Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde CSS Stilleri panelinin yerini CSS Tasarımcısı almıştır. Daha fazla bilgi için bkz. CSS Tasarımcısı.

Dreamweaver'daki CSS yönetim özellikleri CSS kurallarının farklı konumlara taşınmasını veya aktarılmasını kolaylaştırır. Kuralları belgeler arasında, belgenin baş kısmından harici stil sayfasına, harici CSS dosyaları arasında ve diğer şekillerde taşıyabilirsiniz.

Not:

Taşımaya çalıştığınız kural hedef stil sayfasındaki bir kuralla çakışırsa, Dreamweaver Aynı Adda Bir Kural Var iletişim kutusunu görüntüler. Çakışan kuralı taşımayı seçerseniz, Dreamweaver taşınan kuralı hedef stil sayfasındaki çakışan kuralın hemen yanına yerleştirir.

CSS kurallarını yeni bir stil sayfasına taşıma veya aktarma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • CSS Stilleri panelinde, taşımak istediğiniz kuralı ya da kuralları seçin. Sonra seçimi sağ tıklatın ve bağlam menüsünden CSS Kurallarını Taşı'yı seçin. Birden fazla kural seçmek için, seçmek istediğiniz kuralları Control tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Macintosh) basılıyken tıklatın.

  • Kod görünümünde, taşımak istediğiniz kuralı ya da kuralları seçin. Sonra seçimi sağ tıklatın ve bağlam menüsünden CSS Stilleri > CSS Kurallarını Taşı'yı seçin.

  Not:

  Kural kısmen seçilirse, tüm kural yeniden konumlandırılır.

 2. Harici Stil Sayfasına Taşı iletişim kutusunda, yeni stil sayfası seçeneğini seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Stil Sayfası Dosyasını Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni stil sayfası için bir ad girin ve Kaydet'i tıklatın.

  Kaydet'i tıklattığınızda, Dreamweaver seçtiğiniz kuralları içeren yeni bir stil sayfası kaydeder ve bunu geçerli belgeye ekler.

  Not:

  Kodlama araç çubuğunu kullanarak da kuralları taşıyabilirsiniz. Kodlama araç çubuğu yalnızca Kod görünümünde kullanılabilir.

CSS kurallarını mevcut bir stil sayfasına taşıma veya aktarma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • CSS Stilleri panelinde, taşımak istediğiniz kuralı ya da kuralları seçin. Sonra seçimi sağ tıklatın ve bağlam menüsünden CSS Kurallarını Taşı'yı seçin. Birden fazla kural seçmek için, seçmek istediğiniz kuralları Control tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Macintosh) basılıyken tıklatın.

  • Kod görünümünde, taşımak istediğiniz kuralı ya da kuralları seçin. Sonra seçimi sağ tıklatın ve bağlam menüsünden CSS Stilleri > CSS Kurallarını Taşı'yı seçin.

  Not:

  Kural kısmen seçilirse, tüm kural yeniden konumlandırılır.

 2. Harici Stil Sayfasına Taşı iletişim kutusunda, açılır menüden mevcut bir stil sayfası seçin veya mevcut bir stil sayfasına gidin ve Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Açılır menü, geçerli belgeye bağlı tüm stil sayfalarını görüntüler.

  Not:

  Kodlama araç çubuğunu kullanarak da kuralları taşıyabilirsiniz. Kodlama araç çubuğu yalnızca Kod görünümünde kullanılabilir.

CSS kurallarını sürükleyerek yeniden düzenleme ya da taşıma

 1. CSS Stilleri panelinde (Tümü modu) bir kural seçin ve istediğiniz konuma sürükleyin. Seçip sürükleme özelliğini, stil sayfasındaki kuralları yeniden düzenlemek ya da bir kuralı başka bir stil sayfasına veya belge başlığına taşımak için kullanabilirsiniz.

  Not:

  Control tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Macintosh) basılıyken birden fazla kuralı tıklatıp seçerek bir defada birden fazla kural taşıyabilirsiniz.

Kuralları taşımadan önce birden fazla kural seçme

 1. CSS Stilleri panelinde, seçmek istediğiniz kuralları Control tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Macintosh) basılıyken tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi