Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Kayıt güncelleştirme sayfaları hakkında

Uygulamanızda kullanıcıların bir veritabanına varolan kayıtları güncelleştirmelerine izin veren bir grup sayfa olabilir. Sayfalar normalde bir arama sayfası, bir sonuç sayfası ve bir güncelleştirme sayfasından oluşur. Arama ve sonuç sayfası kullanıcıların kaydı almalarına; güncelleştirme sayfası kullanıcıların kaydı değiştirmelerine izin verir.

Güncelleştirilecek kaydı arama

Kullanıcılar bir kaydı güncelleştirmek istediklerinde o kaydı veritabanında bulmaları gerekir. Buna göre güncelleştirme sayfası ile birlikte çalışacak bir arama ve sonuç sayfasına ihtiyacınız vardır. Kullanıcı arama sayfasına arama ölçütlerini girer ve sonuç sayfasında kaydı seçer. Kullanıcı sonuç sayfasında kaydı tıklattığında, güncelleştirme sayfası açılır ve kaydı bir HTML formunda gösterir.

Arama ve sonuç sayfalarını oluşturduktan sonra, sonuç sayfasında güncelleştirme sayfasını açmak için bağlar oluşturmalısınız. Daha sonra kullanıcının seçtiği kayıtların kimliklerini iletmek için bağları değiştirirsiniz. Güncelleştirme sayfası bu kimlik numarasını veritabanındaki istenen kaydı bulmak ve göstermek için kullanır.

Güncelleştirme sayfasını açmak ve kayıt kimliğini geçirmek için, ayrıntı sayfasını açmak ve kayıt kimliğini geçirmek için kullandığınız yöntemi kullanırsınız. Daha fazla bilgi için bkz. Ayrıntı sayfasına bağlar oluşturma.

Güncelleştirilecek kaydı alma

Sonuçlar sayfası, güncelleştirilecek kaydı tanımlayan güncelleştirme sayfasına bir kayıt kimliği geçtikten sonra, güncelleştirme sayfasının parametreyi okuması, kaydı veritabanı tablosundan alması ve bunu geçici olarak bir kayıt kümesinde saklaması gerekir.

 1. Dreamweaver'da bir sayfa oluşturun ve kaydedin.

  Bu sayfa, güncelleştirme sayfanız olur.

 2. Veri Bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve Kayıt Kümesi'ni seçin.

  Gelişmiş iletişim kutusu belirirse, Basit'i tıklatın. Gelişmiş iletişim kutusunda, SQL deyimleri girmek için bir metin alanı vardır; basitte yoktur.

 3. Bağlantı ve Tablo açılır menülerini kullanarak kayıt kümesini adlandırın ve güncelleştirmek istediğiniz verilerini durduğu yeri belirtin.
 4. İşaretli'yi tıklatın ve bir anahtar sütunu (genellikle kayıt kimliği sütunudur) ve güncelleştirilecek verileri içeren sütunları seçin.
 5. Filtre alanını, anahtar sütununuzun değeri, sonuç sayfasının geçtiği karşılık gelen URL parametresinin değeri ile eşit olacak şekilde yapılandırın.

  Bu tür filtre yalnızca sonuç sayfasının belirttiği kaydı içeren bir kayıt kümesi oluşturur. Örneğin anahtar sütununuzda kayıt kimliği bilgisi bulunsa ve adı PRID olsa, sonuç sayfası da karşılık gelen kayıt kimliği bilgisini id adlı URL parametresinde geçiyor olsa, Filtre bölgesinin aşağıdaki gibi gözükmesi gerekir:

  Filtre alan
  Filtre alanı

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Kullanıcı sonuç sayfasında bir kayıt seçtiğinde, güncelleştirme sayfası yalnızca seçili kaydı içeren bir kayıt kümesi üretir.

Güncelleştirme sayfasını parça parça tamamlama

Güncelleştirme sayfasının üç yapı taşı vardır:

 • Kaydı bir veritabanı tablosundan getirmesi için filtrelenmiş bir kayıt kümesi
 • Kullanıcıların kaydın verilerini değiştirmelerine izin veren bir HTML formu
 • Veritabanı tablosunu güncelleştirmek için bir Kaydı Güncelleştir sunucu davranışı

  Güncelleştirme sayfasının son iki yapı taşını, Sunucu Davranışları panelindeki form araçlarını kullanarak ayrı ayrı ekleyebilirsiniz.

Güncelleştirme sayfasına HTML formu ekleme

 1. Bir sayfa oluşturun (Dosya > Yeni > Boş Sayfa). Bu, güncelleştirme sayfanız olacak.
 2. Dreamweaver tasarım araçlarını kullanarak sayfanızın mizanpajını yapın.
 3. Ekleme noktasını HTML formunun görünmesini istediğiniz yere koyup Ekle > Form > Form'u seçerek formu ekleyin.

  Sayfada boş bir form oluşturulur. Formun ince kırmızı çizgilerle temsil edilen sınırlarını görmek için Görünmez Öğeler'i (Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler) etkinleştirmeniz gerekebilir.

 4. HTML formunu; Belge penceresinin en altındaki <form> etiketini tıklatarak, Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) seçerek ve Form Adı kutusuna bir ad girerek adlandırın.

  Forma, kullanıcı Gönder düğmesini tıklattığında kayıt verilerini nereye ve nasıl göndereceğini söylemek için action veya method niteliğini belirtmeniz gerekmez. Kaydı Güncelleştir sunucu davranışı, bu nitelikleri sizin yerinize belirler.

 5. Veritabanı tablosundaki güncelleştirmek istediğiniz her sütun için metin alanı gibi bir form nesnesi ekleyin (Ekle > Form > Metin Alanı).

  Form nesneleri veri girişi içindir. Metin alanları bu amaç için yaygın kullanılır ancak menüler, seçenekler ve radyo düğmeleri de ekleyebilirsiniz.

  Her form nesnesinin daha önce tanımladığınız kayıt kümesinde karşılık gelen bir sütunu olmalıdır. Tek istisna benzersiz anahtar sütunudur; karşılık gelen bir form nesnesi olmamalıdır.

 6. Forma bir Gönder düğmesi ekleyin (Ekle > Form > Düğme).

  Gönder düğmesinin etiketini; düğmeyi seçip, Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) açıp, Etiket kutusuna yeni bir değer girerek değiştirebilirsiniz.

Kaydı formda gösterme

 1. Kullanıcının güncelleştirmek istediği kaydı tutacak bir kayıt kümesi tanımladığından emin olun.

Veritabanı tablosunu güncelleştirmek için sunucu davranışı ekleme

 1. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kaydı Güncelleştir'i seçin.

  Kaydı Güncelleştir iletişim kutusu açılır.

 2. Değerleri Buradan Gönder açılır menüsünden bir form seçin.
 3. Veri Kaynağı veya Bağlantı açılır menüsünde veritabanına bir bağlantı seçin.
 4. Gerekiyorsa kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
 5. Tabloyu Güncelleştir açılır menüsünden güncelleştirmekte olduğunuz kaydın veritabanı tablosunu seçin.
 6. (ColdFusion, PHP) Güncelleştirilecek bir veritabanı sütunu belirtin, Değer açılır menüsünden sütunu güncelleştirecek form nesnesini seçin, Farklı Gönder açılır menüsünden form nesnesi için bir veri türü belirleyin ve bu sütunu birincil anahtar olarak tanımlamak istiyorsanız Birincil Anahtar'ı seçin.

  Veri türü, veritabanı tablonuzdaki sütunun beklediği veri türüdür (metin, sayı, Boole seçeneği değerleri).

  Yordamı formunuzdaki her form nesnesi için tekrarlayın.

 7. (ASP) Kaydı Buradan Seç açılır menüsünde HTML formunda görüntülenen kaydı içeren kayıt kümesini belirtin. Benzersiz Anahtar Sütunu açılır menüsünde veritabanı tablosundaki kaydı tanımlayacak bir anahtar sütunu (genellikle kayıt kimliği sütunudur) seçin. Değer bir sayı ise Sayısal seçeneğini belirleyin. Anahtar sütunu genellikle yalnızca sayısal değerleri kabul eder ancak bazen metin değerlerini de kabul edebilir.
 8. Güncelleştirdikten Sonra veya Başarılıysa Buraya Git kutusuna kayıt tabloda güncelleştirildikten sonra açılacak sayfayı girin veya dosyayı bulmak için Gözat düğmesini tıklatın.
 9. (ASP) Güncelleştirilecek bir veritabanı sütunu belirtin, Değer açılır menüsünden sütunu güncelleştirecek form nesnesini seçin ve sonra da Farklı Gönder açılır menüsünden form nesnesi için bir veri türü belirleyin. Veri türü, veritabanı tablonuzdaki sütunun beklediği veri türüdür (metin, sayı, Boole seçeneği değerleri). Yordamı formunuzdaki her form için tekrarlayın.
 10. Tamam'ı tıklatın.

  Dreamweaver, HTML formunda gösterilen bilgileri değiştirip Gönder düğmesini tıklatarak bir veritabanı tablosundaki kayıtları güncelleştirmenize izin veren sayfaya bir sunucu davranışı ekler.

  Sunucu davranışını düzenlemek için Sunucu Davranışları panelini (Pencere > Sunucu Davranışları) açın ve Kaydı Güncelleştir davranışını çift tıklatın.

Güncelleştirme sayfasını tek işlemde tamamlama

Güncelleştirme sayfasının üç yapı taşı vardır:

 • Kaydı bir veritabanı tablosundan getirmesi için filtrelenmiş bir kayıt kümesi

 • Kullanıcıların kaydın verilerini değiştirmelerine izin veren bir HTML formu

 • Veritabanı tablosunu güncelleştirmek için bir Kaydı Güncelleştir sunucu davranışı

Güncelleştirme sayfasının son iki yapı taşını tek bir işlemde, Kayıt Güncelleştirme Formu veri nesnesini kullanarak ekleyebilirsiniz. Veri nesneleri sayfaya hem bir HTML formu hem de bir Kaydı Güncelleştir sunucu davranışı ekler.

Veri nesnesini kullanmadan önce web uygulamanızın güncelleştirilecek kaydı tanıyabilmesi ve güncelleştirme sayfanızın onu alabilmesi gerekir.

Veri nesnesi yapı taşlarını sayfaya yerleştirdikten sonra formu istediğiniz hale getirmek için Dreamweaver tasarım araçlarını; Kaydı Güncelleştir sunucu davranışını düzenlemek için Sunucu Davranışları panelini kullanabilirsiniz.

Not:

Güncelleştirme sayfasında aynı anda yalnızca bir kayıt ekleme sunucu davranışı olabilir. Örneğin güncelleştirme sayfasına bir Kayıt Ekle veya bir Kayıt Sil sunucu davranışı ekleyemezsiniz.

 1. Sayfayı Tasarım görünümünde açın ve Ekle > Veri Nesneleri > Kaydı Güncelleştir > Kayıt Güncelleştirme Formu Sihirbazı'nı seçin.

  Kayıt Güncelleştirme Formu iletişim kutusu açılır.

 2. Bağlantı açılır menüsünde veritabanına bir bağlantı seçin.

  Bağlantı tanımlamanız gerekiyorsa Tanımla düğmesini tıklatın.

 3. Güncelleştirilecek Tablo açılır menüsünden güncelleştirilecek kaydın veritabanı tablosunu seçin.
 4. Kaydı Buradan Seç açılır menüsünde HTML formunda gösterilen kaydı içeren kayıt kümesini belirleyin.
 5. Benzersiz Anahtar Sütunu açılır menüsünde veritabanı tablosundaki kaydı tanımlayacak bir anahtar sütunu (genellikle kayıt kimliği sütunudur) seçin.

  Değer bir sayı ise Sayısal seçeneğini belirleyin. Anahtar sütunu genellikle yalnızca sayısal değerleri kabul eder ancak bazen metin değerlerini de kabul edebilir.

 6. Güncelleştirmeden Sonra Buraya Git kutusuna, kayıt tabloda güncelleştirildikten sonra açılacak sayfayı girin.
 7. Form Alanları bölgesinde her form nesnesinin veritabanı tablonuzda hangi sütunları güncelleştireceğini belirtin.

  Dreamweaver varsayılan olarak, veritabanı tablosundaki her sütun için bir form nesnesi oluşturur. Veritabanınız otomatik olarak oluşturulan her yeni kayıt için benzersiz bir kimlik anahtarı üretiyorsa, bu anahtarın sütununa karşılık gelen form nesnesini, listede seçip Eksi (-) düğmesini tıklatarak çıkarın. Bu, formun kullanıcısının önceden var olan bir kimlik değerini girme riskini ortadan kaldırır.

  Ayrıca HTML formundaki nesnelerin sıralarını; bunları listede seçip, iletişim kutusunun sağ tarafındaki yukarı ve aşağı oklarını tıklatarak değiştirebilirsiniz.

 8. Her veri giriş alanının HTML formunda nasıl görüneceğini Form Alanları tablosunda bir satırı tıklatıp tablonun altındaki kutulara aşağıdaki bilgileri girerek belirleyin.
  • Etiket kutusuna veri giriş alanının yanında gösterilmek üzere açıklayıcı bir etiket girin. Dreamweaver varsayılan olarak, tablo sütunu adını etikette gösterir.

  • Farklı Göster açılır menüsünde veri giriş alanı görevi görecek bir form nesnesi seçin. Metin Alanı, Metin Bölgesi, Menü, Onay Kutusu, Radyo Grubu ve Metin seçebilirsiniz. Salt okunur girişler için Metin'i seçin. Ayrıca Şifre Alanı, Dosya Alanı ve Gizli Alan seçebilirsiniz.

  Not:

  Formun sonuna gizli alanlar eklenir.

  • Farklı Gönder açılır menüsünde veritabanı tablonuzca beklenen veri formatını seçin. Örneğin tablo sütunu yalnızca sayısal veri kabul ediyorsa Sayısal'ı seçin.
  • Form nesnesinin özelliklerini belirleyin. Veri giriş alanı olarak seçtiğiniz form nesnesine bağlı olarak farklı seçenekleriniz vardır. Metin alanları, metin bölgeleri ve metin için bir ilk değer girebilirsiniz. Menüler ve radyo gruplarında özellikleri belirlemek için başka bir iletişim kutusu açarsınız. Seçenekler için İşaretli veya İşaretsiz seçeneğini seçin.  
 9. Diğer form nesnelerinin özelliklerini başka bir Form Alanları satırını seçip bir etiket, Gösterme değeri ve Gönderme değeri girerek belirleyin.

  Menüler ve radyo gruplarında özellikleri belirlemek için başka bir iletişim kutusu açın. Seçeneklerde, kayıt gösterildiğinde seçeneğin işaretli mi olacağını belirlemek için geçerli kaydın seçenek için değeri ile verili bir değer arasında bir karşılaştırma tanımlayın.

 10. Tamam'ı tıklatın.

  Dreamweaver, sayfanıza hem bir HTML formu hem de bir Kaydı Güncelleştir sunucu davranışı ekler.

  Veri nesneleri sayfanıza hem bir HTML formu hem de bir Kaydı Güncelleştir sunucu davranışı ekler. Form nesneleri temel tabloya yerleştirilir; bu mizanpajı Dreamweaver sayfa tasarım araçlarını kullanarak özelleştirebilirsiniz. (Tüm form nesnelerinin form sınırları dahilinde kaldığından emin olun.)

  Sunucu davranışını düzenlemek için Sunucu Davranışları panelini (Pencere > Sunucu Davranışları) açın ve Kaydı Güncelleştir davranışını çift tıklatın.

Form Öğesi Özellikleri seçenekleri

Form Öğesi Özellikleri iletişim kutusunun amacı sayfalardaki, kullanıcıların bir veritabanındaki kayıtları güncelleştirmelerine izin veren form öğelerinin seçeneklerini belirlemektir.

 1. Form öğesini nasıl oluşturmayı planladığınıza bağlı olarak El İle'yi veya Veritabanından'ı seçin.
 2. Öğe eklemek için Artı (+) düğmesini tıklatın.
 3. Öğe için bir etiket ve değer girin.
 4. Buna Eşit Değeri Seç kutusuna, belirli bir öğenin sayfa bir tarayıcıda açıldığında veya bir kayıt formda göründüğünde seçili olmasını istiyorsanız, o öğenin değerine eşit bir değer girin.

  Statik bir değer girebilir veya şimşek simgesini tıklatıp veri kaynakları listesinden dinamik bir değer seçerek dinamik bir değer belirtebilirsiniz. Her durumda belirttiğiniz değer öğenin değerlerinden biri ile eşleşmelidir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi