Dreamweaver'da etiket kitaplığı, etiket, nitelik ve nitelik değeri ekleyin, değiştirin ve silin. Etiket kitaplığının özelliklerini ayarlama.

Dreamweaver'daki etiket kitaplığı, Dreamweaver'ın etiketleri nasıl formatlaması gerektiğiyle ilgili bilgilerin yanı sıra belirli türdeki etiketlerin koleksiyonudur. Etiket kitaplıkları, hedef tarayıcı denetimleri, Etiket Seçici ve diğer kodlama özellikleri ile Dreamweaver'ın kod ipuçları için kullandığı etiketler hakkında bilgileri sağlar. Etiket Kitaplığı düzenleyicisini kullanarak etiket kitaplıkları, etiketler, nitelikler ve nitelik değerleri ekleyebilir veya silebilir; etiket kitaplığı için format da olmak üzere özellikleri ayarlayabilir (kodun kolay tanımlanabilmesi için); etiketleri ve nitelikleri düzenleyebilirsiniz.

Etiket Kitaplığı düzenleyicisini açma ve kapatma

 1. Etiket kitaplığı düzenleyicisini açmak için Araçlar >Etiket Kitaplıkları'nı seçin.

  Etiket Kitaplığı Düzenleyicisi iletişim kutusu görüntülenir. (Bu iletişim kutusunun seçenekleri seçili etikete göre değişir.)

 2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Etiket Kitaplığı düzenleyicisini kapatın:
  • Değişiklikleri kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

  • Değişiklikleri kaydetmeden düzenleyiciyi kapatmak için İptal'i tıklatın.

  Not:

  İptal'i tıklattığınızda, Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde yaptığınız tüm değişiklikler atılır. Bir etiketi veya etiket kitaplığını sildiyseniz, geri getirilir.

Kitaplık, etiket ve nitelik ekleme

Dreamweaver'da etiket kitaplıklarına etiket kitaplığı, etiket ve nitelik eklemek için Etiket Kitaplığı düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Etiket kitaplığı ekleme

 1. Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde (Araçlar > Etiket Kitaplıkları), Artı (+) düğmesini tıklatın ve Yeni Etiket Kitaplığı'nı seçin.

 2. Kitaplık Adı kutusuna bir ad yazın (örneğin, Diğer Etiketler) ve Tamam'ı tıklatın.

Etiket kitaplığına etiket ekleme

 1. Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde (Araçlar > Etiket Kitaplıkları), Artı (+) düğmesini tıklatın ve Yeni Etiketler'i seçin.

 2. Etiket Kitaplığı açılır menüsünü belirleyin ve bir etiket kitaplığı seçin.
 3. Yeni etiketin adını yazın. Birden fazla etiket eklemek için etiket adlarını bir virgül ve boşlukla ayırın (örneğin: cfgraph, cfgraphdata).
 4. Yeni etiketlerin karşılık gelen kapama etiketleri varsa (</...>), Son Etiketleri Eşleştirme'yi seçin.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Etikete nitelikler ekleme

 1. Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde (Araçlar > Etiket Kitaplıkları), Artı (+) düğmesini tıklatın ve Yeni Nitelikler'i seçin.

 2. Etiket Kitaplığı açılır menüsünde bir etiket kitaplığı seçin.
 3. Etiket açılır menüsünden bir etiket seçin.
 4. Yeni niteliğin adını yazın. Birden fazla nitelik eklemek için nitelik adlarını bir virgül ve boşlukla ayırın (örneğin: yükseklik, genişlik).
 5. Tamam'ı tıklatın.

Kitaplıkları, etiketleri ve nitelikleri düzenleme

Etiket kitaplığının özelliklerini ayarlamak ve kitaplıktaki etiketler ile nitelikleri düzenlemek için Etiket Kitaplığı düzenleyicisini kullanın.

Etiket kitaplığının özelliklerini ayarlama

 1. Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde (Araçlar > Etiket Kitaplıkları), Etiketler listesinden bir etiket kitaplığı (etiket değil) seçin.

  Not:

  Etiket kitaplıklarının özellikleri sadece bir etiket kitaplığı seçildiğinde görüntülenir. Etiket kitaplıkları Etiketler listesinde en üst seviye klasörler tarafından temsil edilir; örneğin, HTML Etiketleri klasörü etiket kitaplığını temsil eder, HTML Etiketleri klasöründeki kısaltmalar klasörü etiketi temsil eder.

 2. Kullanılanlar listesinde etiket kitaplığını kullanması gereken tüm belde türlerini seçin.

  Burada belirlediğiniz belge türleri, belirtilen etiket kitaplığı için kod ipuçlarını sağlayacak belge türlerini belirler. Örneğin, belirtilen etiket kitaplığı için HTML seçeneği belirlenmemişse, bu etiket kitaplığı için kod ipuçları HTML dosyalarında görüntülenmez.

 3. (İsteğe bağlı) Etiket Öneki kutusuna etiketlerin önekini girin.

  Not:

  Önek, kod içindeki etiketi belirli bir etiket kitaplığının bölümü olarak tanımlamak için kullanılır. Bazı etiket kitaplıkları önekleri kullanmaz.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Etiket kitaplığında bir etiketi düzenleme

 1. Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde (Araçlar > Etiket Kitaplıkları), Etiketler listesinde bir etiket kitaplığını genişletin ve etiketi seçin.

 2. Aşağıdaki Etiket Formatı seçeneklerinden herhangi birini ayarlayın:

  Satır Kesmeleri

  Dreamweaver'ın satır kesmesini etikette nereye ekleyeceğini belirler.

  İçindekiler

  Dreamweaver'ın etiket içeriğini nasıl ekleyeceğini belirler; diğer bir deyişle, içeriğe satır kesmesi, formatlama ve girintileme kuralları uygulayıp uygulamayacağını belirler.

  Büyük/Küçük Harf

  Belirli bir etiketin harf durumunu belirler. Varsayılan, Küçük Harf, Büyük Harf veya Karışık Harf Durumu seçeneklerinden birini belirleyin. Karışık Harf Durumu'nu seçerseniz, Etiket Adı Karışık Harf Durumu iletişim kutusu görüntülenir. Dreamweaver'ın etiketi eklerken kullanması gereken harf durumuyla etiketi yazın (örneğin, getProperty) ve Tamam'ı tıklatın.

  Varsayılanı Ayarla

  Tüm etiketlerin varsayılan harf durumunu ayarlar. Görüntülenen Varsayılan Etiket Harf Durumu iletişim kutusunda <BÜYÜK HARF> veya <küçük harf> seçeneklerinden birini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  XML ve XHTML standartlarına uyması için varsayılan harf durumunuzu küçük harf olarak ayarlamak isteyebilirsiniz.

Etiketin niteliğini düzenleme

 1. Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde (Araçlar > Etiket Kitaplıkları), Etiketler listesinde bir etiket kitaplığını genişletin ve etiket niteliğini seçin.

 2. Nitelik Harf Durumu açılır menüsünde Varsayılan, Küçük Harf, Büyük Harf veya Karışık Harf Durumu seçeneklerinden birini belirleyin.

  Karışık Harf Durumu'nu seçerseniz, Nitelik Adı Karışık Harf Durumu iletişim kutusu görüntülenir. Dreamweaver'ın niteliği eklerken kullanması gereken harf durumuyla etiketi yazın (örneğin, onClick) ve Tamam'ı tıklatın.

  Nitelik adlarının tümü için varsayılan harf durumunu ayarlamak üzere Varsayılanı Ayarla bağını tıklatın.

 3. Nitelik Türü açılır menüsünde niteliğin türünü seçin.

  Numaralandırılmış'ı seçerseniz, Değerler kutusuna niteliğin izin verilen tüm değerlerini yazın Değerleri boşlukla değil, virgüllerle ayırın. Örneğin, cfchart etiketinin showborder niteliğinin numaralandırılmış değerleri yes,no olarak listelenir.

Kitaplıkları, etiketleri ve nitelikleri silme

 1. Etiket Kitaplığı düzenleyicisinde (Araçlar > Etiket Kitaplıkları), Etiketler kutusundan bir etiket kitaplığı, etiket veya nitelik seçin.

 2. Eksi (–) düğmesini tıklatın.
 3. Öğeyi kalıcı olarak silmek için Tamam'ı tıklatın.

  Öğe, Etiketler kutusundan kaldırılır.

 4. Etiket Kitaplığı düzenleyicisini kapatmak ve silme işlemini tamamlamak için Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi