geçici olarak bellekte saklar.

  3. Report.cfm sayfası, kalemlerin maliyetlerini Avro olarak getirmek için parametreyi kullanır. Bu parasal miktarlar farklı para birimlerinin olduğu bir veritabanı tablosunda saklanabilir veya her kalem ile ilişkilendirilmiş tek bir para biriminden (uygulamanın desteklediği herhangi bir para birimi) dönüştürülebilir.

  4. Sunucu report.cfm sayfasını tarayıcıya gönderir ve kalemlerin değerlerini istenen para biriminde gösterir. Bu kullanıcı oturumu sona erdirdiğinde sunucu URL parametresinin değerini temizleyerek sunucu belleğini, yeni istekler almak üzere boşaltır.

    URL parametreleri, HTTP GET yöntemi bir HTML formu ile birlikte kullanıldığında oluşturulur. GET yöntemi, form gönderildiğinde parametre değerinin URL isteğinin ardına eklenmesini belirtmek için kullanılır.

    URL parametrelerinin tipik kullanımları arasında web sitelerini kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirme sayılabilir. Örneğin bir kullanıcının adı ve soyadından oluşan bir URL parametresi bir kullanıcının kimliğini doğrulamak, yalnızca kullanıcının abone olduğu bilgileri göstermek için kullanılabilir. Bunların bildik örnekleri arasında kullanıcının daha önce seçtiği hisse senedi piyasası sembollerine göre ayrı ayrı hisse senedi fiyatlarını gösteren finansal web siteleri sayılabilir. Web uygulaması geliştiriciler yaygın olarak URL parametrelerini uygulamalardaki değişkenlere değer geçmek için kullanırlar. Örneğin, bir web uygulamasındaki SQL değişkenlerine, arama sonuçları üretmek için arama terimleri geçebilirsiniz.

    URL parametreleri

Bir HTML bağında URL parametrelerini HTML çapa etiketinin href niteliği ile oluşturursunuz. URL parametrelerini ya Kod görünümünde (Görünüm > Kod) doğrudan niteliğe girer veya Özellik denetçisi Bağ kutusundaki bağ URL'sinin sonuna eklersiniz.

Aşağıdaki örnekte üç bağ, üç değer (Add, Update ve Delete) alabilen tek bir URL parametresi (action) oluşturmaktadır. Kullanıcı bir bağı tıkladığında bir parametre değeri sunucuya gönderilmekte ve istenen işlem yapılmaktadır.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

Özellik denetçisi (Pencere > Özellikler) aynı URL parametrelerini, bağı seçerek ve URL parametre değerlerini Bağ kutusundaki bağ URL'sinin sonuna ekleyerek oluşturmanıza izin verir.

Özellik denetçisi
Özellik denetçisi

Bir URL parametresi oluşturulduktan sonra Dreamweaver, parametrenin değerini alabilir bir web uygulamasında kullanabilir. URL parametresini Dreamweaver uygulamasında tanımladıktan sonra değerini bir sayfaya ekleyebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi