Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

ASP komut nesneleri hakkında

ASP komut nesnesi bir veritabanında belirli bir işlemi yapan sunucu nesnesidir. Nesnede, bir kayıt kümesi döndüren veya bir veritabanında kayıt ekleme, kayıt güncelleştirme ve kayıt silme işlemleri yapanlar dahil herhangi bir geçerli SQL deyimi bulunabilir. Komut nesnesi veritabanının yapısını, SQL deyimi bir tabloya sütun ekliyor veya tablodan sütun çıkarıyorsa değiştirebilir. Komut nesnesini ayrıca bir veritabanındaki bir depolanan yordamı çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

Komut nesnesi, uygulama sunucusu nesnenin derlenmiş tek bir sürümünü, komutu bir çok kez çalıştırmak için kullanabileceği için yeniden kullanılabilir. Bir komutu, aşağıdaki VBScript deyiminde olduğu gibi Komut nesnesinin Prepared özelliğini true olarak belirleyerek yeniden kullanılabilir yapabilirsiniz:

mycommand.Prepared = true

Komutun birden çok kez çalıştırılacağını biliyorsanız, nesnenin tek bir derlenmiş sürümünün olması veritabanı işlemlerini daha verimli yapabilir.

Not:

Hazır komutları her veritabanı sağlayıcısı desteklemez. Veritabanınız desteklemiyorsa, bu özelliği true olarak ayarlamak bir hata döndürebilir. Hatta komutu hazırlama isteğini yoksayabilir ve Prepared özelliğini false olarak ayarlayabilir.

Komut nesnesi, bir ASP sayfasındaki komut dosyaları ile oluşturulabilir, ancak Dreamweaver tek satır ASP kodu yazmadan komut nesneleri oluşturmanıza izin verir.

Veritabanını değiştirmek için ASP komutları kullanma

Dreamweaver uygulamasını bir veritabanında kayıt ekleme, güncelleştirme ve silme işlemleri yapan ASP komut nesneleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. Komut nesnesini, veritabanında işlemi gerçekleştiren SQL deyimi veya depolanan yordam ile sağlarsınız.

 1. Dreamweaver uygulamasında komutu çalıştıracak ASP sayfasını açın.
 2. Sunucu Davranışları panelini açın (Pencere > Sunucu Davranışları), Artı (+) düğmesini tıklatın ve Komut'u seçin.
 3. Komut için bir ad girin, düzenlemek istediğiniz kayıtların bulunduğu veritabanına bir bağlantı seçin ve komutun yapmasını istediğiniz düzenleme işlemini (Ekleme, Güncelleştirme veya Silme) seçin.

  Dreamweaver, seçtiğiniz işlemin türünü esas alarak SQL deyimini başlatır. Örneğin Ekle'yi seçerseniz, iletişim kutusu aşağıdaki örnekteki gibi gözükür:

  ASP komutunu girin
  ASP komutunu girin

 4. SQL deyimini tamamlayın.

  Veritabanlarını değiştiren SQL deyimleri yazma hakkında bilgi için bir Transact-SQL el kitabına başvurun.

 5. Herhangi bir SQL değişkeni tanımlamak için Değişkenler bölgesini kullanın. Adı ve çalışma zamanı değerini girin. Her değişkenin türünün ve boyutunun belirlenmesi, kod enjekte etme saldırılarını önler.

  Aşağıdaki örnekler üç SQL değişkeni içeren bir Ekle deyimini göstermektedir. Bu değişkenlerin değerleri sayfaya iletilen, Değişkenler bölgesinin Çalışma Zamanı Değeri sütununda tanımlanmış URL parametreleri tarafından sağlanır.

  Üç SQL değişkeni içeren bir Ekle deyimi
  Üç SQL değişkeni içeren bir Ekle deyimi

  Boyut değerini almak için Dreamweaver uygulamasındaki Veritabanları panelini kullanın. Veritabanları panelinde kendi veritabanınızı bulun ve genişletin. Sonra üzerinde çalıştığınız tabloyu bulun ve genişletin. Tabloda, alanlarınızın boyutları listelenir. Örneğin ADDRESS (WChar 50) diyebilir. Bu örnekte boyut 50'dir. Boyutu ayrıca veritabanı uygulamanızda da bulabilirsiniz.

  Not:

  Sayısal, Boole ve tarih/saat veri türleri boyut olarak daima -1 kullanır.

  Tür değerini belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın:

  Veritabanındaki tür

  Dreamweaver'daki tür

  Boyut

  Sayısal (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  Çift

  -1

  Boole, Evet/Hayır (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  Çift

  -1

  Tarih/Saat (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  DBTimeStamp

  -1

  Tüm diğer metin alanı türleri (MySQL metin türleri olan char, varchar ve longtext dahil)

  LongVarChar

  veritabanı tablosuna bakın

  Text (MS Access) veya nvarchar, nchar (MS SQL Server)

  VarWChar

  veritabanı tablosuna bakın

  Memo (MS Access), ntext (MS SQL Server) veya büyük miktarda metni destekleyen alanlar

  LongVarWChar

  1073741823

  SQL değişkenlerinin türü ve boyutu hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/4e6b330a_tr.

 6. İletişim kutusunu kapatın.

  Dreamweaver sayfanıza, sunucuda çalıştırıldığında veritabanında kayıt ekleme, güncelleştirme ve silme işlemleri yapan bir komut oluşturan ASP kodu ekler.

  Kod, varsayılan olarak Komut nesnesinin Prepared özelliğini true olarak belirler; bu, uygulama sunucusunun, komut her çalıştırıldığında tek bir derlenmiş sürümünü yeniden kullanmasını sağlar. Bu ayarı değiştirmek için Kod görünümüne geçin ve Prepared özelliğini false olarak değiştirin.

 7. Kullanıcıların kayıt verileri girebileceği bir HTML formu olan bir sayfa oluşturun. HTML formuna üç metin alanı (txtCity, txtAddress ve txtPhone) ve bir gönderme düğmesi ekleyin. Form GET yöntemini kullanır ve metin alanı değerlerini komutunuzun olduğu sayfaya gönderir.

Depolanan yordamlar hakkında

Veritabanlarını değiştiren sayfalar oluşturmak için sunucu davranışlarını kullanabilmenizin yanı sıra, sayfa oluşturmak için ayrıca depolanan yordamlar veya ASP komut nesneleri gibi veritabanı yönetme nesnelerini de kullanabilirsiniz.

Depolanan yordam veritabanı üzerinde bir işlem yapan yeniden kullanılabilir bir veritabanı öğesidir. Depolanan yordamda başka işlemler yapmak yanında kayıt ekleyen, güncelleştiren veya silen SQL kodu bulunur. Depolanan yordamlar ayrıca veritabanının yapısını da değiştirebilir. Örneğin bir tablo sütunu eklemek hatta bir tabloyu silmek için depolanan yordam kullanabilirsiniz.

Depolanan yordam ayrıca başka bir depolanan yordamı çağırabilir, giriş parametreleri kabul edebilir ve çağıran yordama çıkış parametreleri döndürebilir.

Depolanan yordam, tek bir derlenmiş sürümü bir veritabanı işlemini birçok kez yapmak için kullanılabileceğinden yeniden kullanılabilir. Bir veritabanı işleminin birçok kez yapılacağını (veya aynı işlemin farklı uygulamalar tarafından yapılacağını) biliyorsanız, o işlemi yapmak için bir depolanan yordam kullanmak veritabanı işlemlerini daha verimli hale getirebilir.

Not:

MySQL ve Microsoft Access veritabanları depolanan yordamları desteklemez.

Depolanan yordam ekleme (ColdFusion) (CS6)

Bir veritabanında değişiklik yapmak için bir depolanan yordam kullanabilirsiniz. Depolanan yordam, veritabanı üzerinde bir işlem yapan yeniden kullanılabilir bir veritabanı öğesidir.

Bir veritabanında değişiklik yapmak için bir depolanan yordam kullanmadan önce depolanan yordamın veritabanını belirli bir şekilde değiştiren SQL kodu içerdiğinden emin olun. Veritabanında bir tane oluşturup saklamak için veritabanı belgelerine ve nitelikli bir Transact-SQL el kitabına başvurun.

 1. Dreamweaver uygulamasında depolanan yordamı çalıştıracak sayfayı açın.
 2. Veri Bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) Artı (+) düğmesini tıklatın, sonra Depolanan Yordam'ı seçin.
 3. Veri Kaynağı açılır menüsünde depolanan yordamı içeren veritabanına bir bağlantı seçin.
 4. ColdFusion Veri Kaynağı kullanıcı adı ve şifresini girin.
 5. Yordamlar açılır menüsünden bir depolanan yordam seçin.

  Dreamweaver tüm parametreleri otomatik olarak doldurur.

 6. Bir parametre seçin ve değişiklik yapmanız gerekiyorsa Düzenle'yi tıklatın.

  Depolanan Yordam Değişkenini Düzenle iletişim kutusu açılır. Düzenlemekte olduğunuz değişkenin adı Ad kutusunda belirir.

  Not:

  Depolanan yordamın giriş parametreleri için test değerleri girmelisiniz.

 7. Gereken değişiklikleri yapın:
  • Açılır menüden bir Yön seçin. Depolanan yordamın giriş değerleri, çıkış değerleri veya hem giriş hem çıkış değerleri olabilir.

  • Açılır menüden bir SQL türü seçin. Bir dönüş değişkeni, bir çalışma zamanı değeri ve bir test değeri seçin.

 8. Depolanan yordam bir parametre alıyorsa, bir sayfa parametresi eklemek için Artı (+) düğmesini tıklatın.

  Not:

  Her depolanmış yordam parametresi dönüş değeri için karşılık gelen bir sayfa parametresi girmelisiniz. Karşılık gelen bir dönüş değeri olmadıkça sayfa parametresi eklemeyin.

  Gerekiyorsa başka bir sayfa parametresi eklemek için Artı (+) düğmesini yeniden tıklatın.

 9. Bir sayfa parametresi seçin ve gerekiyorsa parametreyi silmek için Eksi (-) düğmesini veya parametrede değişiklik yapmak için Düzenle'yi tıklatın.
 10. Bu Addaki Kayıt Kümesini Döndürür seçeneğini seçin ve kayıt kümesi için bir ad girin; depolanan yordam bir kayıt kümesi döndürüyorsa, döndürdüğü kayıt kümesini görmek için Test düğmesini tıklatın.

  Dreamweaver depolanan yordamı çalıştırır ve varsa kayıt kümesini gösterir.

  Not:

  Depolanan yordam bir kayıt kümesi döndürüyorsa ve parametre alıyorsa, depolanan yordamı test etmek için Değişkenler kutusunda Varsayılan Değer sütununa bir değer girmelisiniz.

  Not:

  Farklı kayıt kümeleri oluşturmak için değişik test değerleri kullanabilirsiniz. Test değerlerini değiştirmek için Parametre'nin Düzenle düğmesini tıklatın ve test değerini değiştirin veya Sayfa Parametresi'nin Düzenle düğmesini tıklatın ve varsayılan değeri değiştirin.

 11. Depolanan yordam bir durum kodu dönüş değeri döndürüyorsa Bu Adlı Durum Kodunu Döndürür seçeneğini seçin, durum kodu için bir ad girin. Tamam'ı tıklatın.

  Kutuyu kapattıktan sonra, Dreamweaver uygulaması ColdFusion kodunu, kod sunucuda çalıştığında veritabanındaki bir depolanan yordamı çağıran sayfanıza ekler. Depolanan yordam ise kayıt ekleme gibi bir veritabanı işlemini gerçekleştirir.

  Depolanan yordam parametre alıyorsa, parametre değerlerini toplayan ve bunları depolanan yordam ile sayfaya gönderen bir sayfa oluşturabilirsiniz. Örneğin kullanıcılardan parametre değerleri toplamak için URL parametreleri veya bir HTML formu kullanan bir sayfa oluşturabilirsiniz.

Depolanan yordam çalıştırma (ASP) (CS6)

ASP sayfaları ile depolanan yordam çalıştırmak için sayfaya bir komut nesnesi eklemelisiniz. Komut nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. ASP komut nesneleri hakkında.

 1. Dreamweaver uygulamasında depolanan yordamı çalıştıracak sayfayı açın.
 2. Veri Bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) Artı (+) düğmesini tıklatın, sonra Komut (Depolanan Yordam)'ı seçin.

  Komut iletişim kutusu görünür.

 3. Komut için bir ad girin, depolanan yordamı içeren veritabanına bir bağlantı seçin, sonra Tür açılır menüsünden Depolanan Yordam'ı seçin.
 4. Depolanan yordamınızı Veritabanı Öğeleri kutusundaki Depolanan Yordamlar dalını genişletip, listeden depolanan yordamı seçip, Yordam düğmesini tıklatarak seçin.
 5. Değişkenler tablosuna gerekli parametreleri girin.

  RETURN_VALUE değişkeni için bir parametre girmeniz gerekmez.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  İletişim kutusunu kapattıktan sonra ASP kodu sayfanıza eklenir. Kod sunucuda çalıştığında, veritabanındaki depolanan yordamı çağıran bir komut nesnesi oluşturur. Depolanan yordam ise kayıt ekleme gibi bir veritabanı işlemini gerçekleştirir.

  Kod, varsayılan olarak Komut nesnesinin Prepared özelliğini true olarak belirler; bu, uygulama sunucusunun, depolanan yordam her çalıştırıldığında tek bir derlenmiş sürümünü yeniden kullanmasını sağlar. Komutun birden çok kez çalıştırılacağını biliyorsanız, nesnenin tek bir derlenmiş sürümünün olması veritabanı işlemlerinin verimliliğini arttırabilir. Ancak komut yalnızca bir iki kez çalıştırılacaksa, derlenmiş sürümü kullanmak; sistem komutu derlemek üzere duraklayacağından web uygulamanızı gerçekte yavaşlatabilir. Ayarı değiştirmek için Kod görünümüne geçin ve Prepared özelliğini false olarak değiştirin.

  Not:

  Hazır komutları her veritabanı sağlayıcısı desteklemez. Veritabanı bunu desteklemiyorsa, sayfayı çalıştırdığınızda bir hata mesajı alabilirsiniz. Kod görünümüne geçin ve Prepared özelliğini false olarak değiştirin.

  Depolanan yordam parametre alıyorsa, parametre değerlerini toplayan ve bunları depolanan yordam ile sayfaya gönderen bir sayfa oluşturabilirsiniz. Örneğin kullanıcılardan parametre değerleri toplamak için URL parametreleri veya bir HTML formu kullanan bir sayfa oluşturabilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi