Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Arama ve sonuç sayfaları hakkında

Kullanıcıların veritabanınızda arama yapmasına ve arama sonuçlarını görüntülemesine olanak tanıyan bir dizi sayfa oluşturmak için Dreamweaver'ı kullanabilirsiniz.

Çoğu durumda bu özelliği web uygulamanıza eklemek için en az iki sayfaya ihtiyacınız olur. İlk sayfa, kullanıcıların arama parametrelerini girdiği HTML formunun bulunduğu bir sayfadır. Bu sayfa herhangi bir arama işlemi yapmazsa da arama sayfası olarak anılır.

İkinci sayfa sonuç sayfasıdır, işin çoğunu yapar. Sonuç sayfası aşağıdaki işleri yapar:

 • Arama sayfasının gönderdiği arama parametrelerini okur

 • Veritabanına bağlanır ve kayıtları tarar

 • Bulunan kayıtlardan bir kayıt kümesi oluşturur

 • Kayıt kümesinin içindekileri gösterir

  İsterseniz bir ayrıntı sayfası da ekleyebilirsiniz. Ayrıntı sayfası kullanıcılara sonuç sayfasındaki belirli bir kayıt hakkında daha fazla bilgi verir.

  Yalnızca bir arama parametreniz varsa, Dreamweaver, SQL sorgularını ve değişkenlerini kullanmaksızın web uygulamanıza arama yeteneği eklemenize olanak tanır. Sayfalarınızı tasarlamanız ve birkaç iletişim kutusunu tamamlamanız yeterlidir. Birden fazla arama parametreniz varsa, bir SQL deyimi yazmanız ve birden çok değişken tanımlamanız gerekir.

  Dreamweaver, SQL sorgusunu sayfanıza ekler. Sayfa sunucuda çalıştığında veritabanındaki her kayıt tablosu kontrol edilir. Bir kayıttaki belirtilen bir alan SQL sorgusu koşullarınızı karşılıyorsa, kayıt kayıt kümesine dahil edilir. SQL sorgusu sonuç olarak yalnızca arama sonuçlarından oluşan bir kayıt kümesi oluşturur.

  Örneğin saha satış elemanları, belirli bir yöredeki belirli bir düzeyin üzerinde geliri olan müşteriler hakkında bilgi sahibi olabilir. Arama sayfasındaki bir formda satış elemanı coğrafi bir yöreyi ve minimum gelir düzeyini girer, sonra bu iki değeri sunucuya göndermek için Gönder düğmesini tıklatır. Sunucuda değerler sonuç sayfasının SQL deyimine iletilir; cümle de yalnızca belirtilen yörede bulunan ve belirtilen düzeyin üzerinde geliri olan müşterileri içere bir kayıt kümesi oluşturur.

Arama sayfasını oluşturma

Web'deki bir arama sayfası, tipik olarak kullanıcının arama parametreleri girdiği form alanları içerir. Arama sayfanızda en azından bir HTML formu ve bir Gönder düğmesi olması gerekir.

Arama sayfasına bir HTML formu eklemek için aşağıdaki yordamı tamamlayın.

 1. Arama sayfasını veya yeni bir sayfayı açın ve Ekle > Form > Form'u seçin.

  Sayfada boş bir form oluşturulur. Formun ince kırmızı çizgilerle temsil edilen sınırlarını görmek için görünmez Öğeler'i (Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler) etkinleştirmeniz gerekebilir.

 2. Kullanıcıların arama parametrelerini girmeleri için Ekle menüsünden Form'u seçerek form nesneleri ekleyin.

  Form nesneleri arasında metin alanları, menüler, seçenekler ve radyo düğmeleri sayılabilir. Kullanıcıların aramalarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için istediğiniz kadar form nesnesi ekleyebilirsiniz. Ancak sayfanıza eklediğiniz arama parametresi sayısı ne kadar artarsa SQL deyiminizin de o kadar karmaşık olacağını unutmayın.

 3. Forma bir Gönder düğmesi ekleyin (Ekle > Form > Düğme).
 4. (İsteğe bağlı) Gönder düğmesinin etiketini; düğmeyi seçip, Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) açıp, Değer kutusuna yeni bir değer girerek değiştirebilirsiniz.

  Bundan sonra forma; kullanıcı Gönder düğmesini tıklattığında arama parametrelerini nereye göndereceğini söylersiniz.

 5. Formu; Belge penceresinin en altındaki etiket seçicide <form> etiketini seçerek, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi seçin:
  Form etiketi
 6. Formun Özellik denetçisindeki Eylem kutusuna, veritabanı aramasını yapacak sonuç sayfasının dosya adını girin.
 7. Yöntem açılır menüsünde; formun verileri sunucuya nasıl göndereceğini belirlemek için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
  • GET form verilerini, bunları URL'ye bir sorgu dizesi olarak ekleyerek gönderir. URL'ler 8192 karakter ile sınırlı olduğundan uzun formlarda GET yöntemini kullanmayın.

  • POST form verilerini bir mesajın gövdesinde gönderir.

  • Varsayılan tarayıcının varsayılan yöntemini (genellikleGET) kullanır.

   Arama sayfası tamamlandı.

Basit bir sonuç sayfası oluşturma

Kullanıcı formun Ara düğmesini tıklattığında arama parametreleri sunucudaki bir arama sonuç sayfasına gönderilir. Kayıtların veritabanından alınmasından tarayıcıdaki arama sayfası değil sunucudaki sonuç sayfası sorumludur. Arama sayfası sunucuya tek bir parametre gönderirse, sonuç sayfasını SQL sorguları ve değişkenleri kullanmadan oluşturabilirsiniz. Arama sayfasının gönderdiği arama parametresine uymayan kayıtları hariç tutan bir filtre ile basit bir kayıt kümesi oluşturursunuz.

Not:

Birden fazla arama koşulunuz varsa, kayıt kümenizi tanımlamak için gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusunu kullanırsınız (bkz. Gelişmiş bir sonuç sayfası oluşturma ).

Arama sonuçlarını tutacak kayıt kümesini oluşturma

 1. Sonuç sayfasını Belge penceresinde açın.

  Henüz bir sonuç sayfanız yoksa, boş bir dinamik sayfa oluşturun (Dosya > Yeni > Boş Sayfa).

 2. Veri Bağlantıları panelini (Pencere > Veri Bağlantıları) açıp, Artı (+) düğmesini tıklatıp, açılır menüden Kayıt Kümesi'ni seçerek bir kayıt kümesi oluşturabilirsiniz.
 3. Basit Kayıt Kümesi iletişim kutusunun açıldığından emin olun.
  Kayıt kümesi iletişim kutusu

  Not:

  Gelişmiş iletişim kutusu görünürse, Basit düğmesini tıklatarak basit iletişim kutusuna geçin.

 4. Kayıt kümesine bir ad girin ve bir bağlantı seçin.

  Bağlantı, kullanıcının aramasını istediğiniz verileri içeren veritabanına kurulmalıdır.

 5. Tablo açılır menüsünde veritabanında aranacak tabloyu seçin.

  Not:

  Tek parametrelik bir aramada yalnızca tek bir tabloda arama yapabilirsiniz. Aynı anda birden fazla tabloda arama yapmak için gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusunu kullanmalı ve bir SQL sorgusu tanımlamalısınız.

 6. Kayıt kümesine tablo sütunlarının yalnızca bazılarını katmak için Seçili'yi tıklatın ve istenen sütunları, listeden Control (Windows) veya Command tuşu (Macintosh) basılıyken tıklatarak seçin.

  Yalnızca sonuç sayfasında göstermek istediğiniz bilgileri içeren sütunları dahil etmelisiniz.

  Şimdilik Kayıt Kümesi iletişim kutusunu açık bırakın. Kutuyu bundan sonra, arama sayfasının gönderdiği parametreleri almak ve parametrelere uymayan kayıtları listeden çıkaran bir kayıt kümesi filtresi oluşturmak için kullanacaksınız.

Kayıt kümesi filtresini oluşturma

 1. Filtre bölgesindeki ilk açılır menüden eşleşen değer arayacağınız veritabanı tablosu sütununu seçin.

  Örneğin arama sayfasının gönderdiği değer bir şehir adıysa, tablonuzda şehir adlarının bulunduğu sütunu seçin.

 2. İlk menünün yanındaki açılır menüden eşittir simgesini seçin (varsayılan olmalıdır).
 3. Üçüncü açılır menüden; arama sayfanızdaki form POST yöntemini kullanıyorsa Form Değişkeni'ni, GET yöntemini kullanıyorsa URL Parametresi'ni seçin.

  Arama sayfası sonuç sayfasına bilgi iletmek için ya bir form değişkeni ya da bir URL parametresi kullanır.

 4. Dördüncü kutuya, arama sayfasında arama parametresini kabul eden form nesnesinin adını girin.

  Nesnenin adı, form değişkeninin veya URL parametresinin adı yerine geçer. Nesnenin adını; arama sayfasına geçip, form nesnesini seçmek üzere formda tıklatıp, nesne adına Özellik denetçisinde bakarak alabilirsiniz.

  Örneğin yalnızca belirli ülkelere yapılan macera gezilerini içeren bir kayıt kümesi oluşturmak istediğinizi varsayın. Tabloda TRIPLOCATION adında bir sütununuz olduğunu düşünün. Ayrıca arama sayfanızdaki HTML formunun GET yöntemini kullandığını ve ülke adlarını sergileyen Yer adında bir menü nesnesi olduğunu düşünün. Aşağıdaki örnek, Filtre bölümünüzün nasıl görünmesi gerektiğini göstermektedir:

  Form nesnesi parametreleri
 5. (İsteğe bağlı) Test'i tıklatın, bir değer girin ve veritabanına bağlanmak ve kayıt kümesinin bir örneğini oluşturmak için Tamam'ı tıklatın.

  Test değeri, normal koşullarda arama sayfasından döndürülecek olan değerin benzetimini yapmaktadır. Test kayıt kümesini kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 6. Kayıt kümesinden memnunsanız Tamam'ı tıklatın.

  Sayfanıza eklenen bir sunucu tarafı komut dosyası, sunucuda çalıştırıldığında veritabanındaki her kaydı kontrol eder. Bir kayıttaki belirtilen bir alan filtreleme koşulunuzu karşılıyorsa, kayıt kayıt kümesine dahil edilir. Komut dosyası yalnızca arama sonuçlarını içeren bir kayıt kümesi oluşturur.

  Sonraki adım, kayıt kümesini sonuç sayfasında göstermektir. Daha fazla bilgi için bkz: Arama sonuçlarını gösterme .

Gelişmiş bir sonuç sayfası oluşturma

Arama sayfası sunucuya birden fazla arama parametresi gönderiyorsa, sonuç sayfası için bir SQL sorgusu yazmalı ve arama parametrelerini SQL değişkenlerinde kullanmalısınız.

Not:

Yalnızca bir arama koşulunuz varsa, kayıt kümenizi tanımlamak için basit Kayıt Kümesi iletişim kutusunu kullanabilirsiniz (bkz. Basit bir sonuç sayfası oluşturma ).

 1. Sonuç sayfasını Dreamweaver'da açın, sonra Veri Bağlantıları panelini (Pencere > Veri Bağlantıları) açıp, Artı (+) düğmesini tıklatıp, açılır menüden Kayıt Kümesi'ni seçerek bir kayıt kümesi oluşturun.
 2. Gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusunun açıldığından emin olun.

  Gelişmiş iletişim kutusunun SQL deyimleri girmek için bir metin alanı vardır. Basit iletişim kutusu görünürse, Gelişmiş düğmesini tıklatarak gelişmiş iletişim kutusuna geçin.

 3. Kayıt kümesine bir ad girin ve bir bağlantı seçin.

  Bağlantı, kullanıcının aramasını istediğiniz verileri içeren veritabanına kurulmalıdır.

 4. SQL metin bölgesine bir Select deyimi yazın.

  Deyimde, arama parametrelerini tutmak için değişkenleri olan bir WHERE yan cümlesi olduğundan emin olun. Aşağıdaki örnekte değişkenler varLastName ve varDept şeklinde adlandırılmıştır:

  SELECT EMPLOYEEID, FIRSTNAME, LASTNAME, DEPARTMENT, EXTENSION FROM EMPLOYEE ¬ 
  WHERE LASTNAME LIKE 'varLastName' ¬ 
  AND DEPARTMENT LIKE 'varDept'

  Yazma gereğini azaltmak için gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusunun en altındaki öğe veritabanı ağacını kullanabilirsiniz. Talimatlar için bkz. SQL yazarak gelişmiş bir kayıt kümesi tanımlama.

  SQL sözdizimi hakkında daha fazla yardım için, www.adobe.com/go/learn_dw_sqlprimer_tr adresindeki SQL'e giriş bölümüne bakın.

 5. SQL değişkenlerine; Değişkenler bölgesindeki Artı (+) düğmesini tıklatarak ve değişkenin adını, varsayılan değerini (değişkenin, çalışma zamanında hiçbir değer dönmezse alması gereken değer) ve çalışma zamanı değerini (genellikle, tarayıcının gönderdiği, istek değişkeni gibi bir değeri tutan bir sunucu nesnesidir) girerek arama parametrelerinin değerlerini verin.

  Aşağıdaki ASP örneğinde arama sayfasındaki HTML formu GET yöntemini kullanmakta ve biri LastName diğeri Department olarak adlandırılmış iki metin alanı içermektedir:

  ASP örneği

  ColdFusion'da çalışma zamanı değerleri #LastName# ve #Department# olacaktır. PHP'de çalışma zamanı değerleri $_REQUEST["LastName"] ve $_REQUEST["Department"] şeklinde olur.

 6. (İsteğe bağlı) Varsayılan değişken değerlerini kullanarak kayıt kümesinin bir örneğini oluşturmak için Test'i tıklatın.

  Varsayılan değerler, normal koşullarda arama sayfasından döndürülecek olan değerin benzetimini yapmaktadır. Test kayıt kümesini kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 7. Kayıt kümesinden memnunsanız Tamam'ı tıklatın.

  SQL sorgusu sayfanıza eklenir.

  Sonraki adım, kayıt kümesini sonuç sayfasında göstermektir.

Arama sonuçlarını gösterme

Arama sonuçlarını tutacak bir kayıt kümesi oluşturduktan sonra bilgileri sonuç sayfasında göstermelisiniz. Kayıtları göstermek, tek tek sütunları Veri Bağlantıları panelinden sonuç sayfasına sürüklemek kadar basit bir işlem olabilir. Kayıt kümesinde ileri geri hareket etmek için gezinme bağları ekleyebilir veya sayfada birden fazla kayıt göstermek için yinelenen bölge oluşturabilirsiniz. Ayrıca ayrıntı sayfasına bağlar ekleyebilirsiniz.

Sayfada, sonuçları dinamik bir tabloda gösterme hariç dinamik içerik gösterme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı kayıtlarını gösterme.

 1. Ekleme noktasını dinamik tablonun sonuç sayfasında görünmesini istediğiniz konuma yerleştirin ve Ekle > Veri Nesneleri > Dinamik Veri > Dinamik Tablo'yu seçin.
 2. Dinamik Tablo iletişim kutusunu, arama sonuçlarını tutmak üzere seçtiğiniz kayıt kümesini seçerek tamamlayın.
 3. Tamam'ı tıklatın. Sonuç sayfasında arama sonuçlarını gösteren dinamik bir tablo eklenir.

Sonuç sayfası için ayrıntı sayfası oluşturma

Arama ve sonuç sayfalarınız arasında sonuç sayfasındaki belirli kayıtlar hakkında daha fazla bilgi gösteren ayrıntı sayfası da bulunabilir. Bu durumda sonuç sayfanız ayrıca kalıp/ayrıntı sayfaları grubundaki kalıp sayfanız olarak da görev yapar.

İlgili bir sayfayı açan ve varolan parametreleri o sayfaya ileten bir bağ oluşturabilirsiniz. Sunucu davranışı yalnızca ASP sunucu modeli kullanılırken vardır.

Sayfanıza bir İlgili Sayfaya Git sunucu davranışı eklemeden önce sayfanın başka bir sayfadan form veya URL parametreleri aldığından emin olun. Sunucu davranışının görevi bu parametreleri üçüncü bir sayfaya iletmektir. Örneğin bir sonuçlar sayfasının aldığı arama parametrelerini başka bir sayfaya iletebilir ve kullanıcıyı arama parametrelerini yeniden girmekten kurtarabilirsiniz.

Sayfadaki bir metni ya da görüntüyü ilgili sayfaya bağ olarak seçebilirsiniz veya imlecinizi sayfaya herhangi bir şey seçmeden yerleştirebilirsiniz ve bağ metni eklenir.

 1. İlgili Sayfaya Git kutusunda Gözat'ı tıklatın ve ilgili sayfa dosyasının yerini bulun.

  Geçerli sayfanın veriyi kendisine vermesini istiyorsanız, geçerli sayfanın dosya adını girin.

 2. İletmek istediğiniz parametreler doğrudan bir HTML formunda GET yöntemi kullanılarak alındıysa veya sayfanın URL'sinde listeleniyorsa, URL Parametreleri seçeneğini belirleyin.
 3. İletmek istediğiniz parametreler doğrudan bir HTML formunda POST yöntemi kullanılarak alındıysa, Form Parametreleri seçeneğini belirleyin.
 4. Tamam'ı tıklatın.

  Yeni bağ tıklatıldığında sayfa parametreleri ilgili sayfaya bir sorgu dizesi kullanarak geçer.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi