Dreamweaver'da kodlama tercihlerini, kod temalarını, formatı ve kod yeniden yazma tercihlerini ayarlamayı öğrenin.

Diğerlerinin yanı sıra, kod formatlama ve renklendirme gibi kodlama tercihlerini belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not:

 • Gelişmiş tercihleri ayarlamak için Etiket Kitaplığı düzenleyicisini kullanın (bkz. Etiket kitaplıklarını yönetme).
 • Dreamweaver; CSS, JS ve PHP dosya türleri için formatlamayı destekler. PHP, CSS, JS kodu formatlamayı özelleştirme hakkında bilgi için bkz. Kodu formatlama.

Kod görünümünü ayarlama

Görünüm > Kod Görünümü Seçenekleri menüsünden sözcük kaydırmayı ayarlayabilir, kodun satır numaralarını görüntüleyebilir, kod öğelerinin sözdizimi renklendirmesini ayarlayabilir, girintilemeyi ayarlayabilir ve gizli karakterleri görüntüleyebilirsiniz.

 1. Belgeyi Kod görünümünde veya Kod denetçisinde görüntüleyin.
 2. Görünüm > Kod Görünümü Seçenekleri'ni seçin.

 3. Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçin veya seçimini kaldırın:

  Sözcük Kaydır

  Kodu kaydırır, böylece yatay olarak kaydırmadan kodu görebilirsiniz. Bu seçenek satır kesmeleri eklemez; yalnızca kodun daha kolay görüntülenmesini sağlar.

  Satır Numaraları

  Kodun yan tarafında satır numaralarını görüntüler.

  Gizli Karakterler

  Boşluk yerine özel karakterleri görüntüler. Örneğin, her boşluğun yerini bir nokta, her sekmenin yerini köşeli çift ayraç ve satır kesmesinin yerini paragraf işareti alır.

  Not:

  Dreamweaver'ın sözcük kaydırma için kullandığı yazılıma özel satır kesmeleri paragraf işaretiyle görüntülenmez.

  Sözdizimi Renklendirmesi

  Kod renklendirmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Renk düzenini değiştirmeyle ilgili bilgi için bkz. Kod renklerini ayarlama.

  Otomatik Girinti

  Kod yazarken Enter tuşuna bastığınızda kodunuzu otomatik olarak girintiler. Kodun yeni satırı bir önceki satırla aynı seviyeye girintilenir. Girinti boşluğunu değiştirmeyle ilgili bilgi için Kod formatını değiştirme konusundaki Sekme Boyutu seçeneğine bakın.

Kod formatını değiştirme

Girinti, satır uzunluğu, etiketin harf durumu ve nitelik adları gibi formatlama tercihlerini belirleyerek kodunuzun görünümünü değiştirebilirsiniz.

Harf Durumunu Geçersiz Kıl seçeneği dışındaki tüm Kod Formatı seçenekleri otomatik olarak yeni belgelere veya daha sonra oluşturduğunuz belge eklemelerine uygulanır.

Mevcut HTML belgelerini yeniden formatlamak için belgeyi açın ve Düzen > Kod > Kaynak Formatını Uygula'yı seçin.

 1. Düzen > Tercihler'i seçin.
 2. Soldaki Kategori listesinden Kod Formatı'nı seçin.
 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Girinti

  Dreamweaver tarafından üretilen kodun girintilenip girintilenmeyeceğini belirtir (bu tercihlerde belirtilen girintileme kurallarına göre).

  Not:

  Bu iletişim kutusundaki birçok girintileme seçeneği sadece Dreamweaver tarafından üretilen koda uygulanır, yazdığınız koda uygulanmaz. Yazdığınız her yeni kod satırının bir önceki satırla aynı düzeyde girintilenmesini sağlamak için Görünüm > Kod Görünümü Seçenekleri > Otomatik Girinti'yi seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Kod görünümünü ayarlama.

  Birlikte

  (Metin kutusu ve açılır menü) Dreamweaver'ın ürettiği kodu girintilemek için kaç adet boşluk veya sekme kullanması gerektiğini belirtir. Örneğin, kutuya 3 yazar ve açılır menüden Sekmeler'i seçerseniz, Dreamweaver'ın ürettiği kod, her girintileme düzeyi için üç sekme karakteri kullanılarak girintilenir.

  Sekme Boyutu

  Kod görünümünde her sekme karakterinin kaç karakter genişliğinde görüntüleneceğini belirler. Örneğin, Sekme Boyutu 4 olarak ayarlanmışsa, her sekme Kod görünümünde dört karakter genişliğinde boşluk olarak görüntülenir. Buna ek olarak, Birlikte Girinti ayarı 3 Sekme olarak belirlenmişse, Dreamweaver tarafından üretilen kod, her sekme düzeyi için üç sekme karakteri kullanılarak girintilenir, bu da Kod görünümünde on iki karakter genişliğinde boşluk olarak görünür.

  Not:

  Dreamweaver, boşluklar veya sekmeler kullanarak girintiler; kod eklerken boşluk dizesini sekmeye dönüştürmez.

  Emmet

  Kod yazarken Emmet kısaltmalarını kullanmayı düşünüyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek belirlenirse, Sekme tuşuna bastığınızda Dreamweaver, Emmet kısaltmasını tam HTML veya CSS koduna dönüştürür. Emmet kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Emmet araç takımını Dreamweaver ile birlikte kullanma.

  Satır Kesme Türü

  Uzak sitenizi barındıran uzak sunucunun (Windows, Macintosh veya UNIX) türünü belirler. Doğru satır kesme karakteri türünün seçilmesi, HTML kaynak kodunuzun uzak sunucuda görüntülendiğinde doğru görüntülenmesini sağlar. Bu ayar aynı zamanda sadece belirli türdeki satır kesmelerini tanıyan harici metin düzenleyicide çalışırken de kullanışlıdır. Örneğin, Not Defteri harici düzenleyicinizse, CR LF (Windows); harici düzenleyiciniz SimpleText ise CR (Macintosh) seçeneğini kullanın.

  Not:

  FTP kullanarak bağlandığınız sunucular için bu seçenek sadece ikili aktarım moduna uygulanır; Dreamweaver'daki ASCII aktarım modu bu seçeneği yok sayar. ASCII modunu kullanarak dosya indiriyorsanız, Dreamweaver satır kesmelerini bilgisayarınızın işletim sistemini temel alarak ayarlar; ASCII modunu kullanarak dosya yüklüyorsanız, satır kesmelerinin tümü CR LF olarak ayarlanır.

  TD Etiketi: TD Etiketi İçine Kesme Ekleme

  Bazı eski tarayıcılarda, boşluk veya satır kesmeleri <td> etiketinin hemen ardında veya </td> etiketinin hemen önünde olduğunda karşılaşılan oluşturma sorunuyla ilgilidir. Bu seçeneği belirlediğinizde Dreamweaver, <td> etiketinin ardına veya </td> etiketinin önüne, Etiket Kitaplığı formatlamasında satır kesmesinin orada olması gerektiği belirtilse bile satır kesmeleri yazmaz.

  Gelişmiş Formatlama

  Etiket Kitaplığı Düzenleyicisi içindeki bağımsız etiket ve niteliklerin formatlama seçeneklerini ayarlamanıza olanak tanır.

  Boşluk Karakteri

  (Sadece Japonca sürüm) HTML kodu için amp;nbsp; veya Zenkaku boşluğu seçmenize olanak sağlar. Bu seçenekte belirlenen boşluk tablo oluştururken ve Japonca Kodlama sayfalarında “Birden Çok Ardışık Boşluğa İzin Ver” seçeneği etkinleştirildiğinde boş etiketler için kullanılır.

  Asgari kod katlama boyutu

  Varsayılan kod katlama boyutu iki satırdır. Bu varsayılan ayar sayesinde, en az iki kod satırı bulunan tüm kod parçaları daraltılabilir. İki satırdan az kod parçaları, sadece kodun seçilmesiyle daraltılabilir. Kod katlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kod daraltma ve genişletme.

Kod yeniden yazma tercihlerini ayarlama

Kod yeniden yazma tercihlerini Dreamweaver'ın siz belgeleri açarken, form öğelerini kopyalayıp yapıştırırken ve Özellik denetimi gibi araçlar kullanarak nitelik değerleri ve URL'ler girerken bu işlemleri yapıp yapmayacağını veya nasıl yapacağını belirlemek için kullanın. Kod görünümünde HTML veya komut dosyalarını düzenlerken bu tercihlerin bir etkisi yoktur.

Yeniden yazma seçeneklerini devre dışı bırakırsanız, Belge penceresinde yeniden yazılmış olabilecek HTML için geçersiz işaretleme öğeleri görüntülenir.

 1. Düzen > Tercihler'i (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler'i (Macintosh) seçin.
 2. Soldaki Kategori listesinden Kod Yeniden Yazma'yı seçin.
 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Geçersiz Yuvalanmış veya Kapatılmamış Etiketleri Düzelt

  Çakışan etiketleri yeniden yazar. Örneğin <b><i>metin</b></i> şu şekilde yeniden yazılır: <b><i>metin</i></b>. Bu seçenek, eksik olması durumunda, kapatma tırnak işaretlerini ve kapatma parantezlerini de ekler.

  Yapıştırırken Form Öğelerini Yeniden Adlandır

  Form nesneleri için aynı adı girmemenizi sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

  Not:

  Bu tercihler iletişim kutusundaki diğer tercihlerden farklı olarak bu seçenek bir belgeyi açtığınızda uygulanmaz, sadece form öğesini kopyalayıp yapıştırdığınızda uygulanır.

  Ekstra Kapatma Etiketlerini Kaldır

  Karşılık gelen açma etiketi olmayan kapatma etiketlerini siler.

  Etiketleri Düzeltirken veya Kaldırırken Bildir

  Dreamweaver'ın düzeltmeyi denediği teknik olarak geçersiz HTML'nin özetini görüntüler. Özet, sorunun konumunu belirtir (satır ve sütun numaralarını kullanarak) böylece düzeltmeyi bulabilir ve hedeflediğiniz biçimde oluşturulduğundan emin olabilirsiniz.

  Kodu Hiçbir Zaman Yeniden Yazma: Şu Uzantılı Dosyalarda

  Dreamweaver'ın belirtilen dosya adı uzantısı olan dosyalarda kodu yeniden yazmasını engellemenize olanak tanır. Bu seçenek özellikle üçüncü taraflara ait etiketler içeren dosyalar için kullanışlıdır.

  Nitelik Değerlerinde & Kullanarak <, >, & Ve &#34; İşaretlerini Kodla

  Özellik denetçisi gibi Dreamweaver araçlarını kullanarak girdiğiniz veya düzenlediğiniz nitelik değerlerinin sadece geçerli karakterler içermesini sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

  Not:

  Bu seçenek ve izleyen seçenekler Kod görünümünde yazdığınız URL'lere uygulanmaz. Ayrıca, dosyada zaten mevcut olan kodun değişmesine yol açmaz.

  Özel Karakterleri Kodlama

  Dreamweaver'ın sadece geçerli karakterler kullanmak üzere URL'leri değiştirmesini engeller. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

  &# Kullanarak URL'lerde Özel Karakterleri Kodla

  Özellik denetçisi gibi Dreamweaver araçlarını kullanarak girdiğiniz veya düzenlediğiniz URL'lerin sadece geçerli karakterler içermesini sağlar.

  % Kullanarak URL'lerde Özel Karakterleri Kodla

  Bir önceki seçenekteki gibi işlem yapar ancak özel karakterleri kodlamak için farklı bir yöntem kullanır. Bu kodlama yöntemi (yüzde işareti kullanma) eski tarayıcılarda kullanmak için daha uygun olabilir ancak bazı dillerdeki karakterlerle düzgün çalışmaz.

Kod ipucu tercihlerini ayarlama

Kod ipuçlarının sizin için hangi şekilde çalışacağını yapılandırmak için kod ipucu tercihlerini kullanın.

 1. Düzen > Tercihler'i (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler'i (Macintosh) seçin.

  Kod ipucu tercihlerini ayarlama
 2. Soldaki kategori listesinden Kod İpuçları'nı seçin.

 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Etiketleri kapat

  Dreamweaver'ın etiketleri nasıl kapatmasını istediğinizi belirtin.

  • “</” yazdıktan sonra -
  • Açık etiketin “>” girdisini yazdıktan sonra - Açma etiketini kapatmanızın ardından Dreamweaver'ın otomatik olarak bir kapatma etiketi eklemesini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.
  • Hiçbir zaman - Dreamweaver'ın otomatik olarak kapatma etiketleri eklemesini istemiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

  Kod ipuçlarını etkinleştir

  Dreamweaver'da kod ipuçları verme ve kod tamamlamayı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için bu seçeneği belirleyin. Dreamweaver'ın kod ipucu sağlama ve kod tamamlama özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kod ipuçları verme ve kod tamamlama.

  Açıklama araç ipuçlarını etkinleştir

  Açıklamaların kod ipuçlarınızla birlikte görünmesini sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Bu açıklamalar yazdığınız kod hakkında ilave bilgiler sağlar.

  Ayraçları otomatik ekle İşaretlendiğinde, kullanıcı açılış ayracı yazdığında kapanış ayracı otomatik olarak eklenir. İşaretli olmadığında, kullanıcı açılış ayracı yazdığında kapanış ayracı eklenmez. Tüm ayraç türleri ve tüm dosya türleri (html, php, css, js) için geçerlidir.

  Tırnak işaretlerini otomatik ekle İşaretlendiğinde, kullanıcı açılış tırnak işareti yazdığında kapanış tırnak işareti otomatik olarak eklenir. İşaretli olmadığında, kullanıcı açılış tırnak işareti yazdığında kapanış tırnak işareti eklenmez. Tek ve çift tırnak ile tüm dosya türleri (html, php, css, js) için geçerlidir.

Kodların otomatik tamamlanması için tercihi ayarlama

Köşeli parantezlerin ve tırnakların otomatik olarak kapatılmasını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için şu adımları gerçekleştirin:

 1. Aşağıdaki konumdan brackets.json dosyasını açın:

  • Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2018\en_US\Configuration\Brackets\
  • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2018/en_US/Configuration/Brackets/
    
 2. Köşeli parantezlerin ve parantezlerin otomatik olarak kapatılmasını devre dışı bırakmak için autoCloseBraces değerini False (Yanlış) olarak ayarlayın.

 3. Eşleşen tırnakların otomatik olarak eklenmesini devre dışı bırakmak için autoCloseQuotes değerini False (Yanlış) olarak ayarlayın.

  Köşeli parantezlerin ve eşleşen tırnakların otomatik olarak kapatılmasını etkinleştirmek için yukarıda belirtilen değerleri True (Doğru) olarak ayarlayın.

  Dreamweaver'da kodların otomatik tamamlanması için tercihi ayarlama
  Dreamweaver'da kodların otomatik tamamlanması için tercihi ayarlama
 4. .json dosyasını kaydedin ve Dreamweaver'ı başlatın.

PHP tercihlerini ayarlama

Çalışmak istediğiniz PHP kod geliştirme ortamını ayarlayabilirsiniz. Bunu, çalıştığınız her site için özel olarak veya Dreamweaver siteleri dışında kayıtlı tüm PHP dosyaları için genel olarak yapabilirsiniz.

Dreamweaver, seçili PHP dili sürümü için kod ipuçlarını ve linting denetimlerini ayarlar.

Siteye özgü olmayan dosyalar için PHP kod sürümü tercihlerini ayarlamak isterseniz aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler (Macintosh) seçeneğini belirleyin.

 2. Soldaki kategori listesinden PHP'yi ayarlayın.

 3. PHP Sürümü açılır listesinden bir PHP sürümü seçin ve ardından Uygula'yı tıklatın.

Belirli bir site için PHP sürümünü ayarlamak isterseniz aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Site Ayarları iletişim kutusunda, Gelişmiş Ayarlar altında PHP'yi seçin.

 2. PHP Sürümü açılır listesinden bir PHP sürümü seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  Her site için özel olarak PHP tercihlerini ayarlama
  Her site için özel olarak PHP tercihlerini ayarlama

Renk temalarını ve kod temalarını ayarlama

Dreamweaver'ı başlattığınızda tercihlerinize göre bir renk teması seçebilirsiniz. Ayrıca bu tercihi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

 1. Düzen > Tercihler'i (Windows) veya Dreamweaver > Tercihler'i (Macintosh) seçin.
 2. Soldaki Kategori listesinden Arayüz'ü seçin.

 3. Renk Temaları listesinden bir tema seçin.

 4. Arayüz temasını ayarladıktan sonra kod temasını ayarlayın.

  Açık veya koyu bir kod teması seçebilirsiniz.

 5. Değişiklikleri kaydetmek için Uygula'yı tıklatın.

  Kod renklendirmesini gereksinimlerinize göre daha fazla özelleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kod rengini özelleştirme.

Harici düzenleyici kullanma

Özel dosya adı uzantıları olan dosyalar düzenlenirken kullanılacak bir harici düzenleyici belirleyebilirsiniz. Örneğin, JavaScript (JS) dosyalarını düzenlemek için Dreamweaver'dan BBEdit, Not Defteri veya TextEdit gibi bir metin düzenleyici başlatabilirsiniz.

Farklı dosya adı uzantıları için farklı harici düzenleyiciler atayabilirsiniz.

Dosya türü için harici düzenleyici ayarlama

 1. Düzen > Tercihler'i seçin.
 2. Soldaki Kategori listesinden Dosya Türleri/Düzenleyiciler'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Kod Görünümünde Açma

  Dreamweaver'da Kod görünümünde otomatik açılması için dosya adı uzantılarını belirleyin.

  Değiştirilen Dosyaları Yeniden Yükle

  Dreamweaver'da açık bir belgede harici olarak yapılan değişiklikler Dreamweaver tarafından algılandığında gerçekleştirilecek davranışı belirler.

  Başlangıçta Kaydet

  Dreamweaver'ın düzenleyiciyi başlatmadan önce belgeyi her zaman kaydetmesi, belgeyi hiçbir zaman kaydetmemesi veya harici düzenleyici her başlatıldığında belgeyi kaydedip kaydetmeyeceğini size sorması gerektiğini belirler.

  Fireworks

  Yolu buradaki uygulamaya sağlayarak Fireworks'ü Dreamweaver'a bağlayabilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi