Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Kayıt sayfaları hakkında

Web uygulamanızda kullanıcıların sitenizi ilk ziyaret ettiklerinde kaydolmalarını gerektiren bir sayfa olabilir.

Kayıt sayfası şu yapı taşlarından oluşur:

 • Kullanıcılar hakkında oturum açma bilgileri saklayan bir veritabanı

 • Kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre seçmelerine izin veren bir HTML formu

  Bu formu ayrıca kullanıcılardan başka kişisel bilgiler almak için de kullanabilirsiniz.

 • Site kullanıcıları veritabanı tablosunu güncelleştirmek için bir Kayıt Ekle sunucu davranışı

 • Kullanıcının girdiği kullanıcı adını başka bir kullanıcının alıp almadığını denetlemek için Yeni Kullanıcı Adını Denetle sunucu davranışı

Kullanıcılar hakkında oturum açma bilgileri saklama

Kayıt sayfası kullanıcıların girdiği oturum açma bilgilerini saklamak için bir veritabanı tablosu gerektirir.

 • Veritabanı tablonuzun bir kullanıcı adı ve şifre sütunu içerdiğinden emin olun. Oturum açmış kullanıcıların farklı erişim ayrıcalıkları olmasını istiyorsanız, bir erişim ayrıcalığı sütunu da ekleyin.
 • Sitenin tüm kullanıcıları için ortak bir şifre belirlemek istiyorsanız, veritabanı uygulamanızı (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle vs.) şifreyi her yeni kullanıcı kaydına varsayılan olarak ekleyecek şekilde yapılandırın. Çoğu veritabanı uygulamasında bir sütunu, her yeni kayıt eklendiğinde varsayılan bir değere ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değeri şifreye ayarlayın.
 • Ayrıca veritabanı tablosunu kullanıcı hakkında başka yararlı bilgiler saklamak için de kullanabilirsiniz.

  Kayıt sayfası oluşturmadaki sonraki adım, kayıt sayfasına kullanıcıların bir kullanıcı adı ve (gerekiyorsa) şifre seçmelerine izin veren bir HTML formu eklemektir.

Kullanıcı adı ve şifre seçmek için HTML formu ekleme

Kayıt sayfasına, kullanıcıların kullanıcı adı ve (gerekiyorsa) şifre seçmelerine izin veren bir HTML formu eklersiniz.

 1. Dreamweaver tasarım araçlarını kullanarak bir sayfa oluşturun (Dosya > Yeni > Boş Sayfa) ve kayıt sayfanızın mizanpajını yapın.
 2. Ekleme noktasını HTML formunun görünmesini istediğiniz yere yerleştirip Ekle menüsünden Form'u seçerek formu ekleyin.

  Sayfada boş bir form oluşturulur. Formun ince kırmızı çizgilerle temsil edilen sınırlarını görmek için görünmez Öğeler'i (Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler) etkinleştirmeniz gerekebilir.

 3. HTML formunu; Belge penceresinin en altındaki <form> etiketini tıklatarak, Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) seçerek ve Form Adı kutusuna bir ad girerek adlandırın.

  Forma, kullanıcı Gönder düğmesini tıklattığında kayıt verilerini nereye ve nasıl göndereceğini söylemek için action veya method niteliğini belirtmeniz gerekmez. Kayıt Ekle sunucu davranışı, bu nitelikleri sizin yerinize belirler.

 4. Kullanıcıların kullanıcı adı ve şifre girmelerine izin vermek için metin alanları ekleyin (Ekle > Form > Metin Alanı).

  Formda ayrıca başka kişisel verileri kaydetmek için başka form nesneleri de olabilir.

  Kullanıcılara form nesnelerinin ne olduğunu anlatmak için her birinin yanına etiket (metin veya görüntü) eklemelisiniz. Ayrıca form nesnelerini bir HTML tablosunun içine yerleştirerek hizalamalısınız. Form nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Web formları oluşturma.

 5. Forma bir Gönder düğmesi ekleyin (Ekle > Form > Düğme).

  Gönder düğmesinin etiketini; düğmeyi seçip, Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) açıp, Değer kutusuna yeni bir değer girerek değiştirebilirsiniz.

  Kayıt sayfası oluşturmadaki sonraki adım, veritabanındaki kullanıcılar tablosuna kayıt eklemek için Kayıt Ekle sunucu davranışını eklemektir.

Kullanıcı veritabanı tablosunu güncelleştirme

Veritabanındaki kullanıcılar tablosunu güncelleştirmek için kayıt sayfasına bir Kayıt Ekle sunucu davranışı eklemelisiniz.

 1. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kayıt Ekle'yi seçin.

  Kayıt Ekle iletişim kutusu açılır.

 2. Veritabanındaki, kullanıcı verilerinin ekleneceği kullanıcı tablosunu belirttiğinizden emin olarak iletişim kutusunu tamamlayın. Tamam'ı tıklatın.

  Kayıt sayfası oluşturmadaki son adım, kullanıcı adının kayıtlı başka bir kullanıcı tarafından kullanılmadığından emin olmaktır.

Kullanıcı adının benzersiz olmasını sağlayacak sunucu davranışı ekleme

Kayıt sayfasına, kullanıcı kayıtlı kullanıcı veritabanınıza eklenmeden önce kullanıcının adının benzersiz olduğunu doğrulayan bir sunucu davranışı ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı kayıt sayfasındaki Gönder düğmesini tıklattığında, sunucu davranışı kullanıcı tarafından girilen kullanıcı adını veritabanındaki kayıtlı kullanıcı tablosundaki kullanıcı adları ile karşılaştırır. Veritabanı tablosunda eşleşen bir kullanıcı adı bulunmazsa, sunucu davranışı kayıt ekleme işlemini normal olarak yürütür. Eşleşen bir ad bulunursa, sunucu davranışı kayıt ekleme işlemini iptal eder ve yeni bir sayfa (genellikle kullanıcıya o kullanıcı adının daha önce alınmış olduğunu bildiren bir sayfa) açar.

 1. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kullanıcı Kimliği Doğrulama > Yeni Kullanıcı Adını Denetle'yi seçin.
 2. Kullanıcı Adı Alanı açılır menüsünde ziyaretçilerinizin kullanıcı adı girmek için kullandıkları form metin alanını seçin.
 3. Zaten Varsa Buraya Git kutusunda veritabanı tablosunda eşleşen bir kullanıcı adı bulunursa açılacak bir sayfa belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  Açılan sayfa kullanıcıyı kullanıcı adının daha önce alındığını bildirerek uyarmalı ve kullanıcının yeniden denemesine izin vermelidir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi