Dreamweaver'da bağlama ve gezinme ile birlikte mutlak, belgeyi temel alan ve site kökünü temel alan yollar hakkında bilgi edinin.

Web sitesi belgelerini saklayacağınız bir Dreamweaver sitesi hazırladıktan ve HTML sayfalarını oluşturduktan sonra kendi belgelerinizden diğer belgelere bağlantılar oluşturmak istersiniz.

Dreamweaver belgelere, görüntülere, multimedya dosyalarına veya yüklenebilir yazılımlara bağlar oluşturmak için birkaç yol sağlar. Başlık, liste, tablo, mutlak konumlandırılmış öğe (AP öğesi) ya da çerçevelerdeki metin ve görüntüler de dahil, bir belgenin herhangi bir yerindeki metin ya da görüntüye bağlantılar oluşturabilirsiniz.

Bağ oluşturmak ve yönetmek için birkaç farklı yol vardır. Bazı web tasarımcıları varolmayan sayfalara ya da dosyalara bağ oluşturmayı tercih eder, bazılarıysa önce tüm dosyaları ve sayfaları oluşturup sonra bağları eklemeyi tercih eder. Bağları yönetmenin diğer bir yolu da, sitenizin tüm sayfalarını hazırlamadan önce bağ eklediğiniz ve test ettiğiniz yer tutucu sayfalar oluşturmaktır.

Mutlak, belgeyi temel alan ve site kökünü temel alan yollar

Bağın kaynak belgesi ve hedef belgesi veya varlığı arasındaki dosya yolunu anlamak bağ oluşturmak için gereklidir.

Her web sayfasının Uniform Resource Locator (URL) olarak adlandırılan benzersiz bir adresi vardır. Ancak, yerel bir bağ oluşturduğunuzda (aynı sitedeki bir belgeden diğerine olan bağ) kendisine bağ oluşturduğunuz belgenin URL'sini genellikle belirtmezsiniz, bunun yerine geçerli belgeyi ya da sitenin kök klasörünü temel alan göreceli bir yol belirtirsiniz.

Üç tür bağ yolu vardır:

 • Mutlak yollar (örneğin http://www.adobe.com/tr/support/dreamweaver/contents.html).

 • Belgeyi temel alan yollar (örneğin dreamweaver/contents.html).

 • Siteyi temel alan yollar (örneğin /support/dreamweaver/contents.html).

  Dreamweaver'ı kullanarak bağlarınız için oluşturacağınız belge yolu türünü kolayca seçebilirsiniz.

Not:

Site kökünü ya da belgeyi temel alan yollardan kendi tercih ettiğinizi ve en rahat şekilde çalıştığınızı kullanmanız en iyi yöntemdir. Yolları yazmak yerine bağlara gözatmak her zaman doğru yolu girmenizi sağlar.

Mutlak yollar

Mutlak yollar bağlı belgenin tam URL'sini, kullanılacak protokolle (web sayfaları için genellik http://) birlikte sağlar, örneğin http://www.adobe.com/tr/support/dreamweaver/contents.html. Görüntü varlığı için tam URL, http://www.adobe.com/tr/support/dreamweaver/images/image1.jpg şeklinde olabilir.

Başka bir sunucudaki belgeye veya varlığa bağ oluşturmak için mutlak yol kullanmalısınız. Mutlak yolları yerel bağlar (aynı sitedeki belgeler) için de kullanabilirsiniz, ancak bu yaklaşım önerilmez çünkü siteyi başka bir etki alanına taşırsanız tüm yerel mutlak yol bağlarınız kaybolacaktır. Yerel bağlar için göreceli yolları kullanmak, dosyaları siteniz içinde taşımanız gerektiğinde daha fazla esneklik sağlar.

Not:

Görüntü eklerken (bağ değil), uzak sunucuda bulunan bir görüntü (yerel sabit sürücüde bulunmayan görüntü) için mutlak yol kullanabilirsiniz.

Belgeyi temel alan yollar

Belgeyi temel alan yollar çoğu web sitesindeki yerel bağlar için en iyi yöntemdir. Geçerli belge ve bağlanılan belge veya varlık aynı klasörde olduğunda ve bir arada kalmaları olasıysa bu öğeler özellikle kullanışlıdır. Belgeyi temel alan yolu, geçerli belgeden bağlanılan belgeye giden klasör hiyerarşisindeki yolunu belirterek başka bir klasördeki belgeye veya varlığa bağ oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Belgeyi temel alan yollar konusundaki temel fikir, mutlak yolun hem geçerli belge hem de bağlanılan belge veya varlık için aynı olan kısmını hariç tutarak yalnızca yolun farklı kısmını sağlamaktır.

Örneğin aşağıdaki yapıda bir siteniz olduğunu varsayın:

Belgeye görece yollar
 • contents.html dosyasından hours.html dosyasına (her ikisi de aynı klasörde) olan bağ, hours.html göreceli yolunu kullanır.

 • contents.html dosyasından tips.html dosyasına (resources alt klasöründe) bağ oluşturmak için, resources/tips.html göreceli yolunu kullanın. Her ters eğik çizgide (/) klasör sıradüzeninde bir düzey aşağı gidersiniz.

 • contents.html dosyasından index.html dosyasına (üst klasörde, contents.html dosyasının bir düzey üstünde) bağ oluşturmak için, ../index.html göreceli yolunu kullanın. İki nokta ve ters eğik çizgi (../), klasör sıradüzeninde bir düzey yukarı gitmenizi sağlar.

 • contents.html dosyasından catalog.html dosyasına (üst klasörün farklı bir alt klasöründe) bağ oluşturmak için, .../products/catalog.html göreceli yolunu kullanın. Burada ../ üst klasöre doğru yukarı gitmenizi sağlarken products/ ürün alt klasörüne doğru aşağı gitmenizi sağlar.

  Dosyaları grup halinde taşıdığınızda, örneğin bir klasörü, içindeki tüm dosyalar birbirlerine olan göreceli yollarını koruyacak şekilde, tümüyle taşıdığınızda bu dosyalar arasındaki belgeyi temel alan bağları güncelleştirmeniz gerekmez. Bununla birlikte, belgeyi temel alan bağlar içeren tek bir dosyayı ya da belgeyi temel alan bağın hedefi olan tek bir dosyayı taşıdığınızda bu bağları güncelleştirmeniz gerekir. (Dosyalar panelini kullanarak dosyaları taşır ya da yeniden adlandırırsanız, Dreamweaver tüm ilgili yolları otomatik olarak güncelleştirir.)

Köke ilişkin site yolları

Sitenin kökü temel alan yolları sitenin kök klasöründen bir belgeye giden yolu tanımlar. Birkaç sunucu kullanan büyük bir web sitesinde ya da birkaç sitenin bulunduğu tek bir sunucuda çalışıyorsanız bu yolları kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak, bu yol türü hakkında bilginiz yoksa belgeyi temel alan yolları kullanmanız daha iyi olacaktır.

Sitenin kökünü temel alan yollar, sitenin kök klasörünü belirten bölme çizgisiyle başlar. Örneğin /support/tips.html, sitenin kök klasörünün support alt klasöründeki bir dosyanın (tips.html) site kökünü temel alan yoludur.

HTML dosyalarınızı web sitenizde sık sık bir klasörden diğerine taşıyorsanız sitenin kökünü temel alan yollar bağ oluşturmak için çoğu zaman en iyi yoldur. Sitenin kökünü temel alan bağlar içeren bir belgeyi taşırken; bağlar site kökünü temel aldığı ancak belgenin kendisini temel almadığı için bağları değiştirmeniz gerekmez, örneğin HTML dosyalarınız bağımlı dosyalar için (örneğin görüntüler) sitenin kökünü temel alan bağları kullanıyorsa, bir HTML dosyasını taşıdığınızda bağımlı dosya bağları hala geçerlidir.

Ancak sitenin kökünü temel alan bağların hedefi olan belgeleri taşır ya da yeniden adlandırırsanız, belgelerin birbirlerine göre olan yolları değişmemiş olsa da bu bağları güncelleştirmeniz gerekir. Örneğin bir klasörü taşırsanız, o klasörde dosyalara sitenin kökünü temel alan tüm bağları güncelleştirmeniz gerekir. (Dosyalar panelini kullanarak dosyaları taşır ya da yeniden adlandırırsanız, Dreamweaver tüm ilgili yolları otomatik olarak güncelleştirir.)

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi