Dreamweaver sayfanız için font ve arka plan rengi gibi HTML sayfa özellikleri ve CSS özelliklerinin yanı sıra arka plan görüntüsü özelliklerini ayarlamayı öğrenin.

Dreamweaver uygulamasında oluşturduğunuz her sayfa için Sayfa Özellikleri iletişim kutusunu (Dosya > Sayfa Özellikleri) kullanarak mizanpaj ve biçimlendirme özellikleri belirleyebilirsiniz. Sayfa Özellikleri iletişim kutusu varsayılan font ailesini ve font boyutunu, arka plan rengini, kenar boşluklarını, bağ stillerini ve sayfa tasarımının diğer birçok öğesini belirlemenize olanak sağlar. Oluşturduğunuz her yeni sayfa için yeni sayfa özellikleri atayabilir ve varolan sayfalarda bu özellikleri değiştirebilirsiniz. Sayfa Özellikleri iletişim kutusunda yapmış olduğunuz değişiklikler tüm sayfa için geçerlidir.

Dreamweaver size sayfa özelliklerini değiştirmek için iki yöntem sunar: CSS veya HTML. Adobe, arka plan ayarlamak ve sayfa özelliklerini değiştirmek için CSS kullanılmasını önerir.

Not:

Seçtiğiniz sayfa özellikleri yalnızca etkin belgeye uygulanır. Sayfa harici CSS stil sayfası kullanıyorsa, bu stil sayfasını kullanan diğer tüm sayfaları etkileyeceğinden Dreamweaver, stil sayfasında ayarlanan etiketlerin üzerine yazmaz.

CSS sayfa fontunu, arka plan rengini ve arka plan görüntüsü özelliklerini ayarlama

Font, arka plan rengi ve arka plan görüntüsü olmak üzere web sayfalarınız için temel sayfa mizanpajı seçeneklerini belirlemek üzere Sayfa Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

 1. Dosya > Sayfa Özellikleri'ni seçin veya metin Özellik denetçisinden Sayfa Özellikleri düğmesini tıklatın.

 2. Görünüm (CSS) kategorisini seçin ve seçenekleri ayarlayın.

  Sayfa Fontu

  Web sayfalarınızda kullanılacak varsayılan font ailesini belirler. Dreamweaver, metin öğesi için özel olarak farklı bir font ayarlanmadıkça belirlediğiniz font ailesini kullanır.

  Boyut

  Web sayfalarınızda kullanılacak varsayılan font boyutunu belirler. Dreamweaver, metin öğesi için özel olarak farklı bir font boyutu ayarlanmadıkça belirlediğiniz font boyutunu kullanır.

  Metin Rengi

  Fontların oluşturulacağı varsayılan rengi belirler.

  Arka Plan Rengi

  Sayfanızın arka plan rengini ayarlar. Arka plan rengi kutusunu tıklatın ve Renk Seçici'den bir renk seçin.

  Arka Plan Görüntüsü

  Arka plan görüntüsünü ayarlar. Gözat düğmesini tıklatın ve ardından bir görüntüye gidin ve seçin. Ayrıca, Arka Plan Görüntüsü kutusuna arka plan görüntüsünün yolunu da girebilirsiniz.

  Arka plan görüntüsü tüm pencereyi doldurmuyorsa, Dreamweaver tarayıcıların yaptığı gibi görüntüyü döşer (yineler). (Arka plan görüntüsünün döşenmesini engellemek için görüntü döşenmesini devre dışı bırakmak üzere Basamaklı Stil Sayfaları öğesini kullanın.)

  Yinele

  Arka plan görüntüsünün sayfada nasıl görüntüleneceğini belirler:

  • Arka plan görüntüsünü yalnızca bir kez görüntülemek için Yineleme Yok seçeneğini belirleyin.

  • Görüntüyü yatay ve dikey yinelemek veya döşemek için Yinele seçeneğini belirleyin.

  • Görüntüyü yatay olarak döşemek için Yinele-x seçeneğini belirleyin.

  • Görüntüyü dikey olarak döşemek için Yinele-y seçeneğini belirleyin.

  Sol Kenar Boşluğu ve Sağ Kenar Boşluğu

  Sağ ve sol sayfa kenar boşluklarının boyutunu belirler.

  Üst Kenar Boşluğu ve Alt Kenar Boşluğu

  Üst ve alt sayfa kenar boşluklarının boyutunu belirler.

HTML sayfa özelliklerini ayarlama

Sayfa Özellikleri iletişim kutusunun bu kategorisinde özelliklerin belirlenmesi, sayfanızın CSS yerine HTML formatlanmasına neden olur.

 1. Dosya > Sayfa Özellikleri'ni seçin veya metin Özellik denetçisinden Sayfa Özellikleri düğmesini tıklatın.

 2. Görünüm (HTML) kategorisini seçin ve seçenekleri ayarlayın.

  Arka Plan Görüntüsü

  Arka plan görüntüsünü ayarlar. Gözat düğmesini tıklatın ve ardından bir görüntüye gidin ve seçin. Ayrıca, Arka Plan Görüntüsü kutusuna arka plan görüntüsünün yolunu da girebilirsiniz.

  Arka plan görüntüsü tüm pencereyi doldurmuyorsa, Dreamweaver tarayıcıların yaptığı gibi görüntüyü döşer (yineler). (Arka plan görüntüsünün döşenmesini engellemek için görüntü döşenmesini devre dışı bırakmak üzere Basamaklı Stil Sayfaları öğesini kullanın.)

  Arka Plan

  Sayfanızın arka plan rengini ayarlar. Arka plan rengi kutusunu tıklatın ve Renk Seçici'den bir renk seçin.

  Metin

  Fontların oluşturulacağı varsayılan rengi belirler.

  Bağ

  Bağ metnine uygulanacak rengi belirler.

  Ziyaret Edilen Bağlar

  Ziyaret edilen bağlara uygulanacak rengi belirler.

  Etkin Bağlar

  Fare (veya işaretçi) bir bağı tıklattığında uygulanacak rengi belirler.

  Sol Kenar Boşluğu ve Sağ Kenar Boşluğu

  Sağ ve sol sayfa kenar boşluklarının boyutunu belirler.

  Üst Kenar Boşluğu ve Alt Kenar Boşluğu

  Üst ve alt sayfa kenar boşluklarının boyutunu belirler.

Sayfa için başlık ve kodlama özelliklerini ayarlama

Sayfa Özellikleri'ndeki Başlık/Kodlama seçenekleri, web sayfalarınızı yazmak için kullanılan dile özel belge kodlama türünü belirlemenizi sağlar. Başlık/Kodlama seçenekleri ayrıca bu kodlama türüyle kullanılacak Unicode Normalleştirme Formu'nu da belirlemenizi sağlar.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosya > Sayfa Özellikleri'ni tıklatın
  • Pencere > Özellikler'i ve ardından metnin Özellik Denetçisi'nden Sayfa Özellikleri'ni tıklatın.
 2. Sayfa Özellikleri panelinden Başlık/Kodlama kategorisini seçin. Şu seçenekleri yapılandırabilirsiniz:

  • Başlık: Belge penceresinin ve birçok tarayıcı penceresinin başlık çubuğunda görüntülenen sayfa başlığını belirler.
  • Belge Türü (DTD): Belge türü tanımını belirler. Örneğin, açılan menüden XHTML 1.0 Geçişli veya XHTML 1.0 Sabit seçeneklerinden birini belirleyerek XHTML uyumlu HTML belgesi yapabilirsiniz.
  • Kodlama: Belgedeki karakterler için kullanılan kodlamayı belirler. Belge kodlaması olarak Unicode (UTF-8) kodlamasını seçerseniz varlık kodlaması gerekmez çünkü UTF-8 tüm karakterli güvenli şekilde temsil edebilir. Başka bir belge kodlaması seçerseniz belirli karakterleri temsil etmek için varlık kodlaması gerekebilir. Karakter varlıkları hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Yeniden Yükle: Mevcut belgeyi dönüştürür veya yeni kodlamayı kullanarak belgeyi yeniden açar.
  • Unicode Normalleştirme Formu: Yalnızca belge kodlaması olarak UTF‑8 seçeneğini belirlerseniz etkinleştirilir. Dört adet Unicode Normalleştirme Formu vardır. World Wide Web'de Karakter Modeli'nde en sık kullanılan form olduğundan en önemlisi Normalleştirme Formu C'dir. Adobe bütünlük sağlamak için diğer üç Unicode Normalleştirme Formunu da sağlar. Unicode'da bazı karakterler benzerdir ancak belge içinde farklı yöntemlerle kaydedilebilir. Örneğin, “ë” (e‑çift noktalı) tek bir karakter olarak, “e‑umlaut” veya iki karakter olarak, “normal Latin e” + “birleştirilen iki nokta” olarak görüntülenebilir. Unicode birleştirme karakteri, önceki karakterle kullanılan karakterdir, böylece çift nokta “Latin e” harfinin üzerinde görüntülenir. Her iki form da aynı görsel tipografiyle sonuçlanır ancak dosyaya kaydedilen her form için farklıdır. Normalleştirme, farklı formlarda kaydedilebilecek tüm karakterlerin aynı formu kullanarak kaydedilmesini sağlama işlemidir. Diğer bir deyişle, belgedeki tüm “ë” karakterleri tek bir “e‑çift nokta” veya “e” + “birleştirilen iki nokta” olarak kaydedilir. Bunlar, belgede her iki formda da kaydedilmez. Unicode Normalleştirme ve kullanılabilecek belirli formlar hakkında daha fazla bilgi için www.unicode.org/reports/tr15 adresindeki Unicode web sitesine bakın.
  • Unicode İmzası İçer (BOM): Belgeye Bayt Sırası İşareti (BOM) ekler. BOM, dosyanın Unicode olduğunu ve dosya Unicode ise, aşağıdaki baytların bayt sırasını belirten metin dosyasının başlangıcına eklenen 2 ila 4 bayttır. UTF‑8'in bayt sırası olmadığı için UTF‑8 BOM eklemek isteğe bağlıdır. UTF‑16 ve UTF‑32 için bu gereklidir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi