Dreamweaver uygulamasında istemci tarafı XSL dönüşümleri gerçekleştirmeyi öğrenin. Ayrıca, XSLT sayfaları oluşturmayı ve bunları XML sayfalarına bağlamayı öğrenin.

Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

İstemci tarafı XSL dönüşümleri yapmak için iş akışı

İstemci tarafı XSL dönüşümleri yapabilirsiniz. XML verileri sergileyen sayfalar yapmadan önce sunucu tarafı ve istemci tarafı XSL dönüşümleri hakkında ve web sayfaları ile XML ve XSL kullanma hakkında okuyun.

İstemci tarafı XSL dönüşümleri yapmanın genel iş akışı şöyledir (her adım başka konularda anlatılmaktadır):

Bir Dreamweaver sitesi kurun.

Bir XSLT sayfası oluşturun veya bir HTML sayfasını XSLT'ye çevirin.

  • Dreamweaver sitenizde tüm bir XSLT sayfası oluşturun.

  • Varolan bir HTML sayfasını tüm bir XSLT sayfasına çevirin.

Sayfaya bir XML veri kaynağı iliştirin (şimdiye dek yapmadıysanız).

İliştirdiğiniz XML dosyası XSLT sayfası ile aynı dizinde durmalıdır.

XML verilerinizi XSLT sayfası ile ciltleyin.

XML verilerinizi, veriyi tüm XSLT sayfası ile ciltleyerek sergileyin.

Uygunsa, XML veri tutucularını içeren tabloya veya tablo satırına bir Yinelenen Alan XSLT nesnesi ekleyin.

XSLT sayfasını XML sayfasına iliştirin.

Hem XML sayfasını hem de bağ kurulan XSLT sayfasını web sunucunuzda yayınlayın.

XML sayfasına tarayıcıda bakın.

Bunu yaptığınızda tarayıcı XML verilerini dönüştürür, bir XSLT sayfası ile formatlar ve stilli sayfayı tarayıcıda sergiler.

Tam bir XSLT sayfası oluşturma ve verileri görüntüleme

İstemci tarafı dönüşümler için tüm XSLT sayfasını kullanmalısınız. (XSLT parçaları bu dönüşüm türü için çalışmaz.) XML verisi oluşturmak ve bağlamak ve istemci tarafı dönüşümler için XSLT sayfalarını formatlamak için bu genel adımları uygulayın:

XSLT sayfası oluşturma.

XSLT sayfasında verileri görüntüleme.

XSLT sayfasında yinelenen öğeleri görüntüleme.

XML verileriniz için dinamik içerik yer tutucuları olan tüm bir XSLT sayfası oluşturduktan sonra XML sayfasında XSLT sayfasına bir başvuru eklemelisiniz.

Not:

İstemci tarafı dönüşümleri için kullandığınız XML ve XSL dosyaları aynı dizinde durmalıdır. Durmazlarsa tarayıcı XML dosyasını okur ve dönüşümün XSLT sayfasını bulur, ancak XSLT sayfasındaki göreceli bağlar ile tanımlı varlıklar (stil sayfaları, görüntüler vs.) bulamaz.

  1. XSLT sayfanız ile arasında bağ kurmak istediğiniz XML dosyasını açın.
  2. Komutlar > XSLT Stil Sayfası Ekle'yi seçin.
  3. İletişim kutusunda Gözat düğmesini tıklatın, bağ kurmak istediğiniz XSLT sayfasına gidin ve Tamam'ı tıklatın.
  4. İletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın ve XSLT sayfasına olan başvuruyu XML belgesinin tepesine ekleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi