Aygıtın bildirilmiş özelliklerine dayalı CSS dosyaları belirtmek için ortam sorgularını kullanabilirsiniz (dinamik tasarımlar). Aygıttaki tarayıcı ortam sorgusunu kontrol eder ve web sayfasını görüntülemek için karşılık gelen CSS dosyasını kullanır.

Örneğin, aşağıdaki ortam sorgusu 300 x 320 piksel genişliğinde olan aygıtlar için phone.css dosyasını belirtir.

<link href="css/orig/phone.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (min-width: 300px) and (max-width: 320px)">

Ortam sorgularıyla ilgili kapsamlı bir tanıtım için Adobe Geliştirici Merkezi'ndeki www.adobe.com/go/learn_dw_medquery_don_tr Don Booth'un makalesine bakın.

W3C'teki ortam sorgularıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/.

Ortam sorgusu oluşturma

Dreamweaver'da tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası veya belgeye özgü bir ortam sorgusu oluşturabilirsiniz.

Tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası

Sitenizdeki dosyayı içeren tüm sayfalar için görüntüleme ayarlarını belirtir.

Tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası sitenizdeki tüm ortam sorguları için merkezi depo gibi davranır. Bu dosyayı oluşturduktan sonra, sayfalarınızdan görüntülenmek için dosyadaki ortam sorgularını kullanması gereken sayfaları bağlayın.

Belgeye özgü ortam sorgusu

Ortam sorgusu doğrudan belgeye eklenir ve sayfa eklenen ortam sorgusuna göre görüntülenir.

 1. Bir web sayfası oluşturun.

 2. Değiştir > Ortam Sorguları'nı seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası oluşturmak için Tüm Sitedeki Ortam Sorguları Dosyası'nı seçin.

  • Belgeye özgü bir ortam sorgusu oluşturmak için Bu Belge öğesini seçin.

 4. Tüm sitedeki ortam sorgusu için aşağıdakileri yapın:

  1. Belirt'i tıklatın.

  2. Yeni Dosya Oluştur'u seçin.

  3. Dosya için bir ad belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Bazı aygıtların gerçek genişliklerini bildirmemesi mümkündür. Aygıtları gerçek genişliklerini bildirmeye zorlamak için, Aygıtları Gerçek Genişliği Bildirmeye Zorla seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

  Aşağıdaki kod bu seçeneği belirlediğinizde dosyanıza eklenir.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ortam sorgusu dosyası için özellik tanımlamak üzere “+” düğmesini tıklatın.

  • Standart hazır ayarlar ile başlamak istiyorsanız Varsayılan Hazır Ayarlar öğesini tıklatın.

 7. Tabloda satır seçin ve Özellikler öğesinin altındaki seçenekleri kullanarak özelliklerini düzenleyin.

  Açıklama

  CSS dosyasının kullanılması gereken aygıtın açıklaması. Örneğin, telefon, TV, tablet vb.

  Min. Genişlik ve Maks. Genişlik

  CSS dosyası, bildirilen genişlikleri belirtilen değerler içinde olan aygıtlar için kullanılır.

  Not:

  Bir aygıt için açık bir aralık belirtmek istemiyorsanız Min. Genişlik veya Maks. Genişlik öğesini boş bırakın. Örneğin, 320 piksele veya daha az piksele sahip telefonları hedef almak istiyorsanız Min. Genişlik öğesini boş bırakmak yaygın bir davranıştır.

  CSS dosyası

  Varolan Dosyayı Kullan öğesini seçin ve aygıt için CSS dosyasına göz atın.

  Henüz oluşturmadığınız bir CSS dosyası belirtmek istiyorsanız Yeni Dosya Oluştur'u seçin. CSS dosyasının adını girin. Tamam'a bastığınızda dosya oluşturulur.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Tüm sitedeki ortam sorgusu için yeni bir dosya oluşturulur. Dosyayı kaydedin.

Tüm sitedeki ortam sorgusu: Varolan sayfalar için <head> etiketindeki tüm sayfalarda ortam sorgusu dosyasını dahil ettiğinizden emin olun.

www.adobe.com/tr/ sitesi için mediaquery_adobedotcom.css öğesinin tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası olduğu ortam sorgusu bağı örneği:

<link href="mediaquery_adobedotcom.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Varolan ortam sorgusu dosyasını kullanma

 1. Bir web sayfası oluşturun veya varolan bir web sayfasını açın.

 2. Değiştir > Ortam Sorguları'nı seçin.

 3. Tüm Sitedeki Ortam Sorguları Dosyası'nı seçin.

 4. Belirt'i tıklatın.

 5. Ortam Sorgusu'na sahip bir CSS dosyası zaten oluşturduysanız Varolan Dosyayı Kullan öğesini seçin.

 6. Dosyaya gitmek ve dosyayı belirtmek için gözat simgesini tıklatın. Tamam'ı tıklatın.

 7. Tüm Sitedeki Ortam Sorguları Dosyası'nı seçin.

 8. Aygıtları gerçek genişliklerini bildirmeye zorlamak için, Aygıtları Gerçek Genişliği Bildirmeye Zorla seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Aşağıdaki kod bu seçeneği belirlediğinizde dosyanıza eklenir.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 9. Tamam'ı tıklatın.

Farklı bir tüm sitedeki ortam sorguları dosyası seçme

Bu yordamı, Ortam Sorguları iletişim kutusunda ayarladığınız tüm sitedeki ortam sorguları dosyasını değiştirmek için kullanın.

 1. Site > Siteleri Yönet'i seçin.

 2. Siteleri Yönet iletişim kutusunda sitenizi seçin.

 3. Düzenle'yi tıklatın. Site Yapısı iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Sol paneldeki Gelişmiş Ayarlar'ın altından Yerel Bilgiler'i seçin.

 5. Sağ paneldeki Tüm Sitedeki Ortam Sorgusu Dosyası'nda, ortam sorgusu CSS dosyasını seçmek için Gözat'ı tıklatın.

  Not:

  Tüm sitedeki ortam sorguları dosyasını değiştirmek, farklı veya daha önceki bir tüm sitedeki ortam sorgusu dosyasına bağlı belgeleri etkilemez.

 6. Kaydet'i tıklatın.

Ortam sorgusuna dayalı web sayfalarını görüntüleme

Ortam sorgusunda belirtilen boyutlar Çoklu ekran düğmesi/penceresi boyutu seçeneklerinde görüntülenir. Menüden bir boyut seçtiğinizde aşağıdaki değişiklikler görülür:

 • Görüntüleme boyutu belirtilen boyutları yansıtacak biçimde değişir. Belge çerçevesi boyutu değişmez.

 • Ortam sorgusunda belirtilen CSS dosyası, sayfayı görüntülemek için kullanılır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi