Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ortam sorguları oluşturma

 1. Dreamweaver Kullanıcı Kılavuzu
 2. Giriş
  1. Dinamik web tasarımı hakkında temel bilgiler
  2. Dreamweaver'daki yenilikler
  3. Dreamweaver ile web geliştirme - Genel bakış
  4. Dreamweaver / Yaygın Sorular
  5. Klavye kısayolları
  6. Dreamweaver sistem gereksinimleri
  7. Özellik özeti
 3. Dreamweaver ve Creative Cloud
  1. Dreamweaver ayarlarını Creative Cloud ile senkronize etme
  2. Dreamweaver'da Creative Cloud Libraries
  3. Dreamweaver'da Photoshop dosyalarını kullanma
  4. Adobe Animate ve Dreamweaver ile çalışma
  5. Web için en iyileştirilmiş SVG dosyalarını Libraries'den ayıklama
 4. Dreamweaver çalışma alanları ve görünümleri
  1. Dreamweaver çalışma alanı
  2. Dreamweaver çalışma alanını görsel geliştirme açısından en iyileştirme
  3. Dosya adına veya içeriğe göre dosya arama | Mac OS
 5. Site kurma
  1. Dreamweaver siteleri hakkında
  2. Sitenizin yerel bir sürümünü kurma
  3. Yayımlama sunucusuna bağlanma
  4. Test sunucusu kurma
  5. Dreamweaver site ayarlarını içe ve dışa aktarma
  6. Mevcut web sitelerini uzak sunucudan yerel site köküne getirme
  7. Dreamweaver'daki erişilebilirlik özellikleri
  8. Gelişmiş ayarlar
  9. Dosya aktarmak için site tercihlerini ayarlama
  10. Dreamweaver'da proxy sunucu ayarlarını belirtme
  11. Dreamweaver ayarlarını Creative Cloud ile senkronize etme
  12. Dreamweaver'da Git'i kullanma
 6. Dosyaları yönetme
  1. Dosyaları oluşturma ve açma
  2. Dosyaları ve klasörleri yönetme
  3. Sunucunuzdan dosya alma ve dosyaları sunucunuza koyma
  4. Dosyaları teslim etme ve teslim alma
  5. Dosyaları senkronize etme
  6. Dosyaları farklılıklar açısından karşılaştırma
  7. Dreamweaver sitenizde dosya ve klasör perdeleme
  8. Dreamweaver siteleri için Tasarım Notları'nı etkinleştirme
  9. Olası Gatekeeper zaafını önleme
 7. Mizanpaj ve tasarım
  1. Mizanpaj için görsel yardımcılar kullanma
  2. Sayfanızın mizanpajını hazırlamak için CSS'yi kullanma hakkında
  3. Bootstrap kullanarak dinamik web siteleri tasarlama
  4. Dreamweaver'da ortam sorguları oluşturma ve kullanma
  5. Tablolara sahip içerik sunma
  6. Renkler
  7. Değişken ızgara mizanpajlarını kullanarak dinamik tasarım
  8. Dreamweaver'da Extract
 8. CSS
  1. Basamaklı Stil Sayfaları'nı anlama
  2. CSS Tasarımcısı'nı kullanarak sayfa mizanpajını yapma
  3. Dreamweaver'da CSS ön işlemcilerini kullanma
  4. Dreamweaver'da CSS Stili tercihlerini ayarlama
  5. Dreamweaver'da CSS kurallarını taşıma
  6. Dreamweaver'da satır içi CSS'yi CSS kuralına dönüştürme
  7. Div etiketleriyle çalışma
  8. Arka plana degradeler uygulama
  9. Dreamweaver'da CSS3 geçiş efektleri oluşturma ve düzenleme
  10. Kodu formatlama
 9. Sayfa içeriği ve varlıklar
  1. Sayfa özelliklerini ayarlama
  2. CSS başlığı özelliklerini ve CSS bağ özelliklerini ayarlama
  3. Metinle çalışma
  4. Metni, etiketleri ve nitelikleri bulma ve değiştirme
  5. DOM paneli
  6. Canlı Görünüm'de düzenleme
  7. Dreamweaver'da belgeleri kodlama
  8. Belge penceresinde öğe seçme ve görüntüleme
  9. Özellik denetiminde metin özelliklerini belirleme
  10. Web sayfası üzerinde yazım denetimi gerçekleştirme
  11. Dreamweaver'da yatay cetveller kullanma
  12. Dreamweaver'da font birleşimlerini ekleme ve değiştirme
  13. Varlıklarla çalışma
  14. Dreamweaver'da tarih ekleme ve güncelleştirme
  15. Dreamweaver'da sık kullanılan varlıklar oluşturma ve yönetme
  16. Dreamweaver'da görüntü ekleme ve düzenleme
  17. Medya nesneleri ekleme
  18. Dreamweaver'da video ekleme
  19. HTML5 video ekleme
  20. SWF dosyaları ekleme
  21. Ses efektleri ekleme
  22. Dreamweaver'da HTML5 ses ekleme
  23. Kitaplık öğeleriyle çalışma
  24. Dreamweaver'da Arapça ve İbranice metin kullanma
 10. Bağlama ve gezinme
  1. Bağlama ve gezinme hakkında
  2. Bağ oluşturma
  3. Görüntü eşlemeleri
  4. Bağlantı sorunlarını giderme
 11. jQuery bileşenleri ve efektleri
  1. Dreamweaver'da jQuery UI ve Mobile bileşenlerini kullanma
  2. Dreamweaver'da jQuery efektlerini kullanma
 12. Web sitelerini kodlama
  1. Dreamweaver'da kod yazma hakkında
  2. Dreamweaver'da kodlama ortamı
  3. Kodlama tercihlerini ayarlama
  4. Kod rengini özelleştirme
  5. Kod yazma ve düzenleme
  6. Kod ipuçları verme ve kod tamamlama
  7. Kodu daraltma ve genişletme
  8. Parçacıklar ile kodu tekrar kullanma
  9. Lint kodu
  10. Kodu en iyileştirme
  11. Tasarım görünümünde kod düzenleme
  12. Sayfaların başlık içeriğiyle çalışma
  13. Dreamweaver'da sunucu tarafı içerikleri ekleme
  14. Dreamweaver'da etiket kitaplıkları kullanma
  15. Dreamweaver'a özel etiketleri içe aktarma
  16. JavaScript davranışlarını kullanma (genel talimatlar)
  17. Yerleşik JavaScript davranışları uygulama
  18. XML ve XSLT hakkında
  19. Dreamweaver uygulamasında sunucu tarafı XSL dönüşümleri gerçekleştirme
  20. Dreamweaver uygulamasında istemci tarafı XSL dönüşümleri gerçekleştirme
  21. Dreamweaver'da XSLT için karakter varlıkları ekleme
  22. Kodu formatlama
 13. Ürünler arası iş akışları
  1. Dreamweaver uzantılarını yükleme ve kullanma
  2. Dreamweaver uygulama içi güncelleştirmeleri
  3. Dreamweaver'da Microsoft Office belgeleri ekleme (yalnızca Windows)
  4. Fireworks ve Dreamweaver ile çalışma
  5. Contribute ile Dreamweaver sitelerindeki içeriği düzenleme
  6. Dreamweaver-Business Catalyst entegrasyonu
  7. Kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları oluşturma
 14. Şablonlar
  1. Dreamweaver şablonları hakkında
  2. Şablonları ve şablon tabanlı belgeleri tanıma
  3. Dreamweaver şablonu oluşturma
  4. Şablonlarda düzenlenebilir bölgeler oluşturma
  5. Dreamweaver'da yinelenen bölgeler ve tablolar oluşturma
  6. Şablonlarda isteğe bağlı bölgeler kullanma
  7. Dreamweaver'da düzenlenebilir etiket niteliklerini tanımlama
  8. Dreamweaver uygulamasında yuvalanmış şablonlar oluşturma
  9. Şablonları düzenleme, güncelleştirme ve silme
  10. Dreamweaver'da xml içeriğini dışa ve içe aktarma
  11. Mevcut bir belgenin şablonunu uygulama veya kaldırma
  12. Dreamweaver şablonlarındaki içerikleri düzenleme
  13. Dreamweaver'daki şablon etiketleri için sözdizimi kuralları
  14. Şablon bölgeleri için vurgulama tercihlerini belirleme
  15. Dreamweaver'da şablon kullanmanın avantajları
 15. Mobil ve çoklu ekran
  1. Ortam sorguları oluşturma
  2. Mobil cihazlar için sayfa yönlendirmesini değiştirme
  3. Dreamweaver kullanarak mobil cihazlar için web uygulamaları oluşturma
 16. Dinamik siteler, sayfalar ve web formları
  1. Web uygulamalarını anlama
  2. Bilgisayarınızı uygulama geliştirme için ayarlama
  3. Veritabanı bağlantılarında sorun giderme
  4. Dreamweaver uygulamasında bağlantı komut dosyalarını kaldırma
  5. Dinamik sayfalar tasarlama
  6. Dinamik içerik kaynaklarına genel bakış
  7. Dinamik içerik kaynaklarını tanımlama
  8. Sayfalara dinamik içerik ekleme
  9. Dreamweaver'da dinamik içeriği değiştirme
  10. Veritabanı kayıtlarını görüntüleme
  11. Dreamweaver'da canlı veri sağlama ve ilgili sorunları giderme
  12. Dreamweaver'da özel sunucu davranışı ekleme
  13. Dreamweaver ile form oluşturma
  14. Kullanıcılardan bilgi toplamak için formları kullanma
  15. Dreamweaver'da ColdFusion formları oluşturma ve etkinleştirme
  16. Web formları oluşturma
  17. Form öğeleri için geliştirilmiş HTML5 desteği
  18. Dreamweaver uygulamasını kullanarak bir form geliştirme
 17. Uygulamaları görsel olarak oluşturma
  1. Dreamweaver'da kalıp ve ayrıntı sayfaları oluşturma
  2. Arama ve sonuç sayfaları oluşturma
  3. Kayıt ekleme sayfası oluşturma
  4. Dreamweaver'da güncelleme kaydı sayfası oluşturma
  5. Dreamweaver'da kayıt silme sayfaları oluşturma
  6. Dreamweaver'da veritabanını değiştirmek için ASP komutları kullanma
  7. Kayıt sayfası oluşturma
  8. Oturum açma sayfası oluşturma
  9. Yalnızca yetkili kullanıcıların erişebileceği bir sayfa oluşturma
  10. Dreamweaver ile ColdFusion'daki klasörlerin güvenliğini sağlama
  11. Dreamweaver'da ColdFusion bileşenleri kullanma
 18. Web sitelerini test etme, önizleme ve yayımlama
  1. Sayfaları önizleme
  2. Dreamweaver web sayfalarını birden fazla cihazda önizleme
  3. Dreamweaver sitenizi test etme

 

Aygıtın bildirilmiş özelliklerine dayalı CSS dosyaları belirtmek için ortam sorgularını kullanabilirsiniz (dinamik tasarımlar). Aygıttaki tarayıcı ortam sorgusunu kontrol eder ve web sayfasını görüntülemek için karşılık gelen CSS dosyasını kullanır.

Örneğin, aşağıdaki ortam sorgusu 300 x 320 piksel genişliğinde olan aygıtlar için phone.css dosyasını belirtir.

<link href="css/orig/phone.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (min-width: 300px) and (max-width: 320px)">

Ortam sorgularıyla ilgili kapsamlı bir tanıtım için Adobe Geliştirici Merkezi'ndeki www.adobe.com/go/learn_dw_medquery_don_tr Don Booth'un makalesine bakın.

W3C'teki ortam sorgularıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/.

Ortam sorgusu oluşturma

Dreamweaver'da tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası veya belgeye özgü bir ortam sorgusu oluşturabilirsiniz.

Tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası

Sitenizdeki dosyayı içeren tüm sayfalar için görüntüleme ayarlarını belirtir.

Tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası sitenizdeki tüm ortam sorguları için merkezi depo gibi davranır. Bu dosyayı oluşturduktan sonra, sayfalarınızdan görüntülenmek için dosyadaki ortam sorgularını kullanması gereken sayfaları bağlayın.

Belgeye özgü ortam sorgusu

Ortam sorgusu doğrudan belgeye eklenir ve sayfa eklenen ortam sorgusuna göre görüntülenir.

 1. Bir web sayfası oluşturun.

 2. Değiştir > Ortam Sorguları'nı seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası oluşturmak için Tüm Sitedeki Ortam Sorguları Dosyası'nı seçin.

  • Belgeye özgü bir ortam sorgusu oluşturmak için Bu Belge öğesini seçin.

 4. Tüm sitedeki ortam sorgusu için aşağıdakileri yapın:

  1. Belirt'i tıklatın.

  2. Yeni Dosya Oluştur'u seçin.

  3. Dosya için bir ad belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Bazı aygıtların gerçek genişliklerini bildirmemesi mümkündür. Aygıtları gerçek genişliklerini bildirmeye zorlamak için, Aygıtları Gerçek Genişliği Bildirmeye Zorla seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

  Aşağıdaki kod bu seçeneği belirlediğinizde dosyanıza eklenir.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ortam sorgusu dosyası için özellik tanımlamak üzere “+” düğmesini tıklatın.

  • Standart hazır ayarlar ile başlamak istiyorsanız Varsayılan Hazır Ayarlar öğesini tıklatın.

 7. Tabloda satır seçin ve Özellikler öğesinin altındaki seçenekleri kullanarak özelliklerini düzenleyin.

  Açıklama

  CSS dosyasının kullanılması gereken aygıtın açıklaması. Örneğin, telefon, TV, tablet vb.

  Min. Genişlik ve Maks. Genişlik

  CSS dosyası, bildirilen genişlikleri belirtilen değerler içinde olan aygıtlar için kullanılır.

  Not:

  Bir aygıt için açık bir aralık belirtmek istemiyorsanız Min. Genişlik veya Maks. Genişlik öğesini boş bırakın. Örneğin, 320 piksele veya daha az piksele sahip telefonları hedef almak istiyorsanız Min. Genişlik öğesini boş bırakmak yaygın bir davranıştır.

  CSS dosyası

  Varolan Dosyayı Kullan öğesini seçin ve aygıt için CSS dosyasına göz atın.

  Henüz oluşturmadığınız bir CSS dosyası belirtmek istiyorsanız Yeni Dosya Oluştur'u seçin. CSS dosyasının adını girin. Tamam'a bastığınızda dosya oluşturulur.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Tüm sitedeki ortam sorgusu için yeni bir dosya oluşturulur. Dosyayı kaydedin.

Tüm sitedeki ortam sorgusu: Varolan sayfalar için <head> etiketindeki tüm sayfalarda ortam sorgusu dosyasını dahil ettiğinizden emin olun.

www.adobe.com/tr/ sitesi için mediaquery_adobedotcom.css öğesinin tüm sitedeki ortam sorgusu dosyası olduğu ortam sorgusu bağı örneği:

<link href="mediaquery_adobedotcom.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Varolan ortam sorgusu dosyasını kullanma

 1. Bir web sayfası oluşturun veya varolan bir web sayfasını açın.

 2. Değiştir > Ortam Sorguları'nı seçin.

 3. Tüm Sitedeki Ortam Sorguları Dosyası'nı seçin.

 4. Belirt'i tıklatın.

 5. Ortam Sorgusu'na sahip bir CSS dosyası zaten oluşturduysanız Varolan Dosyayı Kullan öğesini seçin.

 6. Dosyaya gitmek ve dosyayı belirtmek için gözat simgesini tıklatın. Tamam'ı tıklatın.

 7. Tüm Sitedeki Ortam Sorguları Dosyası'nı seçin.

 8. Aygıtları gerçek genişliklerini bildirmeye zorlamak için, Aygıtları Gerçek Genişliği Bildirmeye Zorla seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Aşağıdaki kod bu seçeneği belirlediğinizde dosyanıza eklenir.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 9. Tamam'ı tıklatın.

Farklı bir tüm sitedeki ortam sorguları dosyası seçme

Bu yordamı, Ortam Sorguları iletişim kutusunda ayarladığınız tüm sitedeki ortam sorguları dosyasını değiştirmek için kullanın.

 1. Site > Siteleri Yönet'i seçin.

 2. Siteleri Yönet iletişim kutusunda sitenizi seçin.

 3. Düzenle'yi tıklatın. Site Yapısı iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Sol paneldeki Gelişmiş Ayarlar'ın altından Yerel Bilgiler'i seçin.

 5. Sağ paneldeki Tüm Sitedeki Ortam Sorgusu Dosyası'nda, ortam sorgusu CSS dosyasını seçmek için Gözat'ı tıklatın.

  Not:

  Tüm sitedeki ortam sorguları dosyasını değiştirmek, farklı veya daha önceki bir tüm sitedeki ortam sorgusu dosyasına bağlı belgeleri etkilemez.

 6. Kaydet'i tıklatın.

Ortam sorgusuna dayalı web sayfalarını görüntüleme

Ortam sorgusunda belirtilen boyutlar Çoklu ekran düğmesi/penceresi boyutu seçeneklerinde görüntülenir. Menüden bir boyut seçtiğinizde aşağıdaki değişiklikler görülür:

 • Görüntüleme boyutu belirtilen boyutları yansıtacak biçimde değişir. Belge çerçevesi boyutu değişmez.

 • Ortam sorgusunda belirtilen CSS dosyası, sayfayı görüntülemek için kullanılır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın