Dreamweaver'da öğeleri seçip görüntüleyin, görünmez öğeler için işaretçi simgelerini gösterin veya gizleyin ve görünmez öğelerin tercihlerini ayarlayın.

Belge penceresinin Tasarım görünümünde bir öğeyi seçmek için öğeyi tıklatın. Öğe görünmezse, seçmeden önce öğeyi görünür yapmalısınız.

Bazı HTML kodlarının tarayıcıda görünür sunumu yoktur. Örneğin, comment etiketleri tarayıcılarda görünmez. Bununla birlikte, görünmez öğeleri seçme, düzenleme, taşıma ve silme işlemlerini yapabilen bir sayfa oluştururken kullanışlı olabilir.

Dreamweaver, Belge penceresinin Tasarım görünümünde görünmez öğelerin konumunu işaretleyen simgelerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemenize olanak sağlar. Görüntülenecek öğe işaretleyicilerini belirtmek için Görünmez Öğeler tercihlerinde seçenekleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, bu adlı bağlantıları görünür, ancak satır kesmelerinin görünmez olmasını belirleyebilirsiniz.

Belirli görünmez öğeler (örneğin yorumlar ve adlı bağlantılar gibi) oluşturabilir ve bu öğeleri Tercihler > Görünmez Öğeler iletişim kutusunu kullanarak değiştirebilirsiniz.

Öğeleri seçme

 • Belge penceresinde görünür öğeyi seçmek için öğeyi tıklatın veya öğe üzerinde sürükleyin.

 • Görünmez öğeyi seçmek için Tasarım Görünümü'nden, Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler'i seçin (bu menü öğesi önceden seçili değilse) ve ardından Belge penceresinde öğenin işaretleyicisini tıklatın.

  Bazı nesneler sayfada kodlarının bulunduğu yerden farklı bir yerde görüntülenir. Örneğin, Tasarım görünümünde kesin olarak yerleştirilmiş bir öğe (AP öğesi) sayfada herhangi bir yerde olabilir ancak, Kod görünümünde AP öğesini tanımlayan kod, sabit yerdedir. Görünmez öğeler görüntülendiğinde, bu tür öğelerin kodunun yerini göstermek için Dreamweaver Belge penceresinde işaretleyicileri görüntüler. Bir işaretleyicinin seçilmesi tüm öğeyi seçer; örneğin, AP öğesini işaretleyicisi seçildiğinde tüm AP öğesi seçilir.

 • Etiketin tümünü seçmek için (varsa, içeriğini de), Belge penceresinin sol altındaki etiket seçicide bir etiketi tıklatın. (Etiket seçici hem Tasarım hem de Kod görünümünde görüntülenir.) Etiket seçici her zaman geçerli seçimi veya ekleme noktasını içeren etiketleri gösterir. En soldaki etiket, geçerli seçimi veya ekleme noktasını içeren en dıştaki etikettir. Bir sonraki etiket, bu en dıştaki etiketin içinde yer alır ve böyle devam eder; en sağdaki etiket, geçerli seçimi veya ekleme noktasını içeren en içteki etikettir.

HTML Kodu'nu görüntüleme

 1. Seçili metin veya nesneyle ilişkilendirilen HTML kodunu görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belge araç çubuğunda Kod'u tıklatın.

  • Görünüm > Kod'u seçin.

  • Görünüm > Böl > Canlı Kod veya Tasarım Kodu veya Kod - Kod seçeneğini belirleyin.

  • Pencere > Kod Denetçisi'ni seçin.

   Kod düzenleyicide (Kod görünümü veya Kod denetçisi) herhangi bir şey seçtiğinizde genellikle Belge penceresinde de seçilir. Seçim görüntülenmeden önce iki görünümü senkronize etmeniz gerekebilir.

Görünmez öğelerin işaretleyicilerini görüntüleme veya gizleme

 1. Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler'i seçin.

  Not:

  Görünmez öğelerin görüntülenmesi, diğer öğelerin birkaç piksel kaydırılmasıyla sayfanın mizanpajını biraz değiştirebilir, bu nedenle hassas mizanpaj için görünmez öğeleri gizleyin.

Görünmez öğelerin tercihlerini ayarlama

Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler'i seçtiğinizde görüntülenecek öğe türlerini belirlemek için Görünmez Öğeler tercihlerini kullanın.

 1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler'i (Macintosh) seçin ve ardından Görünmez Öğeler'i tıklatın.
 2. Görünür yapılacak öğeleri seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

  Not:

  İletişim kutusundaki öğe adının yanındaki onay işareti, Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler seçildiğinde öğenin görüntüleneceği anlamına gelir.

  Adlı Bağlantılar

  Belgede adlı bağlantıların (ad = "") konumunu belirten bir simge görüntüler.

  Komut dosyaları

  Belgenin gövdesinde JavaScript veya VBScript kodunun konumunu belirten bir simge görüntüler. Özellik denetçisinde komut dosyasını düzenlemek veya harici komut dosyasına bağ oluşturmak için simgeyi tıklatın.

  Yorumlar

  HTML yorumlarının konumunu belirten bir simge görüntüler. Özellik denetçisinde yorumu görmek için simgeyi seçin.

  Satır Kesmeleri

  Satır kesmelerinin (BR) konumunu gösteren bir simge görüntüler. Bu seçeneğin seçimi varsayılan olarak kaldırılmıştır.

  İstemci Tarafı Görüntü Eşlemeleri

  Belgede istemci tarafı görüntü eşlemelerinin konumunu belirten bir simge görüntüler.

  Gömülü Stiller

  Belgenin gövdesine gömülmüş CSS stillerinin konumunu belirten bir simge görüntüler. CSS stilleri belgenin başlık bölümünde yer alıyorsa, Belge penceresinde görüntülenmez.

  Gizli Form Alanları

  Tür niteliği "hidden" (gizli) olan form alanlarının konumunu belirten bir simge görüntüler.

  Form Sınırlayıcı

  Formun çevresinde bir kenarlık görüntüler, böylece form öğelerinin ekleneceği yeri görebilirsiniz. Kenarlık form etiketinin sınırını görüntüler, böylece bu kenarlığın içinde form öğeleri form etiketleri tarafından tamamen kapsanır.

  AP İçin Bağlantı Noktaları öğeleri

  AP öğesini tanımlayan kodun konumunu gösteren bir simge görüntüler. AP öğesi sayfada herhangi bir yerde olabilir. (AP öğeleri görünmez öğeler değildir; yalnızca AP öğesini tanımlayan kod görünmezdir.) AP öğesini seçmek için simgeyi seçin; ardından, AP öğesi gizli olarak işaretlenmiş olsa bile AP öğesinin içeriğini görebilirsiniz.

  Hizalanan Öğeler İçin Bağlantı Noktaları

  align (hizala) niteliğini kabul eden öğelerin HTML kodunun konumunu belirten bir simge görüntüler. Bunlar, görüntüleri, tabloları, ActiveX nesnelerini, eklentileri ve apletleri içerir. Kimi durumlarda, öğenin kodu görünür nesneden ayrılabilir.

  Görünür Sunucu İşaretleme Etiketleri

  Belge penceresinde içeriği görüntülenemeyen sunucu işaretleme etiketlerinin (Active Server Pages etiketleri ve ColdFusion etiketleri gibi) konumunu görüntüler. Bu etiketler genellikle bir sunucu tarafından işlendiğinde HTML etiketleri oluşturur. Örneğin, <CFGRAPH> etiketi, ColdFusion sunucusu tarafından işlendiğinde bir HTML tablosu oluşturur. Dreamweaver, sayfanın son dinamik çıktısını belirleyemediğinden, bir ColdFusion görünmez öğesine sahip etiketi temsil eder.

  Görünmez Sunucu İşaretleme Etiketleri

  Belge penceresinde içeriği görüntülenemeyen sunucu işaretleme etiketlerinin (Active Server Pages etiketleri ve ColdFusion etiketleri gibi) konumunu görüntüler. Bu etiketler genellikle HTML etiketleri oluşturmayan kurulum, işleme veya mantık etiketleridir (örneğin, <CFSET>, <CFWDDX> ve <CFXML>).

  CSS Göster: Yok

  Bağlı veya gömülü stil sayfasında görünüm:yok özelliği ile gizlenen içeriğin konumunu belirten bir simge görüntüler.

  Dinamik Metni Farklı Göster

  Sayfanızdaki dinamik metni varsayılan olarak {Recordset:Field} formatında görüntüler. Bu değerlerin uzunlukları sayfanızı bozacak kadar uzunsa, görünümü {} olarak değiştirebilirsiniz.

  Sunucu Tarafı İçermeleri

  Sunucu tarafı içerme dosyasının geçerli içeriğini görüntüler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi