Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Kayıt ekleme sayfaları hakkında

Uygulamanızda kullanıcıların bir veritabanına yeni kayıtlar eklemelerine izin veren bir sayfa olabilir.

Ekleme sayfası iki yapı taşından oluşur:

 • Kullanıcıların veri girmelerine izin veren bir HTML formu

 • Veritabanını güncelleyen bir Kayıt Ekle sunucu davranışı

  Kullanıcı bir formdaki Gönder düğmesini tıklattığında sunucu davranışı bir veritabanı tablosuna kayıtlar ekler.

  Bu yapı taşlarını Kayıt Ekleme Formu veri nesnesi ile tek bir işlemde ya da Dreamweaver form araçlarını ve Sunucu Davranışları panelini kullanarak ayrı ayrı ekleyebilirsiniz.

Not:

Ekleme sayfasında aynı anda yalnızca bir kayıt ekleme sunucu davranışı olabilir. Örneğin ekleme sayfasına bir Kaydı Güncelleştir veya Kayıt Sil sunucu davranışı ekleyemezsiniz.

Ekleme sayfasını parça parça oluşturma

Ekleme sayfasını ayrıca form araçları ve sunucu davranışları kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

Ekleme sayfasına HTML formu ekleme

 1. Dinamik bir sayfa oluşturun (Dosya > Yeni > Boş Sayfa) ve Dreamweaver tasarım araçlarını kullanarak sayfanızın mizanpajını yapın.
 2. Ekleme noktasını HTML formunun görünmesini istediğiniz yere koyup Ekle > Form > Form'u seçerek formu ekleyin.

  Sayfada boş bir form oluşturulur. Formun ince kırmızı çizgilerle temsil edilen sınırlarını görmek için Görünmez Öğeler'i (Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler) etkinleştirmeniz gerekebilir.

 3. HTML formunu; Belge penceresinin en altındaki <form> etiketini tıklatarak, Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) seçerek ve Form Adı kutusuna bir ad girerek adlandırın.

  Forma, kullanıcı Gönder düğmesini tıklattığında kayıt verilerini nereye ve nasıl göndereceğini söylemek için action veya method niteliğini belirtmeniz gerekmez. Kayıt Ekle sunucu davranışı, bu nitelikleri sizin yerinize belirler.

 4. İçine kayıt eklemek istediğiniz veritabanı tablosundaki her sütun için metin alanı gibi bir form nesnesi ekleyin (Ekle > Form > Metin Alanı).

  Form nesneleri veri girişi içindir. Metin alanları bu amaç için yaygın kullanılır ancak menüler, seçenekler ve radyo düğmeleri de ekleyebilirsiniz.

 5. Forma bir Gönder düğmesi ekleyin (Ekle > Form > Düğme).

  Gönder düğmesinin etiketini; düğmeyi seçip, Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) açıp, Etiket kutusuna yeni bir değer girerek değiştirebilirsiniz.

Veritabanı tablosuna kayıt eklemek için sunucu davranışı ekleme (ColdFusion)

 1. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kayıt Ekle'yi seçin.
 2. Değerleri Buradan Gönder açılır menüsünden bir form seçin.
 3. Veri Kaynağı açılır menüsünde veritabanına bir bağlantı seçin.
 4. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
 5. Bu Tabloya Ekle açılır menüsünden kaydın ekleneceği veritabanı tablosunu seçin.
 6. Kayıt eklenecek veritabanı sütununu belirtin, kaydı ekleyecek form nesnesini Değer açılır menüsünden seçin, sonra Farklı Gönder açılır menüsünden form nesnesi için bir veri türü seçin.

  Veri türü, veritabanı tablonuzdaki sütunun beklediği veri türüdür (metin, sayı, Boole seçeneği değerleri).

  Yordamı formunuzdaki her form nesnesi için tekrarlayın.

 7. Ekledikten Sonra Buraya Git kutusuna kayıt tabloya eklendikten sonra açılacak sayfayı girin veya dosyayı bulmak için Gözat düğmesini tıklatın.
 8. Tamam'ı tıklatın.

  Dreamweaver bu sayfaya, bir HTML formu doldurup Gönder düğmesini tıklatarak bir veritabanı tablosuna kayıt eklemenize izin veren bir sunucu davranışı ekler.

Veritabanı tablosuna kayıt eklemek için sunucu davranışı ekleme (ASP)

 1. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kayıt Ekle'yi seçin.
 2. Bağlantı açılır menüsünde veritabanına bir bağlantı seçin.

  Bağlantı tanımlamanız gerekiyorsa Tanımla düğmesini tıklatın.

 3. Bu Tabloya Ekle açılır menüsünden kaydın ekleneceği veritabanı tablosunu seçin.
 4. Ekledikten Sonra Buraya Git kutusuna kayıt tabloya eklendikten sonra açılacak sayfayı girin veya dosyayı bulmak için Gözat düğmesini tıklatın.
 5. Değerleri Buradan Al açılır menüsünden veri girmek için kullanılan HTML formunu seçin.

  Dreamweaver otomatik olarak sayfanızdaki ilk formu seçer.

 6. Kayıt eklenecek veritabanı sütununu belirtin, kaydı ekleyecek form nesnesini Değer açılır menüsünden seçin, sonra Farklı Gönder açılır menüsünden form nesnesi için bir veri türü seçin.

  Veri türü, veritabanı tablonuzdaki sütunun beklediği veri türüdür (metin, sayı, Boole seçeneği değerleri).

  Yordamı formunuzdaki her form nesnesi için tekrarlayın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

  Dreamweaver bu sayfaya, bir HTML formu doldurup Gönder düğmesini tıklatarak bir veritabanı tablosuna kayıt eklemenize izin veren bir sunucu davranışı ekler.

  Sunucu davranışını düzenlemek için Sunucu Davranışları panelini (Pencere > Sunucu Davranışları) açın ve Kayıt Ekle davranışını çift tıklatın.

Veritabanı tablosuna kayıt eklemek için sunucu davranışı ekleme (PHP)

 1. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kayıt Ekle'yi seçin.
 2. Değerleri Buradan Gönder açılır menüsünden bir form seçin.
 3. Bağlantı açılır menüsünde veritabanına bir bağlantı seçin.
 4. Bu Tablo Ekle açılır menüsünden kaydın ekleneceği veritabanı tablosunu seçin.
 5. Kayıt eklenecek veritabanı sütununu belirtin, kaydı ekleyecek form nesnesini Değer açılır menüsünden seçin, sonra Farklı Gönder açılır menüsünden form nesnesi için bir veri türü seçin.

  Veri türü, veritabanı tablonuzdaki sütunun beklediği veri türüdür (metin, sayı, Boole seçeneği değerleri).

  Yordamı formunuzdaki her form nesnesi için tekrarlayın.

 6. Ekledikten Sonra Buraya Git kutusuna kayıt tabloya eklendikten sonra açılacak sayfayı girin veya dosyayı bulmak için Gözat düğmesini tıklatın.
 7. Tamam'ı tıklatın.

  Dreamweaver bu sayfaya, bir HTML formu doldurup Gönder düğmesini tıklatarak bir veritabanı tablosuna kayıt eklemenize izin veren bir sunucu davranışı ekler.

Ekleme sayfasını tek işlemde oluşturma

 1. Sayfayı Tasarım görünümünde açın ve Ekle > Veri Nesneleri > Kayıt Ekle > Kayıt Ekleme Formu Sihirbazı'nı seçin.
 2. Bağlantı açılır menüsünde veritabanına bir bağlantı seçin. Bağlantı tanımlamanız gerekiyorsa Tanımla düğmesini tıklatın.
 3. Tabloya Ekle açılır menüsünde kaydın ekleneceği veritabanı tablosunu seçin.
 4. ColdFusion kullanıyorsanız, bir kullanıcı adı ve şifre girin.
 5. Ekledikten Sonra Buraya Git kutusuna kayıt tabloya eklendikten sonra açılacak sayfayı girin veya dosyayı bulmak için Gözat düğmesini tıklatın.
 6. Form Alanları bölgesinde ekleme sayfasının HTML formuna dahil etmek istediğiniz form nesnelerini ve her form nesnesinin veritabanı tablonuzda güncelleştirmesi gereken sütunları belirtin.

  Dreamweaver varsayılan olarak, veritabanı tablosundaki her sütun için bir form nesnesi oluşturur. Veritabanınız otomatik olarak oluşturulan her yeni kayıt için benzersiz bir kimlik anahtarı üretiyorsa, bu anahtarın sütununa karşılık gelen form nesnesini, listede seçip Eksi (-) düğmesini tıklatarak çıkarın. Bu, formun kullanıcısının önceden var olan bir kimlik değerini girme riskini ortadan kaldırır.

  Ayrıca HTML formundaki nesnelerin sıralarını; bunları listede seçip, iletişim kutusunun sağ tarafındaki yukarı ve aşağı oklarını tıklatarak değiştirebilirsiniz.

 7. Her veri giriş alanının HTML formunda nasıl gösterileceğini Form Alanları tablosunda bir satırı tıklatıp tablonun altındaki kutulara aşağıdaki bilgileri girerek belirleyin.
  • Etiket kutusuna veri giriş alanının yanında gösterilmek üzere açıklayıcı bir etiket girin. Dreamweaver varsayılan olarak, tablo sütunu adını etikette gösterir.

  • Farklı Göster açılır menüsünde veri giriş alanı görevi görecek bir form nesnesi seçin. Metin Alanı, Metin Bölgesi, Menü, Onay Kutusu, Radyo Grubu ve Metin seçebilirsiniz. Salt okunur girişler için Metin'i seçin. Ayrıca Şifre Alanı, Dosya Alanı ve Gizli Alan seçebilirsiniz.

  Not:

  Formun sonuna gizli alanlar eklenir.

  • Farklı Gönder açılır menüsünde veritabanı tablonuzca kabul edilir olan veri formatını seçin. Örneğin tablo sütunu yalnızca sayısal veri kabul ediyorsa Sayısal'ı seçin.
  • Form nesnesinin özelliklerini belirleyin. Veri giriş alanı olarak seçtiğiniz form nesnesine bağlı olarak farklı seçenekleriniz vardır. Metin alanları, metin bölgeleri ve metin için bir ilk değer girebilirsiniz. Menüler ve radyo gruplarında özellikleri belirlemek için başka bir iletişim kutusu açarsınız. Seçenekler için İşaretli veya İşaretsiz seçeneğini seçin.  
 8. Tamam'ı tıklatın.

  Dreamweaver, sayfanıza hem bir HTML formu hem de bir Kayıt Ekle sunucu davranışı ekler. Form nesneleri temel tabloya yerleştirilir; bu mizanpajı Dreamweaver sayfa tasarım araçlarını kullanarak özelleştirebilirsiniz. (Tüm form nesnelerinin form sınırları dahilinde kaldığından emin olun.)

  Sunucu davranışını düzenlemek için Sunucu Davranışları panelini (Pencere > Sunucu Davranışları) açın ve Kayıt Ekle davranışını çift tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi