“Sabit” bir sayfa mizanpajı tasarlamak için Dreamweaver şablonlarını kullanmayı ve ardından bu şablonun sayfa mizanpajını devralan belgeler oluşturmayı öğrenin.

Şablon, “sabit” bir sayfa mizanpajını tasarlamak için kullandığınız bir belge biçimidir; daha sonra bu şablonun sayfa mizanpajını devralan belgeler oluşturabilirsiniz. Bir şablon tasarlarken o şablonu esas alan bir belgede kullanıcıların hangi içeriği “düzenleyebileceğini” belirlersiniz. Şablonlar şablon yazarlarının kullanıcıların—örneğin yazarların, grafik sanatçılarının ve diğer web geliştiricilerinin—hangi sayfa öğelerini düzenleyebileceğini denetlemesini sağlar. Şablon yazarının belgeye dahil edebileceği birkaç çeşit şablon bölgesi vardır.

Not:

Şablonlar büyük bir tasarım alanını denetlemenizi ve tam sayfa mizanpajlarını yeniden kullanmanızı sağlar. Ayrı ayrı tasarım öğelerini, örneğin bir sitenin telif hakkı bilgilerini veya logosunu kullanmak istiyorsanız, kitaplık öğeleri oluşturun.

Şablon kullanmak aynı anda birden çok sayfayı güncelleştirmenizi mümkün kılar. Şablondan oluşturulmuş bir belge o şablon ile (siz daha sonra o belgeyi şablondan ayırmadıkça) bağlantılı kalır. Bir şablonu değiştirebilir ve ona dayanan tüm belgelerin tasarımını anında güncelleştirebilirsiniz.

Not:

Dreamweaver'daki şablonlar, diğer Adobe Creative Cloud yazılımlarının şablonlarından, Dreamweaver şablonlarının sayfa bölümlerinin varsayılan olarak sabit (düzenlenemez) olması yönüyle ayrılır.

Şablon bölgesi türleri

Bir belgeyi şablon olarak kaydettiğinizde belgenin çoğu bölgesi kilitlenir. Şablon yazarı olarak şablon tabanlı bir belgenin hangi bölgelerinin düzenlenebilir olacağını şablona düzenlenebilir bölgeler veya düzenlenebilir parametreler ekleyerek belirlersiniz.

Şablonu oluştururken hem düzenlenebilir hem de kilitli bölgelerde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak şablonu esas alan bir belgede kullanıcı yalnızca düzenlenebilir bölgelerde değişiklik yapabilir; kilitli bölgeler değiştirilemez.

Dört çeşit şablon bölgesi vardır:

Düzenlenebilir bölge: Şablon tabanlı bir belgede kilitlenmemiş bölgeler, şablon kullanıcısının düzenleyebileceği kısım. Şablon yazarı bir şablonun herhangi bir yerini düzenlenebilir olarak tanımlayabilir. Bir şablonun işe yaraması için en az bir tane düzenlenebilir bölge içermesi gerekir; aksi halde o şablonu esas alan sayfalar düzenlenemez. Düzenlenebilir bölgelerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Şablonlarda düzenlenebilir bölgeler oluşturma.

Yinelenen bölge: Belge mizanpajının, kullanıcının şablonu esas alan bir belgeye yinelenen bölgenin kopyalarını ekleyip çıkarabilmesi için hazırlanan bir kısmı. Örneğin bir tablo satırını yinelenmeye ayarlayabilirsiniz. Yinelenen kısımlar, şablon tasarımının kendisi şablon yazarının denetimi altındayken şablon kullanıcısının yinelenen öğenin içeriğini değiştirebilmesi için düzenlenebilir durumdadır.

Bir şablona ekleyebileceğiniz iki tür yinelenen bölge vardır: yinelenen bölge ve yinelenen tablo. Yinelenen bölgelerle çalışmayı öğrenmek için bkz. Dreamweaver'da yinelenen bölgeler ve tablolar oluşturma.

İsteğe bağlı bir bölge: Şablonların belgede görünebilecek veya görünmeyebilecek içerik (örneğin metin veya görüntü) tutan yeridir. Şablon tabanlı bir sayfada şablon kullanıcısı genellikle içeriğin gösterilip gösterilmeyeceğini denetler. Daha fazla bilgi için İsteğe bağlı bölge bölümüne bakın.

Düzenlenebilir bir etiket niteliği: Bir şablondaki etiket niteliğinin kilidini açmanıza, böylece niteliğin şablon tabanlı bir sayfada düzenlenebilmesine olanak tanır. Örneğin, belgede görünecek görüntüleri "kilitleyebilir" ancak şablon kullanıcısının sola, sağa ve ortaya hizalamayı belirlemesine izin verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Dreamweaver'da düzenlenebilir etiket niteliklerini tanımlama.

Bir şablon dosyasını var olan bir sayfayı şablon olarak kaydederek oluşturduğunuzda Templates klasöründeki yeni şablon ve dosyadaki tüm bağlar, belgenin göreceli olan bağlarının doğru olması için güncelleştirilir. Daha sonra bu şablonu esas alan bir belge oluşturup kaydettiğinizde, belgedeki göreceli bağların hepsi yine, doğru dosyalara işaret etmeye devam edecek şekilde güncelleştirilir.

Bir şablon dosyasına belgeye göreceli bağ eklediğinizde, yolu, Özellik denetçisi'ndeki bağ metin kutusuna yazıyorsanız yanlış yazmak kolaydır. Bir şablon dosyasındaki doğru yol, Templates klasöründen bağ kurulan belgeye olan yoldur, yoksa şablonu esas alan belgenin klasöründen bağ kurulan belgeye olan yol değil. Şablonlarda bağ oluştururken bağların yollarının doğru olduğundan emin olmak için klasör simgesini veya Özellik denetçisindeki Dosyaya işaret et simgesini kullanın.

Şablonlarda ve şablon tabanlı belgelerde sunucu komut dosyaları

Bazı komut dosyaları belgenin en başına veya sonuna (<html> etiketinden öncesine veya </html> etiketinden sonrasına) eklenir. Bu tür komut dosyaları, şablonlarda ve şablon tabanlı belgelerde özel işlem gerektirir. Normalde, bir şablondaki <html> etiketinden önceki veya </html> etiketinden önceki komut dosyası kodunda değişiklik yaparsanız, değişiklikler o şablonu esas alan belgelere kopyalanmaz. Bu, başka sunucu komut dosyaları kopyalanmayan komut dosyalarına bağımlıysa, sunucu hatalarına neden olabilir. Bir şablondaki <html> etiketinden önceki veya </html> etiketinden sonraki komut dosyalarını değiştirirseniz bir uyarı sizi uyarır.

Bu sorundan kaçınmak için şablonun head kısmına aşağıdaki kodu ekleyebilirsiniz:

<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="true" -->

Bu kod bir şablonda olduğunda, <html> etiketinden önceki veya </html> etiketinden sonraki komut dosyalarındaki değişiklikler, o şablonu esas alan belgelere kopyalanır. Ancak bu komut dosyalarını şablonu esas alan belgelerde artık düzenleyemezsiniz. Bu yüzden bu komut dosyalarını ya şablonda düzenleyebilir ya da şablonu esas alan belgelerde düzenleyebilirsiniz, ikisinde birden değil.

Şablon parametreleri

Şablon parametreleri, şablona dayanan belgelerdeki içeriği denetleme değerlerini gösterir. Şablon parametrelerini isteğe bağlı bölgeler veya düzenlenebilir etiket nitelikleri için ya da iliştirilmiş bir belgeye geçmek istediğiniz değerler için kullanın. Her parametre için bir ad, bir veri türü ve varsayılan bir değer seçersiniz. Her parametrenin harf büyüklüğüne duyarlı benzersiz bir adı vardır. Kabul edilebilir beş veri türünden birine girmeleri gerekir: text, boolean, color, URL ve number.

Şablon parametreleri belgeye nesneye özgü parametreler olarak geçilir. Çoğu durumda bir şablon kullanıcısı parametrenin varsayılan değerini, şablon tabanlı belgede görüneni özelleştirmek üzere düzenleyebilir. Diğer durumlarda şablon yazarı, bir şablon ifadesinin değerine bağlı olarak belgede ne görüneceğine karar verebilir.

Şablon ifadeleri

Şablon ifadeleri bir değer hesaplayan veya değer döndüren cümlelerdir.

Bir değer saklamak ve bunu bir belgede göstermek için bir ifade kullanabilirsiniz. Örnek olarak bir ifade bir parametrenin değeri, örneğin @@(Param)@@ kadar basit veya @@((_index & 1)? red : blue)@@.

Ayrıca if ve birden çok if koşulu için de ifadeler tanımlayabilirsiniz. Bir ifade koşullu bir cümlede kullanıldığında Dreamweaver onu true veya false olarak değerlendirir. Koşul doğru ise isteğe bağlı bölge şablon tabanlı belgede görünür; yanlış ise görünmez.

İfadeleri Kod görünümünde veya isteğe bağlı bir bölge eklediğinizde İsteğe Bağlı Bölge iletişim kutusunda tanımlayabilirsiniz.

Kod görünümünde şablon ifadelerini tanımlamak için iki yol vardır: <!-- TemplateExpr expr="ifadeniz"--> yorum @@(ifadeniz)@@. İfadeyi şablon koduna eklediğinizde Tasarım görünümünde bir ifade işareti belirir. Şablonu uyguladığınızda Dreamweaver ifadeyi değerlendirir ve değeri şablon tabanlı belgede gösterir.

Şablon ifade dili

Şablon ifade dili, JavaScript'in küçük bir alt kümesidir ve JavaScript sözdizimini ve işleç öncelik kurallarını kullanır. Şunun gibi ifadelerde JavaScript işleçlerini kullanın:

@@(firstName+lastName)@@

Aşağıdaki özellikler ve işleçler desteklenmektedir:

 • sayısal sabitler, dize sabitleri (yalnızca çift tırnaklı), Boolean sabitleri (true veya false)

 • değişken referansı (bkz: bu bölümde ileride tanımlı değişkenler listesi)

 • alan referansı (“nokta” işleci)

 • tek değişkenli işleçler: +, -, ~, !

 • çok değişkenli işleçler: +, -, *, /, %, &, |, ^, &&, ||, <, <=, >, >=, ==, !=, <<, >>

 • koşullu işleç: ?:

 • parantezler: ()

  Şu veri türleri desteklenir: Boolean, IEEE 64 bpc kayar nokta, dize ve nesne. Dreamweaver şablonları JavaScript “boş” veya “tanımsız” türleri desteklemez. Yönsüz nicelik türlerinin örtülü olarak nesneye dönüştürülmesini de desteklemezler; bu yüzden "abc".length ifadesi, 3 değerini döndürmek yerine bir hatayı tetikler.

  Kullanılabilen nesneler yalnızca ifade nesne modeli tarafından tanımlananlardır. Şu değişkenler tanımlıdır:

  _document

  Şablondaki her parametre için birer alan olmak üzere belge düzeyi şablon verilerini içerir.

  _repeat

  Yalnızca yinelenen bir bölgede gözüken ifadeler için tanımlıdır. Bölge hakkında yerleşik bilgi içerir

  _index

  Geçerli girişin sayısal dizini (0'dan başlayarak)

  _numRows

  Yinelenen bölgedeki girişlerin toplam sayısı

  _isFirst

  Geçerli giriş yinelenen bölgenin ilk girişi ise true değerini döndürür

  _isLast

  Geçerli giriş yinelenen bölgenin son girişi ise true değerini döndürür

  _prevRecord

  Önceki girişin _repeat nesnesi. Bu özelliğe bölgenin ilk girişi için erişmek bir hatadır.

  _nextRecord

  Sonraki girişin _repeat nesnesi. Bu özelliğe bölgenin sonra girişi için erişmek bir hatadır.

  _parent

  Yuvalanmış bir yinelenen bölgede bu, çevreleyen (dıştaki) yinelenen bölgenin _repeat nesnesini verir. Bu özelliğe yuvalanmış yinelenen bir bölgenin dışında erişmeye çalışmak bir hatadır.

  İfade değerlendirirken _document ve _repeat nesnesinin tüm alanları örtülü olarak kullanılabilir. Örneğin belgenin “title” parametresine erişmek için _document.title yerine title girebilirsiniz.

  Alanlar arası çelişki olduğu durumlarda _repeat nesnesinin alanları _document nesnesinin alanlarının önüne geçer. Bu yüzden _document ve _repeat nesnelerine, yinelenen bir bölge içinde yinelenen bölge parametrelerinin gölgelediği belge parametrelerine referans göndermek için _document nesnesinin gerektiği durum dışında dolaysız olarak referans göndermeniz gerekmez.

  Yuvalanmış yinelenen bölgeler kullanıldığında, yalnızca en içteki yinelenen bölgenin alanlarına örtülü olarak kullanılabilir. Dıştaki bölgelere _parent kullanılarak dolaysız referans yapılması gerekir.

Şablon kodunda birden fazla If koşulu

If ve birden çok if koşulu için şablon ifadeleri tanımlayabilirsiniz. Bu örnek “Dept” adlı bir parametreyi tanımlamayı, ona bir ilk değer vermeyi ve hangi logonun gösterileceğini belirleyen bir çoklu eğer koşulu tanımlamayı göstermektedir.

Aşağıdaki kod örneğini şablonun head kısmına girebilirsiniz:

<!-- TemplateParam name="Dept" type="number" value="1" -->

Aşağıdaki koşul cümlesi Dept parametresine atanmış değeri denetlemektedir. Koşul doğru veya eşleşiyor olduğunda uygun görüntü gösterilir.

<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- checks value of Dept and shows appropriate image--> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 1" --> <img src=".../sales.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 2" --> <img src=".../support.gif"> <!-- TemplateEndIfClause--> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 3" --> <img src=".../hr.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept != 3" --> <img src=".../spacer.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf -->

Şablon tabanlı bir belge oluşturduğunuzda, şablon parametreleri otomatik olarak ona geçilir. Şablon kullanıcısı hangi görüntünün gösterileceğine karar verir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi