Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde ColdFusion desteği kaldırılmıştır.

ColdFusion formları hakkında

ColdFusion formları, form verilerini doğrulamak için birçok yerleşik mekanizma sunar. Örneğin, kullanıcının geçerli bir tarih girip girmediğini kontrol edebilirsiniz. Bazı form kontrolleri ek özelliklere sahiptir. Birçoğunun HTML karşılıkları yoktur ve diğerleri veri kaynaklarından kontrolü dinamik olarak doldurmayı doğrudan destekler.

Dreamweaver uygulaması, geliştirme sunucusu olarak ColdFusion MX 7 veya daha yeni ürünleri kullanan ColdFusion geliştiricileri için çeşitli iyileştirmeler sunar. Bu iyileştirmeler arasında, hızlı bir şekilde ColdFusion formları geliştirip özelliklerini ayarlayabilmeniz için Ekle paneli düğmeleri, menü öğeleri ve Özellik denetçileri bulunur. Ayrıca sitenin ziyaretçileri tarafından verilen bilgileri doğrulayan kod da üretebilirsiniz. Örneğin bir kullanıcının verdiği e-posta adresinde @ simgesinin olup olmadığını veya zorunlu bir alanın belirli bir türde bir değer içerip içermediğini denetleyebilirsiniz.

ColdFusion geliştirmelerini etkinleştirme

Bu iyileştirmelerden bazıları ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayarı Dreamweaver için bir test sunucusu olarak tanımlamanızı gerektirir. Örneğin form kontrollerinin Özellik denetçileri yalnızca doğru test sunucularını belirlerseniz kullanılabilir.

Test sunucusunu yalnızca bir kez tanımlarsınız. Dreamweaver daha sonra test sunucusu sürümünü otomatik olarak algılar ve ColdFusion'ın olduğunu saptarsa iyileştirmeleri kullandırır.

 1. Şimdiye dek yapmadıysanız, ColdFusion projeniz için bir Dreamweaver sitesi tanımlayın.
 2. Site > Siteleri Yönet'i seçin, listeden sitenizi seçin ve Düzenle'yi tıklatın.
 3. Sunucular kategorisini seçin ve ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayarı Dreamweaver siteniz için test sunucusu olarak belirtin. Geçerli bir Web URL'si belirttiğinizden emin olun.
 4. Herhangi bir ColdFusion belgesi açın.

  Dreamweaver çalışma alanında bir ColdFusion belgesi açıncaya dek herhangi bir belirgin değişiklik görmeyeceksiniz.

ColdFusion formları oluşturma

Hızlı bir şekilde ColdFusion formları oluşturup özelliklerini ayarlayabilmek için bir dizi Ekle paneli düğmesini, menü öğesini ve Özellik denetçisini kullanabilirsiniz.

Not:

Bu iyileştirmeler yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Bir ColdFusion sayfası açın ve ekleme noktasını ColdFusion formunun görünmesini istediğiniz yere yerleştirin.
 2. Ekle > ColdFusion Nesneleri > CFForm > CFForm'u seçin veya Ekle panelinden CFForm kategorisini seçin ve CF Formu simgesini tıklatın.

  Dreamweaver boş bir ColdFusion formu ekler. Tasarım görünümünde form noktalı kırmızı çizgi ile gösterilir. Bu dış hattı görmezseniz, Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler'i seçmeyi unutmayın.

 3. Formun seçildiğinden emin olun, sonra aşağıdaki form özelliklerinden istediğinizi ayarlamak için Özellik denetçisini kullanın.

  CFForm

  Formun adını belirler.

  Eylem

  Form gönderildiğinde işlenecek ColdFusion sayfasının adını belirtmenize izin verir.

  Yöntem

  Tarayıcının form verilerini sunucuya göndermek için kullandığı yöntemi tanımlamanıza izin verir:

  POST

  Verileri HTTP post yöntemiyle gönderir; bu yöntem verileri sunucuya ayrı bir mesaj olarak gönderir.

  GET

  Verileri HTTP get yöntemiyle göndererek form alanı içeriğini URL sorgu dizesine yerleştirir.

  Hedef

  cfform etiketinin hedef niteliğinin değerini değiştirmenize izin verir.

  Kodlama Türü

  Form verilerini aktarmak için kullanılan kodlama yöntemini belirtir.

  Not:

  Bununla kastedilen karakter kodlaması değildir. Bu nitelik formu sunucuya (yöntemin değeri post olduğunda) göndermek için kullanılan içerik türünü belirtir. Niteliğin varsayılan değeri application/x-www-form-urlencoded dizesidir.

  Format

  Ne tür form oluşturulduğunu belirler:

  HTML

  Bir HTML formu üretir ve istemciye gönderir. cfgrid ve cftree alt kontrolleri Flash veya aplet formatında olabilir.

  Flash

  Bir Flash formu üretir ve istemciye gönderir. Tüm kontroller Flash formatındadır.

  XML

  XForms XML üretir ve sonuçları bir değişkende ColdFusion form adı ile gönderir. İstemciye hiçbir şey göndermez. cfgrid ve cftree alt kontrolleri Flash veya aplet formatında olabilir.

  Stil

  Form için bir stil belirlemenize izin verir. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

  Flash/XML Cildi

  Çıktıya stil kazandırmak için bir hale rengi belirtmenize izin verir. Tema vurgulanan ve seçilen öğeler için kullanılan rengi belirler.

  Verileri Koru

  Form kendini gönderdiğinde ilk kontrol değerlerinin yerine gönderilen değerlerin geçip geçmeyeceğini belirler.

  • False ise kontrol etiketi niteliklerinde belirtilen değerler kullanılır.

  • True ise gönderilen değerler kullanılır.

  Komut dosyaları kaynağı

  Etiket ve alt etiketleri tarafından kullanılan istemci tarafı kodunu içeren JavaScript dosyasının web köküne göre URL'sini belirtir. Bu nitelik dosya varsayılan konumda değilse yararlıdır. Bu nitelik /CFIDE dizinine erişimi engelleyen bazı barındırma ortamlarında ve yapılandırmalarında zorunlu olabilir. Varsayılan konum ColdFusion Yöneticisi içinde ayarlanır; varsayılan değeri /CFIDE/scripts/cfform.js dizesidir.

  Arşiv

  cfgrid, cfslider ve cftree aplet kontrollerinin indirilebilir Java sınıflarının URL'sidir. Varsayılan konum değeri /CFIDE/classes/cfapplets.jar dizesidir.

  Yükseklik

  Formun yüksekliğini belirler.

  Genişlik

  Formun genişliğini belirler.

  cfform için Etiket Düzenleyici'yi göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

 4. ColdFusion form kontrollerini ekleyin.

  Ekleme noktasını ColdFusion form kontrolünün ColdFusion formunda görünmesini istediğiniz yere koyun, sonra kontrolü Ekle menüsünden (Ekle > ColdFusion Nesneleri > CFFormu) veya Ekle panelindeki CFFormu kategorisinden seçin.

 5. Zorunluysa kontrolün özelliklerini Özellik denetçisi ile belirleyin.

  Kontrolün Tasarım görünümünde seçildiğinden emin olun, sonra özellikleri Özellik denetçisinde ayarlayın. Özellikler hakkında daha fazla bilgi için Özellik denetçisindeki Yardım simgesini tıklatın.

 6. ColdFusion formunun yerleşimini ayarlayın.

  Bir HTML tabanlı form oluşturuyorsanız, formlarınızı formatlamak için satır, paragraf, önceden formatlanmış metin veya tablo kullanabilirsiniz. Bir ColdFusion formunun içine başka bir ColdFusion formu koyamazsınız (yani etiketleri üst üste getiremezsiniz), ancak bir sayfaya birden fazla ColdFusion formu katabilirsiniz.

  Flash tabanlı bir form oluşturuyorsanız, formunuzun yerleşimi için Basamaklı Stil Sayfaları (CSS) stillerini kullanın. ColdFusion formdaki her tür HTML kodunu yoksayar.

  ColdFusion form alanlarını, kullanıcıların neyi yanıtladıklarını anlamalarına yardımcı olmak için yanlarına açıklayıcı metinler koymayı unutmayın. Örneğin kullanıcının adını istemek için yanına "Adınızı buraya yazın" ifadesini koyun.

ColdFusion form kontrolleri ekleme

Bir ColdFusion formuna hızlı bir şekilde ColdFusion kontrolleri eklemek için Ekle panelini veya Ekle menüsünü kullanın. Bir ColdFusion formuna kontroller eklemek için önce boş bir form oluşturmanız gerekir.

Not:

Bu iyileştirmeler yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Tasarım görünümünde ekleme noktasını form dış hattının içine koyun.
 2. Kontrolü, Ekle menüsünden (Ekle > ColdFusion Nesneleri > CFFormu) veya Ekle panelindeki CFFormu kategorisinden seçin.
 3. Sayfadaki kontrolü tıklatarak seçin ve ardından Özellik denetçisinde özelliklerini ayarlayın.

  Belirli kontrollerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için kontrollerle ilgili konulara bakın.

ColdFusion metin alanları ekleme

Bir ColdFusion metin veya şifre alanını formunuza görsel olarak ekleyebilir, sonra seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

Görsel olarak bir ColdFusion metin alanı ekleme

 1. Tasarım görünümünde ekleme noktasını form dış hattının içine koyun.
 2. Ekle panelinin CFForm kategorisinde CF Metin Alanı simgesini tıklatın veya Ekle > ColdFusion Nesneleri > CFForm > CFtextfield öğesini seçin.

  Formda bir metin belirir.

 3. Metin alanını seçin ve Özellik denetiminde özelliklerini ayarlayın.
 4. Metin alanına bir etiket koymak için sayfada yanına tıklatıp etiket metnini girin.

Görsel olarak bir şifre alanı ekleme

 1. Bir metin alanı eklemek için önceki yordamdaki 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
 2. Eklenen metin alanını, Özellik denetçisini göstermek için seçin.
 3. Özellik denetçisindeki Metin Modu açılır menüsünden Şifre değerini seçin.

CFTextField seçenekleri (ColdFusion)

Bir ColdFusion metin veya şifre alanının seçeneklerini belirlemek için CFTextField Özellik denetçisinde şu seçeneklerden birini belirleyin:

CFtextfield

<cfinput> etiketinin id niteliğini belirler.

Değer

Sayfa bir tarayıcıda ilk açıldığında alanda gösterilecek metni belirlemenize izin verir. Bu bilgi, statik veya dinamik olabilir.

Dinamik bir değer belirlemek için Değer kutusunun yanındaki şimşek simgesini tıklatın ve Dinamik Veri iletişim kutusunda bir kayıt kümesi sütunu seçin. Kayıt kümesi sütunu, forma bir tarayıcıda baktığınızda metin alanının değerini sağlar.

Metin Modu

Standart metin giriş alanı ve şifre giriş alanı arasında geçiş yapmanıza izin verir. Bu kontrol tarafından değiştirilen nitelik type'dır.

Salt Okunur

Gösterilen metni salt okunur yapmanıza izin verir.

Maksimum Uzunluk

Metin alanının kabul ettiği maksimum karakter sayısını belirler.

Maske

İstek metniniz için bir maske belirlemenize izin verir. Bu özelliği kullanıcı girişini doğrulamak için kullanırsınız. Maske formatı A, 9, X ve ? karakterlerinden oluşur.

Not:

Mask niteliği cfinput type=“şifre” etiketi için yoksayılır.

Doğrula

Geçerli alanın doğrulama türünü belirler.

Doğrulama Anı

Alanın ne zaman doğrulanacağını belirtir: onSubmit, onBlur veya onServer.

Etiket

Metin alanı için bir etiket belirlemenize izin verir.

Desen

Girişi doğrulamak için bir JavaScript düzenli ifade deseni belirtmenize izin verir. Baştaki ve sondaki kesme işaretlerini çıkarın. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

Yükseklik

Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir.

Genişlik

Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir.

Boyut

Kontrolün boyutunu belirtmenize izin verir.

Zorunlu

Metin alanında form sunucuya gönderilmeden önce metin olması gerekip gerekmediğini belirtmenize izin verir.

Etiket Düzenleyiciyi Göster

Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

ColdFusion gizli alanları ekleme

Formunuza bir ColdFusion gizli alanını görsel olarak ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Gizli alanları kullanıcının girmediği bilgileri saklamak ve göndermek için kullanın. Bu bilgiler kullanıcıdan gizlenir.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Tasarım görünümünde ekleme noktasını form dış hattının içine koyun.
 2. Ekle panelinin CFForm kategorisinde CF Gizli Alan simgesini tıklatın.

  ColdFusion formunda bir işaret belirir. İşareti görmüyorsanız, Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler'i seçin.

 3. Sayfada gizli alanı seçin ve Özellik denetiminde aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayın:

  Cfhiddenfield

  Gizli alan için benzersiz bir isim belirtmenize izin verir.

  Değer

  Gizli alan için bir değer belirlemenize izin verir. Bu veri, statik veya dinamik olabilir.

  Dinamik bir değer belirlemek için Değer kutusunun yanındaki şimşek simgesini tıklatın ve Dinamik Veri iletişim kutusunda bir kayıt kümesi sütunu seçin. Kayıt kümesi sütunu, forma bir tarayıcıda baktığınızda metin alanının değerini sağlar.

  Doğrula

  Geçerli alanın doğrulama türünü belirler.

  Doğrulama Anı

  Alanın ne zaman doğrulanacağını belirtir: onSubmit, onBlur veya onServer.

  Etiket

  Kontrol için bir etiket belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Desen

  Girişi doğrulamak için bir JavaScript düzenli ifade deseni belirtmenize izin verir. Baştaki ve sondaki kesme işaretlerini çıkarın. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

  Yükseklik

  Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Genişlik

  Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Boyut

  Kontrolün boyutunu belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Zorunlu

  Gizli alanda, form sunucuya gönderilmeden önce veri olması gerekip gerekmediğini belirtmenize izin verir.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

ColdFusion metin bölgeleri ekleme

Formunuza bir ColdFusion metin bölgesini görsel olarak ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Metin bölgesi, birden çok satırlı metin içeren bir giriş öğesidir.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Ekleme noktasını form ana hattının içine yerleştirin.
 2. Ekle panelinin CFForm kategorisinde CF Metin Bölgesi simgesini tıklatın.

  ColdFusion formunda bir metin bölgesi belirir.

 3. Sayfada metin alanını seçin ve Özellik denetiminde aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayın:

  Cftextarea

  Kontrol için benzersiz bir ad belirtmenize izin verir.

  Karakter Genişliği

  Satır başına karakter sayısını belirlemenize izin verir.

  Sayı Satırları

  Metin bölgesinde gösterilecek satır sayısını belirlemenize izin verir.

  Sarma

  Kullanıcıların girdiği metnin nasıl sarılmasını istediğinizi belirtmenize izin verir.

  Zorunlu

  Kullanıcının alana veri girmesi gerekip gerekmediğini (işaretli/işaretsiz) izin verir.

  İlk Değer

  Sayfa bir tarayıcıda ilk açıldığında metin bölgesinde gösterilecek metni belirtmenize izin verir.

  Doğrula

  Alanın doğrulama türünü belirler.

  Doğrulama Anı

  Alanın ne zaman doğrulanacağını belirtir: onSubmit, onBlur veya onServer.

  Etiket

  Kontrol için bir etiket belirtmenize izin verir.

  Stil

  Kontrol için bir stil belirlemenize izin verir. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

  Yükseklik

  Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Genişlik

  Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

 4. Metin bölgesine bir etiket koymak için, içine tıklatıp etiket metnini girin.

ColdFusion düğmeleri ekleme

Formunuza bir ColdFusion düğmesini görsel olarak ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz. ColdFusion düğmeleri ColdFusion form işlemlerini kontrol eder. Düğmeler ColdFusion form verilerini sunucuya göndermek veya ColdFusion formunu sıfırlamak için kullanılır. Standart ColdFusion düğmeleri tipik olarak Teslim, Sıfırla veya Gönder diye etiketlenir. Ayrıca komut dizisinde tanımladığınız başka işlemden geçirme işleri atayabilirsiniz. Örneğin düğme seçili öğelerin maliyetini atanan değerleri esas alarak hesaplayabilir.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Ekleme noktasını ColdFusion formunun dışhattı içine yerleştirin.
 2. Ekle panelinin CFForm kategorisinde CF Düğme simgesini tıklatın.

  ColdFusion formunda bir düğme belirir.

 3. Sayfada düğmeyi seçin ve Özellik denetiminde aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayın:

  Cfbutton

  Kontrol için benzersiz bir ad belirtmenize izin verir.

  Eylem

  Oluşturulacak düğme türünü belirtmenize izin verir.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

  Diğer özellikler ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

ColdFusion onay kutuları ekleme

Formunuza bir ColdFusion onay kutusunu görsel olarak ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Onay kutularını, kullanıcıların bir dizi arasından birden fazlasını seçebilmesi için kullanın.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Ekleme noktasını form ana hattının içine yerleştirin.
 2. Ekle panelinin CFForm kategorisinde CF Onay Kutusu simgesini tıklatın.

  ColdFusion formunda bir onay kutusu belirir.

 3. Sayfada onay kutusunu seçin ve Özellik denetiminde aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayın:

  Cfcheckbox

  Kontrol için benzersiz bir ad belirtmenize izin verir.

  Denetlenen Değer

  Kullanıcı işaretlerse onay kutusunun döndüreceği değeri belirtmenize izin verir.

  İlk Durum

  Sayfa tarayıcıda ilk açıldığında onay kutusunun işaretli mi işaretsiz mi olacağını belirtmenize izin verir.

  Doğrula

  Onay kutusunun doğrulama türünü belirler.

  Doğrulama Anı

  Onay kutusunun ne zaman doğrulanacağını belirtir: onSubmit, onBlur veya onServer.

  Etiket

  Onay kutusu için bir etiket belirtmenize izin verir.

  Desen

  Girişi doğrulamak için bir JavaScript düzenli ifade deseni belirtmenize izin verir. Baştaki ve sondaki kesme işaretlerini çıkarın. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

  Yükseklik

  Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Genişlik

  Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Boyut

  Kontrolün boyutunu belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Zorunlu

  Onay kutusu, form sunucuya teslim edilmeden önce işaretli olmasının gerekli olup olmadığını belirtmenize izin verir.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

 4. Onay kutusunu etiketlemek için, sayfada onay kutusunun yanına tıklatın ve etiket metnini girin.

ColdFusion radyo düğmeleri ekleme

Formunuza bir ColdFusion radyo düğmesini görsel olarak ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Radyo düğmelerini, kullanıcıların bir dizi seçenekten yalnızca bir tanesini seçmelerini istediğinizde kullanın. Radyo düğmeleri tipik olarak gruplar halinde kullanılır. Gruptaki tüm radyo düğmeleri aynı ada sahip olmalıdır.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Ekleme noktasını form ana hattının içine yerleştirin.
 2. Ekle > ColdFusion Nesneleri > CFForm > CFradiobutton öğesini seçin.

  ColdFusion formunda bir radyo düğmesi belirir.

 3. Sayfada radyo düğmesini seçin ve Özellik denetiminde aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayın:

  Cfradiobutton

  Kontrol için benzersiz bir ad belirtmenize izin verir.

  Denetlenen Değer

  Kullanıcı işaretlerse radyo düğmesinin döndüreceği değeri belirtmenize izin verir.

  İlk Durum

  Sayfa tarayıcıda ilk açıldığında radyo düğmesinin işaretli mi işaretsiz mi olacağını belirtmenize izin verir.

  Doğrula

  Radyo düğmesinin doğrulama türünü belirler.

  Doğrulama Anı

  Radyo düğmesinin ne zaman doğrulanacağını belirtir: onSubmit, onBlur veya onServer.

  Etiket

  Radyo düğmesi için bir etiket belirtmenize izin verir.

  Desen

  Girişi doğrulamak için bir JavaScript düzenli ifade deseni belirtmenize izin verir. Baştaki ve sondaki kesme işaretlerini çıkarın. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

  Yükseklik

  Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Genişlik

  Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Boyut

  Kontrolün boyutunu belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Zorunlu

  Radyo düğmesi, formun sunucuya teslim edilmeden önce işaretlenmesi gerekip gerekmediğini belirtmenize izin verir.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

 4. Radyo düğmesine bir etiket koymak için, sayfada yanına tıklatıp etiket metnini girin.

ColdFusion seçim kutuları ekleme

Formunuza bir ColdFusion seçim kutusunu görsel olarak ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Seçim kutusu, ziyaretçinin bir listeden bir veya daha fazla öğe seçmesine izin verir. Seçim kutuları, sınırlı miktarda yeriniz olup birçok kalemi sergilemeniz gerektiğinde yararlıdır. Ayrıca sunucuya döndürülen değerleri kontrol etmek istediğinizde de yararlıdır. Kullanıcıların geçersiz veriler dahil istedikleri şeyi yazabildikleri metin alanlarından farklı olarak bir menünün döndürdüğü değerleri kesin olarak belirleyebilirsiniz.

Bir forma iki tür seçim kutusu ekleyebilirsiniz: kullanıcı tıklattığında “aşağı açılan” bir menü veya kullanıcının içinden seçim yapabileceği, kayan bir liste gösteren bir menü.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Ekleme noktasını form ana hattının içine yerleştirin.
 2. Ekle panelinin CFForm kategorisinde CF Seç simgesini tıklatın.

  ColdFusion formunda bir seçim kutusu belirir.

 3. Sayfada seçim kutusunu seçin ve Özellik denetiminde aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayın:

  Cfselect

  Kontrol için benzersiz bir ad belirtmenize izin verir.

  Tür

  Bir açılır menü ile bir liste arasında seçim yapmanıza izin verir. Liste türünü seçerseniz, Liste Yüksekliği ve Birden Çok Liste Seçimine İzin Ver seçenekleri kullanılabilir olur.

  Liste Yüksekliği

  Liste menüsünde gösterilecek satır sayısını belirtmenize izin verir. Yalnızca liste türünü seçerseniz kullanılabilir.

  Birden Çok Liste Seçimine İzin Ver

  Kullanıcının listeden aynı anda birden fazla seçim yapıp yapamayacağını belirlemenize izin verir. Yalnızca liste türünü seçerseniz kullanılabilir.

  Değerleri Düzenle

  Seçim kutusuna seçenek eklemenize, kutudaki seçenekleri düzenlemenize ve kutudan seçenek çıkarmanıza izin veren bir iletişim kutusu açar.

  Başlangıçta Seçili

  Hangi seçeneğin varsayılan olarak seçildiğini belirtmenize izin verir. Birden Çok Liste Seçimine İzin Ver seçeneğini seçtiyseniz, birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.

  Kayıt Kümesi

  Listeyi veya menüyü doldurmak için kullanmak istediğiniz ColdFusion sorgusunu belirtmenize izin verir.

  Sütunu Göster

  Liste öğelerinin ekran etiketlerini veren kayıt kümesi sütununu belirtmenize izin verir. Kayıt kümesi özelliği ile kullanılır.

  Değer Sütunu

  Liste öğelerinin değerini veren kayıt kümesi sütununu belirtmenize izin verir. Kayıt kümesi özelliği ile kullanılır.

  İlan Etiketi

  Seçim kutusu için bir etiket belirtmenize izin verir.

  İlan Yüksekliği

  Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  İlan Genişliği

  Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Mesaj

  Zorunlu özelliği Evet olarak ayarlıysa ve kullanıcı formu teslim etmeden önce bir seçim yapmayı ihmal ettiyse gösterilecek mesajı belirtir.

  Zorunlu

  Form sunucuya teslim edilmeden önce bir menü öğesinin seçili olup olmaması gerektiğini belirtmenize izin verir.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

ColdFusion görüntü alanları ekleme

Formunuza bir ColdFusion görüntü alanını görsel olarak ekleyebilir ve seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Görüntü alanlarını özel düğmeler yapmak için kullanın.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Tasarım görünümünde ekleme noktasını form dış hattının içine koyun.
 2. Ekle panelinin CFForm kategorisinde CF Görüntü Alan simgesini tıklatın. Eklenecek görüntüyü seçmek için göz atın ve Tamam'ı tıklatın. Bunun yerine Kaynak kutusuna görüntü dosyasının yolunu da yazabilirsiniz.

  Not:

  Görüntü sitenin kök klasörünün dışındaysa, görüntüyü kök klasöre kopyalamanız gerekir. Kök klasörün dışında görüntülere, siteyi yayınladığınızda erişilemeyebilir.

 3. Sayfada görüntü alanını seçin ve Özellik denetiminde aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayın:

  Cfimagefield

  Kontrol için benzersiz bir ad belirtmenize izin verir.

  Kaynak

  Eklenen görüntünün URL'sini belirtmenize izin verir.

  Alt

  Görüntü gösterilemediğinde çıkacak bir mesaj belirtmenize izin verir.

  Hizala

  Resmin hizalamasını belirtmenize izin verir.

  Kenarlık

  Görüntünün kenarının kalınlığını belirlemenize izin verir.

  Görüntüyü Düzenle

  Görüntüyü varsayılan görüntü düzenleyicinizde açar.

  Varsayılan bir görüntü düzenleyici tanımlamak için, Düzen > Tercihler > Dosya Türleri / Düzenleyiciler'i seçin. Aksi halde Görüntüyü Düzenle düğmesi hiçbir şey yapmaz.

  Doğrula

  Görüntü alanının doğrulama türünü belirler.

  Doğrulama Anı

  Alanın ne zaman doğrulanacağını belirtir: onSubmit, onBlur veya onServer.

  Etiket

  Radyo düğmesi için bir etiket belirtmenize izin verir.

  Desen

  Girişi doğrulamak için bir JavaScript düzenli ifade deseni belirtmenize izin verir. Baştaki ve sondaki kesme işaretlerini çıkarın. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

  Yükseklik

  Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir.

  Genişlik

  Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir.

  Boyut

  Kontrolün boyutunu belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Zorunlu

  Kontrolde, form sunucuya gönderilmeden önce veri olması gerekip gerekmediğini belirtmenize izin verir.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

ColdFusion dosya alanları ekleme

Formunuza bir ColdFusion dosya alanını görsel olarak ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Kullanıcıların bilgisayarlarından bir dosya, örneğin bir kelime işlem belgesi veya bir grafik dosyası seçmelerine ve bunu sunucuyu yüklemelerine izin vermek için bir dosya alanı kullanın. Bir ColdFusion dosya alanı diğer metin alanlarına benzer, ancak ayrıca bir Gözat düğmesi vardır. Kullanıcılar yüklemek istedikleri dosyanın yolunu el ile girebilir veya dosyayı bulmak ve seçmek için Gözat düğmesini kullanabilir.

Dosya alanları, tarayıcıdan sunucuya dosya iletmek için POST yöntemini kullanmanızı gerektirir. Dosya formun Eylem kutusunda belirttiğiniz adrese gönderilir. Formunuzda dosya alanı kullanmadan önce sunucu yöneticinize başvurup anonim dosya yüklemelerine izin verildiğinden emin olun.

Dosya alanları ayrıca form kodlamasının multipart/form olarak ayarlanmış olmasını gerektirir. Dreamweaver siz bir dosya kontrolü eklediğinizde bunu otomatik yapar.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Tasarım görünümünde CFForm'u seçerek Özellik denetçisini gösterin.

  Formu hızla seçmek için form dışhattında herhangi bir yere tıklatıp Belge penceresinin en altındaki etiket seçiciden <cfform> etiketini tıklatın.

 2. Özellik denetçisinde form yöntemini POST olarak belirleyin.
 3. Kodlama türü açılır menüsünden multipart/form-data seçeneğini seçin.
 4. Ekleme noktasını form dışhattında dosya alanının görünmesini istediğiniz yere koyun.
 5. Ekle > ColdFusion Nesneleri > CFForm > CFfilefield öğesini seçin.

  Belgede bir dosya alanı belirir.

 6. Sayfada dosya alanını seçin ve Özellik denetiminde aşağıdaki özellikleri ayarlayın:

  Cffilefield

  Kontrol için benzersiz bir ad belirtmenize izin verir.

  Maksimum Uzunluk

  Dosya yolunda bulunabilecek maksimum karakter sayısını belirtmenize izin verir.

  Doğrula

  Alanın doğrulama türünü belirler.

  Doğrulama Anı

  Alanın ne zaman doğrulanacağını belirtir: onSubmit, onBlur veya onServer.

  Etiket

  Alan için bir etiket belirtmenize izin verir.

  Desen

  Girişi doğrulamak için bir JavaScript düzenli ifade deseni belirtmenize izin verir. Baştaki ve sondaki kesme işaretlerini çıkarın. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

  Yükseklik

  Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Genişlik

  Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir. Bu özellik ColdFusion sunucusu tarafından çalıştırma zamanında yoksayılır.

  Boyut

  Kontrolün boyutunu belirtmenize izin verir.

  Zorunlu

  Dosya alanında, form sunucuya gönderilmeden önce veri olması gerekip gerekmediğini belirtmenize izin verir.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

ColdFusion tarih alanları ekleme

Dreamweaver'da bir ColdFusion tarih alanını görsel olarak ekleyememekle birlikte özelliklerini görsel olarak belirleyebilirsiniz. Bir ColdFusion tarih alanı, kullanıcıların açılan bir takvimden bir tarih seçip bunu bir metin alanına eklemelerine izin veren özel bir tür metin alanıdır.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Tasarım görünümünde CFForm'u seçerek Özellik denetçisini gösterin.

  Formu hızla seçmek için form dışhattında herhangi bir yere tıklatıp Belge penceresinin en altındaki etiket seçiciden <cfform> etiketini tıklatın.

 2. Özellik denetçisinde formun Format özelliğini Flash olarak belirleyin.

  Tarih alanı kontrolü yalnızca Flash tabanlı ColdFusion formlarında ekrana çizilebilir.

 3. Kod görünümüne geçin (Görünüm > Kod) ve aşağıdaki etiketi CFForm açma ve kapama etiketlerinin arasında herhangi bir yere girin:
  <cfinput name="datefield" type="datefield">
 4. Tasarım görünümüne geçin, sayfada tarih alanını seçin ve ardından Özellik denetiminde aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayın:

  Cfdatefield

  Kontrol için benzersiz bir ad belirtmenize izin verir.

  Değer

  Sayfa bir tarayıcıda ilk açıldığında alanda gösterilecek tarihi belirlemenize izin verir. Bu tarih, statik veya dinamik olabilir.

  Dinamik bir değer belirlemek için Değer kutusunun yanındaki şimşek simgesini tıklatın ve Dinamik Veri iletişim kutusunda bir kayıt kümesi sütunu seçin. Kayıt kümesi sütunu, forma bir tarayıcıda baktığınızda tarih alanının değerini sağlar.

  Doğrula

  Alanın doğrulama türünü belirler.

  Doğrulama Anı

  Alanın ne zaman doğrulanacağını belirtir: onSubmit, onBlur veya onServer.

  Etiket

  Alan için bir etiket belirtmenize izin verir.

  Desen

  Girişi doğrulamak için bir JavaScript düzenli ifade deseni belirtmenize izin verir. Baştaki ve sondaki kesme işaretlerini çıkarın. Daha fazla bilgi için ColdFusion belgelerine bakın.

  Yükseklik

  Kontrolün yüksekliğini piksel olarak belirtmenize izin verir.

  Genişlik

  Kontrolün genişliğini piksel olarak belirtmenize izin verir.

  Boyut

  Kontrolün boyutunu belirtmenize izin verir.

  Zorunlu

  Tarih alanında, form sunucuya gönderilmeden önce bir değer olması gerekip gerekmediğini belirtmenize izin verir.

  Etiket Düzenleyiciyi Göster

  Özellik denetçisinde listelenmeyen özellikleri düzenlemenize izin verir.

ColdFusion form kontrollerini değiştirme

ColdFusion form kontrollerinin özelliklerini, ister Tasarım görünümünde ister Kod görünümünde çalışıyor olun, görsel olarak değiştirebilirsiniz.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. Tasarım görünümünde form kontrolünü sayfada seçin; Kod görünümünde kontrolün etiketinin içinde herhangi bir yere tıklatın.

  Özellik denetçisi form kontrolünün özelliklerini gösterir.

 2. Kontrolün özelliklerini Özellik denetçisinde değiştirin.

  Daha fazla bilgi için, Özellik denetçisindeki Yardım düğmesini tıklatın.

 3. Daha çok özelliği ayarlamak için Özellik denetçisindeki Etiket Düzenleyiciyi Göster düğmesini tıklatın ve açılan Etiket düzenleyicisinde özellikleri belirleyin.

ColdFusion form verilerini doğrulama

Dreamweaver'da, kullanıcının doğru veri türü girdiğinden emin olmak için belirli alanların içeriğini kontrol eden ColdFusion formları hazırlayabilirsiniz.

Not:

Bu iyileştirme yalnızca ColdFusion MX 7 veya daha yenisini çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz varsa kullanılabilir.

 1. İçinde en az bir giriş alanı ve bir Gönder düğmesi olan bir ColdFusion formu oluşturun. Doğrulamak istediğiniz her ColdFusion alanının benzersiz bir adı olduğundan emin olun.
 2. Formda doğrulamak istediğiniz bir alanı seçin.
 3. Özellik denetçisinde alanı nasıl doğrulayacağınızı belirtin.

  Her giriş Özellik denetçisinin alt kısmında somut doğrulama kuralları tanımlamanıza yardımcı olan kontroller bulunur. Örneğin belirli bir metin alanında telefon numarası olması gerektiğini belirtmek isteyebilirsiniz. Bunun için Özellik denetçisindeki Değer açılır menüsünden Telefon'u seçin. Ayrıca Doğrulama Anı açılır menüsünden ne zaman doğrulayacağınızı da belirtebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi