Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Dinamik içerik hakkında

İçeriği sağlayan sunucu davranışını düzenleyerek sayfanızdaki dinamik içeriği değiştirebilirsiniz. Örneğin, sayfanıza daha fazla kayıt sağlamak için kayıt kümesinin sunucu davranışını düzenleyebilirsiniz.

Sayfadaki dinamik içerik, Sunucu Davranışları panelinde listelenir. Örneğin, sayfanıza kayıt kümesi eklerseniz, Sunucu Davranışları panelinde bu kayıt kümesi aşağıdaki gibi listelenir:

Recordset(myRecordset)

Sayfanıza başka bir kayıt kümesi eklerseniz, Sunucu Davranışları panelinde her iki kayıt kümesi de aşağıdaki gibi listelenir:

Recordset(mySecondRecordset)Recordset(myRecordset)

Dinamik içerik düzenleme

 1. Sunucu Davranışları panelini (Pencere > Sunucu Davranışları) açın.
 2. Sunucu davranışlarını görüntülemek için Artı (+) düğmesini tıklatın ve paneldeki sunucu davranışını çift tıklatın.

  Orijinal veri kaynağını tanımlamak için kullandığınız iletişim kutusu görünür.

 3. İletişim kutusunda değişikliklerinizi yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Dinamik içerik silme

 1. Sayfaya dinamik içerik ekledikten sonra bunu aşağıdaki yöntemlerden biriyle silin:
  • Sayfadaki dinamik içeriği seçin ve Delete tuşuna basın.

  • Dinamik içeriği Sunucu Davranışları panelinden seçin ve Eksi (-) düğmesini tıklatın.

  Not:

  Bu işlem, veritabanından dinamik içeriği alan sayfadaki sunucu tarafı komut dosyasını kaldırır. Veritabanındaki verileri silmez.

Dinamik içeriği test etme

Canlı görünümü kullanarak dinamik içeriğin önizleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Dinamik içerik görüntülenirken aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Sayfa tasarım araçlarını kullanarak sayfanın mizanpajını ayarlama

 • Dinamik içerik ekleme, düzenleme veya silme

 • Sunucu davranışları ekleme, düzenleme veya silme

 1. Dinamik içeriği görüntülemek için Canlı görünüm düğmesini tıklatın.
 2. Sayfada gerekli değişiklikleri yapın. Değişiklik yapmak ve bu değişikliklerin etkisini görmek için Canlı görünüm ve Tasarım veya Kod görünümü arasında geçiş yapmanız gerekir.

Adobe Contribute kullanıcılarının dinamik içeriği düzenlemesine izin verme

Contribute kullanıcısı dinamik içerik veya görünmez öğeler (komut dosyaları ve yorumlar gibi) içeren bir sayfayı düzenlediğinde, Contribute uygulamasını dinamik içeriği ve görünmez öğeleri sarı işaretleyiciler olarak görüntüler. Varsayılan olarak Contribute kullanıcıları bu işaretçileri seçemez veya silemez.

Contribute kullanıcılarının sayfadaki dinamik içeriği veya diğer görünmez öğeleri seçebilmesini veya silebilmesini istiyorsanız, buna izin vermek için izin-grup ayarlarını değiştirebilirsiniz; Contribute kullanıcıları normalde bunu seçmelerine izin verseniz bile hiçbir zaman dinamik içeriği düzenleyemez.

Not:

Bazı sunucu teknolojilerini kullanarak sunucu etiketi veya işlevi yoluyla statik metin görüntüleyebilirsiniz. Contribute kullanıcılarının bu tür bir sunucu teknolojisini kullanan dinamik sayfadaki statik metni düzenlemelerine izin vermek için, statik metni sunucu etiketlerinin dışına yerleştirin Daha fazla bilgi için bkz: Adobe Contribute Yönetimi.

 1. Site > Contribute Sitesi Yönet'i seçin.
 2. Contribute uyumluluğu için belirli gerekli seçenekler etkin değilse, iletişim kutusunda bu seçenekleri etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Bu seçenekleri ve Contribute uyumluluğunu etkinleştirmek için Tamam'ı tıklatın.
 3. Sizden istendiğinde, yönetici şifresini yazıp Tamam'ı tıklatın.

  Web Sitesi Yönet iletişim kutusu görünür.

 4. Kullanıcılar Ve Roller kategorisinde bir rol seçin ve ardından Rol Ayarlarını Düzenle düğmesini tıklatın.
 5. Düzenleme kategorisini seçin ve komut dosyalarını ve formları korumak için seçeneğin seçimini kaldırın.
 6. Ayarları Düzenle iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
 7. Web Sitesi Yönet iletişim kutusunu kapatmak için Kapat'ı tıklatın.

Özellik denetimi ile kayıt kümelerini değiştirme

Özellik denetimini seçilen kayıt kümesini değiştirmek için kullanın. Kullanılabilen seçenekler sunucu modeline göre değişir.

 1. Özellik denetimini açın (Pencere > Özellikler) ve ardından Sunucu Davranışları panelindeki (Pencere > Sunucu Davranışı) kayıt kümesini seçin.
 2. Seçeneklerden istediğinizi düzenleyin. Denetimde yeni bir seçenek belirlediğinizde Dreamweaver uygulaması sayfayı güncelleştirir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi