Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Kayıt silme sayfaları hakkında

Uygulamanızda kullanıcıların bir veritabanına varolan kayıtları silmelerine izin veren bir grup sayfa olabilir. Sayfalar normalde bir arama sayfası, bir sonuç sayfası ve bir silme sayfasından oluşur. Silme sayfası genellikle bir sonuç sayfası ile eşgüdümlü bir ayrıntı sayfasıdır. Arama ve sonuç sayfaları kullanıcının kaydı almasına ve silme sayfası da kullanıcının kaydın aranan kayıt olduğunu doğrulayıp silmesine izin verir.

Arama ve sonuç sayfalarını oluşturduktan sonra sonuç sayfasına silme sayfasını açmak için bağlar ekler, sonra kayıtları ve bir Gönder düğmesini gösteren bir silme sayfası hazırlarsınız.

Silinecek kaydı arama

Kullanıcılar bir kaydı silmek istediklerinde o kaydı veritabanında bulmaları gerekir. Buna göre silme sayfası ile birlikte çalışacak bir arama ve sonuç sayfasına ihtiyacınız vardır. Kullanıcı arama sayfasına arama ölçütlerini girer ve sonuç sayfasında kaydı seçer. Kullanıcı kaydı tıklattığında silme sayfası açılır ve kaydı bir HTML formunda gösterir.

Arama ve sonuç sayfalarını oluşturduktan sonra, sonuç sayfasında silme sayfasını açmak için bağlar oluşturmalısınız. Daha sonra kullanıcının silmek istediği kayıtların kimliklerini aktarmak için bağları değiştirirsiniz. Silme sayfası bu kimliği kaydı bulmak ve göstermek için kullanır.

 1. Sonuç sayfasında kayıtları göstermek için kullanılan tabloda son tablo sütununun içini tıklatarak ve Değiştir > Tablo > Satır veya Sütun Ekle'yi seçerek bir sütun oluşturun.
 2. Sütun seçeneğini ve Geçerli Sütundan Sonra seçeneğini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Tabloya bir sütun eklenir.

 3. Yeni oluşturulan tablo sütununda dinamik içerik yer tutucularının bulunduğu satıra Delete dizesini girin. Dizeyi sekmeli yinelenen bölge içine girdiğinizden emin olun.

  Ayrıca silme için bir resim ile bir kelime veya simge ekleyebilirsiniz.

 4. Delete dizesine bağ oluşturmak için dizeyi seçin.
 5. Özellik denetçisinde Bağ kutusuna silme sayfasını girin. İstediğiniz dosya adını girebilirsiniz.

  Bağ kutusunun dışını tıklattıktan sonra Delete dizesi bağlı tabloda belirir. Canlı görünümü etkinleştirirseniz, aynı bağın her tablo satırında aynı metne konduğunu görürsünüz.

 6. Sonuç sayfasındaki Sil bağını seçin.
 7. (ColdFusion) Özellik denetçisindeki Bağ kutusunda URL'nin sonuna aşağıdaki dizeyi ekleyin:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Soru işareti sunucuya dizede o noktadan sonra bir ya da daha fazla URL parametresi geleceğini söyler. recordID kelimesi URL parametresinin adıdır (kendiniz istediğiniz adı belirleyebilirsiniz). URL parametresinin adına dikkat edin çünkü onu daha sonra silme sayfasında kullanacaksınız.

  Eşittir işaretinden sonra gelen ifade, parametrenin değeridir. Bu örnekte bu değer, kayıt kümesinden bir kayıt kimlik numarası döndüren bir ColdFusion ifadesi tarafından oluşturulmaktadır. Dinamik tablodaki her satır için farklı bir kimlik oluşturulur. ColdFusion ifadesinde recordsetName yerine kendi kayıt kümenizin adını ve fieldName yerine kayıt kümenizde her kaydı benzersiz şekilde tanımlayan alanın adını kullanın. Çoğu durumda bu alanda bir kayıt kimlik numarası bulunur. Aşağıdaki örnekte alan benzersiz yer kodlarından oluşmaktadır.

  confirmDelete.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Sayfa çalıştığında kayıt kümesinin CODE alanının değerleri dinamik tabloda karşılık gelen satırlara eklenir. Örneğin Canberra, Avustralya kiralama yerinin kodu CBR olsa, dinamik tabloda Canberra satırı için aşağıdaki URL kullanılır:

  confirmDelete.cfm?recordID=CBR
 8. (PHP) Özellik denetçisindeki Bağ alanında URL'nin sonuna aşağıdaki dizeyi ekleyin:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Soru işareti sunucuya dizede o noktadan sonra bir ya da daha fazla URL parametresi geleceğini söyler. recordID kelimesi URL parametresinin adıdır (kendiniz istediğiniz adı belirleyebilirsiniz). URL parametresinin adına dikkat edin çünkü onu daha sonra silme sayfasında kullanacaksınız.

  Eşittir işaretinden sonra gelen ifade, parametrenin değeridir. Bu durumda bu değer, kayıt kümesinden bir kayıt kimlik numarası döndüren bir PHP ifadesi tarafından oluşturulmuştur. Dinamik tablodaki her satır için farklı bir kimlik oluşturulur. PHP ifadesinde recordsetName yerine kendi kayıt kümenizin adını ve fieldName yerine kayıt kümenizde her kaydı benzersiz şekilde tanımlayan alanın adını kullanın. Çoğu durumda bu alanda bir kayıt kimlik numarası bulunur. Aşağıdaki örnekte alan benzersiz yer kodlarından oluşmaktadır.

  confirmDelete.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Sayfa çalıştığında kayıt kümesinin CODE alanının değerleri dinamik tabloda karşılık gelen satırlara eklenir. Örneğin Canberra, Avustralya kiralama yerinin kodu CBR olsa, dinamik tabloda Canberra satırı için aşağıdaki URL kullanılır:

  confirmDelete.php?recordID=CBR
 9. (ASP) Özellik denetçisindeki Bağ alanında URL'nin sonuna aşağıdaki dizeyi ekleyin:
  ?recordID=<%=(recordsetName.Fields.Item("fieldName").Value)%>

  Soru işareti sunucuya dizede o noktadan sonra bir ya da daha fazla URL parametresi geleceğini söyler. recordID kelimesi URL parametresinin adıdır (kendiniz istediğiniz adı belirleyebilirsiniz). URL parametresinin adına dikkat edin çünkü onu daha sonra silme sayfasında kullanacaksınız.

  Eşittir işaretinden sonra gelen ifade, parametrenin değeridir. Bu örnekte değer, kayıt kümesinden bir kayıt kimliği döndüren bir ASP ifadesi tarafından oluşturulur. Dinamik tablodaki her satır için farklı bir kimlik oluşturulur. ASP ifadesinde recordsetName yerine kendi kayıt kümenizin adını, fieldName yerine de kayıt kümenizde her kaydı benzersiz şekilde tanımlayan alanın adını kullanın. Çoğu durumda bu alanda bir kayıt kimlik numarası bulunur. Aşağıdaki örnekte alan benzersiz yer kodlarından oluşmaktadır.

  confirmDelete.asp?recordID=<%=(rsLocations.Fields.Item("CODE").Value)%>

  Sayfa çalıştığında kayıt kümesinin CODE alanının değerleri dinamik tabloda karşılık gelen satırlara eklenir. Örneğin Canberra, Avustralya kiralama yerinin kodu CBR olsa, dinamik tabloda Canberra satırı için aşağıdaki URL kullanılır:

  confirmDelete.asp?recordID=CBR
 10. Sayfayı kaydedin.
 1. Sonuç sayfasında kayıtları göstermek için kullanılan tabloda son tablo sütununun içini tıklatarak ve Değiştir > Tablo > Satır veya Sütun Ekle'yi seçerek bir sütun oluşturun.
 2. Sütun seçeneğini ve Geçerli Sütundan Sonra seçeneğini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Tabloya bir sütun eklenir.

 3. Yeni oluşturulan tablo sütununda dinamik içerik yer tutucularının bulunduğu satıra Delete dizesini girin. Dizeyi sekmeli yinelenen bölge içine girdiğinizden emin olun.

  Ayrıca silme için bir resim ile bir kelime veya simge ekleyebilirsiniz.

 4. Delete dizesine bağ oluşturmak için dizeyi seçin.
 5. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Ayrıntı Sayfasına Git'i seçin.
 6. Ayrıntı Sayfası kutusunda Gözat'ı seçin ve silme sayfasını bulun.
 7. URL Parametresi İlet kutusunda parametrenizin adını belirtin (örn. recordID).

  Dilediğiniz adı kullanabilirsiniz, ancak daha sonra silme sayfasında kullanacağınız için adı bir yere not edin.

 8. Kayıt Kümesi ve Sütun açılır menülerinden bir kayıt kümesi ve sütun seçerek silme sayfasına iletmek istediğiniz değeri belirtin. Genellikle bu değer söz konusu kayıt için benzersiz niteliktedir (örn. kaydın benzersiz anahtar kimliği).
 9. URL Parametreleri seçeneğini belirleyin.
 10. Tamam'ı tıklatın.

  Özel bir bağ, seçili metni çevreler. Kullanıcı bağı tıklattığında Ayrıntı Sayfasına Git sunucu davranışı, belirtilen silme sayfasına kayıt kimliğini içeren bir URL parametresi iletir. Örneğin URL parametresinin adı recordID ve silme sayfasının adı da confirmdelete.asp ise, kullanıcı bağın üzerine tıklattığında URL aşağıdaki gibi görünür:

  http://www.mysite.com/confirmdelete.asp?recordID=43

  URL'nin ilk kısmı olan http://www.sitem.com/confirmdelete.asp, silme sayfasını açar. İkinci kısım olan ?recordID=43 ise, URL parametresidir. Silme sayfasına hangi kaydın bulunacağını ve görüntüleneceğini söyler. recordID terimi URL parametresinin adıdır ve değeri 43'tür. Bu örnekte URL parametresi kaydın kimlik numarası olan 43'ü içermektedir.

Silme sayfasını oluşturma

Kayıtları listeleyen sayfayı tamamladıktan sonra silme sayfasına geçin. Silme sayfası kaydı göstermekte ve kullanıcıya kaydı silmek istediklerinden emin olup olmadıklarını sormaktadır. Kullanıcı form düğmesini tıklatarak işlemi onayladığında, web uygulaması kaydı veritabanından siler.

Bu sayfayı oluşturmak; bir HTML formu oluşturmayı, formda gösterilecek kaydı almayı, kaydı formda göstermeyi ve kaydı veritabanından silecek mantığı eklemeyi gerektirir. Kaydı almak ve göstermek tek bir kayıt tutacak—kullanıcının silmek istediği kaydı—bir kayıt kümesi tanımlamayı ve kayıt kümesi sütunlarını form ile bağlamayı gerektirir.

Not:

Silme sayfasında aynı anda yalnızca bir kayıt ekleme sunucu davranışı olabilir. Örneğin silme sayfasına bir Kayıt Ekle veya bir Kayıt Güncelleştir sunucu davranışı ekleyemezsiniz.

Kaydı göstermek için bir HTML formu oluşturma

 1. Bir sayfa oluşturun ve önceki bölümde belirttiğiniz silme sayfası olarak kaydedin.

  Önceki bölümde bir Sil bağı oluşturduğunuzda bir silme sayfası belirttiniz. Dosyayı ilk kez kaydederken bu adı kullanın (örneğin deleteConfirm.cfm).

 2. Sayfaya bir HTML formu ekleyin (Ekle > Form > Form).
 3. Forma bir gizli form alanı ekleyin.

  Gizli form alanı, URL parametresi tarafından iletilen kayıt kimliği değerini saklamak için zorunludur. Gizli bir alan eklemek için ekleme noktasını forma yerleştirin ve Ekle > Form > Gizli Alan'ı seçin.

 4. Forma bir düğme ekleyin.

  Kullanıcı gösterilen kaydın aranan kayıt olduğunu doğrulamak ve silmek için bu düğmeyi kullanacaktır. Düğme eklemek için ekleme noktasını forma yerleştirin ve Ekle > Form > Düğme'yi seçin.

 5. Sayfanın tasarımını istediğiniz şekilde geliştirin ve kaydedin.

Kullanıcının silmek istediği kaydı alma

 1. Veri Bağlantıları panelinde (Pencere > Veri Bağlantıları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve açılır menüden Kayıt Kümesi (Sorgu) seçeneğini belirleyin.

  Basit Kayıt Kümesi veya Veri Kümesi iletişim kutusu belirir. Bunun yerine gelişmiş Kayıt Kümesi iletişim kutusu belirirse, Basit'i tıklatın.

 2. Kayıt kümesini adlandırın ve kullanıcıların silebileceği kayıtların bulunduğu veri kaynağını ve veritabanı tablosunu seçin.
 3. Sütunlar bölgesinde sayfada göstermek istediğiniz tablo sütunlarının (kayıt alanları) seçin.

  Kayıt alanlarının yalnızca bazılarını göstermek için Seçili'yi tıklatın ve istenen sütunları, listeden Control (Windows) veya Command tuşu (Macintosh) basılıyken tıklatarak seçin.

  Kayıt kimliğini, göstermeyecek olsanız bile dahil ettiğinizden emin olun.

 4. Sonuç sayfasından geçilen URL parametresinde belirtilen kaydı bulmak ve göstermek için Filtre kısmını aşağıdaki gibi doldurun:
  • Filtre bölgesindeki açılır menüden kayıt kümesindeki Sil bağlarının olduğu sayfadan geçilen URL parametresinin değeri ile eşleşen değerlerin olduğu sütunu seçin. Örneğin URL parametresinde bir kayıt kimlik numarası varsa, kayıt kimliği numaralarının bulunduğu sütunu seçin. Önceki bölümde ele alınan örnekte CODE adlı kayıt kümesi sütununda Sil bağlarının olduğu sayfa tarafından iletilen URL parametresindeki değer ile eşleşen değerler bulunmaktadır.

  • İlk menünün yanındaki açılır menüden eşittir simgesini, zaten seçili değilse seçin.

  • Üçüncü açılır menüden URL parametresini seçin. Sil bağlarının olduğu sayfa, silme sayfasına bilgi iletmek için bir URL parametresi kullanır.

  • Dördüncü kutuya Sil bağlarının olduğu sayfa tarafından iletilen URL parametresinin adını girin.

    

  Kayıt kümesi iletişim kutusu
  Kayıt kümesi iletişim kutusu

 5. Tamam'ı tıklatın.

  Kayıt kümesi Veri Bağlantıları panelinde belirir.

Kullanıcının silmek istediği kaydı gösterme

 1. Veri Bağlantıları panelinde kayıt kümesi sütunlarını (kayıt alanları) seçin ve silme sayfasına sürükleyin.

  Bu salt okunur dinamik içeriği form sınırları içine eklediğinizden emin olun. Sayfaya dinamik içerik ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Metni dinamik yapma.

  Bundan sonra kayıt kimliği sütununu gizli form alanına bağlamalısınız.

 2. Görünmez Öğeler'in etkinleştirildiğinden (Görünüm > Görsel Yardımcılar > Görünmez Öğeler) emin olun ve gizli form alanını temsil eden sarı kalkan simgesini tıklatın.

  Gizli form alanı seçilir.

 3. Özellik denetçisinde Değer kutusunun yanındaki şimşek simgesini tıklatın.
 4. Dinamik Veri iletişim kutusunda kayıt kümesindeki kayıt kimliği sütununu seçin.

  Aşağıdaki örnekte kayıt kimliği sütunu CODE, benzersiz saklama kodlarını içermektedir.

  Kayıt kimliği sütunu seçili
  Kayıt kimliği sütunu seçili

 5. Tamam'ı tıklatın ve sayfayı kaydedin.
  Tamamlanmış silme sayfası
  Tamamlanmış silme sayfası

Kaydı silme mantığı ekleme

Seçili kaydı silme sayfasında gösterdikten sonra sayfaya, kullanıcı Silmeyi Onayla düğmesini tıklattığında kaydı veritabanından silen mantığı eklemelisiniz. Bu mantığı, Kayıt Sil sunucu davranışını kullanarak çabucak ve kolayca ekleyebilirsiniz.

Kaydı silmek üzere sunucu davranışı eklemek için (ColdFusion, PHP)

 1. Dreamweaver'da ColdFusion veya PHP silme sayfasının açık olduğundan emin olun.
 2. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve Kaydı Sil'i seçin.
 3. Önce Değişkenin Tanımlı Olduğundan Emin Ol kutusunda Birincil Anahtar Değeri'nin seçili olduğundan emin olun.

  Birincil anahtar değerini daha sonra iletişim kutusunda belirtirsiniz.

 4. Bağlantı veya Veri Kaynağı (ColdFusion) açılır menüsünde, sunucu davranışının etkilenen veritabanına bağlanabilmesi için veritabanına bir bağlantı seçin.
 5. Tablo açılır menüsünden silinecek kayıtların bulunduğu veritabanı tablosunu seçin.
 6. Birincil Anahtar Sütunu açılır menüsünde kayıt kimliklerini içeren tablo sütununu seçin.

  Kayıt Sil sunucu davranışı bu sütunu bir eşleşme bulmak için tarar. Sütunda, sayfada gizli form alanı ile ciltlediğiniz kayıt kümesi sütunu ile aynı kayıt kimliğinin bulunması gerekir.

  Kayıt kimliği sayısal ise Sayısal seçeneğini belirleyin.

 7. (PHP) Birincil Anahtar Değeri açılır menüsünde, sayfanızdaki silinecek kaydı tanımlayan kayıt kimliğinin bulunduğu değişkeni seçin.

  Değişken gizli form alanınız tarafından oluşturulur. Gizli alanın name (ad) niteliği ile aynı ada sahiptir ve formun method (yöntem) niteliğine bağlı olarak bir form veya URL parametresidir.

 8. Sildikten Sonra Buraya Git kutusunda veya Başarılıysa Buraya Git kutusunda kayıt veritabanı tablosundan silindikten sonra açılacak bir sayfa belirtin.

  Kullanıcıya kısa bir başarı mesajı içeren bir sayfa veya kullanıcının kaydın hakikaten silindiğini doğrulaması için kalan kayıtları listeleyen bir sayfa belirtebilirsiniz.

  Kaydı Sil iletişim kutusu
  Kaydı Sil iletişim kutusu

 9. Tamam'ı tıklatın ve çalışmanızı kaydedin.

Kaydı silmek üzere sunucu davranışı eklemek için (ASP)

 1. Dreamweaver'da ASP silme sayfasının açık olduğundan emin olun.
 2. Sunucu Davranışları panelinde (Pencere > Sunucu Davranışları) Artı (+) düğmesini tıklatın ve Kaydı Sil'i seçin.
 3. Bağlantı açılır menüsünde, sunucu davranışının etkilenen veritabanına bağlanabilmesi için veritabanına giden bir bağlantıyı seçin.

  Bağlantı tanımlamanız gerekiyorsa Tanımla düğmesini tıklatın.

 4. Tablodan Sil açılır menüsünde silinecek kayıtları içeren veritabanı tablosunu seçin.
 5. Kaydı Buradan Seç açılır menüsünde silinecek kayıtları içeren kayıt kümesini belirtin.
 6. Benzersiz Anahtar Sütunu açılır menüsünde veritabanı tablosundaki kaydı tanımlayacak bir anahtar sütunu (genellikle kayıt kimliği sütunudur) seçin.

  Değer bir sayı ise Sayısal seçeneğini belirleyin. Anahtar sütunu genellikle yalnızca sayısal değerleri kabul eder ancak bazen metin değerlerini de kabul edebilir.

 7. Göndererek Sil açılır menüsünde silme komutunu sunucuya gönderen Gönder düğmesini içeren HTML formunu belirtin.
 8. Güncelleştirmeden Sonra Buraya Git kutusunda kayıt veritabanı tablosundan silindikten sonra açılacak sayfayı belirtin.

  Kullanıcıya kısa bir başarı mesajı içeren bir sayfa veya kullanıcının kaydın silindiğini doğrulaması için kalan kayıtları listeleyen bir sayfa belirtebilirsiniz.

 9. Tamam'ı tıklatın ve çalışmanızı kaydedin.

Silme sayfalarınızı test etme

 1. Arama, sonuç ve silme sayfalarını web sunucunuza yükleyin, bir tarayıcı açın ve silmek üzere artık kullanılmayan bir test kaydı arayın.

  Sonuç sayfasında bir Sil bağını tıklattığınızda silme sayfasının görünmesi gerekir.

 2. Kaydı veritabanından silmek için Onayla düğmesini tıklatın.
 3. Kaydı yeniden arayarak silindiğini doğrulayın. Kaydın artık sonuç sayfasında görünmemesi gerekir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi