Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Dinamik içerik ekleme hakkında

Bir veya daha çok dinamik içerik kaynağı tanımladığınızda, kaynakları sayfaya dinamik içerik eklemek için kullanabilirsiniz. İçerik kaynakları kayıt kümesinde bir sütunu, HTML formu tarafından gönderilen bir değeri, sunucu nesnesinin içerdiği değeri veya diğer verileri içerebilir.

Dreamweaver'da, dinamik içeriği web sayfasında veya onun HTML kaynak kodunda hemen hemen herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Ekleme noktasına dinamik içerik ekleyebilir, metin dizesini değiştirebilir veya bunu bir HTML niteliği olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, dinamik içerik bir görüntünün src özelliğini ya da bir form alanının değer niteliğini tanımlayabilir.

Veri Bağlantıları panelinde bir içerik kaynağı seçerek sayfaya dinamik içerik ekleyebilirsiniz. Sayfa bir tarayıcı tarafından istendiğinde Dreamweaver, sunucuya verileri içerik kaynağından sayfanın HTML koduna aktarması talimatını veren sayfanın koduna bir sunucu tarafı komut dosyası ekler.

Belirli bir sayfa öğesini dinamik yapmak için genellikle birden çok yol bulunur. Örneğin, bir görüntüyü dinamik yapmak için Veri Bağlantıları panelini, Özellik denetimini veya Ekle menüsündeki Görüntü komutunu kullanabilirsiniz.

Varsayılan olarak HTML sayfasında bir seferde sadece tek kayıt görüntülenebilir. Kayıt kümesindeki diğer kayıtları görüntülemek için kayıtlarda tek tek ilerlemek üzere bir bağlantı ekleyebilir veya tek sayfada birden çok kayıt görüntülemek için bir yinelenen bölge oluşturabilirsiniz.

Dinamik metin hakkında

Dinamik metin mevcut metne veya ekleme noktasına uygulanan her türlü metin formatlamasını benimser. Örneğin, bir Basamaklama Stil Sayfası (CSS) stili seçilen metni etkiliyorsa, bunun yerine geçen dinamik içerik de bu stilden etkilenebilir. Dreamweaver metin formatlama araçlarından herhangi birini kullanarak dinamik içeriğin metin formatını ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Ayrıca dinamik metne veri formatı da uygulayabilirsiniz. Örneğin, verileriniz tarihlerden oluşuyorsa, ABD'li ziyaretçiler için 04/17/00 veya Kanadalı ziyaretçiler için 17/04/00 gibi belirli bir tarih formatı belirtebilirsiniz.

Metni dinamik yapma

Mevcut metni dinamik metinle değiştirebilir veya dinamik metni sayfada belirli bir ekleme noktasına yerleştirebilirsiniz.

Dinamik metin ekleme

 1. Tasarım görünümünde sayfadan metin seçin veya dinamik metni eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Veri Bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) içerik kaynağını listeden seçin. Kayıt kümesi seçerseniz, istediğiniz sütunu kayıt kümesinde belirtin.

  İçerik kaynağı düz metin (ASCII metni) içermelidir. Düz metin HTML içerir. Listede içerik kaynağı görünmüyorsa veya kullanılabilen içerik kaynakları gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, yeni bir içerik kaynağı tanımlamak için Artı (+) düğmesini tıklatın.

 3. (İsteğe Bağlı) Metin için veri formatı seçin.
 4. Ekle'yi tıklatın veya içerik kaynağını sayfaya sürükleyin.

  Dinamik bir içerik yer tutucusu görüntülenir. (Sayfada metin seçtiyseniz metin seçiminin yerini yer tutucu alır.) Kayıt kümesi içeriğinin yer tutucusu {KayıtKümesiAdı.SütunAdı} sözdizimini kullanır ve burada KayıtKümesi kayıt kümesinin adı, SütunAdı ise kayıt kümesinden seçtiğiniz sütunun adıdır.

  Bazen dinamik metin için yer tutucuların uzunluğu Belge penceresinde sayfanın mizanpajını bozar. Sonraki konuda açıklandığı gibi yer tutucu olarak boş süslü ayraçlar kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Dinamik metin için yer tutucular görüntüleme

 1. Düzen > Tercihler > Görünmez Öğeler (Windows) seçeneklerini veya Dreamweaver > Tercihler > Görünmez Öğeler (Macintosh) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dinamik Metni Farklı Göster iletişim kutusunda { } seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Görüntüleri dinamik yapma

Sayfanızdaki görüntüleri dinamik yapabilirsiniz. Örneğin, hayır amaçlı bir açık artırmada satılacak eşyaları sergileyen bir sayfa tasarladığınızı varsayalım. Her sayfada tek bir eşyanın açıklama metni ve fotoğrafı yer alır. Sayfanın genel mizanpajı her eşya için aynı kalır, ancak fotoğraf (ve açıklama metni) değişebilir.

 1. Sayfa Tasarım görünümünde açıkken (Görünüm > Tasarım), ekleme noktasını fotoğrafın sayfada görünmesini istediğiniz yere yerleştirin.
 2. Ekle > Görüntü'yü seçin.

  Görüntü Kaynağını Seç iletişim kutusu görünür.

 3. Veri Kaynakları seçeneğini (Windows) veya Veri Kaynağı düğmesini (Macintosh) tıklatın.

  İçerik kaynaklarının listesi görüntülenir.

 4. Listeden bir içerik kaynağı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  İçerik kaynağı, görüntü dosyalarınıza yollar içeren bir kayıt kümesi olmalıdır. Sitenizin yapısına bağlı olarak yollar mutlak, belge görece veya kök görece olabilir.

  Not:

  Dreamweaver, şu anda bir veritabanında depolanan ikili görüntüleri desteklememektedir.

  Listede kayıt kümesi görünmüyorsa veya kullanılabilen kayıt kümeleri gereksinimlerinizi karşılamıyorsa yeni bir kayıt kümesi tanımlayın.

HTML niteliklerini dinamik yapma

HTML niteliklerini verilere bağlayarak sayfanın görünümünü dinamik olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, tablonun arka plan niteliğini kayıt kümesindeki bir alana bağlayarak, tablo görüntüsünün arka planını değiştirebilirsiniz.

Veri Bağlantıları paneli veya Özellik denetimi ile HTML niteliklerini bağlayabilirsiniz.

HTML niteliklerini Veri Bağlantıları paneli ile dinamik yapma

 1. Pencere > Veri Bağlantıları seçeneğini belirleyerek Veri Bağlantıları panelini açın.
 2. Veri Bağlantıları panelinde kullanmak istediğiniz veri kaynağının bulunduğundan emin olun.

  İçerik kaynağı, bağlamak istediğiniz HTML niteliği için uygun olan veriler içermelidir. Listede içerik kaynakları görünmüyorsa veya kullanılabilen içerik kaynakları gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, yeni bir veri kaynağı tanımlamak için Artı (+) düğmesini tıklatın.

 3. Tasarım görünümünde bir HTML nesnesi seçin.

  Örneğin, HTML tablosu seçmek için tablonun içini tıklatın ve Belge penceresinin sol alt köşesindeki etiket seçicide <table> etiketini tıklatın.

 4. Veri Bağlantıları panelinde içerik kaynağını listenizden seçin.
 5. Buraya Bağla kutusunda açılır menüden bir HTML niteliği seçin.
 6. Bağla'yı tıklatın.

  Sayfanın uygulama sunucusundaki bir sonraki çalışmasında, veri kaynağının değeri HTML niteliğine atanır.

HTML niteliklerini Özellik denetimi ile dinamik yapma

 1. Tasarım görünümünde bir HTML nesnesi seçin ve Özellik denetimini açın (Pencere > Özellikler).

  Örneğin, HTML tablosu seçmek için tablonun içini tıklatın ve Belge penceresinin sol alt köşesindeki etiket seçicide <table> etiketini tıklatın.

 2. Dinamik içerik kaynağını HTML niteliğine nasıl bağladığınız niteliğin konumuna bağlıdır.
  • Bağlamak istediğiniz niteliğin yanında, Özellik denetiminin içinde bir klasör simgesi varsa, dosya seçim iletişim kutusu açmak için klasör simgesini tıklatın; ardından veri kaynaklarının listesini görüntülemek için Veri Kaynakları seçeneğini tıklatın.

  • Bağlamak istediğiniz niteliğin yanında bir klasör yoksa, denetimin sol tarafındaki Liste sekmesini (iki sekmeden aşağıda olanı) tıklatın.

   Özellik denetiminin Liste görünümü açılır.

  • Bağlamak istediğiniz nitelik Liste görünümünde yoksa, Artı (+) düğmesini tıklatın; ardından niteliğin adını girin veya küçük ok düğmesini tıklatın ve niteliği açılır menüden seçin.

 3. Niteliğin değerini dinamik yapmak için niteliği tıklatın; ardından nitelik satırının sonundaki şimşek simgesini veya klasör simgesini tıklatın.

  Şimşek simgesini tıklattıysanız, veri kaynaklarının listesi görünür.

  Klasör simgesini tıklattıysanız, dosya seçim iletişim kutusu görünür. İçerik kaynaklarının listesini görüntülemek için Veri Kaynakları seçeneğini belirleyin.

 4. İçerik kaynakları listesinden bir içerik kaynağı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  İçerik kaynağı, bağlamak istediğiniz HTML niteliği için uygun olan veriler içermelidir. Listede içerik kaynağı görünmüyorsa veya kullanılabilen içerik kaynakları gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, yeni bir içerik kaynağı tanımlayın.

  Sayfanın uygulama sunucusundaki bir sonraki çalışmasında, veri kaynağının değeri HTML niteliğine atanır.

ActiveX, Flash ve diğer nesne parametrelerini dinamik yapma

ActiveX, Flash, Shockwave, Director ve Generator nesnelerinin parametrelerinin yanı sıra Java uygulamalarının ve eklentilerinin de parametrelerini dinamik yapabilirsiniz.

Başlamadan önce kayıt kümenizdeki alanların bağlamak istediğiniz nesne parametreleri için doğru verileri içerdiğinden emin olun.

 1. Tasarım görünümünde sayfadan bir nesne seçin ve Özellik denetimini açın (Pencere > Özellikler).
 2. Parametreler düğmesini tıklatın.
 3. Parametreniz listede görünmezse, Artı (+) düğmesini tıklatın ve Parametre sütununa bir parametre adı girin.
 4. Parametrenin Değer sütununu tıklatın ve ardından dinamik değeri belirtmek için şimşek simgesini tıklatın.

  Veri kaynaklarının listesi görüntülenir.

 5. Listeden bir veri kaynağı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Veri kaynağı, bağlamak istediğiniz nesne parametresi için uygun olan veriler içermelidir. Listede veri kaynağı görünmüyorsa veya kullanılabilen veri kaynakları gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, yeni bir veri kaynağı tanımlayın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi