Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

SQL yazmadan kayıt kümesi tanımlama

Elle SQL ifadeleri girmeden bir kayıt kümesi oluşturabilirsiniz.

 1. Belge penceresinde kayıt kümesini kullanacak sayfayı açın.
 2. Veri Bağlantıları panelini görüntülemek için Pencere > Veri Bağlantıları'nı seçin.
 3. Veri Bağlantıları panelinde, Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kayıt Kümesi'ni (Sorgu) seçin.

  Basit Kayıt Kümesi iletişim kutusu görünür. Bir ColdFusion sitesi geliştiriyorsanız, Kayıt Kümesi iletişim kutusu biraz farklı olur. (Bunun yerine gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusu görünürse, basit Kayıt Kümesi iletişim kutusuna geçmek için Basit düğmesini tıklatın.)

 4. Belge türünüz için Kayıt Kümesi iletişim kutusunu doldurun.

  Yönergeler için aşağıdaki konuları okuyun.

 5. Sorguyu yürütmek ve istediğiniz bilgileri aldığından emin olmak için Test düğmesini tıklatın.

  Kullanıcılar tarafından girilen parametreler kullanan bir filtre tanımladıysanız, Test Değeri kutusuna bir değer girin ve Tamam'ı tıklatın. Kayıt kümesinin bir örneği başarıyla oluşturulursa, kayıt kümesinden çıkarılan verileri görüntüleyen bir tablo görünür.

 6. Kayıt kümesini Veri Bağlantıları panelindeki kullanılabilir içerik kaynakları listesine eklemek için Tamam'ı tıklatın.

Basit Kayıt Kümesi iletişim kutusu için seçenekler (PHP, ASP)

 1. Ad kutusunda kayıt kümesinin adını girin.

  Kayıt kümesi adlarını koddaki diğer nesne adlarından ayırt etmek için bunlara rs önekini eklemek sık başvurulan bir uygulamadır. Örneğin: rsPressReleases.

  Kayıt kümesi adları yalnızca harfler, sayılar ve altçizgi karakteri (_) içerebilir. Özel karakter veya boşluklar kullanamazsınız.

 2. Bağlantı açılır menüsünden bir bağlantı seçin.

  Listede bir bağlantı görünmezse, bağlantı oluşturmak için Tanımla'yı tıklatın.

 3. Tablo açılır menüsünde kayıt kümesine veri sağlayacak veritabanı tablosunu seçin.

  Belirtilen veritabanında bulunan tüm tablolar açılır menüde görüntülenir.

 4. Kayıt kümesine tablo sütunlarının bir alt kümesini eklemek için Seçilen'i tıklatın ve istediğiniz sütunları listede Control tuşu ile tıklatarak (Windows) veya Komut ile tıklatarak (Macintosh) seçin.

 5. Tablodan döndürülen kayıt sayısını daha fazla sınırlamak için Filtre bölümünü doldurun:

  • Tanımladığınız test değeriyle karşılaştırmak için ilk açılır menüde veritabanı tablosundan bir sütun seçin.

  • İkinci açılır menüde her kayıttaki seçilen değeri test değeriyle karşılaştırmak için koşullu bir ifade seçin.

  • Üçüncü açılır menüde Girilen Değer'i seçin.

  • Kutuya test değerini girin.

   Kayıtta belirtilen değer filtreleme koşulunuzu karşılıyorsa kayıt kayıt kümesinde dahil edilir.

 6. (İsteğe Bağlı) Kayıtları sıralamak için sıralamada esas alınacak sütunu seçin ve ardından kayıtların artan şekilde mi (1, 2, 3... veya A, B, C...) yoksa azalan şekilde mi sıralanacağını seçin.

 7. Veritabanına bağlanmak için Test'i tıklatın ve veri kaynağının bir örneğini oluşturun ve veri kaynağını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

  Döndürülen verileri görüntüleyen bir tablo açılır. Her satır bir kayıt içerir ve her sütun o kayıttaki bir alanı temsil eder.

 8. Tamam'ı tıklatın. Yeni tanımlanan kayıt kümesi Veri Bağlantıları panelinde görünür.

Basit Kayıt Kümesi iletişim kutusu için seçenekler (ColdFusion)

ColdFusion belge türleri için SQL ifadelerinin kodlarını elle eklemenize gerek kalmaması için, dinamik içerik kaynağı olarak bir kayıt kümesi tanımlayın.

 1. Ad kutusunda kayıt kümesinin adını girin.

  Kayıt kümesi adlarını kodunuzdaki diğer nesne adlarından ayırt etmek için bunlara rs önekini eklemek sık başvurulan bir uygulamadır. Örneğin: rsPressReleases

  Kayıt kümesi adları yalnızca harfler, sayılar ve altçizgi karakteri (_) içerebilir. Özel karakter veya boşluklar kullanamazsınız.

 2. ColdFusion bileşeni için kayıt kümesi tanımlıyorsanız (diğer bir deyişle, Dreamweaver uygulamasında bir CFC dosyası açıksa), İşlev açılır menüsünden mevcut bir CFC işlevini seçin veya yeni bir işlev oluşturmak için Yeni İşlev düğmesini seçin.

  Not:

  İşlev açılır menüsü yalnızca CFC dosyası geçerli belge olduğunda ve ColdFusion MX 7 ya da sonraki bir sürümünü çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz olduğunda kullanılabilir.

  Kayıt kümesi işlevde tanımlanır.

 3. Veri Kaynağı açılır menüsünden bir veri kaynağı seçin.

  Açılır menüde bir veri kaynağı görünmezse bir ColdFusion veri kaynağı oluşturmanız gerekir.

 4. Kullanıcı Adı ve şifre kutularında gerekliyse ColdFusion uygulama sunucusu için kullanıcı adı ve şifreyi girin.

  ColdFusion uygulamasında veri kaynaklarına erişebilmek için kullanıcı adı ve şifre gerekebilir. ColdFusion içindeki bir veri kaynağına erişmek için kullanıcı adı ve şifreye sahip değilseniz, kuruluşunuzun ColdFusion yöneticisine başvurun.

 5. Tablo açılır menüsünde kayıt kümesine veri sağlayacak veritabanı tablosunu seçin.

  Belirtilen veritabanında bulunan tüm tablolar Tablo açılır menüsünde görüntülenir.

 6. Kayıt kümesine tablo sütunlarının bir alt kümesini eklemek için Seçilen'i tıklatın ve istediğiniz sütunları listede Control tuşu ile tıklatarak (Windows) veya Komut ile tıklatarak (Macintosh) seçin.

 7. Tablodan döndürülen kayıt sayısını daha fazla sınırlamak için Filtre bölümünü doldurun:

  • Tanımladığınız test değeriyle karşılaştırmak için ilk açılır menüde veritabanı tablosundan bir sütun seçin.

  • İkinci açılır menüde her kayıttaki seçilen değeri test değeriyle karşılaştırmak için koşullu bir ifade seçin.

  • Üçüncü açılır menüde Girilen Değer'i seçin.

  • Kutuya test değerini girin.

   Kayıtta belirtilen değer filtreleme koşulunuzu karşılıyorsa kayıt kayıt kümesinde dahil edilir.

 8. (İsteğe Bağlı) Kayıtları sıralamak için sıralamada esas alınacak sütunu seçin ve ardından kayıtların artan şekilde mi (1, 2, 3... veya A, B, C...) yoksa azalan şekilde mi sıralanacağını seçin.

 9. Veritabanına bağlanmak için Test'i tıklatın ve veri kaynağının bir örneğini oluşturun.

  Döndürülen verileri görüntüleyen bir tablo açılır. Her satır bir kayıt içerir ve her sütun o kayıttaki bir alanı temsil eder. Test kayıt kümesini kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 10. Tamam'ı tıklatın. Yeni tanımlanan ColdFusion kayıt kümesi Veri Bağlantıları panelinde görünür.

SQL yazarak gelişmiş bir kayıt kümesi tanımlama

Gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusunu kullanarak kendi SQL ifadelerinizi yazın veya grafik Veritabanı Öğeleri ağacını kullanarak bir SQL ifadesi oluşturun.

 1. Belge penceresinde kayıt kümesini kullanacak sayfayı açın.
 2. Veri Bağlantıları panelini görüntülemek için Pencere > Veri Bağlantıları'nı seçin.
 3. Veri Bağlantıları panelinde, Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kayıt Kümesi'ni (Sorgu) seçin.

  Gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusu görünür. Bir ColdFusion sitesi geliştiriyorsanız, Kayıt Kümesi iletişim kutusu biraz farklı olur. (Bunun yerine basit Kayıt Kümesi iletişim kutusu görünürse, gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusuna geçmek için Gelişmiş düğmesini tıklatın.)

 4. Gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusunu doldurun.

  Yönergeler için aşağıdaki konuları okuyun.

 5. Sorguyu yürütmek ve istediğiniz bilgileri aldığından emin olmak için Test düğmesini tıklatın.

  Kullanıcılar tarafından girilen parametreler kullanan bir filtre tanımladıysanız, Test düğmesinde Test Değeri iletişim kutusu görüntülenir. Test Değeri kutusuna bir değer girin ve Tamam'ı tıklatın. Kayıt kümesinin bir örneği başarıyla oluşturulursa, kayıt kümesinden verileri görüntüleyen bir tablo görünür.

 6. Kayıt kümesini Veri Bağlantıları panelindeki kullanılabilir içerik kaynakları listesine eklemek için Tamam'ı tıklatın.

Gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusu için seçenekler (PHP, ASP)

Özel SQL ifadesi yazarak veya grafik Veritabanı Öğeleri ağacını kullanarak bir SQL ifadesi oluşturarak, dinamik içerik kaynağı olarak bir kayıt kümesi tanımlayın.

 1. Ad kutusunda kayıt kümesinin adını girin.

  Kayıt kümesi adlarını koddaki diğer nesne adlarından ayırt etmek için bunlara rs önekini eklemek sık başvurulan bir uygulamadır. Örneğin: rsPressRelease

  Kayıt kümesi adları yalnızca harfler, sayılar ve altçizgi karakteri (_) içerebilir. Özel karakter veya boşluklar kullanamazsınız.

 2. Bağlantı açılır menüsünden bir bağlantı seçin.
 3. Seçilen kayıt kümesinden bir SQL ifadesi oluşturmak için SQL metin alanına bir SQL ifadesi girin veya iletişim kutusunun altındaki grafik Veritabanı Öğeleri ağacını kullanın.

  SQL ifadesi oluşturmak üzere Veritabanı Öğeleri ağacını kullanmak için aşağıdakileri yapın:

  • SQL metin alanının boş olmasını sağlayın.

  • Ağacın dallarını istediğiniz veritabanı nesnesini (örneğin tablodaki bir sütun veya veritabanındaki bir depolanan yordam) bulana kadar genişletin.

  • Veritabanı nesnesini seçin ve ağacın sağındaki düğmelerden birini tıklatın.

   Örneğin, tablo sütunu seçtiğinizde kullanılabilen düğmeler SELECT, WHERE ve ORDER BY seçenekleridir. İlişkili tümceyi SQL ifadenize eklemek için düğmelerden birini tıklatın.

   Ayrıca depolanan yordamı Veritabanı Öğeleri ağacından seçip Yordam düğmesini tıklatarak da depolanan bir yordamda önceden tanımlanmış SQL ifadesi kullanabilirsiniz. Dreamweaver uygulaması otomatik olarak SQL ve Değişken alanlarını doldurur.

 4. SQL ifadesi değişkenler içeriyorsa, Değişkenler alanında Artı (+) düğmesini tıklatıp değişkenin adını, türünü (tam sayı, metin, tarih veya kayar noktalı sayı), varsayılan değerini (çalışma zamanı değeri döndürülmezse değişkenin alması gereken değer) ve çalışma zamanı değerini girerek bunların değerlerini belirtin.

  Not:

  PHP'deki SQL ifadesinde değişkenler kullanılırken Dreamweaver otomatik olarak değişken adının başına bir dolar işareti ekler, bu yüzden dolar işaretini kaldırmanız gerekir (örn. $colname yerine colname).

  SQL ifadesi değişkenler içeriyorsa, Değişkenler kutusunun Varsayılan Değer sütununun geçerli test değerleri içerdiğinden emin olun.

  Çalışma zamanı değeri genellikle kullanıcı tarafından bir HTML form alanına girilen bir URL veya form parametresi değeridir.

  Çalışma Zamanı Değeri sütunundaki URL parametreleri:

  Sunucu Modeli

  URL parametresi için Çalışma Zamanı değer ifadesi

  ASP

  Request.QueryString(“formFieldName”)

  PHP

  $_GET['formFieldName']

  Çalışma Zamanı Değeri sütunundaki form parametreleri:

  Sunucu Modeli

  Form parametresi için Çalışma Zamanı değer ifadesi

  ASP

  Request.Form(“formFieldName”)

  PHP

  $_POST['formFieldName']

 5. Veritabanına bağlanmak için Test'i tıklatın ve kayıt kümesinin bir örneğini oluşturun.

  SQL ifadesi değişkenler içeriyorsa, Test'i tıklatmadan önce Değişkenler kutusunun Varsayılan Değer sütununun geçerli test değerleri içerdiğinden emin olun.

  Başarılı olursa, kayıt kümenizdeki verileri görüntüleyen bir tablo görünür. Her satır bir kayıt içerir ve her sütun o kayıttaki bir alanı temsil eder. Kayıt kümesini temizlemek için Tamam'ı tıklatın.

 6. Çalışmanızdan memnunsanız, Tamam'ı tıklatın.

Gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusu için seçenekler (ColdFusion)

Özel SQL sorguları yazmak için gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusunu kullanın veya bir seç ve tıklat arabirimi kullanarak SQL sorguları yazmak için Veritabanı Öğeleri ağacını kullanın.

 1. Ad kutusunda kayıt kümesinin adını girin.

  Kayıt kümesi adlarını kodunuzdaki diğer nesne adlarından ayırt etmek için bunlara rs önekini eklemek sık başvurulan bir uygulamadır. Örneğin: rsPressReleases

  Kayıt kümesi adları yalnızca harfler, sayılar ve altçizgi karakteri (_) içerebilir. Özel karakter veya boşluklar kullanamazsınız.

  ColdFusion bileşeni için kayıt kümesi tanımlıyorsanız (diğer bir deyişle, Dreamweaver uygulamasında bir CFC dosyası açıksa), İşlev açılır menüsünden mevcut bir CFC işlevini seçin veya yeni bir işlev oluşturmak için Yeni İşlev düğmesini seçin.

  Not:

  İşlev açılır menüsü yalnızca CFC dosyası geçerli belge olduğunda ve ColdFusion MX 7 ya da sonraki bir sürümünü çalıştıran bir bilgisayara erişiminiz olduğunda kullanılabilir.

  Kayıt kümesi işlevde tanımlanır.

 2. Veri Kaynağı açılır menüsünden bir veri kaynağı seçin.

  Açılır menü listesinde bir veri kaynağı görünmezse öncelikle bir ColdFusion veri kaynağı oluşturmanız gerekir.

 3. Kullanıcı Adı ve şifre kutularında gerekliyse ColdFusion uygulama sunucusu için kullanıcı adı ve şifreyi girin.

  ColdFusion uygulamasında veri kaynaklarına erişebilmek için kullanıcı adı ve şifre gerekebilir. ColdFusion içindeki bir veri kaynağına erişmek için kullanıcı adı ve şifreye sahip değilseniz, kuruluşunuzun ColdFusion yöneticisine başvurun.

 4. Seçilen kayıt kümesinden bir SQL ifadesi oluşturmak için SQL metin alanına bir SQL ifadesi girin veya iletişim kutusunun altındaki grafik Veritabanı Öğeleri ağacını kullanın.
 5. (İsteğe Bağlı) SQL ifadesi oluşturmak üzere Veritabanı Öğeleri ağacını kullanmak için aşağıdakileri yapın:
  • SQL metin alanının boş olmasını sağlayın.

  • Ağacın dallarını istediğiniz veritabanı nesnesini (örneğin tablodaki bir sütun) bulana kadar genişletin.

  • Veritabanı nesnesini seçin ve ağacın sağındaki düğmelerden birini tıklatın.

  Örneğin, tablo sütunu seçtiğinizde kullanılabilen düğmeler Select, Where ve Order By seçenekleridir. İlişkili tümceyi SQL ifadenize eklemek için düğmelerden birini tıklatın.

  SQL ifadeniz parametreler içeriyorsa, Parametreler alanında Artı (+) düğmesini tıklatıp parametrenin adını ve varsayılan değerini (çalışma zamanı değeri döndürülmezse parametrenin alması gereken değer) girerek bunların değerlerini belirtin.

  SQL ifadesi parametreler içeriyorsa, Parametreler kutusunun Varsayılan Değer sütununun geçerli test değerleri içerdiğinden emin olun.

  Sayfa Parametreleri, yazdığınız SQL'deki çalışma zamanı değer referansları için varsayılan değerler sağlayabilmenizi sağlar. Örneğin, aşağıdaki SQL ifadesi çalışan kimliğinin değerini esas alarak bir çalışan kaydı seçer. Bu parametreye bir varsayılan değer atayarak çalışma zamanı değerinin her zaman döndürülmesini sağlayabilirsiniz. Bu örnekte FormFieldName, kullanıcının çalışan kimliği olarak girdiğini bir form alanını referans gösteriyor:

  SELECT * FROM Employees WHERE EmpID = + (Request.Form(#FormFieldName#))

  Sayfa Parametreleri Ekle iletişim kutusu aşağıdakine benzer bir ad-değer çifti içerir:

  Ad

  Varsayılan değerler

  FormFieldName

  0001

  Çalışma zamanı değeri genellikle kullanıcı tarafından bir HTML form alanına girilen bir URL veya form parametresi değeridir.

 6. Veritabanına bağlanmak için Test'i tıklatın ve kayıt kümesinin bir örneğini oluşturun.

  SQL ifadesi çalışma zamanı referansları içeriyorsa, Test'i tıklatmadan önce Sayfa Parametreleri alanındaki Varsayılan Değer sütununun geçerli test değerleri içerdiğinden emin olun.

  Başarılı olursa, kayıt kümenizdeki verileri görüntüleyen bir tablo görünür. Her satır bir kayıt içerir ve her sütun o kayıttaki bir alanı temsil eder. Kayıt kümesini temizlemek için Tamam'ı tıklatın.

 7. Çalışmanızdan memnunsanız, Tamam'ı tıklatın.

SQL deyiminde parametreler tanımlama (ColdFusion)

SQL ifadesindeki parametreleri tanımlayın; varsayılan değer, çalışma zamanı değeri döndürülmediğinde parametrenin kullanması gereken değerdir.

 1. Ad açılır menüsünden bir parametre seçin.
 2. Parametre için Varsayılan parametre kutusuna bir varsayılan değer girin ve Tamam'ı tıklatın.

SQL ifadesinde parametreler tanımlama (PHP)

SQL ifadesindeki parametreleri tanımlayın; varsayılan değer, çalışma zamanı değeri döndürülmediğinde parametrenin kullanması gereken değerdir.

 1. Ad kutusuna bir parametre adı girin.
 2. Parametre için Varsayılan parametre kutusuna bir varsayılan değer girin.
 3. Parametre için Çalışma Zamanı Değeri kutusuna bir çalışma zamanı değeri girin ve Tamam'ı tıklatın.

Veritabanı Öğeleri ağacını kullanarak SQL sorguları oluşturma

SQL ifadelerini elle SQL kutusuna yazmak yerine, karmaşık SQL sorguları oluşturmak için Veritabanı Öğesi'nin seç ve tıklat arabirimini kullanabilirsiniz. Veritabanı Öğeleri ağacı veritabanı nesneleri seçmenizi ve SQL SELECT, WHERE ve ORDER BY tümcelerini kullanarak bunları bağlamanızı sağlar. SQL sorgusu oluşturduktan sonra iletişim kutusunun Değişkenler alanını kullanarak istediğiniz değişkenleri tanımlayabilirsiniz.

Sonraki iki örnekte iki SQL ifadesi ve gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusunu Veritabanı Öğeleri ağacını kullanarak bunları oluşturma adımları açıklanmaktadır.

Örnek: Tablo seçme

Bu örnekte Çalışanlar tablosunun tüm içeriği seçilmektedir. Sorguyu tanımlayan SQL ifadesi aşağıda belirtilen şekilde görünür:

SELECT * FROM Employees

Bu sorguyu oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Tablolar dalını seçilen veritabanındaki tüm tabloları görüntüleyecek şekilde genişletin.
 2. Çalışanlar tablosunu seçin.
 3. Select düğmesini tıklatın.
 4. Kayıt kümesini Veri Bağlantıları paneline eklemek için Tamam'ı tıklatın.

Örnek: Tablodan belirli satırları seçme ve sonuçları sıralama

Aşağıdaki örnekte Çalışanlar tablosundan iki satır seçilmekte ve sizin tanımlamanız gereken bir değişkenle iş türü seçilmektedir. Sonuçlar daha sonra çalışan adına göre sıralanır.

SELECT emplNo, emplName 
FROM Employees 
WHERE emplJob = 'varJob' 
ORDER BY emplName
 1. Tablolar dalını seçilen veritabanındaki tüm tabloları görüntüleyecek şekilde genişletin; ardından Çalışanlar tablosunu tek tek tablo satırlarını görüntüleyecek şekilde genişletin.
 2. SQL ifadesini aşağıda belirtilen şekilde oluşturun:
  • emplNo değerini seçin ve Select düğmesini tıklatın.

  • emplName değerini seçin ve Select düğmesini tıklatın.

  • emplJob değerini seçin ve Where düğmesini tıklatın.

  • emplName değerini seçin ve Order By düğmesini tıklatın.

 3. Ekleme noktasını SQL metin alanında WHERE emplJob değerinden ve ='varJob' türünden sonra yerleştirin (eşittir işaretini dahil edin).
 4. Değişkenler alanındaki Artı (+) düğmesini tıklatarak ve aşağıdaki değerleri Ad, Varsayılan Değer ve Çalışma Zamanı Değeri sütunlarına girerek 'varJob' değişkenini tanımlayın: varJob, CLERK, Request("job").
 5. Kayıt kümesini Veri Bağlantıları paneline eklemek için Tamam'ı tıklatın.

URL parametreleri tanımlama

URL parametreleri, kullanıcılar tarafından girilen ve daha sonra alınan bilgileri depolar. Başlamadan önce sunucuya bir form veya URL parametresi ilettiğinizden emin olun. URL değişkenini tanımladıktan sonra değişkenin değerini o anda seçili olan sayfada kullanabilirsiniz.

 1. Belge penceresinde değişkeni kullanacak sayfayı açın.
 2. Veri Bağlantıları panelini görüntülemek için Pencere > Veri Bağlantıları'nı seçin.
 3. Veri Bağlantıları panelinde, Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden aşağıdakilerden birini seçin:

  Belge Türleri

  URL değişkeni için Veri Bağlantıları panelindeki menü öğesi

  ASP

  İstek Değişkeni > Request.QueryString

  ColdFusion

  URL Değişkeni

  PHP

  URL Değişkeni

 4. URL Değişkeni iletişim kutusunda URL değişkeninin adını kutuya girin ve Tamam'ı tıklatın.

  URL değişkeninin adı genellikle değerini almak için kullanılan HTML form alanının veya nesnesinin adıdır.

 5. URL değişkeni Veri Bağlantıları panelinde görünür.

Form parametreleri tanımlama

Form parametreleri, web sayfası için HTTP isteğine dahil olan alınmış bilgileri depolar. POST yöntemini kullanan bir form oluşturursanız, form tarafından gönderilen veriler sunucuya iletilir. Başlamadan önce sunucuya bir form parametresi ilettiğinizden emin olun. Form parametresini içerik kaynağı olarak tanımladıktan sonra parametrenin değerini sayfanızda görebilirsiniz.

 1. Belge penceresinde değişkeni kullanacak sayfayı açın.
 2. Veri Bağlantıları panelini görüntülemek için Pencere > Veri Bağlantıları'nı seçin.
 3. Veri Bağlantıları panelinde, Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden aşağıdakilerden birini seçin:

  Belge Türleri

  Form değişkeni için Veri Bağlantıları panelindeki menü öğesi

  ASP

  İstek Değişkeni > Request.Form

  ColdFusion

  Form Değişkeni

  PHP

  Form Değişkeni

 4. Form Değişkeni iletişim kutusunda form değişkeninin adını girin ve Tamam'ı tıklatın. Form parametresinin adı genellikle değerini almak için kullanılan HTML form alanının veya nesnesinin adıdır.

  Form parametresi Veri Bağlantıları panelinde görünür.

  Form genişletilmiş haldeyken veri bağlantıları paneli
  Form genişletilmiş haldeyken veri bağlantıları paneli

Oturum değişkenleri tanımlama

Oturum değişkenlerini, kullanıcının ziyareti (veya oturumu) boyunca saklanan bilgileri depolamak ve görüntülemek için kullanabilirsiniz. Sunucu her kullanıcı için farklı bir oturum nesnesi oluşturur ve belirli bir süre için veya nesne açıkça sonlandırılana kadar bunu saklar.

Sayfa için oturum değişkenleri tanımlamadan önce bunları kaynak kodunda oluşturmanız gerekir. Web uygulamasının kaynak kodunda oturum değişkeni oluşturduktan sonra, bu değişkenin değerini almak ve bunu bir web sayfasında kullanmak için Dreamweaver'ı kullanabilirsiniz.

 1. Kaynak koda bir oturum değişkeni oluşturun ve bu değişkene bir değer atayın.

  Örneğin, bu ColdFusion örneği username adlı bir oturum başlatıyor ve bu oturuma Cornelius değerini atıyor:

  <CFSET session.username = Cornelius>
 2. Veri Bağlantıları panelini görüntülemek için Pencere > Veri Bağlantıları'nı seçin.
 3. Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Oturum Değişkeni'ni seçin.
 4. Uygulamanın kaynak kodunda tanımladığınız değişkenin adını girin ve Tamam'ı tıklatın.

ASP ve ColdFusion için uygulama değişkenleri tanımlama

ASP ve ColdFusion uygulamalarında, uygulamanın ömrü boyunca saklanan ve kullanıcıdan kullanıcıya geçerli olmaya devam eden bilgileri depolamak ve görüntülemek için uygulama değişkenlerini kullanabilirsiniz. Uygulama değişkenini tanımladıktan sonra değişkenin değerini bir sayfada kullanabilirsiniz.

Not:

PHP'de uygulama değişken nesneleri yoktur.

 1. Belge penceresinde dinamik bir belge türü açın.
 2. Veri Bağlantıları panelini görüntülemek için Pencere > Veri Bağlantıları'nı seçin.
 3. Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Uygulama Değişkeni'ni seçin.
 4. Uygulamanın kaynak kodunda tanımlı olan değişkenin adını girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Uygulama değişkeni Veri Bağlantıları panelinde Uygulama simgesinin altında görünür.

  Uygulama genişletilmiş haldeyken veri bağlantıları paneli
  Uygulama genişletilmiş haldeyken veri bağlantıları paneli

ColdFusion kayıt kümesi için veri kaynağı olarak bir değişken kullanma

Veri Bağlantıları panelinde sayfa için bir kayıt kümesi tanımladığınızda, Dreamweaver uygulaması ColdFusion veri kaynağının adını sayfadaki cfquery etiketine girer. Daha fazla esneklik için değişkende bir veri kaynağı adı depolayabilir ve değişkeni cfquery etiketinde kullanabilirsiniz. Dreamweaver, kayıt kümelerinizdeki bu tür bir değişkeni belirlemek için görsel bir yöntem sağlar.

 1. Belge penceresinde bir ColdFusion sayfasının etkin olduğundan emin olun.
 2. Veri Bağlantıları panelinde, Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Veri Kaynağı Adı Değişkeni'ni seçin.

  Veri Kaynağı Adı Değişkeni iletişim kutusu açılır.

 3. Değişken tanımlayın ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Kayıt kümesini tanımlarken değişkeni kayıt kümesi için veri kaynağı olarak seçin.

  Kayıt Kümesi iletişim kutusunda değişken, Veri Kaynağı açılır menüsünde sunucudaki ColdFusion veri kaynaklarıyla birlikte görünür.

 5. Kayıt Kümesi iletişim kutusunu doldurun ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Değişkeni başlatın.

  Dreamweaver uygulaması değişkeni istediğiniz biçimde ve istediğiniz yerde başlatabilmenize olanak tanımak için değişkeni sizin için başlatmaz. Değişkeni sayfa kodunda (cfquery etiketinden önce), dahil etme dosyasında veya başka bir dosyada oturum ya da uygulama değişkeni olarak başlatabilirsiniz.

Sunucu değişkenleri tanımlama

Sunucu değişkenlerini bir web uygulamasında kullanılmak üzere dinamik içerik kaynakları olarak tanımlarsınız. Sunucu değişkenleri belge türüne göre değişir ve form değişkenlerini, URL değişkenlerini, oturum değişkenlerini ve uygulama değişkenlerini içerir.

Sunucu değişkenlerine sunucuya erişen tüm kullanıcılar ve sunucuda çalışan tüm uygulamalar tarafından erişilebilir. Değişkenler sunucu durdurulana kadar saklanır.

ColdFusion sunucu değişkenleri tanımlama

 1. Veri Bağlantıları panelini (Pencere > Veri Bağlantıları) açın. Sunucu Değişkeni iletişim kutusunda sunucu değişkeninin adını girin ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden sunucu değişkenini seçin.
 3. Değişken için bir ad girip Tamam'ı tıklatın. ColdFusion sunucu değişkeni Veri Bağlantıları panelinde görünür.

Aşağıdaki tabloda yerleşik ColdFusion sunucu değişkenleri listelenmektedir:

Değişken

Açıklama

Server.ColdFusion.ProductName

ColdFusion ürün adı.

Server.ColdFusion.ProductVersion

ColdFusion sürüm numarası.

Server.ColdFusion.ProductLevel

ColdFusion sürümü (Enterprise, Professional)

Server.ColdFusion.SerialNumber

Yüklü ColdFusion sürümünün seri numarası.

Server.OS.Name

Sunucuda çalışan işletim sisteminin adı (Windows XP, Windows 2000, Linux).

Server.OS.AdditionalInformation

Yüklü işletim sistemi hakkında ek bilgiler (servis paketleri, güncelleştirmeler).

Server.OS.Version

Yüklü işletim sisteminin sürümü.

Server.OS.BuildNumber

Yüklü işletim sisteminin oluşturma numarası.

ColdFusion yerel değişkeni tanımlama

Yerel değişkenler, ColdFusion sayfasındaki CFSET veya CFPARAM etiketi ile oluşturulan değişkenlerdir. Tanımlanan yerel değişken Veri Bağlantıları panelinde görünür.

 1. Yerel Değişken iletişim kutusunda yerel değişkenin adını girin ve Tamam'ı tıklatın.

ASP sunucu değişkenleri tanımlama

Aşağıdaki ASP sunucu değişkenlerini dinamik içerik kaynakları olarak tanımlayabilirsiniz: Request.Cookie, Request.QueryString, Request.Form, Request.ServerVariables ve Request.ClientCertificates.

 1. Veri Bağlantıları panelini (Pencere > Veri Bağlantıları) açın.
 2. Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden İstek Değişkeni'ni seçin.
 3. İstek Değişkeni iletişim kutusundaki Tür açılır menüsünden aşağıdaki istek koleksiyonlarından birini seçin:

  SorguDizesi koleksiyonu

  Sayfanın GET yöntemini kullanan bir HTML sayfasına sahip olduğu bir örnekteki gibi durumlarda gönderen sayfanın URL'sine eklenen bilgileri alır. Sorgu dizesi, bir veya daha çok ad-değer çiftinden oluşur (örneğin, last=Smith, first=Winston) ve URL'ye soru işaretiyle eklenir (?). Sorgu dizesinde birden çok ad-değer çifti varsa, bunlar 've' işareti (&) ile birleştirilir.

  Form koleksiyonu

  POST yöntemini kullanan bir HTML formu tarafından HTTP isteğinin gövdesine dahil edilen form bilgilerini alır.

  SunucuDeğişkenleri koleksiyonu

  Önceden tanımlanmış ortam değişkenlerinin değerlerini alır. Koleksiyon, CONTENT_LENGTH (HTTP isteğinde gönderilen ve form boş olduğunda görebileceğiniz içeriğin uzunluğu) ve HTTP_USER_AGENT (kullanıcının tarayıcısı hakkında bilgi sağlar) dahil, uzun bir değişken listesine sahiptir.

  Örneğin, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") gönderen tarayıcı hakkında bir Netscape Navigator 4.07 tarayıcısını gösteren Mozilla/4.07 [en] (WinNT; I) gibi bilgiler içerir.

  ASP sunucu ortamı değişkenlerinin tam listesi için Microsoft Personal Web Server (PWS) veya Internet Information Server (IIS) ile birlikte yüklenen çevrimiçi belgelere bakın.

  Tanımlama Bilgileri koleksiyonu

  HTTP isteğinde gönderilen tanımlama bilgilerinin değerlerini alır. Örneğin, sayfanın kullanıcıya ait sistemde “readMe” adlı bir tanımlama bilgisini okuduğunu varsayalım. Tanımlama bilgisinin değerleri sunucuda Request.Cookies("readMe") değişkeninde saklanır.

  İstemciSertifikası koleksiyonu

  Tarayıcı tarafından gönderilen HTTP isteğindeki sertifikasyon alanlarını alır. Sertifikasyon alanları X.509 standardında belirlenir.

 4. Değişkeni erişmek istediğiniz koleksiyonda belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  Örneğin, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") değişkenindeki bilgilere erişmek istiyorsanız, HTTP_USER_AGENT bağımsız değişkenini girin. Request.Form("lastname") değişkenindeki bilgilere erişmek istiyorsanız, lastname bağımsız değişkenini girin.

  İstek değişkeni Veri Bağlantıları panelinde görünür.

PHP sunucu değişkenleri tanımlama

Sunucu değişkenlerini PHP sayfaları için dinamik içerik kaynağı olarak tanımlayın. PHP sunucu değişkenleri Veri Bağlantıları panelinde görünür.

 1. Veri Bağlantıları panelini (Pencere > Veri Bağlantıları) açın.
 2. Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden değişkeni seçin.
 3. İstek Değişkeni iletişim kutusuna değişkenin adını girin (örneğin REQUEST_METHOD) ve Tamam'ı tıklatın.

  Daha fazla bilgi için PHP belgelerinde $_SERVER anahtar sözcüğünü arayın.

ColdFusion istemci değişkeni tanımlama

Sayfa için dinamik içerik kaynağı olarak bir ColdFusion istemci değişkenini tanımlayın. Yeni tanımlanan ColdFusion istemci değişkenleri Veri Bağlantıları panelinde görünür.

 1. İstemci Değişkeni iletişim kutusunda değişkenin adını girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Örneğin, Client.LastVisit ColdFusion değişkenindeki bilgilere erişmek için LastVisit değerini girin.

  İstemci değişkenleri, belirli bir istemciyle veri ilişkilendirmek için kodda oluşturulan değişkenlerdir. İstemci değişkenleri, kullanıcı uygulamada sayfadan sayfaya ve oturumdan oturuma geçtikçe uygulamanın durumunu saklar.

  İstemci değişkenleri kullanıcı tanımlı veya yerleşik olabilir. Aşağıdaki tabloda yerleşik ColdFusion istemci değişkenleri listelenmektedir:

  Değişken

  Açıklama

  Client.CFID

  Sunucuya bağlanan her istemci için artımlı bir kimlik.

  Client.CFTOKEN

  Belirli bir istemciyi benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan, rasgele oluşturulmuş bir sayı.

  Client.URLToken

  Tanımlama bilgileri kullanılmadığında şablonlar arasında iletilecek bir CFID ve CFTOKEN birleşimi.

  Client.LastVisit

  İstemci tarafından yapılan son ziyaretin zaman damgasını kaydeder.

  Client.HitCount

  Tek istemciye bağlanan sayfa isteği sayısı (CFID ve CFTOKEN kullanılarak izlenir).

  Client.TimeCreated

  CFID ve CFTOKEN belirli bir istemci için ilk kez oluşturulduğunda zaman damgasını kaydeder.

Tanımlama bilgisi değişkenleri kodda oluşturulur ve sunucu tarafından tarayıcıya iletilen tanımlama bilgilerindeki bilgilere erişir. Tanımlanan tanımlama bilgisi Veri Bağlantıları panelinde görünür.

 1. Tanımlama Bilgisi Değişkeni iletişim kutusunda tanımlama bilgisi değişkeninin adını girin ve Tamam'ı tıklatın.

ColdFusion CGI değişkeni tanımlama

Tanımlanan CGI değişkeni Veri Bağlantıları panelinde görünür.

 1. CGI Değişkeni iletişim kutusunda değişkenin adını girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Örneğin, CGI.HTTP_REFERER değişkenindeki bilgilere erişmek istiyorsanız, HTTP_REFERER değerini girin.

  Aşağıdaki tabloda, sunucuda oluşturulan en yaygın ColdFusion CGI değişkenleri listelenmektedir:

  Değişken

  Açıklama

  SERVER_SOFTWARE

  İsteği yanıtlayan (ve ağ geçidini çalıştıran) bilgi sunucusu yazılımının adı ve sürümü. Format: ad/sürüm.

  SERVER_NAME

  Sunucunun kendinden referanslı URL'lerinde görünen ana bilgisayar adı, DNS diğer adı veya IP adresi.

  GATEWAY_INTERFACE

  Bu sunucunun uyduğu CGI belirtiminin revizyonu. Format: CGI/revizyon.

  SERVER_PROTOCOL

  Bu isteğin geldiği bilgi protokolünün adı ve revizyonu. Format: protokol/revizyon.

  SERVER_PORT

  İsteğin gönderildiği bağlantı noktası numarası.

  REQUEST_METHOD

  İsteğin yapılma yöntemi. HTTP için bu yöntem Get, Head, Post ve benzeridir.

  PATH_INFO

  İstemci tarafından belirtilen ek yol bilgileri. Komut dosyalarına sanal yol adları ve bu yolun sonundaki ek bilgilerle erişilebilir. Ek bilgiler PATH_INFO olarak gönderilir.

  PATH_TRANSLATED

  Sunucu, yolu alan ve gerekli tüm sanal-fiziksel eşlemelerini yapan bir çevrilmiş PATH_INFO sürümü sağlar.

  SCRIPT_NAME

  Kullanılan komut dosyasına sanal bir yol; kendinden referanslı URL'ler için kullanılır.

  QUERY_STRING

  Bu komut dosyasını referans alan URL'deki soru işaretini (?) izleyen sorgu bilgileri.

  REMOTE_HOST

  İstekte bulunan ana bilgisayar adı. Sunucu bu bilgilere sahip değilse, REMOTE_ADDR değerini ayarlar ve REMOTE_HOST değerini ayarlamaz.

  REMOTE_ADDR

  İstekte bulunan uzak ana bilgisayarın IP adresi.

  AUTH_TYPE

  Sunucu kullanıcı kimlik denetimini destekliyorsa ve komut dosyası korunuyorsa, kullanıcıyı doğrulamak için kullanılan protokole özgü kimlik denetimi yöntemi budur.

  REMOTE_USER AUTH_USER

  Sunucu kullanıcı kimlik denetimini destekliyorsa ve komut dosyası korunuyorsa, kimliği denetlenen kullanıcı adı budur. (Ayrıca AUTH_USER olarak kullanılabilir.)

  REMOTE_IDENT

  HTTP sunucusu RFC 931 tanımlamasını destekliyorsa, bu değişken sunucudan alınan uzak kullanıcı adına ayarlanır. Bu değişkeni yalnızca günlüğe kaydetme için kullanın.

  CONTENT_TYPE

  HTTP POST ve PUT gibi ekli bilgileri olan sorgular için bu verilerin içerik tipidir.

  CONTENT_LENGTH

  İstemci tarafından belirtilen içeriğin uzunluğu.

  Aşağıdaki tabloda tarayıcı tarafından oluşturulan ve sunucuya iletilen en yaygın ColdFusion CGI değişkenleri listelenmektedir:

  Değişken

  Açıklama

  HTTP_REFERER

  Referans gösteren belge. Bu, form verilerine bağlanan veya form verileri gönderen belgedir.

  HTTP_USER_AGENT

  İstemcinin şu anda isteği göndermek için kullandığı tarayıcı. Format: yazılım/sürüm kitaplığı/sürüm.

  HTTP_IF_MODIFIED_SINCE

  Sayfanın en son değiştirilme zamanı. Bu değişken tarayıcıya bağlı olarak ve genellikle LAST_MODIFIED HTTP başlığını gönderen sunucuya yanıt olarak gönderilir. Tarayıcı tarafındaki önbelleğe almadan yararlanmak için kullanılabilir.

İçerik kaynaklarını önbelleğe alma

Tasarım Notu'ndaki dinamik içerik kaynaklarını önbelleğe alabilir veya depolayabilirsiniz. Dinamik içerik kaynaklarını depolayan veritabanına veya uygulama sunucusuna erişiminiz olmadığında bile bir site üzerinde çalışabilmenizi sağlar. Önbelleğe alma ayrıca ağ üzerinde veritabanına ve uygulama sunucusuna yinelenen erişimi gidererek geliştirmeyi hızlandırabilir:

 1. Veri Bağlantıları panelinin sağ üst köşesindeki ok düğmesini tıklatın ve açılır menüde Önbellek'i değiştirin.

İçerik kaynaklarından birinde değişiklik yaparsanız, Veri Bağlantıları panelinin sağ üst köşesindeki Yenile düğmesini (daire şeklindeki ok simgesi) tıklatarak önbelleği yenileyebilirsiniz . (Düğmeyi görmüyorsanız paneli genişletin.)

İçerik kaynaklarını değiştirme veya silme

Mevcut her türlü dinamik içerik kaynağını, diğer bir deyişle, Veri Bağlantıları panelinde listelenen her türlü içerik kaynağını silebilirsiniz.

İçerik kaynağının Veri Bağlantıları panelinde değiştirilmesi veya silinmesi, sayfadaki o içeriğin herhangi bir örneğini değiştirmez veya silmez. Sadece söz konusu örneği sayfanın olası içerik kaynağı olarak değiştirir veya siler.

Veri Bağlantıları panelindeki içerik kaynağını değiştirme

 1. Veri Bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) düzenlemek istediğiniz içerik kaynağının adını çift tıklatın.
 2. Açılan iletişim kutusunda değişikliklerinizi yapın.
 3. Çalışmanızdan memnunsanız, Tamam'ı tıklatın.

Veri Bağlantıları panelinden bir içerik kaynağını silme

 1. Veri Bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) içerik kaynağını listeden seçin.
 2. Eksi (-) düğmesini tıklatın.

Kayıt kümesini bir sayfadan diğerine kopyalama

Kayıt kümesini tanımlı bir site içinde bir sayfadan diğerine kopyalayabilirsiniz.

 1. Kayıt kümesini Veri Bağlantıları panelinden veya Sunucu Davranışları panelinden seçin.
 2. Kayıt kümesini sağ tıklatın ve açılır menüden Kopyala'yı seçin.
 3. Kayıt kümesini kopyalamak istediğiniz sayfayı açın.
 4. Veri Bağlantıları panelini veya Sunucu Davranışları araç çubuğunu sağ tıklatın ve açılır menüden Yapıştır'ı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi