Dreamweaver'ın web sitelerini oluşturmakta kullanılan farklı dilleri nasıl desteklediğini öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Tamamen işlevsel web siteleri tasarlamak ve geliştirmek için en popüler programlama dilleri ön uç için HTML, HTML5 ve CSS iken arka uç için PHP, JavaScript, Java ve jQuery'dir.

Bir web sitesinde CSS kullanarak web sitesinin görünümünü (örneğin, fontlar ve renkler) tasarlayabilirsiniz. Ardından görüntüleri, metinleri, videoları, formları ve diğer içerik parçalarını uyumlu bir web sayfasına birlikte eklemek için HTML kullanabilirsiniz.

CSS ve HTML'yi bir arada kullanarak statik bir site oluşturabilirsiniz. Ancak birçok web sitesi, bir takım etkileşim biçimi (örneğin, müşterinin bir form doldurmasını veya ödeme yapmasını isteme) ve tüm web sitesi verilerini depolamak için bir veritabanı gerektirir.

Bu arka uç iletişim kanallarını oluşturmak için veritabanı ile iletişim kuran sunucu tarafı bir programlama diline (PHP gibi) gerek duyarsınız.

Dreamweaver tarafından desteklenen programlama dilleri

Adobe Dreamweaver, metin düzenleme özelliklerinin yanı sıra aşağıdaki dillerde kod yazmanıza yardımcı olmak için kod ipuçları gibi çeşitli özellikler sunar:

  • HTML
  • PHP
  • XHTML
  • CSS
  • JavaScript
  • ColdFusion İşaretleme Dili (CFML)

Perl gibi diğer diller, Dreamweaver uygulamasındaki dile özgü kodlama özellikleri tarafından desteklenmez; örneğin, Perl dosyaları oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz ancak kod ipuçları bu dile uygulanmaz.

Otomatik kod değiştirme

Dreamweaver uygulamasının el ile yazdığınız kodu, belirlediğiniz ölçütlere göre otomatik olarak temizlemesi için seçenekler ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, kod yeniden yazma seçenekleri etkinleştirilmedikçe veya kodu değiştiren bir eylem gerçekleştirmediğiniz sürece kodunuz yeniden yazılmaz. Örneğin, Kaynak Formatını Uygula komutunu kullanmadığınız sürece Dreamweaver boşluğu veya niteliklerin harf durumunu değiştirmez.

Bu yeniden kod yazma seçeneklerinden birkaçı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

Dreamweaver uygulamasındaki Kaynağa Uygun HTML özellikleri, belgelerinizi metin tabanlı HTML düzenleyici ile Dreamweaver arasında, içerikte ve orijinal HTML kaynak kodunun yapısında çok az etkiyle veya hiçbir etki olmadan ileri veya geri taşımanıza olanak sağlar. Bu özelikler şunları içerir:

  • Geçerli belgeyi düzenlemek için diğer üreticilerin metin düzenleyicisini kullanın.

  • Varsayılan olarak Dreamweaver, kod yeniden yazma seçeneklerini etkinleştirmediğiniz sürece, kod geçersiz olsa bile diğer HTML düzenleyicilerde oluşturulan veya düzenlenen kodu değiştirmez.

  • Dreamweaver, değerlendirmek üzere herhangi bir ölçüte sahip olmadığı için, tanımadığı etiketleri (XML etiketleri de dahil) değiştirmez. Tanınmayan etiket başka bir etiketle çakışırsa (örneğin, <YeniEtiketim><em>metin</YeniEtiketim></em>), Dreamweaver bunu hata olarak işaretler ancak kodu yeniden yazmaz.

  • İsteğe bağlı olarak Kod görünümünde Dreamweaver uygulamasını geçersiz kodu vurgulayacak şekilde ayarlayabilirsiniz (sarı renkte). Vurgulanan bir bölümü seçtiğinizde, Özellik denetçisi hatayı nasıl düzelteceğinize ilişkin bilgileri görüntüler.

XHTML kodu

Dreamweaver, yeni XHTML kodu üretir ve mevcut XHTML kodunu birçok XHTML gereksinimini karşılayacak şekilde düzeltir. Kalan az sayıdaki XHTML gereksinimini karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz araçlar da sağlanmıştır.

Not:

Bazı gereksinimler aynı zamanda çeşitli HTML sürümlerinde de gereklidir.

Aşağıdaki tabloda Dreamweaver uygulamasının otomatik olarak karşıladığı XHTML gereksinimleri açıklanmaktadır:

XHTML gereksinimi

Dreamweaver'ın gerçekleştirdiği eylemler

Belgede kök öğesinden önce DOCTYPE açıklaması olmalıdır ve açıklama, XHTML için üç Belge Türü Açıklama (DTD) dosyasından birine başvuruda bulunmalıdır (kesin, geçişli veya çerçeve kümesi).

Bir XHTML belgesine XHTML DOCTYPE ekler:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Ayrıca, XHTML belgesinde bir çerçeve kümesi mevcutsa:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Belgenin kök öğesi html olmalıdır ve html öğesi XHTML ad boşluğunu göstermelidir.

namespace niteliğini html öğesine aşağıdaki gibi ekler:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

Standart bir belgede head, title ve body yapısal öğeleri olmalıdır. Çerçeve kümesi belgesinde head, title ve frameset yapısal öğeleri olmalıdır.

Standart bir belgede, head, title ve body öğelerini dahil eder. Çerçeve kümesi belgesinde, head, title ve frameset öğelerini dahil eder.

Belgedeki tüm öğeler düzgün biçimde yuvalanmalıdır:

<p>Bu bir <i>kötü örnektir.</p></i> <p>Bu bir <i>iyi örnektir.</i></p>

Düzgün olarak yuvalanmış kod üretir ve XHTML'yi temizlerken Dreamweaver tarafından üretilen koddaki yuvalanmayı düzeltir.

Tüm öğe ve nitelik adları küçük harf olmalıdır.

Ürettiği XHTML kodunda ve XHTML'yi temizlerken, belirlediğiniz etiket ve nitelik harf durumu tercihlerine bakmaksızın HTML öğe ve nitelik adlarını küçük harf olmaya zorlar.

DTD'de EMPTY olarak açıklanmadığı sürece her öğe kapatma etiketine sahip olmalıdır.

Ürettiği koda ve XHTML'yi temizlerken kapatma etiketleri ekler.

Boş öğeler kapatma etiketine sahip olmalıdır veya açma etiketi /> ile sonlanmalıdır. Örneğin, <br> geçerli değildir; doğru form <br></br> veya <br/> şeklindedir. Boş öğeler şu şekildedir: area, base, basefont, br, col, frame, hr, img, input, isindex, link, meta ve param.

XML'nin etkinleştirilmediği tarayıcılarla geriye doğru uyumluluk için /> öğesinden önce bir boşluk olmalıdır (örneğin, <br /> şeklinde olmalıdır, <br/> şeklinde olmamalıdır).

Ürettiği koddaki boş etiketlere ve XHTML'yi temizlerken, kapatma eğik çizgisinden önce bir boşluk yerleştirerek boş öğeler ekler.

Nitelikler küçültülemez; örneğin, <td nowrap> geçerli değildir; doğru form <td nowrap="nowrap"> şeklindedir.

Bu durum, şu nitelikleri etkiler: checked, compact, declare, defer, disabled, ismap, multiple, noresize, noshade, nowrap, readonly ve selected.

Ürettiği koda ve XHTML'yi temizlerken tam nitelik değer çifti ekler.

Not: HTML tarayıcısı HTML 4'ü desteklemiyorsa, tam formda göründüklerinde bu Boolean niteliklerini yorumlayamayabilir.

Tüm nitelik değerleri tırnak işaretlerinin içine alınmalıdır.

Ürettiği koda ve XHTML'yi temizlerken nitelik değerlerinin çevresine tırnak işaretleri ekler.

Şu öğelerde name niteliğinin yanı sıra id niteliği de olmalıdır: a, applet, form, frame, iframe, img ve map. Örneğin, <a name="intro">Giriş</a> doğru değildir; doğru form

<a id="intro">Giriş</a> veya <a id="section1" name="intro"> Giriş</a> şeklindedir.

name niteliği Özellik denetçisi tarafından ayarlandığında, Dreamweaver uygulamasının ürettiği kodda ve XHTML'yi temizlerken name ve id niteliklerini aynı değere ayarlar.

Numaralandırılmış türdeki değerlere sahip nitelikler için değerler küçük harf olmalıdır.

Numaralandırılmış türdeki değer, izin verilen değerlerin belirlenen listesindeki bir değerdir; örneğin, align niteliği, izin verilen şu değerlere sahiptir: center, justify, left ve right.

Ürettiği kodda ve XHTML'yi temizlerken numaralandırılmış türdeki değerleri küçük harf olmaya zorlar.

Tüm komut dosyası ve stil öğeleri bir type niteliğine sahip olmalıdır.

(script öğesinin type niteliği HTML 4 sürümünden itibaren, language niteliği bırakıldığından beri gereklidir.)

Ürettiği kodda ve XHTML'yi temizlerken script öğelerinin type ve language niteliklerini ve style öğelerinin type niteliğini ayarlar.

Tüm img ve area öğeleri alt niteliğine sahip olmalıdır.

Ürettiği kodda bu nitelikleri ayarlar ve XHTML'yi temizlerken eksik alt niteliklerini raporlar.

Normal ifadeler

Normal ifadeler, metindeki karakter birleşimlerini tanımlayan modellerdir. Bunları, “var” ile başlayan ve satırlar ve sayı içeren nitelik değerleri gibi kavramları tanımlamaya yardımcı olması için kod aramalarınızda kullanın.

Aşağıdaki tabloda normal ifadelerdeki özel karakterler, anlamları ve kullanım örnekleri listelenmiştir. Tabloda özel karakterlerden birini içeren metni aramak için karakterden önce geriye yatık eğik çizgi kullanarak özel karakteri dışa çıkarın. Örneğin, bazı koşullar uygulanır* cümlesindeki gerçek yıldız işaretini aramak için arama modeliniz şu şekilde görünebilir: uygula\*. Yıldız işaretini dışa çıkarmazsanız, yalnızca ardından yıldız işareti gelenleri değil, "uygula" sözcüğünün geçtiği tüm yerleri bulursunuz ("uygula", uygulaa" ve "uygulaaa" da olmak üzere).

Karakter

Eşleşmeler

Örnek

^

Girişin veya satırın başlangıcı

^T, “Tarihi olay” ifadesindeki “T” harfiyle eşleşir ancak “Kardeşim Tolga'nın Barı” ifadesindeki T harfiyle eşleşmez

$

Girişin veya satırın sonu

h$, “tarih” sözcüğündeki “h” ile eşleşir ancak “tarihçi” sözcüğündeki “h” ile eşleşmez

*

Önceki karakter 0 veya daha fazla kez.

um* “kum” sözcüğündeki “um” ile; “umman” sözcüğündeki “umm” ile ve “kulak” sözcüğündeki “u” ile eşleşir.

+

Önceki karakter 1 veya daha fazla kez.

um+ “kum” sözcüğündeki “um” ile; “umman” sözcüğündeki “umm” ile eşleşir ancak “kulak” sözcüğünün herhangi bir bölümüyle eşleşmez.

?

Önceki karakter en fazla bir kez (yani, önceki karakterin isteğe bağlı olduğunu belirtir).

st?on, “Johnson” öğesindeki “son” ile ve “Johnston” öğesindeki “ston” ile eşleşir ancak “Appleton” veya “tansiyon” öğesinin herhangi bir bölümüyle eşleşmez.

.

Yeni satır haricinde herhangi bir tek karakter.

.an, “kanlı canlı insanlar” ifadesindeki “kan” ve “can” ile eşleşir

x|y

X veya y.

FF0000|0000FF, bgcolor=”#FF0000” öğesindeki “FF0000” ile ve font color=”#0000FF” öğesindeki “0000FF’” ile eşleşir

{n}

Önceki karakterin tam olarak n kez yinelemesi.

o{2}, “saat” öğesindeki “aa” ile ve “yaaaaa” öğesindeki ilk iki a ile eşleşir ancak “sabır” öğesinin herhangi bir bölümüyle eşleşmez

{n,m}

Önceki karakterin en az n kez en fazla da m kez tekrarı.

F{2,4}“#FF0000” öğesindeki “FF” ile ve #FFFFFF öğesindeki ilk dört F ile eşleşir

[abc]

Köşeli parantezler içindeki karakterlerden herhangi biri Kısa çizgi ile karakterlerin aralığını belirtir (örneğin, [a-f], [abcdef] öğesine eşdeğerdir).

[e-g], “kesir” öğesindeki “e” ile; “filler” öğesindeki “f” ile ve “gök” öğesindeki “g” ile eşleşir.

[^abc]

Köşeli parantezler içinde yer almayan karakterlerden herhangi biri Kısa çizgi ile karakterlerin aralığını belirtir (örneğin, [^a-f], [^abcdef] öğesine eşdeğerdir).

[^aeiou], öncelikli olarak “portakal” öğesindeki “r” ile; “büyük” öğesindeki “b” ile ve “eşek” öğesindeki “k” ile eşleşir

\b

Sözcük sınırlayıcı (boşluk veya satır başı gibi).

\bb, “büyük” öğesindeki “b” ile eşleşir ancak “kelebek” veya “taleb” öğesinin herhangi bir bölümüyle eşleşmez

\B

Sözcük sınırlayıcı dışında herhangi bir öğe.

\Bb, “kelebek” öğesindeki “b” ile eşleşir ancak “büyük” öğesinin herhangi bir bölümüyle eşleşmez

\d

Herhangi bir sayısal karakter. [0-9] öğesine eşdeğerdir.

\d, “C3PO” öğesindeki “3” ile ve “daire 2G” öğesindeki “2” ile eşleşir

\D

Sayısal olmayan herhangi bir karakter. [^0-9] öğesine eşdeğerdir.

\D “900S” öğesindeki “S” ile ve “Q45” öğesindeki “Q” ile eşleşir

\f

Form besleme.

\n

Satır besleme.

\r

Satır başı.

\s

Boşluk, sekme, form besleme veya satır besleme dahil olmak üzere herhangi bir boşluk karakteri

\sbüyük “çok büyük” öğesindeki “büyük” ile eşleşir ancak “büsbüyük” öğesinin herhangi bir bölümüyle eşleşmez

\S

Boşluk olmayan herhangi bir tek karakter.

\Sbüyük “büsbüyük” öğesindeki "büyük" ile eşleşir ancak "çok büyük" öğesinin herhangi bir bölümüyle eşleşmez

\t

Sekme.

\w

Alt çizgi de olmak üzere herhangi bir alfa sayısal karakter. [A-Za-z0-9_] öğesine eşdeğerdir.

b\w*, “bağıran köpek” öğesindeki "bağıran" ile ve “büyük beyaz köpek” öğesindeki hem "büyük" hem de "beyaz" ile eşleşir

\W

Alfa sayısal olmayan herhangi bir karakter. [^A-Za-z0-9_] öğesine eşdeğerdir.

\W, “Ali&Veli” öğesindeki “&” ile ve “%100” öğesindeki “%” ile eşleşir

Control+Enter veya Shift+Enter (Windows) ya da Control+ Return veya Shift+Return ya da Command+ Return (Macintosh)

Dönüş karakteri. Bu öğeyi ararken, normal ifadeleri kullanmıyorsanız Boşluk Farklarını Yoksay seçeneğinin işaretini kaldırdığınızdan emin olun. Bunun özel bir karakterle eşleştiğine, genel satır kesmesi kavramıyla eşleşmediğine dikkat edin; örneğin,<br> etiketiyle veya <p> etiketiyle eşleşmez. Dönüş karakterleri Tasarım görünümünde satır kesmeleri olarak değil boşluklar olarak görüntülenir.

Daha sonra başvuruda bulunmak üzere normal ifade içindeki gruplamaları ayarlamak için parantezler kullanın. Ardından, parantez içinde birinci, ikinci, üçüncü ve daha sonraki parantez gruplamalarına başvuruda bulunmak için Bununla Değiştir alanında $1, $2, $3 vb. kullanın.

Not:

Arama Değeri kutusunda, normal ifadede bulunan daha önceki parantez gruplamasına başvurmak için $1, $2, $3 yerine \1, \2, \3 kullanın.

Örneğin, (\d+)\/(\d+)\/(\d+) öğelerinin aranması ve $2/$1/$3 ile değiştirilmesi, eğik çizgilerle ayrılmış tarihteki gün ve ayın yerini değiştir, böylece Amerika stili tarihlerle Avrupa stili tarihler arasında geçiş yapılır.

Sunucu davranışı kodu

Dinamik bir sayfa oluşturduğunuzda ve Sunucu Davranışları panelinden bir sunucu davranışı seçtiğinizde, Dreamweaver sunucu davranışının çalışması için sayfanıza bir veya daha fazla kod bloğu ekler.

Kod bloğu içindeki bir kodu el ile değiştirirseniz, sunucu davranışını düzenlemek için Veri Bağlantıları ve Sunucu Davranışları panelleri gibi panelleri artık kullanamazsınız. Dreamweaver, sunucu davranışlarını algılamak ve bunları Sunucu Davranışları panelinde görüntülemek için sayfa kodunda özel modelleri arar. Kod bloğundaki bir kodu herhangi bir şekilde değiştirirseniz Dreamweaver, sunucu davranışını artık algılayamaz ve bunu Sunucu Davranışları panelinde görüntüleyemez. Bununla birlikte sunucu davranışı sayfada bulunmaya devam eder ve bu davranışı Dreamweaver uygulamasındaki kodlama ortamında düzenleyebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi