Canlı Görünüm'de, Kod görünümünde veya metni ve ilgili özellikleri PSD dosyalarından çıkararak metin eklemeyi ve biçimlendirmeyi öğrenin.

Belgeye metin ekleme

Dreamweaver belgesine metin eklemek için metni doğrudan Belge penceresinde yazabilir veya kesip yapıştırabilirsiniz. Diğer belgelerden metin de içe aktarabilirsiniz.

Dreamweaver belgesine metin yapıştırdığınızda, Yapıştır veya Özel Yapıştır komutunu kullanabilirsiniz. Özel Yapıştır komutu yapıştırılan metnin farklı yöntemlerle formatını belirlemenize olanak sağlar. Örneğin formatlanmış Microsoft Word belgenizden Dreamweaver belgenize metin yapıştırmak istiyor ancak, yapıştırılan metne kendi CSS stil sayfanızı uygulayabilmek için tüm formatlamaları atmak istiyorsanız, Word'de metninizi seçebilir ve yalnızca metni yapıştırmanıza olanak sağlayan Özel Yapıştır komutunu kullanabilirsiniz.

Diğer uygulamalardan metin yapıştırırken Yapıştır komutunu kullandığınızda, yapıştırma tercihlerinizi varsayılan seçenekler olarak ayarlayabilirsiniz.

Not:

Control+V (Windows) ve Command+V (Macintosh), Kod görünümünde her zaman yalnızca metni (formatlama olmadan) yapıştırır.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak belgenize metin ekleyin:
  • Extract panelini kullanarak PSD kompozisyonlarından metin ayıklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. PSD dosyalarından metin kopyalama.
  • Metni doğrudan Belge penceresine yazın.
  • Metni farklı bir uygulamadan kopyalayın, Dreamweaver'a geçin, Belge penceresinin Tasarım görünümünde ekleme noktasına gidin ve Düzen > Yapıştır veya Düzen > Özel Yapıştır'ı seçin.

  Düzen > Özel Yapıştır'ı seçtiğinizde, çeşitli yapıştırma formatlama seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

  Aşağıdaki klavye kısayollarını kullanarak da metin yapıştırabilirsiniz:

   

  Yapıştırma seçeneği

  Klavye kısayolu

  Yapıştır

  Control+V (Windows)

  Command+V (Macintosh)

  Özel Yapıştır

  Control+Shift+V (Windows)

  Command+Shift+V (Macintosh)

   

Özel karakter ekleme

HTML'de entity (varlık) olarak adlandırılan, bir ad veya rakam ile tanımlanan bazı özel karakterler vardır. HTML, telif hakkı simgesi (©), ve işareti (&) kayıtlı ticari marka simgesi (®) gibi karakterler için varlık adlarını içerir. Her varlığın hem adı (—) hem de sayısal eşdeğeri (—) vardır.

Not:

HTML kodunda <> köşeli parantezleri kullanır, ancak büyüktür ve küçüktür özel karakterlerini Dreamweaver kod olarak yorumlamadan göstermeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda, büyüktür (>) işareti için &#38;gt; ve küçüktür (<) işareti için &#38;lt; kullanın.

Maalesef birçok eski tarayıcı, adlandırılan varlıkların birçoğunu düzgün görüntülemez.

 1. Belge penceresinde, özel karakter eklemek istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ekle > HTML > Karakter altından karakterin adını seçin.

  • Ekle panelinin HTML kategorisinde Karakterler seçeneğini tıklatın ve açılır menüden karakteri seçin.

  Not:

  Farklı birçok özel karakter vardır; bunlardan birini seçmek için Ekle > HTML > Karakter > Diğer ... seçeneğini belirleyin veya Ekle panelinin HTML kategorisinde Karakterler düğmesini tıklatın ve Diğer Karakterler seçeneğini belirleyin. Başka Karakter Ekle iletişim kutusunda bir karakter seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Karakterler arasına boşluk ekleme

HTML, karakterler arasında yalnızca bir boşluğa izin verir; belgede ek boşluk eklemek için kesmesiz aralık eklemelisiniz. Belgeye otomatik olarak kesmesiz aralık ekleyecek bir tercih ayarlayabilirsiniz.

Kesmesiz aralık ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ekle > HTML > Özel Karakterler > Kesmesiz Aralık'ı seçin.

  • Control+Shift+Boşluk Çubuğu (Windows) veya Option+Boşluk Çubuğu (Macintosh) tuşlarına basın.

  • Ekle panelinden HTML'i seçin, Karakterler düğmesini tıklatın ve Kesmesiz Aralık seçeneğini belirleyin.

Kesmesiz aralık eklemek için tercih ayarlama

 1. Düzen > Tercihler'i (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler'i (Macintosh) seçin.
 2. Genel kategorisinde Birden Çok Ardışık Boşluğa İzin Ver seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

Paragraf boşluğu ekleme

Dreamweaver birçok kelime işlemci uygulamasıyla aynı biçimde çalışır: Yeni paragraf oluşturmak için Enter (Windows) veya Return (Macintosh) tuşuna basın. Web tarayıcıları otomatik olarak paragraflar arasına boş satır ekler. Satır kesmesi ekleyerek paragraflar arasına bir satır boşluğu ekleyebilirsiniz.

Satır başı ekleme

 1. Enter (Windows) ya da Return (Macintosh) tuşuna basın.

Satır kesmesi ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Shift+Enter (Windows) veya Shift+Return (Macintosh) tuşlarına basın.

  • Ekle > HTML > Özel Karakterler > Satır Kesmesi'ni seçin.

  • Ekle panelinden HTML'i seçin, Karakterler düğmesini tıklatın ve Satır Kesmesi'ni seçin.

Madde işaretli veya numaralı listeler oluşturma

Belge penceresine yazarken, numaralı (sıralı) listeler, madde işaretli (sırasız) listeler ve mevcut metinden veya yeni metinden tanım listeleri oluşturabilirsiniz.

Tanım listeleri, başlangıçlarında numaralar veya madde işaretleri gibi karakterler kullanmaz ve genellikle sözlük ile açıklamalarda kullanılır. Listeler yuvalanabilir. Yuvalanmış listeler, diğer listeleri içeren listelerdir. Örneğin başka bir numaralı veya sıralı listenin içinde sıralı veya madde işaretli liste oluşturabilirsiniz.

Tüm liste veya bir liste öğesinin görünümünü ayarlamak için Liste Özellikleri iletişim kutusunu kullanırsınız. Rakam stillerini, sıfırlama numaralandırmasını veya bir liste öğesi veya tüm liste için madde işareti stili seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Yeni liste oluşturma

 1. Dreamweaver belgesinde liste eklemek istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • HTML Özellik denetçisinde, Sıralı Liste veya Liste Öğesi'ni tıklatın.

  • Ekle > HTML'i ve ardından istenilen liste türünü seçin: Sırasız Liste (madde işaretli liste) veya Sıralı Liste (numaralı liste).

   Belirtilen liste öğesinin başlangıcındaki karakter Belge penceresinde görüntülenir.

 2. Liste öğesi metnini yazın ve ardından farklı bir liste öğesi oluşturmak için Enter (Windows) veya Return (Macintosh) tuşuna basın.
 3. Listeyi tamamlamak için Enter (Windows) veya Return (Macintosh) tuşuna iki kez basın.

Mevcut metni kullanarak liste oluşturma

 1. Liste yapmak için bir seri paragraf seçin.
 2. Ekle > HTML > Sırasız Liste veya Sıralı liste ya da Liste Öğesi seçeneğini belirleyin.

Yuvalanmış liste oluşturma

 1. Yuvalamak istediğiniz liste öğelerini seçin.

 2. Sağ tıklatın ve Liste > Girinti'yi seçin.

  Dreamweaver metni girintiler ve orijinal listenin HTML nitelikleriyle ayrı bir liste oluşturur.

 3. Yukarıda kullanılan yordamı uygulayarak girintilenen metne yeni liste türü veya stili uygulayın.

Tüm liste için liste özelliklerini ayarlama

 1. Belge penceresinde en az bir liste öğesi oluşturun. Yeni stil, listeye eklediğiniz diğer öğelere otomatik olarak uygulanacaktır.
 2. Ekleme noktası liste öğesinin metnindeyken sağ tıklatın ve Liste > Özellikler'i seçin. Sistem, Liste Özellikleri iletişim kutusunu görüntüler.

 3. Listeyi tanımlamak istediğiniz seçenekleri ayarlayın:

  Liste Türü

  Liste Öğesi, listede bir öğeyi tanımladığından liste özelliklerini belirler. Madde işaretli, numaralı, dizin veya menü listesini seçmek için açılır menüyü kullanın. Seçtiğiniz Liste Türü'ne bağlı olarak iletişim kutusunda farklı seçenekler görüntülenir.

  Stil

  Numaralı veya madde işaretli listede kullanılan numaraların veya madde işaretlerinin stilini belirler. Listedeki tüm öğeler, listedeki öğeler için yeni bir stil belirlemedikçe bu stili kullanır.

  Sayım Başlat

  Numaralı listedeki ilk öğenin değerini ayarlar.

 4. Seçimleri ayarlamak için Tamam'ı tıklatın.

Liste öğesi için liste özelliklerini ayarlama

 1. Belge penceresinde, etkilenmesini istediğiniz liste öğesinin metninde ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Sağ tıklatın ve Liste > Özellikler'i seçin.

 3. Liste Öğesi altında, tanımlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin:

  Yeni Stil

  Seçili liste öğesinin stilini belirler. Yeni Stil menüsündeki stiller, Liste Türü menüsünde görüntülenen liste türüyle ilişkilidir. Örneğin, Liste Öğesi menüsü Madde İşaretli Liste görüntülüyorsa, Yeni Stil menüsünde yalnızca madde işareti seçenekleri vardır.

  Sayım Düzeyi

  Numaralı liste öğesinin başlayacağı özel numarayı ayarlar.

 4. Seçenekleri ayarlamak için Tamam'ı tıklatın.

Metin arama ve değiştirme

Metin bulma ve değiştirme hakkında bilgi için bkz. Bul ve Değiştir özelliğini metin için kullanma.

Kısaltmalar ve kısa adları tanımlama

HTML; arama motorları, yazım denetimleri, dil çeviri programları ve konuşma sentezleyiciler için sayfanızda kullandığınız kısaltmaları ve kısa adları tanımlamanıza olanak sağlayan etiketler sunar. Örneğin, sayfanızdaki MM kısaltmasının makine mühendisini, WHO kısa adının ise Dünya Sağlık Organizasyonu için belirlemek isteyebilirsiniz.

 1. Sayfanızdaki metinde bulunan kısaltma veya kısa adı seçin.
 2. Ekle > HTML > Metin Nesneleri > Kısaltmalar'ı veya Ekle > HTML > Metin Nesneleri > Kısa Ad'ı seçin.
 3. Kısaltma veya kısa adın tam metnini yazın.
 4. Dili girin, örneğin İngilizce için en, Almanca için de veya İtalyanca için it girin.

Kopyalama ve yapıştırma tercihlerini ayarlama

Diğer uygulamalardan metin yapıştırmak için Düzen > Yapıştır komutunu kullanırken özel yapıştırma tercihlerini varsayılan seçenekler olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, metni her zaman metin olarak basit formatlama ile metin olarak yapıştırmak istiyorsanız, Kopyala/Yapıştır iletişim kutusunda varsayılan seçenek ayarlayabilirsiniz.

Not:

Dreamweaver belgesine metin yapıştırdığınızda, Yapıştır veya Özel Yapıştır komutunu kullanabilirsiniz. Özel Yapıştır komutu yapıştırılan metnin farklı yöntemlerle formatını belirlemenize olanak sağlar. Örneğin formatlanmış Microsoft Word belgenizden Dreamweaver belgenize metin yapıştırmak istiyor ancak, yapıştırılan metne kendi CSS stil sayfanızı uygulayabilmek için tüm formatlamaları atmak istiyorsanız, Word'de metninizi seçebilir ve yalnızca metni yapıştırmanıza olanak sağlayan Özel Yapıştır komutunu kullanabilirsiniz.

Not:

Kopyala/Yapıştırma iletişim kutusunda ayarlanan tercihler yalnızca Tasarım görünümüne yapıştırılan malzemeye uygulanır.

 1. Düzen > Tercihler'i (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler'i (Macintosh) seçin.
 2. Kopyala/Yapıştır kategorisini tıklatın.
 3. Aşağıdaki seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Sadece Metin

  Formatlanmamış metni yapıştırmanıza olanak verir. Orijinal metin formatlanmışsa, satır kesmeleri ve paragraflar da olmak üzere tüm formatlama kaldırılır.

  Yapısı Olan Metin

  Yapısını koruyan metni yapıştırmanızı sağlar, ancak temel formatlama korunmaz. Örneğin, metni yapıştırabilir ve paragrafların, listelerin ve tabloların yapısını kalın, italik ve diğer formatlamayı korumadan tutabilirsiniz.

  Yapısı Olan Metin ve Temel Formatlama

  Hem yapıyı hem de basit HTML formatlı metni (örneğin, b, i, u, strong, em, hr, abbr veya acronym etiketiyle formatlanan metnin yanı sıra paragrafları ve tabloları) yapıştırmanıza olanak sağlar.

  Yapısı Olan Metin ve Tam Formatlama

  Yapısını, HTML formatlamasını ve CSS stillerini koruyan metni yapıştırmanızı sağlar.

  Not:

  Tam Formatlama seçeneği harici stil sayfasından gelen CSS stillerini ve yapıştırma yaptığınız uygulama Pano'ya yapıştırdıktan sonra stilleri koruyamıyorsa, bu stilleri koruyamaz.

  Satır Kesmelerini Koru

  Yapıştırılan metindeki satır kesmelerini tutmanıza olanak verir. Sadece Metin seçeneğini belirlediyseniz, bu seçenek devre dışı bırakılır.

  Word Paragraf Boşluğunu Temizle

  Yapısı Olan Metin veya Yapısı Olan Metin ve Temel Formatlama seçeneğini belirlediyseniz ve metninizi yapıştırdığınızda paragraflar arasındaki fazla boşluğu ortadan kaldırmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

  Akıllı tırnakları düz tırnaklara dönüştür Akıllı tırnakları düz tırnaklara dönüştürür.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi