Dreamweaver'da Metne ait Özellik denetimini kullanarak HTML formatlamasını veya CSS formatlamasını uygulamayı öğrenin.

HTML formatlaması veya Basamaklı Stil Sayfası (CSS) formatlaması uygulamak için metin Özellik denetimini kullanabilirsiniz. HTML formatlaması uygularken Dreamweaver, sayfanızın gövdesindeki HTML koduna özellik ekler. CSS formatlaması uygularken Dreamweaver, özellikleri belgenin başına veya ayrı bir stil sayfasına yazar.

Not:

CSS satır içi stilleri oluşturduğunuzda Dreamweaver, stil niteliği kodunu doğrudan sayfanın gövdesine ekler.

Metni biçimlendirme hakkında (CSS'ye göre HTML)

Dreamweaver uygulamasında metni biçimlendirme, standart kelime işlemci kullanmaya benzer. Metin kümesinin varsayılan formatlama stillerini (Paragraf, Başlık 1, Başlık 2 vb.) ayarlayabilir, seçili metnin fontunu, boyutunu, rengini ve hizalamasını değiştirebilir veya kalın, italik, kod (sabit aralıklı) veya alt çizgi gibi metin stilleri uygulayabilirsiniz.

Dreamweaver'da birleştirilmiş iki Özellik denetimi bulunmaktadır: CSS Özellik denetimi ve HTML Özellik denetimi. CSS Özellik denetimini kullandığınızda Dreamweaver, Basamaklı Stil Sayfaları (CSS) öğesini kullanarak metni biçimlendirir. CSS web tasarımcılarına ve geliştiricilerine erişilebilirlik ve azalan dosya boyutu için gelişmiş özellikler sunarken, web sayfası tasarımında daha fazla kontrol sağlar. CSS Özellik denetimi, mevcut stillere erişmenize ve yeni stiller oluşturmanıza olanak verir.

CSS kullanma, yapısı için endişelenmeden web sayfasının stilini denetleme yöntemidir. CSS, web sayfasının görsel tasarım öğelerini (fontlar, renkler, kenar boşlukları vb) yapısal mantığından ayırarak web tasarımcılarına, içeriğin bütünlüğünden fedakarlık etmeden görsel ve dizgi denetimi sağlar. Tek, ayrı kod kümesi içinden - görüntü eşlemelerini, font etiketlerini, tabloları ve boşluk GIF'lerini yeniden sıralamadan - dizgi tasarımı ve sayfa mizanpajı tanımlama, daha hızlı indirme, sorunsuz site bakımı ve birden çok web sayfasında tasarım niteliklerini kontrol etmek için merkez noktası olanakları sağlar.

CSS ile oluşturulan stilleri doğrudan belge içinde saklayabileceğiniz gibi daha fazla güç ve esneklik sağlamak için harici bir stil sayfasında da saklayabilirsiniz. Birden fazla web sayfasına harici stil sayfasını eklerseniz, tüm sayfalar otomatik olarak stil sayfasında yaptığınız değişikliği yansıtır. Sayfanın tüm CSS kurallarına erişmek için CSS Stilleri panelini (Pencere > CSS Stilleri) kullanın. Geçerli bir seçim için geçerli olan kurallara erişmek için, CSS Özellik denetiminde CSS Stilleri panelini (Geçerli mod) veya Hedeflenen Kural açılır menüsünü kullanın.

İsterseniz, web sayfalarınızdaki metinleri formatlamak için HTML işaretleme etiketlerini kullanabilirsiniz. CSS yerine HTML etiketlerini kullanmak için, HTML Özellik denetimini kullanarak metninizi formatlayın.

Not:

Aynı sayfada CSS ve HTML 3.2 formatlamasını birleştirebilirsiniz. Formatlama hiyerarşik düzende uygulanır: HTML 3.2 formatlaması, harici CSS stil sayfaları tarafından uygulanan formatlamayı geçersiz kılar; belgeye gömülen CSS, harici CSS'yi geçersiz kılar.

Özellik denetiminde CSS kurallarını düzenleme

 1. Zaten açık değilse Özellik denetimini (Pencere > Özellikler) açın ve panelinin sol köşesindeki CSS seçeneğini belirleyin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ekleme noktasını düzenlemek istediğiniz bir kural ile formatlanan bir metin kümesine yerleştirin. Kural, Hedeflenen Kural açılır menüsünde görüntülenir.
  • Hedeflenen Kural açılır menüsünden bir kural seçin.
  • Kuralı Düzenle'yi tıklatın.
  Hedeflenen Kural menüsünden bir kural seçme
  Hedeflenen Kural açılır menüsünden bir kural seçin.

 3. CSS Özellik denetimindeki çeşitli seçenekleri kullanarak kuralda değişiklik yapın.

  Hedeflenen Kural

  CSS Özellik denetiminde düzenlemekte olduğunuz kuraldır. Metne mevcut bir stil uygulandıysa, sayfada metnin içine tıklattığınızda metnin formatını etkileyen kural görüntülenir. Yeni CSS kuralları, yeni satır içi stilleri oluşturmak veya mevcut sınıfları seçilen metinlere uygulamak için Hedeflenen Kural açılır menüsünü de kullanabilirsiniz. Yeni bir kural oluşturuyorsanız, Yeni CSS Kuralı iletişim kutusunu tamamlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bu konunun sonundaki bağlara bakın.

  Kuralı Düzenle

  Hedeflenen kural için CSS Kural Tanımı iletişim kutusunu açar. Hedeflenen Kural açılır menüsünden Yeni CSS Kuralı'nı seçip Kuralı Düzenle düğmesini tıklatırsanız, Dreamweaver bunun yerine Yeni CSS Kuralı Tanımı iletişim kutusunu açar.

  CSS Tasarımcısı

  CSS Tasarımcısı panelini açar ve Geçerli görünümde hedeflenen kuralın özelliklerini görüntüler.

  Font

  Hedeflenen kuralın fontunu değiştirir.

  Boyut

  Hedeflenen kural için font boyutunu belirler.

  Metin Rengi

  Seçilen rengi, hedeflenen kuralda font rengi olarak belirler. Renk kutusunu tıklatarak veya yandaki metin alanına onaltılı değeri girerek (#BB5153 gibi) web uyumlu bir renk seçin.

  CSS Kuralı'nı Dreamweaver'da düzenleme
  Kuralı Düzenle seçeneğini kullanarak CSS kurallarını düzenleyin.

  Kalın

  Hedeflenen kurala kalın özelliği ekler.

  İtalik

  Hedeflenen kurala italik özelliği ekler.

  Sola Hizala, Ortala ve Sağa Hizala

  Hedeflenen kuralı sola, ortaya veya sağa hizalar.

  Not:

  Font, Boyut, Metin Rengi, Kalın, İtalik ve Hizalama özellikleri her zaman, belge penceresindeki geçerli seçim için geçerli olan kuralın özelliklerini görüntüler. Bu özelliklerden herhangi birini değiştirdiğinizde, hedeflenen kuralı etkilersiniz.

Özellik denetimini kullanarak metin rengini düzenleme

Metniniz için belirli bir kural uygulamadıysanız metninizin rengini doğrudan Özellik Denetimi'nden düzenleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, düzenlemeden önce metnin rengini not edin. Renk seçicinin yanındaki alan, imlecinizi yerleştirdiğiniz metnin rengini göstermek üzere beyaz olarak görüntülenir.

Metin rengini düzenleme
Dreamweaver'da metin rengini düzenleme

Metin rengini düzenlemek istediğiniz metni seçin. Renk seçiciyi tıklatın ve dilediğiniz bir rengi seçin. Özellik denetiminin yeni rengi görüntülediği aşağıdaki görüntüye bakın.

Dreamweaver'da metin rengini düzenleme
Renk seçiciyi kullanarak metnin rengini değiştirme

Özellik denetiminde HTML formatlamasını ayarlama

 1. Zaten açık değilse, Özellik denetimini (Pencere > Özellikler) açın ve HTML düğmesini tıklatın.
 2. Formatlamak istediğiniz metni seçin.

 3. Seçili metne uygulamak istediğiniz seçenekleri ayarlayın:
  Dreamweaver CC'de HTML formatlama metin özelliklerini ayarlama
  HTML formatlama metin özelliklerini ayarlama

  Format

  Seçili metnin paragraf stilini ayarlar. Paragraf, <p> etiketi için varsayılan formatı uygular, Başlık 1 H1 etiketi ekler vb.

  Kimlik

  Seçiminize bir kimlik atar. Kimlik açılır menüsü (varsa) belgenin tüm kullanılmayan bildirilmiş kimliklerini listeler.

  Sınıf

  Seçili metne uygulanan sınıf stilini görüntüler. Seçime herhangi bir stil uygulanmamışsa, açılır menüden CSS Stili Yok görüntülenir. Seçime birden fazla stil uygulanmışsa, menü boş olur.

  Aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için Stil menüsünü kullanın:

  • Seçime uygulamak istediğiniz stili seçin.

  • Halen seçili olan stili kaldırmak için Yok'u seçin.

  • Stili yeniden adlandırmak için Yeniden Adlandır öğesini seçin.

  • Sayfaya harici stil sayfası eklemenizi sağlayan bir iletişim kutusu açmak için Stil Sayfası Ekle'yi seçin.

  Kalın

  Tercihler iletişim kutusunun Genel kategorisinden ayarlanan stil tercihine göre seçili metne <b> veya <strong> uygular.

  İtalik

  Tercihler iletişim kutusunun Genel kategorisinden ayarlanan stil tercihine göre seçili metne <i> veya <em> uygular.

  Sırasız Liste

  Seçili metnin madde işaretli listesini oluşturur. Seçili metin yoksa, yeni madde işaretli liste başlatılır.

  Sıralı Liste

  Seçili metnin numaralı listesini oluşturur. Seçili metin yoksa, yeni numaralı liste başlatılır.

  Blok Alıntı Metni Oluşturma ve Blok Alıntı Metni Kaldırma

  blockquote etiketi uygulayarak veya etiketi kaldırarak seçili metni girintileyin veya girintiyi kaldırın. Listede girinti, yuvalanmış liste oluşturur ve girintiyi kaldırma listenin yuvalanma özelliğini kaldırır.

  Bağ

  Seçili metnin köprü metni bağını oluşturur. Sitenizdeki bir dosyaya gitmek için klasör simgesini tıklatın; URL'yi yazın; Dosyalar panelindeki Dosyaya İşaret Et simgesini sürükleyin veya Dosyalar panelinden bir dosyayı kutuya sürükleyin.

  Başlık

  Köprü metni bağı için metin araç ipucunu belirler.

  Hedef

  Bağlanan belgenin yükleneceği çerçeveyi veya pencereyi belirtir:

  • _blank, bağlanan dosyayı yeni, adlandırılmamış tarayıcı penceresine yükler.

  • _parent, bağlanan dosyayı, bağı içeren çerçevenin üst çerçeve kümesine veya penceresine yükler. Bağı içeren çerçeve yuvalanmış değilse bağlı dosya, tarayıcı penceresinin tamamında açılır.

  • _self, bağlanan dosyayı, bağın olduğu çerçeve veya pencereye yükler. Bu hedef örtüktür, genellikle belirlemenize gerek yoktur.

  • _top, bağlanan dosyayı tam tarayıcı penceresine yükler, tüm çerçeveleri kaldırır.

HTML Özellik denetimindeki bir sınıfı yeniden adlandırma

Dreamweaver, sayfanız için kullanılabilir tüm sınıfları HTML Özellik denetiminin Sınıf menüsünde görüntüler. Sınıf stilleri listesinin sonundaki Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyerek bu listedeki stilleri yeniden adlandırabilirsiniz.

 1. Özellik denetimi panelinden Sınıf açılır listesini seçin.

 2. Açılan listenin sonundan Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyin.

 3. Stili Yeniden Adlandır açılır menüsünden, yeniden adlandırmak istediğiniz stili seçin.

  Dreamweaver'da HTML sınıfını yeniden adlandırma
  HTML sınıfını yeniden adlandırma

 4. Yeni Ad metin alanına yeni bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi