Dinamik web sayfalarınızı veya içeriği yerel bilgisayarınız, bir geliştirme sunucusu, bir kademelendirme sunucusu veya test sunucusu gibi davranacak bir üretim sunucusu kurarak test edin.

PHP gibi sunucu tarafı dilleri kullanarak dinamik sayfalar geliştirmeyi planlıyorsanız, çalışırken dinamik içerik oluşturmak ve bu içeriği görüntülemek üzere bir test sunucusu kurun.

Test sunucusu yerel bilgisayarınız, bir geliştirme sunucusu, bir kademelendirme sunucusu veya üretim sunucusu olabilir.

Test sunucusunun amaçlarıyla ilgili ayrıntılı bir inceleme için David Powers'ın Setting up a local testing server in Dreamweaver CS5 (Dreamweaver CS5'te yerel bir test sunucusu kurma) başlıklı makalesine bakın.

Test sunucusu kurmanın faydaları

Bir test sunucusu kurmak canlı web sitenize zarar vermeden dinamik kodunuzun tamamını güvenle test etmenize olanak tanır. 

Ayrıca, her şeyi uzak sunucuya yüklemenize neden olan Internet kesintileri ve ağ hataları tarafından neredeyse hiç bölünmeden çalışabilirsiniz.

Ayrıca bir yerel test sunucusuna sahip olduğunuzda sayfalarınızı yüklemek, test etmek, düzeltmek, yeniden yüklemek ve yeniden test etmek gibi eylemlerle vakit harcamazsınız. 

Mizanpajları, alışveriş sepetlerini veya diğer komut dosyalarını test ediyorsanız bir test sunucusu kurun.

Test sunucusunun başka bir avantajı da dinamik belgeleri açarken, oluştururken veya belge içinde yaptığınız değişiklikleri kaydederken Dreamweaver'ın bu belgeleri artık test sunucunuzla otomatik olarak senkronize etmesidir. Daha fazla bilgi için bkz. Dinamik dosyaları otomatik gönderme.

Not:

Siteye uzak bir konumdan erişiyorsanız analitikler ve yükleme zamanları doğru olmayacaktır.

Bir web sitesini kendi yerel bilgisayarınızdan yüklemek aynı web sitesini bir ağ aracılığıyla yüklemekten her zaman daha hızlı olduğundan bu durum özellikle yükleme zamanları için geçerlidir.

Başlamadan önce

Dreamweaver'da test sunucusu kurmadan önce aşağıdakileri kurup yüklemeniz gerekir:

 • Apache gibi bir web sunucusu
 • MySQL gibi bir veritabanı sunucusu
 • PHP gibi bir sunucu tarafı dili

Test sunucusu kurma

 1. Site > Siteleri Yönet'i seçin.

 2. Yeni bir site kurmak için Yeni öğesini tıklatın veya varolan bir Dreamweaver sitesini seçip Düzenle simgesini tıklatın.

 3. Site Ayarları iletişim kutusunda Sunucular kategorisini seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir sunucu eklemek için Yeni Sunucu Ekle düğmesini tıklatın

  • Varolan bir sunucuyu seçin ve Varolan Sunucuyu Düzenle düğmesini tıklatın

 4. Aynı uzak sunucu bağlantısında yaptığınız gibi Temel seçenekleri belirtin ve ardından Gelişmiş düğmesini tıklatın. Temel seçenekleri ayarlarken, Temel ekranında bir Web URL'si belirttiğinizden emin olun. 

  Uzak sunucu bağlantısı kurma hakkında bilgi için bkz. Yayımlama sunucusuna bağlanma.

  Test sunucusunun Web URL'si hakkında daha fazla bilgi için bkz. Test sunucusuna ilişkin Web URL'si hakkında.

 5. Test Sunucusu kısmında, web uygulamanız için kullanmak istediğiniz sunucu modelini seçin.

 6. Gelişmiş ekranını kapatmak için Kaydet'i tıklatın. Daha sonra Sunucular kategorisinde, test sunucusu olarak eklediğiniz veya düzenlediğiniz sunucuyu belirtin.

Test sunucusuna ilişkin Web URL'si hakkında

Dreamweaver'ın siz çalışırken veri görüntülemek ve veritabanlarına bağlanmak için bir test sunucusunun hizmetlerini kullanabilmesi için Web URL'si belirtmeniz gerekir. Dreamweaver veritabanları hakkında, örneğin veritabanınızdaki tabloların adları ve tablolarınızdaki sütunların adları gibi kullanışlı bilgileri size sağlamak için tasarım zamanı bağlantısı kullanır.

Bir test sunucusu Web URL'si, etki alanı adından ve web sitenizin ana dizininin alt dizinlerinden ya da sanal dizinlerinden birinden oluşur.

Not:

Microsoft IIS'de kullanılan terminoloji bir sunucudan diğerine farklılık gösterebilir ancak web sunucularının çoğu için aynı kavramlar geçerlidir.

Ana dizin

Sunucuda sitenizin etki alanı adıyla eşleştirilmiş klasördür. Dinamik sayfaları işlemek için kullanmak istediğiniz klasörün c:\sites\company\ olduğunu ve bu klasörün ana dizininiz olduğunu (diğer bir deyişle sitenizin etki alanı adıyla eşleştirilmiş klasör olduğunu; örneğin, www.mystartup.com) varsayın. Bu durumda URL öneki http://www.mystartup.com/ olur.

Dinamik sayfaları işlemek için kullanmak istediğiniz klasör ana dizininizin bir alt klasörüyse alt klasörü URL'ye eklemeniz yeterlidir. Ana dizininiz c:\sites\company\ ise, sitenizin etki alanı adı www.mystartup.com olur ve dinamik sayfaları işlemek için kullanmak istediğiniz klasör c:\sites\company\inventory klasörüdür. Aşağıdaki Web URL'sini girin:

http://www.mystartup.com/inventory/

Dinamik sayfaları işlemek için kullanmak istediğiniz klasör ana dizininiz ya da onun alt dizinlerinden biri değilse sanal bir dizin oluşturmanız gerekir.

Sanal dizin

URL'de görünse de sunucunun ana dizininde fiziksel olarak bulunmayan bir klasördür. Sanal dizin oluşturmak üzere, URL'de klasörün yolu için diğer ad belirtin. Ana dizininizin c:\sites\company, işleme dizininizin d:\apps\inventory olduğunu ve bu klasör için warehouse adında bir diğer ad tanımladığınızı varsayalım. Aşağıdaki Web URL'sini girin:

http://www.mystartup.com/warehouse/

Localhost

İstemci (genellikle tarayıcıdır ancak burada Dreamweaver uygulamasıdır) web sunucunuzla aynı sistemde çalıştığında URL'lerinizdeki giriş dizinini ifade eder. Dreamweaver'ın web sunucusuyla aynı Windows sisteminde çalıştığını, giriş dizininizin c:\sites\company olduğunu ve dinamik sayfaları işlemek üzere kullanmak istediğiniz klasörü belirtmek için warehouse adında bir sanal dizin tanımladığınızı varsayın. Aşağıda, seçilen web sunucuları için gireceğiniz Web URL'leri verilmiştir:

Web sunucusu

Web URL'si

ColdFusion MX 7

http://localhost:8500/warehouse/

IIS

http://localhost/warehouse/

Apache (Windows)

http://localhost:80/warehouse/

Jakarta Tomcat (Windows)

http://localhost:8080/warehouse/

Not:

Varsayılan olarak ColdFusion MX 7 web sunucusu 8500 numaralı bağlantı noktasında, Apache web sunucusu 80 numaralı ve Jakarta Tomcat web sunucusu 8080 numaralı bağlantı noktasında çalışır.

Apache web sunucusu çalıştıran Macintosh kullanıcıları için, kişisel ana dizininiz Users/KullanıcıAdım/Sites'dır; burada KullanıcıAdım, Macintosh kullanıcı adınızdır. Mac OS 10.1 ya da sonraki sürümünü yüklediğinizde ~KullanıcıAdım adında bir diğer ad otomatik olarak tanımlanır. Bu nedenle Dreamweaver'daki varsayılan Web URL'niz aşağıdaki gibidir:

http://localhost/~KullanıcıAdım/

Dinamik sayfaları işlemek için kullanmak istediğiniz klasör Users:KullanıcıAdım:Sites:inventory ise Web URL'si aşağıdaki gibidir:

http://localhost/~KullanıcıAdım/inventory/

Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama sunucusu seçme.

Dinamik dosyaları otomatik gönderme

Bir dinamik belgeyi Canlı görünümde veya Kod görünümünde düzenleyip kaydettiğinizde belge otomatik olarak test sunucusuna gönderilir. Dinamik dosyaların otomatik olarak gönderilmesini devre dışı bırakmak isterseniz bunu sunucu ayarları kısmında yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Dinamik dosyaların otomatik gönderilmesini devre dışı bırakma.

Dosyalar otomatik gönderildiğinde bağımlı dosyalar test sunucusunda yoksa Dreamweaver bağımlı dosyaları da otomatik olarak gönderir. Bağımlı dosyalar sunucuda varsa test sunucusuna yalnızca sunucu tarafındaki belge gönderilir.

Şu senaryoları ele alalım:

Senaryo 1: Kaynak kodunda ve bağımlı dosyalarda değişiklikler yaparsınız. Kaydet'i tıklattığınızda odak kaynak kodu üzerindedir.

Bu durumda, tüm etkilenen bağımlı dosyaların listelendiği aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir:

I was not able to get this screen displayed. Would you be able to give me a screencap?

Bağımlı dosyaları kaydetme istemi
Bağımlı dosyaları kaydetme istemi

Böylece test sunucusuna göndermek istediğiniz dosyaları seçebilirsiniz.

Not: Sonraki işlemlerde bu istemin görüntülenmemesi için Bağımlı Dosyaları Her Zaman Otomatik Kaydet seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu tercihi dilediğiniz zaman değiştirmek için test sunucusunun ayarlarına gidin (Site Ayarları) ve Gelişmiş sekmesinde Bağımlı Dosyaları Her Zaman Otomatik Kaydet seçimini kaldırın.

Sunucu kurulumu altındaki Bağımlı dosyaları otomatik kaydet seçeneği
Sunucu kurulumu altındaki Bağımlı dosyaları otomatik kaydet seçeneği

Senaryo 2: Kaynak kodunda ve bağımlı dosyalarda değişiklikler yaparsınız. Odak bağımlı dosyalardan birinin üzerindeyken Kaydet'i tıklatırsınız.

Bu durumda, yalnızca bağımlı dosya kaydedilir ve test sunucusuna gönderilir. 

Dinamik dosyaların otomatik gönderilmesini devre dışı bırakın

Dinamik dosyaların otomatik gönderilmesini sunucu ayarları altından devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Site > Siteleri Yönet'e gidin.

 2. Sitenizi seçin ve düzenle düğmesini tıklatın. Site Ayarları iletişim kutusu görünür.

 3. Sunucular kategorisine gidin.

 4. Test sunucusunu seçin ve düzenle simgesini tıklatın.

 5. Açılan listede Gelişmiş seçeneğini tıklatın.

 6. Dosyaları Test Sunucusuna Otomatik Olarak Gönder seçimini kaldırın.

  Dinamik dosyaların otomatik gönderilmesini devre dışı bırakma
  Dinamik dosyaların otomatik gönderilmesini devre dışı bırakma

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi