Cetvelleri ve mizanpaj kılavuzlarını ayarlama, şablonlarla birlikte kılavuzları kullanma, mizanpaj ızgarası ve bir izleyen görüntü kullanma da dahil olmak üzere Dreamweaver'da mizanpaj için görsel yardımcılar kullanın.

Cetvelleri ayarlama

Cetveller mizanpajınızı ölçmenize, düzenlemenize ve planlamanıza yardımcı olur. Piksel, inç ya da santimetrelerle işaretli olarak sayfanın sol ve üst kenarında görüntülenebilirler.

 • Cetvelleri açıp kapatmak için Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Cetveller > Göster/Gizle'yi seçin.
 • Başlangıç noktasını değiştirmek için cetvel başlangıcı simgesini  (Belge penceresinin Tasarım görünümünün sol üst köşesinde) sayfada herhangi bir yere sürükleyin.
 • Başlangıç noktasını varsayılan konumuna döndürmek için Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri >Cetveller > Kaynağı Sıfırla'yı seçin.
 • Ölçü birimini değiştirmek için Görünüm > Cetveller'i seçin ve sonra Piksel, İnç ya da Santimetre'yi seçin.

Mizanpaj kılavuzlarını ayarlama

Kılavuzlar, cetvellerden belgeye sürüklediğiniz çizgilerdir. Nesneleri daha doğru şekilde yerleştirmenize ve hizalamanıza yardımcı olurlar. Kılavuzları ayrıca sayfa öğelerinin boyutunu ölçmek ya da web tarayıcılarının katlanmalarını (görünür alanlar) taklit etmek için kullanabilirsiniz.

Öğeleri hizalamanıza yardımcı olması için, öğeleri kılavuzlara yapıştırabilir veya kılavuzları öğelere yapıştırabilirsiniz. (Yapıştırma özelliğinin kullanılabilmesi için öğelerin mutlak şekilde konumlandırılmış olmaları gerekir.) Ayrıca, yanlışlıkla başka bir kullanıcı tarafından taşınmalarını önlemek için kılavuzları kilitleyebilirsiniz.

Yatay veya dikey kılavuz oluşturma

 1. İlgili cetvelden sürükleyin.
 2. Kılavuzu Belge penceresinde konumlandırın ve fare düğmesini serbest bırakın (kılavuzu tekrar sürükleyerek yeniden konumlandırabilirsiniz).

  Not:

  Varsayılan olarak kılavuzlar belgenin üst ya da sol tarafından mutlak piksel ölçüleri olarak kaydedilir ve cetvelin kaynağına göre görüntülenir. Kılavuzu yüzde olarak kaydetmek için kılavuzu oluştururken ya da taşırken Shift tuşunu basılı tutun.

Kılavuzları gösterme veya gizleme

 1. Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuzları Göster'i seçin.

Öğeleri kılavuzlara yapıştırma

 • Öğeleri kılavuzlara yapıştırmak için Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Kılavuzlar > Kılavuzlara Yapıştır'ı seçin.
 • Kılavuzları öğelere yapıştırmak için Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Kılavuzlar > Kılavuzları Öğelere Yapıştır'ı seçin.

Not:

Mutlak şekilde konumlandırılmış öğeler (AP öğeleri), tablolar ve görüntüler gibi öğeleri yeniden boyutlandırırken, yeniden boyutlandırılan öğeler kılavuzlara yapışır.

Kılavuzları kilitleme ya da kilitlerini açma

Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Kılavuzlar > Kılavuzları Kilitle'yi seçin.

Kılavuzun konumunu görüntüleme ve belli bir konuma taşıma

 1. Kılavuzun konumunu görüntülemek için fare işaretçisini kılavuzun üstünde tutun.
 2. Kılavuzu çift tıklatın.
 3. Yeni konumu Kılavuzu Taşı kutusuna girin ve Tamam'ı tıklatın

Kılavuzlar arasındaki uzaklığı görüntüleme

Ctrl (Windows) ya da Command (Macintosh) tuşuna basın ve fare işaretçisini iki kılavuz arasında herhangi bir yerde tutun.

Not:

Ölçü birimi, cetveller için kullanılan ölçü birimiyle aynıdır.

Web tarayıcısının katlanmasını (görünür alanını) taklit etme

Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Kılavuzlar'ı seçin ve sonra menüden hazır bir tarayıcı boyutu seçin.

Kılavuzu kaldırma

Kılavuzu belgenin dışına sürükleyin.

Kılavuz ayarlarını değiştirme

 1. Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Kılavuzlar >Kılavuzları Düzenle'yi seçin, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

  Kılavuz rengi

  Kılavuz çizgilerinin rengini belirler. Renk örneğini tıklatın ve renk seçiciden bir renk seçin ya da metin kutusuna onaltılık bir sayı yazın.

  Uzaklık Rengi

  Fare işaretçisini kılavuzların arasında tuttuğunuzda uzaklık göstergeleri olarak görünen çizgilerin rengini belirler. Renk örneğini tıklatın ve renk seçiciden bir renk seçin ya da metin kutusuna onaltılık bir sayı yazın.

  Kılavuzları Göster

  Tasarım görünümünde kılavuzları görünür yapar.

  Kılavuzlara Yapıştır

  Öğeleri sayfada taşırken öğelerin kılavuzlara yapışmasını sağlar.

  Kılavuzları Kilitle

  Kılavuzları yerlerine kilitler.

  Kılavuzları Öğelere Yapıştır

  Kılavuzları sürüklerken kılavuzların sayfadaki öğelere yapışmasını sağlar.

  Tümünü Temizle

  Sayfadaki tüm kılavuzları temizler.

Kılavuzları şablonlarla birlikte kullanma

Kılavuzlar bir Dreamweaver şablonuna eklendiğinde şablonun tüm örnekleri kılavuzları devralır. Ancak şablon örneklerindeki kılavuzlara düzenlenebilir bölgeler olarak işlem yapılır, bu nedenle bunlarda değişiklik yapabilirsiniz. Şablon örneklerindeki değişiklik yapılan kılavuzlar, örnek şablon bir ana şablonla güncelleştirildiğinde orijinal konumlarına geri yüklenirler.

Şablon örneklerine kendi kılavuzlarınızı da ekleyebilirsiniz. Şablon örneği bir ana şablonla güncelleştirildiğinde, bu yöntemle eklenen kılavuzların üzerine yazılmaz.

Mizanpaj ızgarasını kullanma

Izgara, Belge penceresinde yatay ve dikey çizgilerden oluşan bir sistem görüntüler. Nesneleri tam doğru konumlara yerleştirmek için kullanışlıdır. Mutlak şekilde konumlandırılmış sayfa öğelerini taşırken bunların otomatik olarak kılavuzlara yapışmasını sağlayabilirsiniz ve ızgarayı değiştirebilir ya da ızgara ayarlarını belirleyerek yapışma davranışını kontrol edebilirsiniz. Yapışma özelliği, kılavuzun görünür olup olmadığına bakmaksızın çalışır.

Izgarayı gösterme veya gizleme

Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Izgara > Izgarayı Göster'i seçin.

Yapışmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Izgara > Izgaraya Yapıştır'ı seçin.

Izgara ayarlarını değiştirme

 1. Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > Izgara > Izgara Ayarları'nı seçin.

 2. Seçenekleri belirleyin ve değişiklikleri uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

  Renk

  Izgara çizgilerinin rengini belirler. Renk örneğini tıklatın ve renk seçiciden bir renk seçin ya da metin kutusuna onaltılık bir sayı yazın.

  Izgarayı Göster

  Tasarım görünümünde ızgarayı görünür yapar.

  Izgaraya Yapıştır

  Sayfa öğelerinin ızgara çizgilerine yapışmasını sağlar.

  Aralık

  Izgara çizgilerinin birbirine olan uzaklığını kontrol eder. Bir sayı girin ve menüden Piksel, İnç ya da Santimetre'yi seçin.

  Göster

  Izgara çizgilerinin çizgi mi yoksa nokta olarak mı görüneceğini belirtir.

  Not:

  Izgarayı Göster seçilmemişse, ızgara belge penceresinde görüntülenmez ve hiçbir değişiklik görünmez.

İzleme görüntüsü oluşturma

Adobe Freehand veya Fireworks gibi bir grafik uygulamasında oluşturulan bir sayfa tasarımını yeniden oluşturmak için kılavuz olarak izleme görüntüsü kullanabilirsiniz.

İzleme görüntüsü, Belge penceresinin arka planına yerleştirilen bir JPEG, GIF ya da PNG görüntüsüdür. Görüntüyü gizleyebilir, opaklığını ayarlayabilir ve konumunu değiştirebilirsiniz.

İzleyen görüntü yalnızca Dreamweaver uygulamasında görünür; sayfayı tarayıcıda görüntülediğinizde görünmez. İzleme görüntüsü görünür olduğunda, Belge penceresinde sayfanın gerçek arka plan görüntüsü ve rengi görünmez, ancak sayfa tarayıcıda görüntülendiğinde arka plan görüntüsü ve rengi görünecektir.

Belge penceresine izleme görüntüsü yerleştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > İzleyen Görüntü > Yükle'yi seçin.

  • Dosya > Sayfa Özellikleri'ni seçin, ardından İzleyen Görüntü kategorisinde Gözat'ı tıklatın (İzleyen Görüntü metin kutusunun yanındadır).

 2. Görüntü dosyanıza gidin ve Tamam'ı tıklatın.

 3. Sayfa Özellikleri iletişim kutusunda, Görüntü Saydamlığı sürgüsünü sürükleyerek görüntünün saydamlığını belirtin, ardından Tamam'ı tıklatın.

  İstediğiniz zaman başka bir izleyen görüntüye geçmek veya kullanmakta olduğunuz izleyen görüntünün saydamlığını değiştirmek için Dosya > Sayfa Özellikleri'ni seçin.

İzleyen görüntüyü gösterme veya gizleme

Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri >İzleyen Görüntü > Göster'i seçin.

İzleyen görüntünün konumunu değiştirme

 1. Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > İzleyen Görüntü > Konumu Ayarla'yı seçin.

  • İzleme görüntüsünün konumunu kesin değerlerle belirtmek için X ve Y metin kutularına koordinat değerlerini girin.

  • Görüntüyü bir defada 1 piksel taşımak için ok tuşlarını kullanın.

  • Görüntüyü bir defada 5 piksel taşımak için Shift ve ok tuşuna birlikte basın.

İzleme görüntüsünün konumunu sıfırlama

 1. Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > İzleyen Görüntü > Konumu Sıfırla'yı seçin.

  İzleme görüntüsü Belge penceresinin sol üst köşesine (0,0) geri döner.

İzleme görüntüsünü seçili bir öğeyle hizalama

 1. Belge penceresinde bir öğe seçin.
 2. Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri > İzleyen Görüntü > Seçimle Hizala'yı seçin.

  İzleyen görüntünün sol üst köşesi, seçili belgenin sol üst köşesiyle hizalanır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi